Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUbezpieczenia w handlu międzynarodowym

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2017-10-09 11:59:16
ubezpieczenia w handlu międzynarodowym, kuke, finansowe wsparcie eksportu

Ubezpieczenie należności handlowych oferowane przez KUKE to rozwiązanie, które pozwala kompleksowo zabezpieczyć ryzyko związane ze sprzedażą krajową i eksportową z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę.

źródło: kuke.com.pl

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych związane jest z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub budowę gotowych obiektów. Okres spłaty kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takich kontraktów może sięgać dwóch i więcej lat.

***

Ubezpieczenie należności

źródło: kuke.com.pl

Na start eurpolisa

Europolisa to ubezpieczenie należności handlowych przeznaczone dla firmy rozpoczynającej działalność handlową lub prowadzącą ją na niewielką skalę. Brak płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę może oznaczać dla przedsiębiorstwa na starcie działalności biznesowej problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie, brak możliwości realizacji kolejnych kontraktów. Europolisa to rozwiązanie, które chroni firmę przed ryzykiem nieotrzymania płatności za fakturę zarówno w kraju, jak i za granicą.

Warunki współpracy

Aby skorzystać z ubezpieczenia Europolisa wystarczy, że firma sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • Prowadzi sprzedaż w eksporcie, której wysokość nie przekroczyła 1 mln euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy, niezależnie od wielkości sprzedaży realizowanej w kraju,
 • Realizuje sprzedaż tylko na rynku krajowym, pod warunkiem, że jej wysokość za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych,
 • Prowadzi sprzedaż na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, z zastrzeżeniem, że wysokość sprzedaży za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych w kraju i 1 mln euro w eksporcie.

Koszty ubezpieczenia można sprawdzić za pomocą kalkulatora.

Kraje które obejmuje polisa

Andora, Holandia, Republika Czeska, Austria, Irlandia, Rumunia, Belgia, Islandia, San marino, Bułgaria, Litwa, Słowacja, Chorwacja, Luksemburg, Słowenia, Cypr, Łotwa, Szwajcaria, Dania, Malta, Szwecja, Estonia, Monako, Węgry, Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Włochy, Grecja, Polska, Hiszpania, Portugalia

Jak działa wsparcie?

Krok 1: Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta

Firma wypełnia wniosek o ubezpieczenie i wskazuje wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenie. Zespół analityków KUKE przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.

Krok 2: Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki

Po pozytywnej ocenie wiarygodności handlowej kontrahenta firma podpisuje z KUKE umowę ubezpieczenia i dokonuje zapłaty składki ubezpieczeniowej. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Składka płatna przy zawarciu umowy jest jedynym kosztem ponoszonym przez firmę w całym okresie obowiązywania polisy.

Krok 3: Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta

Firma dostarcza towar kontrahentowi lub realizuje na jego rzecz usługę. Kontrahent dokonuje płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze.

Krok 4: Windykacja

W przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w ustalonym terminie firma zwraca się do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.

Krok 5: Wypłata odszkodowania

W przypadku gdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacane jest firmie należne jej odszkodowanie.

Zalety ubezpieczenia należności Europolisa

 • Zabezpieczenie firmy przed nieotrzymaniem płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę.
 • Możliwość ubezpieczenia pojedynczego odbiorcy lub pojedynczej transakcji.
 • Uproszczone procedury ubezpieczeniowe dostosowane są do działalności firmy rozpoczynającej działalność handlową.
 • Ubezpieczenie obejmuje zasięgiem większość rynków europejskich oraz Polskę.
 • Składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia, bez dodatkowych opłat oceniana jest wiarygodność handlowa kontrahentów oraz windykacja ubezpieczonych należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

źródło: kuke.com.pl

Nowy rozwój - Pakiet

Jakie są warunki współpracy?

Pakiet przeznaczony jest dla wszystkich polskich przedsiębiorstw, które realizują sprzedaż eksportową i/lub krajową w kredycie kupieckim (z odroczonym terminem płatności).

Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest zawsze indywidualnie na podstawie kilku elementów. W największym stopniu zależy ona od wielkości sprzedaży zgłoszonej do ubezpieczenia, ale ważna jest także branża, w której działa firma oraz liczba i wysokość przyznanych limitów kredytowych.

Jakie kraje obejmuje Pakiet?

W ramach Pakietu ubezpieczane są należności pochodzące od kontrahentów z Polski i większości krajów świata. Wyjątkiem są kraje o podwyższonym ryzyku politycznym, które ubezpieczane są w ramach Polisy na Wschód.

Jak to działa?

Krok 1: Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta

Firma wypełnia wniosek o ubezpieczenie i wskazuje wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenie. Zespół analityków KUKE przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.

Krok 2: Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki

Po pozytywnej ocenie wiarygodności handlowej kontrahenta firma podpisuje z KUKE umowę ubezpieczenia i dokonuje zapłaty składki ubezpieczeniowej. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia jej na kolejny okres ubezpieczeniowy. Składka jest płatna w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

Krok 3: Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta

Firma dostarcza towar kontrahentowi lub realizuje na jego rzecz usługę. Kontrahent dokonuje płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze.

Krok 4: Windykacja

W przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w ustalonym terminie firma zwraca się do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.

Krok 5: Wypłata odszkodowania

W przypadku gdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacane jest firmie należne jej odszkodowanie.

Zalety ubezpieczenia należności Pakiet

 • Dzięki Pakietowi przedsiębiorca może skupić się na podstawowej działalności firmy i bezpiecznie rozwijać sprzedaż.
 • Oferta zawiera elastyczne warunki ubezpieczenia dopasowane do profilu działalności każdej firmy.
 • Jedna polisa ubezpiecza wszystkie należności krajowe i/lub eksportowe.
 • Istnieje możliwość objęcia ochroną należności powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 • Windykacja wszystkich należności od objętych ochroną kontrahentów. Brak naliczanych opłat za odzyskanie ubezpieczonych należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

źródło: kuke.com.pl

Na trudne rynki - Polica na Wschód

Działalność na politycznie niestabilnych rynkach jest obarczona dodatkowym ryzykiem. Polisa na Wschód zabezpiecza nie tylko przed skutkami typowych w handlu zdarzeń, takich jak opóźnienie w płatności czy niewypłacalność kontrahenta, ale także przed skutkami zdarzeń politycznych i działania tzw. siły wyższej, które mogą mieć wpływ na realizację płatności.

Jakie są warunki współpracy?

 • Eksportowany towar lub usługa musi spełniać warunek polskości.
 • Maksymalny termin odroczenia płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę nie może przekroczyć dwóch lat.
 • Wstępną kalkulację stawki i składki ubezpieczeniowej można sprawdzić za pomocą kalkulatora.

Jakie kraje obejmuje Polisa na Wschód?

Ubezpieczane są należności handlowe od kontrahentów z 59 krajów w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Należą do nich: Afganistan, Ghana, Kosowo, Serbia, Albania, Gruzja, Kuba, Sierra Leon, Algieria, Gujana, Laos, Somalia, Angola, Gwinea, Liberia, Sudan, Armenia , Gwinea, Bissau, Libia, Sudan Południowy, Azerbejdżan, Gwinea Równikowa, Macedonia, Surinam, Białoruś, Irak, Malawi, Tadżykistan, Bośnia i Hercegowina, Iran, Mołdowa, Turkmenistan, Burundi, Kambodża, Mongolia, Ukraina, Czarnogóra , Kazachstan, Myanmar, Uzbekistan, Dem. Rep. Kongo, Kenia, Nigeria, Wenezuela, Dominikana, Kirgistan, Nikaragua, Wietnam, Ekwador, Komory, Pakistan, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Erytrea, Kongo, Rosja, Zambia, Gambia, Korea Północna, Rwanda.

Jak działa program?

Krok 1: Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta

Firma wypełnia wniosek o ubezpieczenie i wskazuje wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenie. Zespół analityków KUKE przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.

Krok 2: Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki

Po pozytywnej ocenie wiarygodności handlowej kontrahenta firma podpisuje z KUKE umowę ubezpieczenia i dokonuje zapłaty składki ubezpieczeniowej. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia jej na kolejny okres ubezpieczeniowy. Składka płatna w miesięcznych ratach jest jedynym kosztem ponoszonym przez firmę w całym okresie obowiązywania polisy.

Krok 3: Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta

Firma dostarcza towar kontrahentowi lub realizuje na jego rzecz usługę. Kontrahent dokonuje płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze.

Krok 4: Windykacja

W przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w ustalonym terminie firma zwraca się do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.

Krok 5: Wypłata odszkodowania

W przypadku gdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacane jest firmie należne jej odszkodowanie.

Zalety ubezpieczenia należności Polisa na Wschód

 • Kompleksowa ochronę ubezpieczeniowa dostosowana do działalności na rynkach podwyższonego ryzyka. Ochrona firmy zarówno od niewypłacalności kontrahentów, czy opóźnień w regulowaniu zobowiązań, ale także od nagłych zmian w sytuacji politycznej krajów, z których pochodzą partnerzy handlowi.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 • Możliwość ubezpieczenia wybranych kontrahentów.
 • Windykacja wszystkich należności od ubezpieczonych kontrahentów, a za odzyskanie ubezpieczonych należności nie pobierana jest żadna opłata.
 • Bezpłatne pozyskanie i analiza informacji o kontrahentach oraz prezentacja rzetelnej oceny ich wiarygodności handlowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

źródło: kuke.com.pl

Na pojedynczy kontrakt

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym narażone są na wyższe ryzyko finansowe ze względu na znaczną wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. Firmom sprzedającym za granicę dobra kapitałowe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu, czy też realizującym usługi budowlano-montażowe, oferowana jest ochrona przed niewypłacalnością kontrahenta lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań finansowych przez odbiorcę. Ochrona obejmuje również ryzyko nieotrzymania płatności w wyniku nagłych zmian w sytuacji politycznej kraju, z którego pochodzi partner handlowy oraz zdarzeń określanych jako siła wyższa.

Polisa indywidualna – zabezpieczanie krótkoterminowego kontraktu eksportowego

Jakie są warunki współpracy?

 • Odroczony termin płatności za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę nie może przekroczyć okresu 2 lat.
 • Eksportowany towar lub usługa musi spełniać warunek polskości.
 • Polisa może obejmować należności od kontrahenta mającego swoją siedzibę w jednym ze 166 krajów świata.
 • Ochrona obejmuje do 95% wartości ubezpieczonych należności.
 • Ubezpieczeniem obejmowane są należności potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich.

Zalety ubezpieczenia

 • Ochrona kontraktu od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia, która co do zasady nie może być przez KUKE jednostronnie zmniejszona lub anulowana.
 • Obowiązki eksportera w trakcie trwania umowy ograniczone są do minimum, nie są wymagane regularne deklaracje postępów realizacji transakcji ani zgłoszenia spłat.
 • Bezpłatna rzetelna ocena ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu.
 • Odszkodowanie wypłacane jest w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

***

Ubezpieczenie transakcji eksportowych finansowane przez banki oraz instytucje finansowe. Wiedza i doświadczenie KUKE pozwalają na efektywną współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Oferowane produkty ubezpieczeniowe umożliwiają bankom bezpieczne finansowanie kontraktów eksportowych, a przedsiębiorcom pomyślną realizację transakcji.

źródło: kuke.com.pl

Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy

Oferowane przez KUKE ubezpieczenie kredytu dla nabywcy skierowane jest do banków finansujących kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym. Ubezpieczenie zabezpiecza bank przed brakiem spłaty kredytu lub opóźnień w płatnościach będących następstwem urzeczywistnienia się ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego.

Jakie są warunki współpracy?

 • Ubezpieczenie dostępne jest dla polskich lub zagranicznych banków finansujących kontrakty eksportowe realizowane przez polskich eksporterów (firmy z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Eksportowany towar lub realizowana usługa muszą spełniać warunek polskości.
 • Finansowane kontrakty powinny dotyczyć towarów i usług o charakterze inwestycyjnym (maszyn, urządzeń, linii technologicznych, środków transportu, usług budowlanych itp.).
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest kredyt (wraz z odsetkami) o okresie spłaty 2 lub więcej lat udostępniony przez bank finansujący zagranicznemu kontrahentowi polskiego eksportera, lub jego bankowi, z przeznaczeniem na finansowanie konkretnego kontraktu eksportowego. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również prowizje bankowe oraz kredyt na finansowanie składki ubezpieczeniowej.
 • Obowiązek stosowania stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Jak działa ubezpieczenie kredytu dla nabywcy?

Bank eksportera udziela kredyt wskazanemu importerowi na zakup towarów lub usług realizowanych w ramach kontraktu eksportowego. Transze kredytu są wypłacane na rzecz polskiego eksportera, po przedstawieniu z góry określonych dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań kontraktowych. Następnie kredyt, po zakończeniu realizacji dostaw lub usług, jest spłacany przez importera z wydłużonym terminem spłaty. Maksymalny, dopuszczalny okres spłaty zależy od rodzaju projektu finansowanego z ubezpieczeniem. Średnio wynosi on 5-10 lat.

Zalety ubezpieczenia kredytu dla nabywcy

 • Możliwość bezpiecznego finansowania przez bank kontraktu eksportowego kredytem z okresem spłaty 2 i więcej lat.
 • Ochrona dotyczyć może blisko 200 krajów świata, zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej z wsparciem Skarbu Państwa.
 • Promesa ubezpieczenia na okres 6 miesięcy.
 • Wypłata odszkodowania w walucie umowy kredytowej.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 • Polisa ubezpieczeniowa stanowi zabezpieczenie uprawniające banki do pomniejszania podstawy tworzenia rezerw celowych dla określonej umowy do 100% sumy ubezpieczenia.
 • Możliwość ubezpieczenia międzynarodowych projektów eksportowych realizowanych przez eksporterów z kilku krajów w ramach jednej polisy.
 • Ułatwiony dostęp do Programu DOKE prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Możliwość ubezpieczenia ryzyka na etapie produkcji.
 • Zapewnienie warunków ubezpieczenia dostosowanego do międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

***

Informacje pochodzą ze strony PFR oraz KUKE.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert