Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuFinansowanie dłużne eksportu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-10-13 14:35:52
bkg, finansowe wsparcie eksportu, finansowanie dłużne eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

W zależności od potrzeb BGK oferuje produkty bankowe umożliwiające:

 • zapewnienie finansowania dla zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług (akredytywy bankowe, kredyt dla banku nabywcy, wykup wierzytelności zagranicznych, dyskonto akredytywy);
 • zapewnienie finansowania dłużnego dla polskiego przedsiębiorcy planującego ekspansję zagraniczną (np. finansowanie zakupu podmiotu za granicą czy zwiększenia mocy produkcyjnej).

 

Kredyty udzielane w ramach Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

W ramach oferty BGK, przedsiębiorcy mogą również skorzystać z Programu DOKE, polegającego na stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. BGK i bank udzielający kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji, dokonują wzajemnego rozliczeniach różnic w oprocentowaniu kredytu (dopłat lub nadwyżek).

 

Z instrumentów wsparcia BGK mogą skorzystać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, bez względu na branżę w której działają, wielkość firmy czy rynków, na które sprzedają swoje towary lub oferują usługi.

***

Szczegółowe informacje dotyczące programów oferowanych przez BGK

źródło:bgk.com.pl

Program DOKE (Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych)

DOKE to system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych, który jest instrumentem wspierania eksportu finansowanego kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych.

 

Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji.

 

Transakcje eksportowe o przynajmniej dwuletnim okresie spłaty liczonym od dostawy, których przedmiotem są towary i/lub usługi o charakterze inwestycyjnym, mogą otrzymać z BGK wsparcie wykorzystujące środki pochodzące z budżetu państwa. Finansowanie dla takich transakcji może być udzielane tylko po stałych stopach CIRR (Commercial Interest Reference Rates) publikowanych co miesiąc przez Sekretariat OECD. Stopy te są minimalnymi stopami procentowymi, jakie mogą być stosowane w umowach kredytów eksportowych po to, aby mogły one uzyskać oficjalne wsparcie.

 

Szeroko wykorzystywaną formą finansowania transakcji eksportowych jest kredyt dla nabywcy. W przypadku kredytów kupieckich udzielanych nabywcom, eksporterzy mogą sfinansować je kredytami bankowymi i w ten sposób zaraz po dostawie otrzymać całkowitą zapłatę za kontrakty. Zarówno kredyty dla nabywcy, jak i kredyty kupieckie, zależnie od konkretnej sytuacji, muszą być ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) od ryzyka handlowego i politycznego.

 

Program DOKE jest formą wspierania eksportu, która jest adresowana do przedsiębiorstw eksportujących dobra o charakterze inwestycyjnym – zwłaszcza w przypadku transakcji długoterminowych.

 

Wsparcie udzielane przez państwo, na podstawie oświadczenia w sprawie polskiego pochodzenia eksportu, nie polega na bezpośrednich dopłatach lecz stwarza polskim eksporterom możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych na warunkach podobnych do warunków, jakie mają dostępne firmy z innych państw będących członkami OECD i uczestnikami Porozumienia.

 

Korzyści dla eksporterów wynikające z faktu objęcia kredytu Programem DOKE:

 • pozwala rozszerzyć działalność eksportową na nowe rynki,
 • podnosi atrakcyjność i konkurencyjność ofert eksportowych,
 • pozwala ograniczać poziom zobowiązań kredytowych eksportera,
 • darmowa procedura - BGK nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosków.

 


Dodatkowe informacje


 

źródło:bgk.com.pl

Program Finansowe Wsparcie Eksportu

Zadaniem programu jest pobudzenie wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług.

 

W ramach Programu Bank Gospodarstwa Krajowego udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy, po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną KUKE, która ubezpiecza je od ryzyka politycznego i handlowego. BGK oferuje również polskim eksporterom kredyty na realizację kontraktów eksportowych.

 

Podstawowym warunkiem skorzystania z Programu Finansowe Wspieranie Eksportu jest spełnienie wymogu polskiego pochodzenia eksportowanego towaru lub usługi.

 

Program dysponuje następującymi instrumentami finansowania polskiego eksportu:

Finansowanie krótkoterminowe (okres kredytowania poniżej 2 lat)

 • postfinansowanie akredytywy dokumentowej,
 • dyskontowanie akredytywy dokumentowej,
 • potwierdzenie akredytywy dokumentowej,
 • kredyt obrotowy na realizację kontraktu eksportowego,
 • finansowanie krótkoterminowe stosowane jest w przypadku eksportu do krajów tzw. ryzyka nierynkowego (m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu).

Finansowanie średnio- i długoterminowe (okres kredytowania 2 i więcej lat)

 • kredyt dla nabywcy udzielany przez bank importera,
 • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio importerowi,
 • refinansowanie kredytu dostawcy.

 


Dodatkowe informacje


 

Pozostała działalność

Zagranicznego nabywcę polskich dóbr lub jego bank można, pod warunkiem pozytywnej oceny ryzyka, finansować również poza programem Finansowe Wspieranie Eksportu. Schematy transakcji różnią się od tych zaprezentowanych dla programu Finansowe Wspieranie Eksportu jedynie brakiem wymogu ubezpieczenia KUKE. W przypadku zainteresowania takimi transakcjami (potwierdzenie, dyskonto lub postfinansowanie akredytywy, kredyty dla banku nabywcy, kredyty dla nabywcy, wykupy wierzytelności) prosimy o kontakt z Departament Wspierania Eksportu BGK.

 

Dodatkowo BGK w ramach działalności własnej może także elastycznie dostosowywać stosowane instrumenty do potrzeb polskiego eksportera. Stąd, po indywidualnej ocenie potencjalnej transakcji, bank może również rozważyć zaoferowanie następujących instrumentów:

 • kredyty dla zagranicznych spółek-córek polskich grup kapitałowych,
 • kredyty na akwizycje zagraniczne dokonywane przez polskie przedsiębiorstwa,
 • gwarancje kontraktowe,
 • linie wielocelowe,
 • inne instrumenty, w zależności od potrzeb polskich przedsiębiorców.

 


Dodatkowe informacje

***

Informacje pochodzą ze strony internetowej PFR oraz BGK.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 1


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Współpraca z biurem rachunkowym Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym? Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawi...
Polska - Toruń 2021-09-14 Dodał: Anna Szewczyk Zdrowie i medycyna, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Wydawnictwa Zobacz ofertę

Profesjonalna księgowość dla firm Grajewo

Biuro rachunkowe Grajewo Profesjonalna obsługa księgowa dla Twojej firmy Posiadanie firmy łączy...
Polska - GRAJEWO 2021-09-14 Dodał: Anna Jankowska Zdrowie i medycyna, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Media i reklama Zobacz ofertę

Integracja z systemem enova365 – wdrażanie nowoczesnego systemu ERP

Wdrożenia systemu enova365 –Blacksoft -partner enova Toruń Jeżeli szukasz możliwości automatyzac...
Polska - Toruń 2021-03-09 Dodał: Michał Szewczyk Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert