Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuEXPO Astana 2017

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-02-06 15:46:58
expo-2017, astana, kazachstan, targi międzynarodowe

Międzynarodowa wystawa EXPO-2017 odbędzie się w dniach 10 czerwca - 10 września w stolicy Republiki Kazachstanu – Astanie. W trakcie blisko stu dni kazachstańskie salony wystawowe będą promować hasło: „Energia przyszłości”.

 

Energia jest centralnym elementem współczesnej gospodarki światowej. Definiuje pozytywne i negatywne tendencje oraz tempo rozwoju poszczególnych obszarów i państw. Według organizatorów to „zielona energia” i towarzszące jej technologie są perspektywicznym obszarem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jej rozwój jest oparty na konieczności uzupełnienia niedoboru energii oraz rozwiązaniu problemów ochrony środowiska. Zielona energia to zarówno lokalne elektrownie wiatrowe, jaki i globalne projekty pozyskiwania energii z kosmosu, które nie wpływają negatywnie na ekosystem. "Astana EXPO-2017" ma za zadanie zebrać najlepsze osiągnięcia i praktyki w dziedzinie zielonych technologii, ale również rozwiązać problematyczne kwestie krajów rozwijających się. W ciągu 93 dni otwarcia pawilonu eksperci z całego świata będą debatować nad zieloną energią: sposobami jej wytwarzania, rozwijania, dostępności, trwałości itd.

Podczas wystawy zaprezentowane zostaną:

 • inteligentne technologie ekologiczne wykorzystywane w budownictwie domów,
 • inteligentne technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • wykorzystanie najnowszych materiałów energooszczędnych w budownictwie,
 • optymalizacja zużycia energii dzięki zastosowaniu liczników i czujników,
 • zastosowanie energii słonecznej i wietrznej, geotermalnej.

© ESCALA - Fotolia

Dlaczego warto wziąć udział w EXPO Astana?

Dla polskich przedsiębiorców udział w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 to przede wszystkim wzmocnienie kontaktów handlowych Polski z Kazachstanem i regionem Azji Centralnej. Priorytetem jest promocja nowoczesnych polskich produktów i usług o unikalnej, jakości i innowacyjności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska w wymiarze globalnym i centralnoazjatyckim.

Astana EXPO 2017 jako wydarzenie o charakterze globalnym to doskonała okazja dla polskich przedsiębiorców dla nawiązania i umocnienia współpracy handlowej z Republika Kazachstanu, perspektywicznym rynku, a także zaprezentowania się w wymiarze międzynarodowym.

Program wsparcia przedsiębiorców w uczestnictwie w EXPO 2017:

Program gospodarczy koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to kompleksowa oferta wsparcia przedsiębiorców. Składa się z dwóch części:

 1. Promocji branż powiązanych z tematyką Wystawy.
 2. Promocji firm – działań przeznaczonych dla indywidualnych przedsiębiorców.

Po raz pierwszy w historii udziału Polski w Wystawach EXPO polscy przedsiębiorcy zainteresowani promocją swoich produktów i usług podczas Wystawy będą mieli możliwość sfinansowania kosztów udziału w wydarzeniach ze środków europejskich w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – ,,Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach uzyskanego wsparcia przedsiębiorca będzie mógł m.in.:

 • uczestniczyć w targach branżowych,
 • uczestniczyć w misjach gospodarczych,
 • zorganizować wizyty studyjne,
 • stworzyć materiały informacyjno-promocyjne.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Uczestnictwo w wydarzeniach związanych z realizacją programu gospodarczego przeznaczone jest w szczególności dla podmiotów z następujących branż:

 • odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności energetyki wiatrowej, technologii związanych z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii
 • z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
 • nowoczesnych technologii wydobywczych i wytwarzania energii z węgla oraz producentów maszyn i urządzeń górniczych,
 • czystych technologii węglowych,
 • klastry energetyczne,
 • budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
 • digitalizacja rynku energii,
 • energetyka tradycyjna.

dkimages-Fotolia

Promocja branżowa

W ramach promocji polskich osiągnięć branż powiązanych z tematyką Wystawy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje:

Organizację Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego

6 września 2017 r. zostanie zorganizowane Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, które będzie częścią obchodów Dnia Polski na Astana EXPO 2017. Do udziału w Forum zaproszeni zostaną przedsiębiorcy z Polski i Kazachstanu, przedstawiciele władz oraz administracji rządowej Polski i Kazachstanu, przedstawiciele środowisk gospodarczych obydwu państw. Celem wydarzenia będzie promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału Polski w dziedzinie energetyki (w tym OZE) i efektywności energetycznej, ochrony środowiska i budownictwa.

Organizację konferencji naukowej „Nowe wyzwania i szanse dla rozwoju współpracy naukowej”.

W lipcu 2017 roku z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych oraz szkół wyższych z Polski i Kazachstanu odbędzie się debata m.in. na temat nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących tradycyjne paliwo – polskiej oferty opartej o czyste technologie węglowe oraz na temat. nowych perspektyw dla polsko-kazachstańskiej współpracy technologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także prezentację oferty polskich uczelni.

Organizację narodowych stoisk informacyjnych na targach branżowych w Kazachstanie. Wśród zaplanowanych wydarzeń są:

 • Międzynarodowe Targi „Mining Week” Kazakhstan 2017, Karaganda, czerwiec 2017
 • Międzynarodowe Targi „Mining Week Central Asia Exhibition”, Ałmaty, wrzesień 2017
 • Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild”, Ałmaty, wrzesień 2017
 • Międzynarodowe Targi POWER/ReENERGY/LIGHTING Kazakhstan, październik 2017.

Przygotowanie dwujęzycznej (angielsko-rosyjskiej) publikacji prezentującej potencjał polskiej gospodarki, dystrybuowanej podczas EXPO 2017 i targów, na których przygotowywane będą polskie stoiska narodowe. Ponadto publikacja będzie także dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej www.expo.gov.pl.

Promocja firm

Po raz pierwszy w historii udziału Polski w Wystawach EXPO wystosowano ofertę skierowaną do indywidualnych przedsiębiorców, która daje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego na działania promocyjne na terenie Kazachstanu.

Udział przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinansowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – ,,Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozpoczęcie najbliższego naboru wniosków planowane jest na styczeń 2017 r. W ofercie dla firm znalazły się m.in.

 • udział w imprezach targowych na terenie Kazachstanu
 • udział w Forum Energii Przyszłości lub Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym,
 • skorzystanie z usług szkoleniowych z zakresu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw,
 • uczestnictwo w grupowych misjach gospodarczych,
 • organizację indywidualnej misji gospodarczej,
 • realizację działań informacyjno-promocyjnych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady udzielania wsparcia na udział w programie, obejmującego 3 części: działania obligatoryjne, działania fakultatywne oraz działania fakultatywne uzupełniające.

Część I: Działania obligatoryjne w których przedsiębiorcy korzystający z programu muszą wziąć udział.

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 1 targach w charakterze wystawcy, wymienionych w poniżej, przy czym przynajmniej 1 z tych działań powinno stanowić imprezę targową, na której zostanie zorganizowane narodowe stoisko promocyjno-informacyjne.

 • MachExpo/Power Astana/KazatomExpo Astana, 26-27 kwietnia 2017 r.,
 • Global Oil&Gas Atyrau, Atyrau, 11-13 kwietnia 2017 r.,
 • ECOTECH Astana, 19-20 kwietnia 2017 r.,
 • Power KazIndustry Ałmaty, maj 2017 r.,
 • Astana Mining & Metalurgy Astana, 25-26 maj 2017 r.,
 • Mining Week Karaganda, czerwiec 2017 r. (stoisko narodowe)
 • Mining World Central Asia Exhibition/Kazcomak/Metaltech Ałmaty, wrzesień 2017 r. (stoisko narodowe),
 • Kazbuild/Aqua Therm Ałmaty, 5-8 września 2017 r. (stoisko narodowe)
 • POWER/ReENERGY/LIGHTNING KAZAKHSTAN Ałmaty, październik 2017 r. (stoisko narodowe),
 • KIOGE 2017 Ałmaty, październik 2017 r. (stoisko narodowe),
 • Mangystau Oil, Gas & Infrastructure 2017, Aktau, listopad 2017 r.

2. Dodatkowo, przedsiębiorca zobowiązany jest do wzięcia udziału w Forum Energii Przyszłości (Astana, czerwiec-wrzesień 2017) lub Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym (Astana, 6 września 2017).

3. Przedsiębiorca do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu promocji Eksportu – www.trade.gov.pl

Część II: Działania fakultatywne z których – we wskazanej części – przedsiębiorcy korzystający z programu muszą wziąć udział.

Przedsiębiorca w trakcie całego programu zobowiązany jest do skorzystania z oferty obejmującej przynajmniej jedno z poniższych działań:

 • zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w Kazachstanie,
 • udział w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej; program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji; misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym,
 • organizacja przyjazdowych misji gospodarczych/wizyt studyjnych (max. 3) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżami, dla których realizowany jest program, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu; misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu; nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu,
 • organizacji indywidualnej misji gospodarczej/handlowej do Kazachstanu, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i powinna obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 4 kontrahentami oraz organizację pokazu lub prezentacji dla kontrahentów.

Część II: Działania fakultatywne uzupełniające w których przedsiębiorcy korzystający z programu mogą wziąć udział.

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Przydatne linki:

EXPO-2017 Astana oficjalna strona: https://expo2017astana.com/en/

Polska na wystawach światowych: http://www.expo.gov.pl

***

Informacje pochodzą z oficjalnej strony EXPO-2017 Astana oraz Polska na wystawach światowych.

 

 

 

 Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0