Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Unia Europejska (UE) – strona główna
Artykuł

Unia Europejska (UE) – strona główna

Flaga Unii Europejskiej

W centrum UE znajduje się 27 państw członkowskich, które należą do Unii, wraz z ich obywatelami. Unikatową cechą UE jest to, że choć wszystkie państwa członkowskie pozostają suwerenne i niepodległe, zdecydowały się połączyć część swojej suwerenności w obszarach, w których współpraca jest zasadna.

Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. Natomiast podstawą wszystkich działań UE są traktaty, które zostały przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa UE. Traktaty określają cele Unii Europejskiej oraz zasady dotyczące funkcjonowania instytucji UE, sposobu podejmowania decyzji i stosunków między UE a jej państwami członkowskimi.


Odnośniki

W ramach poniższych bloków pogrupowaliśmy najistotniejsze zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej, w tym między innymi dalsze informacje o jednolitym rynku unijnym, informacje o dostępnym wsparciu, odnośniki do głównych statystyk czy najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

Cele Unii Europejskiej

Celem UE jest umożliwienie Europejczykom studiowania, mieszkania, robienia zakupów, pracowania i przechodzenia na emeryturę w dowolnym kraju UE, a także zapewnienie im dostępu do produktów z całej Europy. Dlatego w ramach jednolitego rynku wewnętrznego UE gwarantowany jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. UE usuwa bariery techniczne, prawne i biurokratyczne, dzięki czemu Europejczycy mogą swobodnie prowadzić wymianę handlową i działalność gospodarczą.

Kraje członkowskie należą do unii celnej przez co stosują te same taryfy celne w odniesieniu do towarów przywożonych na ich terytorium z zagranicy i nie stosują żadnych wewnętrznych taryf celnych. Unia celna UE stanowi jedną z nielicznych wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej.

Polityka handlowa UE obejmuje nie tylko handel towarami i usługami, ale również handlowe aspekty związane z własnością intelektualną i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi.
Unia opowiada się za otwartym i uczciwym handlem i zwalczaniem protekcjonizmu. Stosuje środki ochrony handlu i dostępu do rynku, aby chronić swoje przedsiębiorstwa i obywateli przed nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi praktykami handlowymi. UE jest związana umowami handlowymi z 72 partnerami z całego świata. Umowy handlowe zawierane przez UE obejmują nie tylko postanowienia gospodarcze, ale również kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska, czy warunków pracy.

Zebrana lista umów jest zagregowana na stronie Unii Europejskiej dotyczącej relacji z innymi krajami, zaś linki do poszczególnych umów handlowych można znaleźć na naszych stronach poszczególnych rynków w sekcji Kierunki Eksportu.

Polska w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.  

Unia Europejska jest najważniejszym polskim partnerem gospodarczym. Udział rynków EU w Polskim eksporcie w 2021 roku wynosił 74,8% całego eksportu, zaś w przypadku importu rynki unijne stanowiły niewiele ponad połowę (53,8%) krajów pochodzenia.

Polski udział w Unii Europejskiej przekłada się też na liczne, współfinansowane przez UE projekty, opisane w ramach strony Funduszy Europejskich, z czego najciekawsze z nich są szerzej opisane na specjalnej podstronie, albo w ramach szerszej listy projektów.

Najważniejsze informacje dla eksporterów

Przed eksportowaniem towarów koniecznym jest znać podstawowe przepisy, zalecenia i obostrzenia dotyczące udostępnianych na rynkach Unii Europejskiej produktów. Oprócz spełniania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa produktów, krajowe wymagania dotyczące towarów dotycząc obszaru zharmonizowanego lub niezharmonizowanego. Podział ten, podstawę prawną, jak i inne istotne informacje na temat wymagać można znaleźć na dedykowanej temu podstronie.

Eksport poza Unię Europejską wiąże się również z kilkoma formalnościami, w tym z rejestracją w systemie usług celnych PUESC – na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – oraz uzyskaniem numer EORI, używanym przy kontaktach z organami celnymi w całej Unii. Więcej o tych formalnościach można się dowiedzieć ze stronyna ten temat.

Równie istotnym jest znajomość kwestii podatkowych. Jako przedsiębiorca handlujący w ramach EU, zarejestruj się jako podatnik VAT UE jeżeli chcesz:

 • dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE
 • dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych i korzystasz ze zwolnienia VAT z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 tys. zł oraz gdy:
  • wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 tys. zł
  • chcesz świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy

Po zarejestrowaniu, właściwy urząd skarbowy nada ci „europejski” NIP – oznacza to, że we wspomnianych wyżej transakcjach musisz posługiwać się NIP z przedrostkiem „PL”. Więcej na temat rejestracji podatnika VAT UE znajdziesz na poświęconej temu zagadnieniu podstronie Biznes.gov.pl. Pozostałe sekcje strony również zawierają istotne informacje z perspektywy prowadzenia biznesu w ramach Wspólnoty.

Istotnym elementem wspólnej polityki są również sankcje i embarga; warto zapoznać się z aktualizowaną na bieżąco przez Komisję Europejską listą obłożonych sankcjami krajów i zakresu tychże obostrzeń.

Dodatkowe materiały

Aby dowiedzieć się więcej o ogólnych zasadach działalności Unii Europejskiej, zapraszamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po EU.

W celu zapoznania się z sukcesami Unii Europejskiej za ubiegły rok, warto zapoznać się z oficjalnym raportem na ten temat.

W przypadku planowania rozpoczęcia działalności w innym kraju UE, oprócz powyższych materiałów przydatny będzie również poradnik Biznes.gov.pl.

W celu zapoznania się z wieloma innymi korzyściami płynącymi z bycia w Unii Europejskiej zachęcamy do odwiedzenia specjalnej strony poświęconej temu zagadnieniu.

Zapraszamy również do kontaktu z PAIH!

 • Wszystko
 • Aktualności (623)
 • Wiedza (273)
 • Kalendarz (1037)
 • Centrum Wsparcia (323)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.