Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolski handel zagraniczny art. rolno-spożywczymi po sześciu miesiącach 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Małgorzata Kędzierska | 2016-09-27 13:42:14
polska, handel zagraniczny, artykuły rolno-spożywcze

Według wstępnych danych (GUS) w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku, wartość polskiego eksportu ogółem wyniosła 90,5 mld EUR i była wyższa niż rok wcześniej o 2,1%. Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem wyniósł 12,8%, czyli był na minimalnie niższym poziomie niż w pierwszym półroczu 2015 roku (12,9%).

Z kolei wartość polskiego importu ogółem w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła 86,3 mld EUR, co oznaczało spadek o 0,2% w porównaniu do tego samego okresu 2015 roku. Udział artykułów rolno-spożywczych w wartości całego polskiego importu stanowił 9,4% (w I półroczu 2015 r.: 9,0%).

 

Saldo w polskim handlu zagranicznym ogółem było dodatnie i w analizowanym okresie wyniosło 4,2 mld EUR (w I półroczu 2015 r.: 2,2 mld EUR).

 

EKSPORT

 

W okresie styczeń - czerwiec 2016 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła 11 553 mln EUR, co oznaczało wzrost o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2015 roku wartość zagranicznej sprzedaży była na poziomie 11 427 mln EUR.

 

Sprzedaż do państw Unii Europejskiej (UE-28) wzrosła w tym okresie o 1,5%, a do państw dawnej „piętnastki” o 1,4%. Do 12 „nowych” państw członkowskich wywóz polskiej żywności wzrósł o 1,6%. Ogółem na rynek UE sprzedano towary na kwotę 9 368 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział państw UE w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku wzrósł z 80,8% do 81,1%.

 

Wartość eksportu do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wyniosła 607 mln EUR i w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku wzrosła o 8,2%. Należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu obowiązuje rosyjskie embargo na import z Polski wielu, ważnych dla polskiego eksportu produktów rolno-żywnościowych (w tym m.in. mięsa, produktów mleczarskich oraz owoców i warzyw). Sprzedaż towarów rolno-spożywczych do państw WNP w pierwszym półroczu 2016 roku stanowiła 5,3% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych i była na wyższym poziomie niż przed rokiem (4,9%).

 

W okresie styczeń - czerwiec 2016 roku tradycyjnie, najwięcej artykułów rolno-spożywczych sprzedano do Niemiec. Wartość tego eksportu wyniosła 2 493 mln EUR i w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku był to wzrost o 5,1% (w I pół. 2015 r. – 2 373 mln EUR). Eksport do Niemiec stanowił 21,6% wartości całego eksportu rolno-spożywczego zrealizowanego w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku. Na rynek niemiecki najwięcej (wartościowo) sprzedano: ryb wędzonych, w tym głównie łososia (10% eksportu rolno-spożywczego do Niemiec), mięsa drobiowego, wyrobów piekarniczych i cukierniczych w tym m.in. herbatników i wafli, papierosów, ryb przetworzonych i zakonserwowanych, soków z owoców (gł. soku jabłkowego), czekolady i wyrobów zawierających kakao, syropów cukrowych, filetów rybnych, mrożonych owoców (gł. truskawek i malin), pszenicy, mięsa wołowego oraz mleka i śmietany.

 

Znaczący, bo ponad dwukrotny wzrost wartości sprzedaży do Niemiec odnotowano w przypadku papierosów. Ponadto, o około 43% wzrosła wartość wywozu syropów cukrowych, zaś o 41% soków owocowych. Natomiast o 35% spadła sprzedaż pszenicy, a o 28% świeżego mleka i śmietany.

 

Na drugim miejscu wśród odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych znalazła się Wielka Brytania. W okresie styczeń – czerwiec 2016 roku sprzedano na ten rynek towary o wartości 1 039 mln EUR, czyli o 12,4% więcej niż przed rokiem (w I pół. 2015 r. – 924 mln EUR), zaś udział w całym eksporcie rolno-spożywczym wyniósł 9,0%. Wielka Brytania była odbiorcą głównie czekolady i wyrobów zawierających kakao (13% eksportu rolno-spożywczego do Wielkiej Brytanii), mięsa drobiowego, mięsa przetworzonego i solonego, papierosów oraz wafli i herbatników.

 

Na trzeciej pozycji znalazła się Republika Czeska, gdzie sprzedano towary o wartości 822 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 6,3% (w I pół. 2015 r. - 774 mln EUR) i udział w eksporcie na poziomie 7,1%. W pierwszym półroczu 2016 roku do Czech sprzedawano głównie olej rzepakowy (16% eksportu rolno-spożywczego), kawę, papierosy, mięso drobiowe, czekoladę i wyroby zawierające kakao, wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki), a także sery oraz mięso wieprzowe.

 

Na czwartym miejscu wśród największych odbiorców polskich towarów rolno-spożywczych znalazły się Włochy. W pierwszym półroczu 2016 roku sprzedano tam towary o wartości 645 mln EUR. Oznaczało to spadek o 11,1% (w I pół. 2015 r. - 725 mln EUR) i udział w eksporcie na poziomie 5,6%. W analizowanym okresie do Włoch sprzedawano głównie mięso wołowe (22% eksportu rolno-spożywczego) i papierosy (16% eksportu rolno-spożywczego) a ponadto, także mięso wieprzowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki), ryby wędzone, czekoladę oraz sery.

 

Kolejne miejsca wśród ważniejszych odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Niderlandy – 619 mln EUR, Francja - 603 mln EUR, Słowacja - 339 mln EUR oraz Hiszpania - 301 mln EUR.

 

Do Niderlandów sprzedawano głównie papierosy, mięso drobiowe i mięso wołowe, do Francji trafiało najczęściej mięso drobiowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki), wódka, oraz syropy cukrowe. Słowacja była odbiorcą przede wszystkim takich towarów jak: mięso drobiowe, olej rzepakowy, mięso wieprzowe oraz papierosy, natomiast do Hiszpanii trafiały głównie papierosy, mięso wołowe, pszenica, mięso drobiowe oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki).

 

Federacja Rosyjska, która ze względu na embargo, znalazła się przed rokiem na 15 miejscu wśród największych odbiorców polskiej żywności, po pierwszym półroczu 2016 roku, spadła na 18 miejsce. Wartość sprzedaży na rosyjski rynek spadła o 5,1%. Wśród pozostałych partnerów handlowych, największy wzrost wartości eksportu w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku, odnotowano w handlu z Nigerią. Sprzedaż do tego państwa wzrosła 4,5-krotnie, osiągając poziom 22,5 mln EUR (w I pół 2015r. było to 5 mln EUR), głównie z powodu znaczącego eksportu pszenicy. Sprzedaż dużej partii pszenicy przyczyniła się do wzrostu wartości polskiego eksportu m.in. do Jemenu i RPA. W efekcie, łączna wartość sprzedanych towarów rolno-spożywczych do Jemenu wzrosła ponad trzykrotnie i wyniosła 11 mln EUR, natomiast do RPA wzrosła blisko dwukrotnie i wyniosła ponad 38 mln EUR. Większy eksport puchu do Tajwanu spowodował również blisko dwukrotny wzrost, osiągając poziom ponad 11 mln EUR. W przypadku Australii, za sprawą większego eksportu papierosów odnotowano wzrost sprzedaży z 15 mln EUR do 29 mln EUR.

 

Poza wyżej wymienionymi państwami, odnotowano również znaczący wzrost wartości sprzedaży polskich towarów rolno-spożywczych m.in. do Hongkongu (o 44%), Białorusi (o 42%), Norwegii (o 32%), Izraela (o 28%) oraz Hiszpanii (o 27%).

 

Wartość eksportu spadła, m.in. do Maroka (o 78%), Kenii (o 58%), Egiptu (o 38%), Algierii (o 27%), Francji (o 25%) oraz do Chin (o 21%).

 

W pierwszym półroczu 2016 roku pod względem wartości eksportowano głównie: papierosy, mięso drobiowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze (herbatniki, wafle, itp.), czekoladę i przetwory zawierające kakao, mięso wołowe, syropy cukrowe, mięso wieprzowe, pszenicę, ryby wędzone (głównie łososia), sery i twarogi, pozostałe przetworzone i konserwowane mięso, soki owocowe (gł. sok jabłkowy), jabłka, przetworzone i konserwowane ryby oraz mrożone owoce. Wartość eksportu wymienionych wyżej towarów stanowiła 55% ogólnego wywozu towarów rolno-spożywczych z Polski.

 

W porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku, nastąpił dwukrotny wzrost wartości eksportu glutenu pszennego. Znacząco wzrosła także wartość wywozu soków owocowych (o 15%), przetworzonych i konserwowanych ryb (o 15%), karmy dla zwierząt (o 14%), wyrobów piekarniczych i cukierniczych w tym m.in. wafli i herbatników (o 13%) oraz mięsa wieprzowego (o 12%).

 

Spadła natomiast wartość eksportu m.in. nasion rzepaku (o 42%), makuchów z rzepaku (o 39%), mleka i śmietany w proszku (o 34%), kukurydzy (o 30%), serwatki (o 29%), pszenicy (o 28%) oraz papierosów (o 11%).

 

IMPORT

 

W okresie styczeń - czerwiec 2016 roku zostały sprowadzone do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę 8 122 mln EUR, co oznaczało wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku o 4,6%. W pierwszym półroczu 2015 roku wartość importu wyniosła 7 768 mln EUR.

 

Z państw UE sprowadzono towary rolno-spożywcze na kwotę 5 589 mln EUR i w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2015 roku był to wzrost o 4,3% (I pół. 2015 r. – 5 359 mln EUR), natomiast o 3,8% wzrósł import z państw dawnej „piętnastki”. Wartość zakupów w pozostałych 12 państwach wzrosła o 7,1% i wyniosła 832 mln EUR (w I pół. 2015r. – 777 mln EUR). Udział przywozu z państw UE stanowił 68,8% ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych do Polski, rok wcześniej było to 69,0%.

 

W porównaniu z pierwszym półroczem 2015 roku, wartość importu z państw WNP wzrosła o 5,7% i w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku wyniosła 285 mln EUR. W ogólnej strukturze, import z WNP stanowił 3,5%, czyli dokładnie tyle samo co przed rokiem.

 

Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski, tak jak w przypadku eksportu pochodziły głównie z Niemiec, a ich wartość w I półroczu br. wyniosła 1 620 mln EUR. Import z Niemiec w porównaniu z I półroczem 2015 roku spadł o 1,7% (w I pół. 2015 r. – 1 648 mln EUR) i stanowił 20% importu rolno-spożywczego ogółem. W ciągu sześciu miesięcy tego roku, najwięcej pod względem wartości sprowadzono z Niemiec: mięsa wieprzowego, czekolady i wyrobów zawierających kakao, karmy dla zwierząt, kawy, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich (w tym m.in. pieczywa herbatników i wafli), syropów cukrowych, serów oraz oleju palmowego.

 

Import z Niderlandów osiągnął wartość 707 mln EUR, z Hiszpanii 497 mln EUR, z Norwegii 383 mln EUR, z Danii 356 mln EUR, z Argentyny 333 mln EUR, z Włoch 330 mln EUR, a z Francji 299 mln EUR. Ponadto, znaczący udział w imporcie do Polski miały również Belgia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Węgry, Ukraina oraz Chiny. Import z wymienionych wyżej państw stanowił ponad 70% wartości przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski w tym okresie.

 

Z Niderlandów sprowadzano do Polski najwięcej mięsa wieprzowego, roślin żywych i kwiatów ciętych, z Hiszpanii owoców cytrusowych, mięsa wieprzowego, pomidorów oraz papryki, z Norwegii ryb świeżych (gł. łososia) i filetów rybnych, z Danii świń i mięsa wieprzowego. Z kolei z Argentyny na polski rynek trafiało najwięcej makuchu sojowego, z Włoch czekolady i wyrobów zawierających kakao, wina, syropów cukrowych, sera, oraz makaronów a z Francji kukurydzy, syropów cukrowych mięsa wieprzowego oraz karmy dla zwierząt.

 

W pierwszym półroczu 2016 roku, za sprawą znaczącego importu cukru trzcinowego z Sudanu, wartość przywozu towarów rolno-spożywczych z tego państwa wzrosła z 1,5 mln EUR w pierwszym półroczu 2015 roku do 22,6 mln EUR w okresie I-VI 2016 roku. Ponadto, większy import makuchów sojowych wpłynął m.in. na wzrost wartości importu rolno-spożywczego z Kanady o 57%, z Paragwaju o 27% oraz z Argentyny o 24%. W efekcie wartość importu z tych państw wyniosła w przypadku Kanady 31 mln EUR, Paragwaju 69 mln EUR oraz Argentyny 333 mln EUR. W porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku odnotowano wzrost wartości importu z Norwegii o 22% do poziomu 383 mln EUR, co było efektem większego importu ryb świeżych i filetów (gł. łososia). Zwiększony import kukurydzy i pomidorów przetworzonych wpłynął na wzrost o 18% wartości importu z Ukrainy do 174 mln EUR. Ponadto import towarów rolno-spożywczych do Polski wzrósł m.in. z takich państw jak Francja (o 13% do wartości 299 mln EUR), Włochy (o 12% do 330 mln EUR), Hiszpania (o 10% do 497 mln EUR) oraz Niderlandy (o 8% do 707 mln EUR).

 

W porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku, spadek importu odnotowano między innymi w handlu z Wybrzeżem Kości Słoniowej o 38% do poziomu 40 mln EUR, co wynikało ze znacznie mniejszych zakupów pasty kakaowej. Spadek wartości importu odnotowano również w odniesieniu do Grecji o 18%, Rosji o 17%, USA o 14% oraz Ekwadoru o 13%.

 

Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w pierwszym półroczu br. były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, ryby świeże, filety rybne, syropy cukrowe, czekolada i wyroby zawierające kakao, tytoń nieprzetworzony oraz karma dla zwierząt. Ponadto, w znaczących ilościach importowano również, owoce cytrusowe, świnie żywe, wyroby piekarnicze i cukiernicze (m.in. wafle i herbatniki), banany oraz sery. Import wymienionych wyżej towarów stanowił ponad 40% całkowitej wartości przywozu towarów rolno-spożywczych do Polski.

 

Import mięsa wieprzowego pochodził głównie z Niemiec i z Belgii, makuchów sojowych z Argentyny, ryb świeżych z Norwegii i Szwecji, filetów rybnych z Norwegii i z Chin, syropów cukrowych z Niemiec i Niderlandów, czekolady i wyrobów zawierających kakao z Niemiec zaś tytoniu nieprzetworzonego z Brazylii.
Największy, bo 2,5-krotny wzrost importu w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku odnotowano w przypadku cukru (głównie cukru trzcinowego), którego sprowadzono na kwotę 23,0 mln EUR. Wartość przywozu oleju rzepakowego wzrosła o 56% osiągając wartość 62,6 mln EUR. Ponadto o 54% wzrósł import alkoholu etylowego (nieskażonego), o 50% oleju sojowego, o 47% makaronów, o 28% ryb mrożonych a o 27% kukurydzy.

 

Natomiast spadł m.in. import makuchów (innych niż sojowe) o 33%, bydła żywego o 18%, kawy o 14%, winogron o 13% oraz pomidorów o 12%.

 

SALDO

 

Saldo w obrotach artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w pierwszym półroczu 2016 roku osiągnęło ono poziom 3 430 mln EUR. Spadło jednak o 6,3% w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 roku (+3 659 mln EUR). Saldo w obrotach z państwami UE również było dodatnie i wyniosło 3 779 mln EUR, zaś w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku odnotowano spadek o 2,5%, wówczas wartość ta była na poziomie plus 3 874 mln EUR.

 

Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Niemcami (+873 mln EUR), Wielką Brytanią (+811 mln EUR), Republiką Czeską (+555 mln EUR), Włochami (+315 mln EUR) i z Francją (+304 mln EUR).

 

Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo miało miejsce w handlu m.in. z Argentyną (-332 mln EUR), Norwegią (-325 mln EUR), Hiszpanią (-196 mln EUR), Brazylią (-123 mln EUR) i z Danią (-115 mln EUR).

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, dane wstępne