Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Polskie Mosty Technologiczne > PMT: Dokumentacja konkursowa > Nabór II/2021: Malezja, Arabia Saudyjska, Tajwan
Artykuł

Nabór II/2021: Malezja, Arabia Saudyjska, Tajwan

Dokumentacja konkursowa projektu Polskie Mosty Technologiczne.

UWAGA! Wzór wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki dostępne na stronie pełnią jedynie rolę informacyjną.

Złożenie wniosku wraz z załącznikami możliwe jest jedynie online poprzez: System Obsługi Elektronicznej

Regulamin 2N/2021 wraz załącznikami:

Wzór wniosku o powierzenie grantu PMT z załącznikami:

Wzór Umowy o powierzenie grantu:

  • Zał. 1. Wniosek o powierzenie Grantu wraz z załącznikami nr ……,
  • Zał. 2. Budżet Projektu – generowany z wniosku,
  • Zał. 3 Wskaźniki Projektu – generowany z wniosku,
  • Zał. 4. Oświadczenie ws. VAT,
  • Zał. 5. Zmiana budżetu (jeśli dotyczy),
  • Zał. 6. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy sporządzającego sprawozdanie, aktualizacja (jeśli dotyczy),
  • Zał. 7. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy nie sporządzającego sprawozdania, aktualizacja (jeśli dotyczy),
  • Zał. 8. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Dodatkowe dokumenty:

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Na grafice znajdują się cztery loga: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski (flaga), Polskiej Agencji Inwestycji Handlu i Unii Europejskiej (flaga)

Pliki do pobrania

Regulamin 2N/2021

PPE_PL_Regulamin-2N-2021-aktualizacja.pdf

PDF (257,46KB)

Zał. 1. Wzór Wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami,

PPE_PL_Reg-Zal-1-Wz-or-wniosku-o-powierzenie-grantu-2N-2021.pdf

PDF (463,34KB)

Zał. 2. Kryteria oceny Wniosku,

PPE_PL_Reg-Zal-2-Kryteria-oceny-wniosku-1.pdf

PDF (220,88KB)

Zał. 3. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami,

PPE_PL_Reg-Zal-3-Wz-or-umowa-o-powierzenie-grantu-2N-2021.pdf

PDF (425,35KB)

Zał. 4. Katalog wydatków kwalifikowanych,

PPE_PL_Reg-Zal-4-Katalog-wydatkow-kwalifikowanych-1.pdf

PDF (158,91KB)

Zał. 5. Deklaracja wnioskodawcy o uczestnictwie w panelu ekspertów oceny merytorycznej II stopnia.

Reg_Zal-5_Dekl-wniosko.-uczest.-w-panelu-o.meryt_IIst-1.docx

DOCX (51,94KB)

Wzór wniosku o powierzenie grantu PMT z załącznikami:

Zał. 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Wnios_Zal-1_Form_inf-przedst-przy-ubiega-sie-o-de-minimis-1.xlsx

XLSX (77,94KB)

Zał. 2. Oświadczenie woli,

Wnios_Zal-2_Oswiadczenie-woli-1.docx

DOCX (19,52KB)

Zał. 3a. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub

Wnios_Zal-3a_Oswiadczenie-nieotrzymania-de_minimis-1.docx

DOCX (17,68KB)

Zał. 3b. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,

Wnios_Zal-3b_Oswiadczenie-o-uzyskanej-de-minimis-1.docx

DOCX (105,46KB)

Zał. 4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP,

Wnios_Zal-4_Oswiadczenie-o-spelnianiu-kryteriow-MSP-1.doc

DOC (296,00KB)

Zał. 5a. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy – sporządzającego sprawozdanie finansowe

Wnios_Zal-5a_Syt-fin-wnios-sporzadz-sprawozd-fin-1.xls

XLS (134,50KB)

Zał. 5b. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy – nie sporządzającego sprawozdania finansowego,

Wnios_Zal-5b_Syt-fin-wnios-nie-sporzadz-sprawozd-fin-2.xlsx

XLSX (72,16KB)

Załączniki

Zał. 4. Oświadczenie ws. VAT,

Umowa_Zal-4_Oswiadczenie-VAT-1.docx

DOCX (14,10KB)

Zał. 5. Zmiana budżetu (jeśli dotyczy),

Umowa_Zal-5_Zmiana-budzetu.xlsx

XLSX (13,65KB)

Dodatkowe dokumenty

Klauzula informacyjna – RODO

PPE_PL_Klauzula-informacyjna-RODO-PMT.pdf

PDF (169,09KB)

Jak przygotować wniosek o płatność (rozliczenie grantu)

PPE_PL_Jak-przygotowa-c-wniosek-o-platno-s-c-wraz-z-zalacznikami.pdf

PDF (257,14KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PPE_PL_Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platno-s-c.pdf

PDF (307,33KB)

Oświadczenie w sprawie realizacji wskaźników w PMT

Oswiadczenie-wsp-wskaznikow.docx

DOCX (272,51KB)

Wzór opisu faktury

Wzor-opisu-faktury.docx

DOCX (19,65KB)

Wzór protokołu odbioru usługi

Wzor-protokolu-odbioru-uslugi.docx

DOCX (15,08KB)

Rozliczenie godzin pracy z ekspertem

Rozliczenie-godzin-pracy-z-ekspert.docx

DOCX (196,14KB)

Wzór wniosku rozliczającego

Wzor-wniosku-rozliczajacego.xlsx

XLSX (31,84KB)

Wzór deklaracji wekselowej

Wzor-deklaracji-wekslowej.docx

DOCX (26,70KB)

Instrukcja wypełniania wniosku PMT

Instrukcja-wypelniania-wniosku-PMT.docx

DOCX (491,50KB)

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.