Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Wiedza > Kto stoi za organizacją targów?
Artykuł

Kto stoi za organizacją targów?

Samo wyrażenie „branża targowa” w niewystarczający sposób określa gałąź gospodarki, która obejmuje szeroko pojęte usługi związane z organizacją imprez targowych i wystawienniczych.

Zatem doprecyzowując: „branżę targową” tworzą nie tylko podmioty zajmujące się organizacją i realizacją targów, wystaw czy kongresów w Polsce i za granicą, ale również operatorzy obiektów targowo-kongresowych (zwane w branży venue) oraz liczni usługodawcy, m.in. firmy zajmujące się projektowaniem i budową stoisk targowych, dostarczaniem wyposażenia stoisk targowych, spedycją targową oraz świadczące usługi IT i promocji zarówno organizatorom targów, jak i wystawcom. Firmy te nazywamy firmami targowymi, a segmenty, w których działają, grupami branżowymi.

Organizacja targów – grupy branżowe

Trzon branży stanowią firmy, których głównym, a często jedynym źródłem przychodu są usługi związane z targami. Na rynku funkcjonują również podmioty, które w swoim portfelu usług mają usługi związane z targami, jednak przychody z tej działalności stanowią niewielki procent w strukturze ich całkowitych przychodów.

Źródło: opracowanie PIPT na podstawie Raportu z badania: Oszacowanie skutków pandemii covid-19 dla działalności szeroko rozumianej branży targowej w Polsce, GUS, Poznań, 2020 r.

Mówiąc o szeroko pojętnym rynku targowym, należy wspomnieć również o podmiotach oferujących usługi okołotargowe (usługi pośrednie), czyli m.in. hotele, restauracje, firmy transportowe, firmy sprzątające, czy agencje hostess i modelek. Wszystkie one wraz z firmami targowymi stanowią system naczyń połączonych i nieustannie na siebie oddziaływają. To część większego systemu, w którym targi wchodzą w interakcję z innymi branżami, tworząc tzw. efekt mnożnikowy. 

Rynek targowy i okołotargowy

Nie byłoby jednak branży targowej bez jej najważniejszych uczestników, czyli wystawców oraz zwiedzających. Dopiero wszystkie wymienione powyżej podmioty pokazują kompletny rynek targowy ze wszystkimi jego interesariuszami.

Źródło: opracowanie PIPT

PIPT – oficjalny przedstawiciel branży targowej

Firmy targowe mają swojego oficjalnego przedstawiciela – Polską Izbę Przemysłu Targowego (PIPT), która jest jedną oficjalną organizacją branży targowej w Polsce. PIPT działa od 2006 roku jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów, wcześniej (od 1993 jako Polska Korporacja Targowa). Najważniejszą rolą Izby jest wspieranie i integrowanie jej członków. Z roli tej wynikają konkretne cele, m.in.: działania lobbingowe na rzecz wsparcia i rozwoju polskiego przemysłu targowego, ochrona interesów gospodarczych członków, integracja członków i ich identyfikacja ze środowiskiem branżowym, promowanie udziału w targach jako skutecznego elementu strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw czy dostarczanie aktualnej wiedzy branżowej, ekonomicznej i prawnej.

Sukces targów w rękach zawodowców

Za sukcesem imprez targowych stoi ogromna rzesza pracowników różnego szczebla i różnych zawodów. Są oni zatrudnieni zarówno na etatach w ramach umowy o pracę, jak i na inne rodzaje umów. Pracują w pełnym wymiarze godzin przez cały rok, jak i cykliczne lub doraźnie na potrzeby danej imprezy targowej. Firmy targowe zatrudniały przed pandemią COVID-19 ok. 97 tys. osób, z czego ok. 60% na umowach cywilno-prawnych. Z powodu pandemii nastąpiła znacząca redukcja zatrudnionych w branży targowej – nawet o 50% , toteż w roku 2022 większość przedsiębiorstw branży targowej zamierza zatrudnić nowych pracowników.

Na potrzeby rynku targowego pracują m.in.: projektanci i graficy, stolarze i budowlańcy, specjaliści audio-video, specjaliści IT, ogrodnicy i pracownicy ochrony, technicy i personel sprzątający, tłumacze, radcy prawni, kierowcy, a także specjaliści marketingu, sprzedaży, specjaliści ds. finansów i zasobów ludzkich oraz kadra zarządzająca i administracja.

Źródło: opracowanie PIPT

Biorąc pod uwagę pracowników zatrudnionych zarówno w firmach targowych, jak i w firmach oferujących usługi okołotargowe, łączna liczba osób pracujących bezpośrednio i pośrednio na rzecz targów w roku 2019 wynosiła ponad 520 tys. To wielkość odpowiadająca np. liczbie mieszkańców bardzo dużego polskiego miasta (Poznania – 529 410 mieszkańców w 2021 r. ). Liczba ta potwierdza, iż firmy branży targowej generowały istotną liczbę stałych oraz tymczasowych miejsc pracy. Szacuje się, że odbudowanie poziomu zatrudnienia po redukcjach zatrudnienia w wyniku pandemii COVID-19 zajmie branży około 2-3 lat.

Branża targowa – solidny sektor gospodarki

Branża targowa jest gałęzią gospodarki, przynoszącą konkretne wymierne korzyści finansowe dla Polski. Według najbardziej ostrożnej oceny, przed pandemią COVID-19 łączne roczne obroty branży wyniosły ok. 4,9 mld zł (tj. 0,2% PKB kraju), a do budżetu z tytułu zapłaconego podatku VAT w państwo co roku uzyskiwało przychody ok. 0,5 mld zł.

Autor: dr Beata Kozyra, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego

  • Wszystko
  • Aktualności (17)
  • Wiedza (8)
  • Kalendarz (37)
  • Centrum Wsparcia (8)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.