Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJachty i łodzie rekreacyjne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-03-08 09:50:58
branżowe programy promocji, jachty, łodzie, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych - informacja dla przedsiębiorców

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora branży jachtów i łodzi rekreacyjnych.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

30.12 – Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,

13.92.Z – produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,

13.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33.15.Z – naprawa i konserwacja statków i łodzi,

27.33.Z – produkcja sprzętu instalacyjnego,

27.90.Z – produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA),
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA),
 • Norwegia,
 • Turcja,
 • Rosja,
 • Australia,
 • Chiny.

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej sześciu (6) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej trzy (3) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań stanowić powinna impreza targowa na wybranym w ramach pkt. A.1 rynku perspektywicznym.

 

Lp.

Nazwa targów Miejsce odbywania się targów Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

(kotwica medialna)

1.

Boot Dusseldorf

Niemcy

Düsseldorf

Styczeń

2018, 2019

Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas edycji 2017, 2018, 2019.

2.

 

Salone Nautico Internazionale di Genova

Włochy

Genova

Wrzesień

2017, 2018, 2019

 

3.

Salon Nautique International de Paris

Francja

Paryż

Grudzień

2017, 2018, 2019

 

4.

Boat Show Cannes Yaching Festival

Francja

Cannes

Wrzesień

2017, 2018, 2019

 

5.

Le Grand Pavois La Rochelle

Francja

La Rochelle

Wrzesień lub Październik 2017, 2018, 2019

 

6.

Salon Nautico Barcelona

Hiszpania

Barcelona

Październik

2017, 2018, 2019

 

7.

Southampton Boat Show

Wielka Brytania

Southampton

Wrzesień

2017, 2018, 2019

 

8.

Vene Bat

Finlandia

Helsinki

Luty

2017, 2018, 2019

 

9.

METS Marine Equipment Trade Show Amsterdam

Holandia

Amsterdam

Listopad

2017, 2018, 2019

Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas edycji 2017, 2018.

10.

Targi Wiatr i Woda Gdynia

Polska

Gdynia

Lipiec

2017, 2018, 2019

Kotwica medialna branżowego programu promocji w latach 2018, 2019.

11.

Sjøen for alle - Norwegian International Boat Show

Norwegia

Lillestrøm

Marzec

2017, 2018, 2019

Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas edycji 2019.

12.

Båter I sjøen

Norwegia

Oslo

Wrzesień

2017, 2018, 2019

 

13.

Eurasia Boat Show

Turcja

Stambuł

Luty

2017, 2018, 2019

 

14.

China International Boat Show Shanghai

Chiny

Shanghai

Kwiecień

2017, 2018, 2019

 

15.

Miami International Boat Show

USA

Miami

Luty

2017, 2018, 2019

Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas edycji 2017, 2018, 2019.

16.

United States Sailboat Show

USA

Annapolis

 

Październik

2017, 2018, 2019

 

17.

Moscow Boat Show International Exhibition of Boats and Yachts

Rosja

Moskwa

Marzec

2017, 2018, 2019

 

18.

Dubai International Boat Show

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dubai

Luty lub Marzec

2017, 2018, 2019

Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas edycji 2017, 2018, 2019.

19.

Sydney International Boat Show

Australia

Sydney

Sierpień

2017,2018, 2019

Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas edycji 2017, 2018.

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt. A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 4 działaniach o których mowa w pkt B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt 1. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt. A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu, bądź prezentacji sprzętu/produktu firmy. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A.2 (z wyłączeniem krajów UE). Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych w celach informacyjnych.

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w indywidualnych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b z minimum 2 kontrahentami oraz organizację pokazu, bądź prezentacji sprzętu/produktu firmy. Misja powinna mieć charakter indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A.2 (z wyłączeniem krajów UE).

Przedsiębiorcy biorący udział w grupowych i indywidulanych wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych w celach informacyjnych.

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą sprzętu jachtów i łodzi rekreacyjnych, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu (w tym testów produktów).

Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą jachtów i łodzi rekreacyjnych pochodzących z krajów, o których mowa w pkt. A.1 . Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji .

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych – uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 •  nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na Portalu Promocji Eksportu i stronie Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych.

1. Realizator branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Portalu Promocji Eksportu.

2. W ramach organizacji działań ogólnych promujących branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych zaplanowano, co najmniej:

 • organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów z Rosji, USA, ZEA, Chin w wyniku których nawiązane zostaną indywidualne kontakty biznesowe z kontrahentami;
 • organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy z Rosji, USA, ZEA, Chin.
 • prowadzenie działań PR w zakresie działań komunikacyjnych, mającą na celu budowanie spójnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki, w tym koordynację działań komunikacyjnych branży jachtów i łodzi rekreacyjnych;
 • organizację narodowych stoisk informacyjnych na wybranych targach, o których mowa w pkt. A.2.
 • dodatkowymi działaniami promocyjnymi na narodowych stoiskach informacyjnych w ramach branżowego programu promocji będzie:
  • punkt informacyjny o polskim przemyśle jachtowym i produktach z Polski dostępnych na targach;
  • miejsce do spotkań matchmakingowych;
  • prezentacje/wykłady na temat produktów polskiego przemysłu jachtowego;
  • briefingi dla prasy – obchód polskich stoisk;
  • profesjonalny film reklamowy prezentujący różnorodne produkty polskiego przemysłu jachtowego i różne sporty wodne z ich użyciem;
  • profesjonalny film reklamowy w technologii Virtual reality + Video360 prezentujący w efektowny sposób produkty polskiego przemysłu jachtowego;
  • materiały informacyjne (katalogi, ulotki) podzielone na segmenty produktowe;
  • gadżety związane z branżą;
 • obecności stoiska na targach towarzyszyć będą dodatkowo:
  • publikacje PR w wiodących w danym kraju portalach internetowych,
 • coroczną organizację tzw. kotwicy medialnej2 branżowego programu promocji, podczas targów Wiatr i Woda w Gdyni.
 • funkcjonowanie strony internetowej na subportalu www.trade.gov.pl zawierającej bazę danych jak największej ilości firm z branży, aktualności.
 • współpraa z największymi branżowymi serwisami internetowymi na świecie.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Eksportowej Ministerstwa Rozwoju.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0

Pliki do pobrania

jachty i łodzie 1.03.2017
pdf | 269,25 KB
Pobierz