Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJachty i łodzie rekreacyjne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-12-07 11:40:11
branżowe programy promocji, jachty, łodzie, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji jachtów i łodzi rekreacyjnych: yachts.trade.gov.pl.

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora branży jachtów i łodzi rekreacyjnych.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

30.12 - produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,

13.92.Z - produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,

13.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.99.Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33.15.Z - naprawa i konserwacja statków i łodzi,

27.33.Z - produkcja sprzętu instalacyjnego,

27.90.Z - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

 

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA),
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA),
 • Norwegia,
 • Turcja,
 • Rosja,
 • Australia,
 • Chiny.

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech (4) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej dwa (2) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań stanowić powinna impreza targowa na wybranym w ramach pkt. A.1 rynku perspektywicznym.

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych.

Lp.

Nazwa targów Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się

targów

Narodowe stoisko informacyjne lub kotwica medialna

1.

Sjøen for alle - Norwegian International Boat Show

Norwegia

Lillestrøm

Marzec

2018, 

Marzec

2019

2019

2.

Båter I sjøen

Norwegia

Oslo

Wrzesień

 2018

 

3.

Eurasia Boat Show

Turcja

Stambuł

Luty

2018

Luty

 2019

 

4.

China International Boat Show Shanghai

Chiny

Shanghai

Kwiecień

2018

Kwiecień

 2019

 

5.

Miami International Boat Show

USA

Miami

Luty

2018

Luty

2019

2018, 2019

6.

Annapolis Boat Show

USA

Annapolis

 

Październik

2018 

Październik

2019

 

7.

Moscow Boat Show International Exhibition of Boats and Yachts

Rosja

Moskwa

2018

2019

 

8.

Dubai International Boat Show

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dubai

Marzec

 2018

Marzec

2019

 2018

2019

9.

Sydney International Boat Show

Australia

Sydney

2018

2019

2018

2019

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach UE.

L.p. Nazwa targów

Miejsce

 odbywania się targów

Termin

odbywania się targów

Narodowe stoisko

 informacyjne

lub kotwica medialna

1. Boot Dusseldorf

Niemcy

Düsseldorf

Styczeń

2018,

Styczeń

2019,

2018, 2019
2. Salone Nautico Internazionale di Genova

Włochy

Genova

Wrzesień

2018

 
3. Salon Nautique International de Paris

Francja

Paryż

Grudzień

2018

 
4. Boat Show Cannes Yaching Festival

Francja

Cannes

Wrzesień

2018

 
5. Le Grand Pavois La Rochelle

Francja

La Rochelle

Wrzesień/ październik

2018

 
6. Salon Nautico Barcelona

Hiszpania

Barcelona

Październik

2018

 
7.

Southampton

Boat Show

Wielka Brytania

Southampton

Wrzesień

2018

 
8. Vene Bat

Finlandia

Helskinki

2018

2019

 
9. METS Marine Equipment Trade Show Amsterdam

Holandia

Amsterdam

Listopad 2018

Listopad 2019

 
10.

Targi Wiatr i Woda

Gdynia

Polska

Gdynia

Lipiec

2018

 

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Przedsiębiorca może zakupić jedną usługę doradczą niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych określonych w pkt. pkt A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu, która może dotyczyć przygotowania wejścia na jeden lub więcej wybranych rynków perspektywicznych. Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych z określonych w pkt. pkt A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach z pkt. B. Zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych, przy czym co najmniej 2 działania muszą dotyczyć wskazanych przez przedsiębiorcę pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt pkt A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu. Przedsiębiorca może wziąć udział w dwóch działaniach tego samego rodzaju, o których mowa w pkt. B. Zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych, jeśli program nie ogranicza takiej możliwości.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch (2) grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej.

 

Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu tabele: Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych oraz Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach UE.

 

W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

Wyjazdowa grupowa misja gospodarcza może być zorganizowana samodzielnie przez przedsiębiorcę.

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego z krajów wymienionych w pkt A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu. W ramach misji możliwe jest wzięcie udziału w międzynarodowym wydarzeniu branżowym wskazanym w tabeli: Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych w pkt A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu. Misja powinna mieć charakter indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą jachtów i łodzi, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą jachtów i łodzi pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji.

 

Raport z misji jest przedstawiany operatorowi branżowego programu promocji w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych – uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na Portalu Promocji Eksportu i stronie Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u operatora branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych.

1. Operator branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Portalu Promocji Eksportu. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług operatora w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

 

2. W ramach organizacji działań ogólnych promujących branżę jachtów i łodzi rekreacyjnych zaplanowano, co najmniej:

 • organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów z Rosji, USA, ZEA, Chin w wyniku których nawiązane zostaną indywidualne kontakty biznesowe z kontrahentami;
 • organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy z Rosji, USA, ZEA, Chin.
 • prowadzenie działań PR w zakresie działań komunikacyjnych, mającą na celu budowanie spójnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki, w tym koordynację działań komunikacyjnych branży jachtów i łodzi rekreacyjnych;
 • organizację narodowych stoisk informacyjnych na wybranych targach, o których mowa w pkt. A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu.
 • dodatkowymi działaniami promocyjnymi na narodowych stoiskach informacyjnych w ramach branżowego programu promocji będzie:
  • punkt informacyjny o polskim przemyśle jachtowym i produktach z Polski dostępnych na targach;
  • miejsce do spotkań matchmakingowych;
  • prezentacje/wykłady na temat produktów polskiego przemysłu jachtowego;
  • briefingi dla prasy – obchód polskich stoisk;
  • profesjonalny film reklamowy prezentujący różnorodne produkty polskiego przemysłu jachtowego i różne sporty wodne z ich użyciem;
  • profesjonalny film reklamowy w technologii Virtual reality + Video360 prezentujący w efektowny sposób produkty polskiego przemysłu jachtowego;
  • materiały informacyjne (katalogi, ulotki) podzielone na segmenty produktowe;
  • gadżety związane z branżą;
 • obecności stoiska na targach towarzyszyć będą dodatkowo:
  • publikacje PR w wiodących w danym kraju portalach internetowych,
 • coroczną organizację tzw. kotwicy medialnej branżowego programu promocji, podczas targów Wiatr i Woda w Gdyni.
 • funkcjonowanie strony internetowej na subportalu Portalu Promocji Eksportu zawierającej bazę danych jak największej ilości firm z branży.
 • współpraca z największymi branżowymi serwisami internetowymi na świecie.

 


Ważne informacje


 


Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

BPPjachty06.11.2017
pdf | 262,54 KB
Pobierz