Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Wydawanie świadectw pochodzenia potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towaru (certificate of origin)
Oferta wsparcia

Wydawanie świadectw pochodzenia potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towaru (certificate of origin)

Dla kogo?
Mikro, Małe, Średnie, Duże Przedsiębiorstwa
Dojrzałość eksportowa
Jeszcze nie eksportuję, Początkujący, Doświadczony
Branża
Usługi, Sprzęt AGD RTV i jego części, Budowa i wykończenie budowli, Sprzęt IT i telekomunikacyjny,… rozwiń Usługi, Sprzęt AGD RTV i jego części, Budowa i wykończenie budowli, Sprzęt IT i telekomunikacyjny, Farmacja i biotechnologia, Sprzęt sportowy i rekreacyjny, Jachty, statki i łodzie, Szkło i ceramika, Kopaliny, metale i paliwa, Tworzywa sztuczne, gumy i wyroby z nich, Kosmetyki i detergenty, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Maszyny, urządzenia i ich części, Wyroby z papieru i celulozy, Meble, Wyroby chemiczne, Odzież, obuwie, tkaniny i dodatki modowe, Żywność, napoje i wyroby tytoniowe, Pojazdy lądowe i lotnicze oraz części, Pozostałe towary zwiń assets/ico/rozwin
Czas trwania
Bezterminowo

Potrzeba

Każda firma eksportująca swoje towary może napotkać na konieczność uzyskania i przekazania świadectwa pochodzenia swojemu zagranicznemu kontrahentowi zgodnie z jego wytycznymi wskazanymi w różnych dokumentach takich jak akredytywa, kontrakt czy też korespondencja.
W celu uzyskania świadectwa pochodzenia w KIG należy uwierzytelnić firmę oraz reprezentujące ją osoby, poprzez dostarczenie dokumentów rejestrowych firmy oraz uwierzytelnionych wzorów podpisów uprawnionych osób. Proces uwierzytelnienia w KIG jest bezpłatny i prowadzony dla firm wnioskujących po raz pierwszy.

Kolejnym krokiem jest właściwe przygotowanie i złożenie wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz wypełnionych druków świadectwa. We wniosku należy opisać (w zależności od tego czy firma jest eksporterem, czy producentem/eksporterem):

  • eksportowany towar, jego kod taryfy celnej i pochodzenie;
  • proces produkcji;
  • pochodzenie surowców użytych do produkcji wraz z ich kodami taryfy celnej;
  • wymagane załączniki potwierdzające zamiar eksportu (faktura eksportowa) oraz pochodzenie towaru (m.in. świadectwa i oświadczenia o pochodzeniu, kalkulacje, faktury zakupu);
  • dane na świadectwo pochodzenia,
    oraz zamieścić oświadczenia o poprawności zawartych we wniosku danych, okresie przechowywania dokumentów i nie wnioskowaniu o wydanie świadectwa pochodzenia na przedmiotową partię towaru w urzędzie celnym.

Świadectwo pochodzenia jest wystawiane przez KIG niezwłocznie po przedstawieniu poprawnie przygotowanej i podpisanej dokumentacji w wersji papierowej. Dla partii towaru wystawiany jest jeden oryginał i jedna kopia świadectwa. Na wniosek eksportera mogą być wydane dodatkowe kopie, jeśli takie są wymogi strony zagranicznej.

Korzyści

Świadectwa pochodzenia poświadczają, że towary pochodzą z Unii Europejskiej. Ze względu na wymogi wymiany handlowej, mogą one także zaświadczać, że towary pochodzą z określonego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jednakże jeżeli warunki art.60 ust. 2 UKC spełnione są jedynie w wyniku szeregu czynności lub procesów przeprowadzonych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, towary mogą być uznane jedynie za posiadające pochodzenie unijne. Posiadanie świadectwa pochodzenia identyfikuje kraj pochodzenia towaru i tym samym ułatwia jego odprawę celną.

Świadectwa pochodzenia mogą poświadczać, że towary pochodzą z kraju trzeciego, na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego wcześniej.

W przypadku otrzymania od zagranicznych organów celnych wniosku o weryfikację świadectwa pochodzenia weryfikację tę przeprowadza KIG.

Świadectwo pochodzenia można uzyskać na etapie organizacji eksportu, ale również w trybie
retrospektywnym. Oprócz wymaganych dokumentów, do wniosku o wydanie świadectwa
pochodzenia należy dołączyć komunikat IE599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru.

Świadectwo pochodzenia wymagane jest dla potrzeb eksportu, natomiast w uzasadnionych przypadkach świadectwo takie może być również wystawione dla potrzeb wewnątrz wspólnotowych, tj. dla kontrahentów z krajów Unii Europejskiej.

Realizacja

Świadectwo pochodzenia można uzyskać na etapie organizacji eksportu, albo po wysłaniu towaru (retrospektywnie). W tym drugim przypadku, oprócz innych wymaganych dokumentów, do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia należy dołączyć komunikat IE 599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru.

W uzasadnionych przypadkach np. kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginalnego świadectwa pochodzenia, dopuszczalne jest wystawienie duplikatu świadectwa pochodzenia. Wystawia się jeden duplikat danego dokumentu pochodzenia.

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, tel.: +48 22 630 99 07, e-mail: legalizacja@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.