Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDofinansowanie certyfikatów wyrobów wymaganego na rynkach zagranicznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Kliński | 2020-01-16 10:24:51
deminimis, dofinansowanie, certyfikaty

Pomoc de minimis na dofinansowanie certyfikatów wyrobu przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie części kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu, świadectw, deklaracji zgodności lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, a także kosztów przedłużenia ich ważności.

źródło: Brian Jackson-Fotolia

Cel instrumentu

Pokrycie mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom części kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu, świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, a także kosztów przedłużenia ich ważności.

Uwaga: Pomoc nie obejmuje dokumentów wymaganych na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

 

Beneficjenci

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaliczani do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Uwaga: Definicja małych i średnich przedsiębiorstw musi być zgodna z tą zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

 

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

 • niezbędne usługi doradcze,
 • przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej,
 • transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysłanych do badań certyfikacyjnych,
 • przeprowadzenie audytu,
 • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,
 • wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.

 

Pułap oraz intensywność pomocy

Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą. Limit pomocy, jaka może być udzielona przedsiębiorcy w ramach jednego roku wynosi 50.000 zł.

 

Termin składania wniosków

Przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie swoich projektów powinni złożyć stosowne wnioski przed terminem uzyskania certyfikatu. Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków w danym roku.

Wnioski należy składać do Ministerstwa Rozwoju.

 

Dokumenty dotyczące składania wniosków o

dofinansowanie certyfikatów wyrobu.

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1570).
 2.  Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Wzór rozliczenia finansowego.
 5. Wytyczne dla wnioskodawców dot. uzyskania certyfikatu wyrobu.

***

Pomoc udzielana jest jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1570).

 


W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Rozwoju.


 Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 1

Pliki do pobrania

Wzór wniosku - certyfikaty
docx | 28.44 KB
Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - obowiązuje od dnia 15.11.2014
xlsx | 76.61 KB
Pobierz
Sprawozdanie - certyfikaty
neu | 22.13 KB
Pobierz
Instrukcja Certyfikaty
doc | 62 KB
Pobierz
PPEPLRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. - certyfikaty
docx | 39.42 KB
Pobierz