Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek perspektywiczny - Meksyk

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2018-01-31 13:47:27
meksyk, rynek perspektywiczny

Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców – MEKSYK

Informacje o programie promocji.

Program promocji opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską gospodarkę. Program promocji przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji wybranych branż na rynku meksykańskim.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział w ramach programu promocji.

 

Termin realizacji programu

10.02.2017 r. – 31.12.2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowalnych objętych wsparciem finansowym nie może przekroczyć 500 000,00 zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obowiązkowych

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy:

 • w przynajmniej dwóch (2) imprezach targowych wymienionych w poniższej tabeli, przy czym przynajmniej jedna (1) z nich stanowić powinna impreza targowa, na której zorganizowanie zostanie stoisko informacyjno – promocyjne,

lub

 • w przynajmniej trzech (3) imprezach targowych wymienionych w poniższej tabeli, jeżeli przedsiębiorca nie jest zainteresowany bądź nie ma możliwości wskazania imprezy targowej, na której zostanie zorganizowane stoisko informacyjno – promocyjne.

Lp.

Nazwa targów

Miejsce

Termin

Stoisko informacyjno - promocyjne

1.

MAGNA Expomueblera

Meksyk,

Centro Citibanamex

Styczeń 2018, 2019

 

2.

Energy Mexico

Meksyk,

Centro Citibanamex

Styczeń / Luty 2018, 2019

 

3.

Plastimagen Norte

Monterrey,

Cintermex

Luty 2017, 2018, 2019

 

4.

Expo Mueble Internacional Invierno

Guadalajara,

Expo Guadalajara

Luty 2017, 2018, 2019

2018

5.

Expo Manufactura

Monterrey,

Cintermex,

Luty 2017, 2018, 2019

 

6.

Shira Mexico

Meksyk,

World Trade Center

Luty 2017, 2018, 2019

 

7.

Expo Mayoristas

Meksyk

Luty / Marzec 2017, 2018, 2019

 

8.

Expo Seguridad

Meksyk,

Centro Citibanamex

Marzec 2017, 2018, 2019

 

9.

Expo Producción

Meksyk,

World Trade Center

Marzec 2017, 2018, 2019

 

10.

Expo Plasticos

Guadalajara,

Expo Guadalajara

Marzec 2017, 2018, 2019

 

11.

Logistic Summit Expo

Meksyk,

Centro Citibanamex

Marzec 2017, 2018, 2019

 

12.

Expo Carnes y Lacteos

Monterrey,

Cintermex

Marzec 2017, 2018, 2019

 

13.

Expo ANTAD & Alimentaria Mexico

Guadalajara,

Expo Guadalajara,

Marzec 2017, 2018, 2019

 

14.

FABTECH Mexico

Monterrey,

Cintermex

Maj 2017, 2018, 2019

 

15.

EXPOMED Mexico

Meksyk,

World Trade Center

Czerwiec 2017, 2018, 2019

2017

16.

Expopack

Guadalajara,

Expo Guadalajara

Czerwiec 2017, 2018, 2019

 

17.

Expo Hotel / EXPHORE Costa Rica

Cancun

Czerwiec 2017, 2018, 2019

 

18.

Expo Electrica Internacional

Meksyk,

Centro Citibanamex

Czerwiec 2017, 2018, 2019

 

19.

INA PAACE Automechanika Mexico City

Meksyk,

Centro Citibanamex

Czerwiec 2017, 2018, 2019

 

20.

Expo Carga

Meksyk,

Centro Citibanamex

Czerwiec 2017, 2018, 2019

 

21.

FoodTech Summit&Expo

Meksyk,

Centro Citibanamex

Wrzesień 2017, 2018, 2019

 

22.

The Green Expo Mexico City

Meksyk,

World Trade Center

Wrzesień 2017, 2018, 2019

 

23.

Expo CIHAC

Meksyk,

Centro Citibanamex

Październik 2017, 2018, 2019

2017

24.

Intertraffic Mexico

Meksyk,

Centro Citibanamex

Listopad 2017, 2018, 2019

 

25.

Expo Agroalimentaria

Irapuato

Listopad 2017, 2018, 2019

2017

26.

Plastimagen

Meksyk,

Centro Citibanamex

Listopad 2017, 2018, 2019

2017

27.

Expo Transporte ANPACT

Guadalajara,

Expo Guadalajara

Listopad 2017, 2018, 2019

 

28.

Expo Minergy

Monterrey,

Cintermex

Listopad 2017, 2019

2017

 

2. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek meksykański, w związku z udziałem w targach odbywających się na tym rynku. Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia tego rodzaju usług, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników pracujących na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu zobligowany jest do wzięcia udziału w co najmniej jednej (1) wyjazdowej misji gospodarczej.

Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum trzech (3) przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż trzy (3) dni na miejscu.

 

W ramach przygotowania misji, organizator jest zobligowany do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. Po zakończeniu misji, organizator zobligowany jest do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych zobligowani są do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej jednym (1) działaniu wymienionym w pkt. B.

 

5. Przedsiębiorca przed wyjazdem na targi zobowiązany jest wziąć udział w organizowanym w Polsce seminarium informacyjnym na temat realiów prowadzenia biznesu w Meksyku.

 

6. Przedsiębiorca powinien, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na portalu trade.gov.pl.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie pięć (5) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy, działających na rynku meksykańskim, bezpośrednio związanych z branżą, którą reprezentuje przedsiębiorca. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż trzy (3) dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji .

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą zobligowany jest do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego opis przebiegu misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

2. Przedsiębiorca ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej, przy czym misja taka powinna trwać nie dłużej niż trzy (3) dni na miejscu i obejmować co najmniej: spotkanie/a z minimum dwoma (2) kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorcy biorący udział w misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań uzupełniających:

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których zrefundowana może zostać część poniesionych kosztów:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępna jest na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Portalu Promocji Eksportu, jak również możliwa do pozyskania u realizatora programu.

 

Działania promocyjne ogólne.

1. Wykonawcą programu będzie podmiot wybrany przez Ministerstwo Rozwoju na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze wykonawcy programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i portalu trade.gov.pl.

 

2. W ramach działań ogólnych promujących polską gospodarkę na rynku meksykańskim zaplanowano:

 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
 • reklamy i publikacje w prasie branżowej,
 • dostęp do informacji o rynku i pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
 • organizację narodowych stoisk informacyjno - promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez możliwość:
  • bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjno – promocyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym;
  • zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Ważne informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.


 Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

Meksyk
pdf | 317,68 KB
Pobierz