Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Wiedza > Eksport do Meksyku
Artykuł

Eksport do Meksyku

Flaga Meksyku

Meksyk, jako druga gospodarka w regionie i piętnasta na świecie, stanowi bramę do Ameryki Łacińskiej. Jest to duży i chłonny rynek, perspektywiczny dla polskich przedsiębiorców.

Ogólna charakterystyka

Meksyk, a właściwie Meksykańskie Stany Zjednoczone, to kraj w Ameryce Północnej, zajmujący powierzchnię 1 964 375 km2 i posiadający populację liczącą prawie 130 mln ludzi. Od północy graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, a od południa z Gwatemalą i Belize. Językiem urzędowym jest język hiszpański. Państwo podzielone jest na 31 stanów oraz oddzielną jednostkę administracyjną, jaką jest miasto Meksyk, które zamieszkuje ponad 20 milionów osób.

Meksyk znajduje się w gronie piętnastu największych gospodarek świata i jest drugą największą gospodarką w Ameryce Łacińskiej. Podstawę meksykańskiej gospodarki stanowią sektory przemysłowe: elektroniczny, spożywczy i tytoniowy, chemiczny, metalurgiczny, petrochemiczny, wydobywczy, odzieżowy i samochodowy. Istotny jest również sektor usług, a w nim głównie handel oraz turystyka i transport, a także usługi finansowe oraz nieruchomości.

Wymiana handlowa

W 2021 r. wartość eksportu towarów z Meksyku wyniosła 494,6 mld USD. Jest to wynik wyższy niż w latach poprzednich: w 2019 r. było to 460,6 mld USD, a w 2020 417 mld USD.

Pięcioma najczęściej eksportowanymi towarami z Meksyku były wówczas:

 1. Pojazdy drogowe (111,72 mld USD)
 2. Urządzenia elektryczne (53,63 mld USD)
 3. Urządzenia biurowe i komputery (36,07 mld USD)
 4. Szczególne transakcje i towary nieprzypisane do kategorii (33,44 mld USD)
 5. Urządzenia telekomunikacyjne i audio-wideo (32,72 mld USD)

Do głównych kierunków eksportu Meksyku należały: Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Niemcy, Japonia.

Import towarów do Meksyku osiągnął w 2021 r. wartość 506,6 mld USD. Tak jak w przypadku eksportu była to suma większa niż w latach wcześniejszych: 2019 – 455,2 mld USD; 2020 – 383 mld USD.

Pięcioma najczęściej importowanymi towarami do Meksyku były wówczas:

 1. Urządzenia elektryczne (69,42 mld USD)
 2. Szczególne transakcje i towary nieprzypisane do kategorii (40,48 mld USD)
 3. Pojazdy drogowe (37,33 mld USD)
 4. Maszyny ogólnego zastosowania przemysłowego (27,94 mld USD)
 5. Ropa naftowa, produkty naftowe (25,96 mld USD)

Do głównych kierunków importu Meksyku należały: Stany Zjednoczone, Chiny, Korea Południowa, Niemcy, Japonia

Wymiana handlowa z Polską

W 2022 r. eksport z Polski do Meksyku osiągnął wartość 2,13 mld EUR. Jest to najwyższy wynik od lat: w 2020 r. wyniósł 722 mln EUR, a w 2021 – 1,58 mld EUR.

Do pięciu najczęściej eksportowanych grup towarowych z Polski do Meksyku należą:

 1. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów
 2. Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części
 3. Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
 4. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
 5. Kauczuk i artykuły z kauczuku

Uwaga: Najczęściej eksportowane towary są liczone na podstawie średniej eksportu z ostatnich 5 lat.

Import z Meksyku do Polski wyniósł w 2022 r. 860 mln EUR, co jest najwyższą wartością w porównaniu z latami poprzednimi: 2020 – 629 mln EUR, 2021 – 709 mln EUR.

Do pięciu najczęściej importowanych grup towarowych z Meksyku do Polski należą:

 1. Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
 2. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów
 3. Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części
 4. Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria
 5. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

Uwaga: Najczęściej eksportowane towary są liczone na podstawie średniej eksportu z ostatnich 5 lat.

Mocne i słabe strony rynku

 • 1 lipca 2020 weszło w życie porozumienie UMSCA, które zastąpi dotychczasową umowę NAFTA pomiędzy Meksykiem, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.
 • Pod koniec kwietnia 2020, Meksyk i Unia Europejska zakończyły negocjacje dot. nowego porozumienia handlowego.
 • Produkty polskie są postrzegane jako produkty bardzo dobrej jakości.
 • Do barier wejścia na rynek zaliczyć można: koszty importu, transportu oraz długoterminowe procedury i rejestracje
 • Dostęp do rynku wymaga pomocy lokalnego partnera zarejestrowanego w Meksyku.

Rynek konsumencki

Co parę lat prywatna agencja AMAI, zajmująca się badaniem rynku meksykańskiego, przeprowadza badanie dotyczące poziomów socjoekonomicznych w kraju. Według badania z 2020 r. poziomy socjoekonomiczne meksykańskich konsumentów wyglądały następująco (NSE 2020):

NSE
Średni budżet gospodarstwa domowego (MXN)
A/B
40 500
C+
26 300
C
18 800
C-
15 000
D+
11 900
D
8 900
E
6 200

Porównanie dystrybucji poziomów socjoekonomicznych w latach 2018 i 2020:

2018
2020
A/B 6.6%
A/B 6.8%
C+ 11.9%
C+ 10.8%
C 14.6%
C 14%
C- 14.8%
C- 15.4%
D+ 14.8%
D+ 15.2%
D 28.1%
D 27.8%
E 9.2%
E 10%

W Meksyku nie funkcjonuje klasa średnia, o jakiej myślimy z perspektywy europejskiej. Niestety prawie połowa meksykańskiego społeczeństwa nie będzie odbiorcami produktów eksportowanych z Polski, ponieważ towary importowane automatycznie stają się droższe od lokalnych i wielu Meksykanów nie może sobie na nie pozwolić. Interesujący jest natomiast poziom A/B, który może wydawać się procentowo niewielki, ale biorąc pod uwagę efekt skali, jest sporym rynkiem, wartym zainteresowania. Przedstawiciele tych poziomów zamieszkują przede wszystkim duże ośrodki miejskie, np. miasto Meksyk.

Kanały sprzedaży

Kanały sprzedaży w Meksyku dzielą się na:

 • 74,2% – supermarkety i hipermarkety; domy towarowe; sklepy tradycyjne
 • 25,3% – sprzedaż katalogowa i bezpośrednia; e-commerce
 • 0,5% – sprzedaż w punktach usługowych

Kanały sprzedaży są istotne przy budowaniu strategii ekspansji na rynek meksykański. 3/4 sprzedaży dokonuje się w sklepach wielkopowierzchniowych oraz w domach towarowych, które są w Meksyku niezwykle popularne. To tam w dużej mierze znajdują się produkty importowane, uważane przez Meksykanów za lepsze jakościowo.

E-commerce jest kluczowy jeśli chodzi o najbliższe lata rozwoju rynku meksykańskiego. Pandemia Covid-19 silnie wpłynęła na ten sektor i przyśpieszyła wiele procesów z nim związanych. Coraz więcej sklepów, w tym duże sklepy powierzchniowe, funkcjonuje już również online. Jest to zdecydowanie przyszłościowy kanał sprzedaży w Meksyku.

Meksykański konsument

Jaki jest typowy meksykański konsument?

 • Kieruje się ceną
 • Jest lojalny (zarówno w stosunku do starych marek jak i nowych, które go do siebie przekonają)
 • Lubi promocje (w Meksyku bardzo popularną formą promocji jest zakup 3 produktów w cenie 2, albo 2 w cenie 1)
 • Używa różnych metod płatności
 • Jest konserwatywny
 • Lubi podkreślić swój status (zamożniejsza część społeczeństwa nie musi kierować się ceną i szuka produktów, które podkreślają ich pozycję społeczną)
 • Wspiera meksykańskie marki, ale uważa produkty importowane za lepsze jakościowo
 • Coraz częściej kupuje online
 • Kieruje się „zasadą 3B”: dobre, ładne i tanie (bueno, bonito y barato)

Jak eksportować do Meksyku?

Sprawdzenie rynku –> Na samym początku należy dokonać rozeznania rynku. Trzeba sprawdzić, kto jest naszą konkurencją, jakie są przyzwyczajenie konsumentów, czy w tej konkretnej branży znajdzie się miejsce dla naszych produktów. Dobrze jest również przygotować swoją ofertę w języku hiszpańskim, co potwierdzi, że faktycznie jesteśmy zainteresowani rynkiem.

Znalezienie lokalnego partnera –> Znalezienie lokalnego partnera jest niezwykle istotne. Taka firma bądź osoba fizyczna będzie naszym reprezentantem na rynku meksykańskim. Będzie aktywnie promowała nasze produkty i jednocześnie reprezentowała nas przed instytucjami publicznymi. Znalezienie jej należy uwzględnić we wczesnych fazach planowania strategii na rynek meksykański.

Weryfikacja wymogów lokalnych –> Rynek meksykański charakteryzuje się rozbudowaną biurokracją. Jest wiele kwestii, które należy sprawdzić przed eksportem do Meksyku, takie jak odpowiednie certyfikaty czy etykietowanie. Etykiety muszą być przygotowane w języku hiszpańskim. Muszą być na nich zaznaczone skład, data ważności, data produkcji, nazwa importera, dystrybutora, sposób zastosowania, dodatkowe uwagi oraz kilka innych informacji, w zależności czy mamy do czynienia z żywnością, czy kosmetykiem.

Agencja celna –> Zdarza się, że meksykańska agencja celna kategoryzuje dany produkt w ramach innych taryf celnych niż w Europie, należy mieć to na uwadze. Decyzje agencji są ostateczne, ponieważ jest ona autoryzowana przez meksykański urząd celny.

Eksport kosmetyków

W przypadku tzw. białych kosmetyków nie ma obowiązku ich rejestracji w COFEPRIS (Federalna Komisja do Spraw Ochrony Przed Ryzykiem Sanitarnym) przed wprowadzeniem do obrotu na rynek meksykański. Zawsze należy jednak sprawdzić, czy któryś ze składników kosmetyku nie jest uwzględniony na osobnej liście wydanej przez COFEPRIS. Znajdują się na niej wybrane składniki, które wymagają autoryzacji ze strony organów meksykańskich. Gdyby okazało się, że potrzebujemy zarejestrowania kosmetyku z uwagi na to, że nasz konkretny produkt zawiera substancję, która wymaga dodatkowej autoryzacji, to wówczas konieczne jest posiadanie lokalnego partnera, który będzie mógł fizycznie udać się do biura COFEPRIS i uzyskać zezwolenie na import konkretnego produktu. Należy pamiętać także o tym, że w Meksyku istnieje obowiązek rejestracji reklam kosmetyków przed ich publikacją.

Wyzwania rynkowe

 1. Biurokracja –> Jest rozbudowa, istnieje dużo wymogów dotyczących konkretnych produktów czy kategorii produktów. Ich załatwianie często wiąże się z potrzebą wielokrotnych osobistych wizyt w odpowiednich instytucjach, stąd kluczowe jest posiadanie lokalnego partnera, który w naszym imieniu będzie mógł fizycznie pójść do danego punktu i dokonać odpowiedniej procedury.
 2. Bankowość –> Bardzo rozwinęła się w okresie pandemii. Wciąż jednak w Meksyku wymagane są częste wizyty w placówce bankowej, nadal popularne są czeki. W tym przypadku także kluczowe jest posiadanie lokalnego partnera, który założy konto z podpisem w banku.
 3. Weryfikacja partnera –> W Meksyku nie ma ogólnodostępnej bazy danych, jak to ma miejsce np. w Polsce, gdzie po NIPie czy numerze KRS można potwierdzić pewne informacje. W przypadku podejrzeń względem meksykańskiego partnera, zapraszamy do kontaktu z Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH w Meksyku, które taką firmę zweryfikuje.
 4. Aspekty prawne i księgowe –> W momencie konstytuowania się na rynku meksykańskim zalecane jest korzystanie z usług lokalnego prawnika. W przypadku osoby prawnej deklaracje podatkowe mogą być wypełnione jedynie przez certyfikowanego księgowego, wpisanego również w rejestr meksykańskich księgowych.
 5. Rejestracja i certyfikaty –> W zależności od konkretnego produktu należy sprawdzić, czy wymagana jest jego certyfikacja bądź rejestracja. W niektórych przypadkach rejestracja danego produktu nie jest wymagana, natomiast trzeba uzyskać pozwolenie, notyfikację do odpowiedniego urzędu w Meksyku.
 6. Transport i logistyka –> Podczas eksportu towarów do Meksyku konieczne jest wsparcie ze strony agencji transportowej i agencji celnej.
 7. Procedury celne
 8. Konkurencja lokalna –> jest to istotny punkt w planowaniu strategii sprzedaży. Konkurencja lokalna jest całkiem spora, produktów importowanych również na rynku jest coraz więcej, pochodzą głównie z USA, Kanady i rynków europejskich.
 9. Różnice kulturowe –> Podczas prowadzenia biznesu z Meksykanami wymagany jest kontakt osobisty. Kluczowe jest dbanie o relacje i ich podtrzymywanie. Należy pamiętać, że mieszkańcy Meksyku są mało asertywni i nigdy nie będą odmawiać wprost. Rynek Meksykański jest rynkiem wymagającym cierpliwości. Nawiązanie współpracy zajmuje sporo czasu, ale gdy już się to uda, to będzie ona długofalowa.

Więcej informacji o Meksyku znajdziesz w dziale Kierunki eksportu

Źródło: Webinarium PAIH „ABC eksportu do Kolumbii i Meksyku”, materiały PAIH, Export Intelligence.

 • Wszystko
 • Aktualności (3)
 • Wiedza (10)
 • Kalendarz (15)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.