Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMeble

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-08-18 11:03:45
branżowe programy promocji, meble, produkcja mebli, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży meblarskiej - informacja dla przedsiębiorców

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży meblarskiej opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę meblarską. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora meblarskiego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007 ):

31.0 - produkcja mebli

74.1 - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden (1) z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Chiny,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA),
 • Turcja,
 • Rosja,
 • Kazachstan,
 • Indie

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech (4) działaniach targowych, o których mowa w tabeli nr 1, przy czym przynajmniej trzy (3) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt A.1, w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

Shenzhen International Furniture Exhibition

Shenzhen, Chiny

Marzec 2017,

Marzec 2018,

Marzec 2019

 

2.

 

China International Furniture Fair Shanghai

Szanghaj, Chiny

Wrzesień 2017,

Wrzesień 2018,

Wrzesień 2019

Wrzesień 2018

3.

 

Ismob Istanbul Furniture Fair (TBC)

Stambuł, Turcja

 

Styczeń 2018,

Styczeń 2019

Styczeń 2018

4.

Index

Dubaj,

ZEA

Maj 2017,

Maj 2018,

Maj 2019

Maj 2019

5.

International Contemporary Furniture Fair

Nowy Jork, USA

Maj 2017,

Maj 2018,

Maj 2019

Maj 2018

6.

Las Vegas Market. Furniture, Home Décor, Gift

Las Vegas, USA

przełom Lipca i Sierpnia 2017,

Styczeń oraz przełom Lipca i Sierpnia 2018,

Styczeń oraz przełom Lipca i Sierpnia 2019

 

7.

Inno Design Tech Expo

Hongkong, Chiny

Grudzień 2017,

Grudzień 2018,

Grudzień 2019

 

8.

Homedeco

Kazachstan

Marzec 2017,

Marzec 2018,

Marzec 2019

 

9.

Mebel: Furniture, Fittings and Upholstery

Moskwa, Rosja

Listopad 2017,

Listopad 2018,

Listopad 2019

 

10.

IMM Cologne

Kolonia, Niemcy

Styczeń 2018,

Styczeń 2019

Styczeń 2018

11.

Ambiente - Messe Frankfurt

Frankfurt, Niemcy

Luty 2017,

Luty 2018,

Luty 2019

 

12.

Stockholm Furniture and Light Fair

Sztokholm, Szwecja

Luty 2018,

Luty 2019

Luty 2018

13.

iSaloni. Salone Internazionale del Mobile

Mediolan, Włochy

Kwiecień 2017,

Kwiecień 2018,

Kwiecień 2019

Kwiecień 2017

14.

Northmodern (poprzednio: Design Trade Copenhagen)

Kopenhaga, Dania

Sierpień 2017,

Sierpień 2018,

Sierpień 2019

 

15.

Maison et Objet

Paryż, Francja

Wrzesień 2017,

Styczeń i Wrzesień 2018,

Styczeń i Wrzesień 2019

 

16.

ORGATEC, New Visions of Work

Kolonia, Niemcy

Październik 2018,

 

17.

January Furniture Show

Birmingham, Wielka Brytania

Styczeń 2018,

Styczeń 2019

 

18.

M.O. W.

Bad Salzuflen, Niemcy

Wrzesień 2017,

Wrzesień  2018,

Wrzesień  2019

 

19.

India Furniture Expo (TBC)

Mumbai, Indie

Sierpień 2017,

Sierpień  2018,

Sierpień  2019

 

20.

100% Design

Londyn, Wielka Brytania

Wrzesień 2017,

Wrzesień  2018,

Wrzesień  2019

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach, o których mowa w pkt. B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A.1.

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwość wzięcia udziału w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w tabelach (z wyłączeniem krajów UE).

 

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

1.

Blickfang

Bazylea, Szwajcaria

Hamburg, Niemcy

Monachium, Niemcy

Stuttgart, Niemcy

Wiedeń, Austria

Zurych, Szwajcaria

maj 2017, 2018,

listopad 2017, 2018,

kwiecień 2017, 2018,

marzec 2017, 2018,

październik 2017, 2018,

listopad 2017, 2018, 2019

2.

ISH Frankfurt

Frankfurt, Niemcy

marzec 2017, 2018, 2019

3.

IFFT Interiorlifestyle Living

Tokio, Japonia

czerwiec 2017, 2018, 2019 listopad 2017, 2018, 2019

4.

Furniture Interior

Kazachstan

czerwiec 2017, 2018, 2019

5.

Consum Expo

Moskwa, Rosja

listopad 2017, 2018 2019

6.

Medex

Teheran, Iran

styczeń 2018, 2019

7.

Kievinteriors

Kijów, Ukraina

marzec 2017, 2018, 2019

8.

Maja House Apartament

Łotwa

październik 2017, 2018, 2019

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi branżowego programu promocji branży meblarskiej w celach informacyjnych.

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie sześć (6) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych), których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą meblarską pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A.1 . Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji .

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi branżowego programu promocji branży meblarskiej w celach informacyjnych.

4. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość wzięcia udziału w 1 wyjazdowej misji gospodarczej do Indii oraz 1 do Republiki Południowej Afryki z uwzględnieniem działań skierowanych do państw z regionu (Botswana, Namibia, Zimbabwe, Mozambik, Suazi i Lesotho) oraz 1 do Afryki Północno – Zachodniej (w tym Maroko i Tunezja). Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców. Misja nie powinna trwać dłużej nie 3 dni na miejscu i obejmować minimum: spotkanie/a z co najmniej 2 kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów.

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi branżowego programu promocji branży meblarskiej w celach informacyjnych.

5. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do krajów, o których mowa w pkt A.1, przy czym misja taka powinna trwać nie dłużej niż 3 dni na miejscu i obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 2 kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorcy biorący udział w indywidualnej misji gospodarczej są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z jej przebiegu, zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji branży meblarskiej w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych - uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u realizatora branżowego programu promocji branży meblarskiej.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę meblarską.

Realizator branżowego programu promocji branży meblarskiej zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży meblarskiej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju oraz Portalu Promocji Eksportu.

W ramach działań ogólnych promujących polską branżę meblarską zaplanowano:

 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjno - promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotka z kontrahentami;
  • możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjno – promocyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem stoiska.
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Eksportowej Ministerstwa Rozwoju.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

meble 1.03.2017
pdf | 260,32 KB
Pobierz