Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMeble

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2018-01-02 07:24:04
branżowe programy promocji, meble, produkcja mebli, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży meblarskiej - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji mebli: furniture.trade.gov.pl

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży meblarskiej opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę meblarską. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora meblarskiego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

31.0 - produkcja mebli

74.1 - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. - 30 czerwca 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres obowiązkowych działań promocji

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden (1) z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Chiny,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA),
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA),
 • Turcja,
 • Rosja,
 • Kazachstan,
 • Indie.

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech (4) działaniach targowych, o których mowa w tabeli nr 1, przy czym przynajmniej dwa (2) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt A.1, w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

Shenzhen International Furniture Exhibition

Shenzhen, Chiny

Marzec 2018,

Marzec 2019

 

2.

 

China International Furniture Fair Shanghai

Szanghaj, Chiny

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

3.

 

Ismob Istanbul Furniture Fair (TBC)

Stambuł, Turcja

 

Styczeń 2018,

Styczeń 2019

 

4.

Index

Dubaj,

ZEA

Maj 2018,

Maj 2019

Maj 2019 

5.

International Contemporary Furniture Fair

Nowy Jork, USA

Maj 2018,

Maj 2019

Maj 2018 

6.

Las Vegas Market. Furniture, Home Décor, Gift

Las Vegas, USA

Sierpień 2018

 

7.

Inno Design Tech Expo

Hongkong, Chiny

Grudzień 2018,

Grudzień 2019

 

8.

Homedeco

Kazachstan

Marzec 2018,

Marzec 2019

 

9.

Mebel: Furniture, Fittings and Upholstery

Moskwa, Rosja

Listopad 2018

 

10.

India Furniture Expo (TBC)

Mumbai, Indie

Sierpień  2018

 

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach UE

L.p. Nazwa targów Miejsce
odbywania się targów

Termin

odbywania się targów

Narodowe stosiko informacyjne
1. IMM Cologne Kolonia, Niemcy

Styczeń 2018,Styczeń 2019

 

2.

Ambiente -

Messe Frankfurt
 

Frankfurt, Niemcy

Luty 2018,

Luty 2019

 
3. Stockholm
Furniture and Light Fair
Sztokholm, Szwecja

Luty 2018,

Luty 2019

Luty 2018 
4.  iSaloni. Salone Internazionale del Mobile Mediolan

Kwiecień 2018

Kwiecień 2019

 
5. Northmodern Kopenhaga Sierpień 2018  
6. Maison et Objet

Paryż,

Francja

Wrzesień 2018  
7.

ORGATEC,

New Visions of Work
 

Kolonia,

Niemcy

Październik

2018
 

 
8. January Furniture Show

Birmingham,

Wielka Brytania

Styczeń

2018,

Styczeń

2019

 
9. M.O. W. Bad Salzuflen, Niemcy

Wrzesień 

2018

 
10. 100% Design Londyn, Wielka Brytania

Wrzesień 

2018

 

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

Przedsiębiorca może zakupić jedną usługę doradczą niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, która może dotyczyć przygotowania wejścia na jeden lub więcej wybranych rynków perspektywicznych.

 

Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych z określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach z pkt. B. Zakres wymaganych działań promocyjnych, przy czym co najmniej 2 działania muszą dotyczyć wskazanych przez przedsiębiorcę pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych.

 

Przedsiębiorca może wziąć udział w dwóch działaniach tego samego rodzaju, o których mowa w pkt. B. Zakres wymaganych działań promocyjnych, jeśli program nie ogranicza takiej możliwości.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres wymaganych działań promocyjnych​

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwość wzięcia udziału w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej.

 

Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w tabelach: 

 

2. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany operatorowi branżowego programu promocji branży meblarskiej w celach informacyjnych. Wyjazdowa misja gospodarcza może być zorganizowana samodzielnie przez przedsiębiorcę.

 

L.p Nazwa targów Miejsce odbywania się targów

Termin

odbywania się targów

1.

Blickfang

Bazylea, Szwajcaria

Hamburg, Niemcy

Monachium, Niemcy

Stuttgart, Niemcy

Wiedeń, Austria

Zurych, Szwajcaria

maj 2018,

listopad 2018,

kwiecień 2018,

marzec 2018,

październik  2018,

listopad 2018

2.

ISH Frankfurt

Frankfurt, Niemcy

marzec

 2018,

marzec

2019

3.

IFFT Interiorlifestyle Living

Tokio,

Japonia

czerwiec

2018

listopad

2018

4.

Furniture Interior

Kazachstan

czerwiec

 2018

5.

Consum Expo

Moskwa,

Rosja

listopad

 2018

6.

Medex

Teheran,

Iran

styczeń

2018

7.

Kievinteriors

Kijów,

Ukraina

marzec

2018

8.

Maja House Apartament

Łotwa

październik 

2018

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego z krajów wymienionych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. W ramach misji możliwe jest wzięcie udziału w międzynarodowym wydarzeniu branżowym wskazanym w tabeli Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Misja powinna mieć charakter indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość wzięcia udziału w 1 wyjazdowej misji gospodarczej do Indii oraz 1 do Republiki Południowej Afryki z uwzględnieniem działań skierowanych do państw z regionu (Botswana, Namibia, Zimbabwe, Mozambik, Suazi i Lesotho) oraz 1 do Afryki Północno – Zachodniej (w tym Maroko i Tunezja). Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców. Misja nie powinna trwać dłużej nie 3 dni na miejscu i obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 2 kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany operatorowi branżowego programu promocji branży meblarskiej w celach informacyjnych.

 

5. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą meblarską, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą meblarską pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji.

 

Raport z misji jest przedstawiany operatorowi branżowego programu promocji w celach informacyjnych.

 

C. Zakres uzupełniających rodzajów działań promocyjnych:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u operatora branżowego programu promocji branży meblarskiej.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę meblarską.

operator branżowego programu promocji branży meblarskiej zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży meblarskiej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju oraz Portalu Promocji Eksportu. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług operatora w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

 

W ramach działań ogólnych promujących polską branżę meblarską zaplanowano:

 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjno - promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotka z kontrahentami;
  • możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjno – promocyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem stoiska.
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Ważne informacje
Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

BPPmeble29.12.2017
pdf | 265,29 KB
Pobierz