Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBank Gospodarstwa Krajowego

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-10-13 12:22:56
instytucje pomagające eksporterom, wsparcie finansowe, bgk, bank gospodarstwa krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych.

Bank skutecznie wspiera polską przedsiębiorczość. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Wychodzi z inicjatywą i kreuje rozwiązania. Jest wartościowym partnerem dla instytucji państwowych i samorządów, przedsiębiorstw i banków.

Bank Gospodarstwa Krajowego posiada w swojej ofercie rozwiązania finansowe wspierające eksport i działalność na rynkach zagranicznych polskich przedsiębiorców, firm i spółek. Obecnie BGK zapewnia wsparcie zagraniczne realizując trzy programy:

 

PROGRAM RZĄDOWY FINANSOWE WSPIERANIE EKSPORTU

Na mocy Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Kredyty finansujące nabywców bezpośrednio mogą być udzielane po dokonaniu każdorazowo indywidualnej oceny transakcji i kredytobiorcy. W przypadku instrumentów wymagających udziału banku nabywcy, warunkiem udzielenia przez BGK kredytu jest dostępność limitów na finansowanie transakcji z danym bankiem.

 

Wszystkie kredyty objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • kredyt dla nabywcy udzielany przez bank nabywcy,
 • kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio,
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego.

 

W przypadku transakcji z odbiorcami z krajów ryzyka nierynkowego, stosowane są następujące instrumenty finansowania krótkoterminowego:

 • Postfinansowanie akredytywy eksportowej na warunkach rynkowych,
 • Dyskonto należności z akredytywy eksportowej na warunkach rynkowych,
 • Potwierdzanie akredytyw dokumentowych,
 • Prefinansowanie eksportu.

Szczegółowe informacje


 

PROGRAM WSPIERANIA EKSPORTU DOKE

Bank Gospodarstwa Krajowego administruje Programem DOKE (system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych), który jest instrumentem wspierania eksportu finansowanego kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych.

 

Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji.

 

Transakcje eksportowe o przynajmniej dwuletnim okresie spłaty liczonym od dostawy, których przedmiotem są towary i/lub usługi o charakterze inwestycyjnym, mogą otrzymać z BGK wsparcie wykorzystujące środki pochodzące z budżetu państwa. Finansowanie dla takich transakcji może być udzielane tylko po stałych stopach CIRR (Commercial Interest Reference Rates) publikowanych co miesiąc przez Sekretariat OECD. Stopy te są minimalnymi stopami procentowymi, jakie mogą być stosowane w umowach kredytów eksportowych po to, aby mogły one uzyskać oficjalne wsparcie.

 

Szeroko wykorzystywaną formą finansowania transakcji eksportowych jest kredyt dla nabywcy. W przypadku kredytów kupieckich udzielanych nabywcom, eksporterzy mogą sfinansować je kredytami bankowymi i w ten sposób zaraz po dostawie otrzymać całkowitą zapłatę za kontrakty. Zarówno kredyty dla nabywcy, jak i kredyty kupieckie, zależnie od konkretnej sytuacji, muszą być ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) od ryzyka handlowego i politycznego.

 


Szczegółowe informacje


 

DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BGK wspierając polski eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm nie ogranicza się do obsługi programów Finansowe Wspieranie Eksportu oraz DOKE. Bank ma także bogatą ofertę w tym zakresie w ramach działalności własnej. Istnieje możliwość finansowania Zagranicznego nabywcę polskich dóbr lub jego banku również poza programem Finansowe Wspieranie Eksportu, pod warunkiem pozytywnej oceny ryzyka. Schematy transakcji różnią się od tych zaprezentowanych dla programu Finansowe Wspieranie Eksportu jedynie brakiem wymogu ubezpieczenia KUKE. Dodatkowo BGK w ramach działalności własnej może także elastycznie dostosowywać stosowane instrumenty do potrzeb polskiego eksportera. Stąd, po indywidualnej ocenie potencjalnej transakcji, bank może również rozważyć zaoferowanie następujących instrumentów:

 • kredyty dla zagranicznych spółek-córek polskich grup kapitałowych,
 • kredyty na akwizycje zagraniczne dokonywane przez polskie przedsiębiorstwa,
 • gwarancje kontraktowe,
 • linie wielocelowe,
 • inne instrumenty, w zależności od potrzeb polskich przedsiębiorców.

 


Szczegółowe informacje


***

Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą ze strony internetowej BGK.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert