Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuIzby handlowe i gospodarcze

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-22 15:10:11
instytucje pomagające eksporterom, wsparcie merytoryczne, izby handlowe, izby gospodarcze

Izby handlowe i gospodarcze to instytucje dobrowolnie zrzeszające przedsiębiorców.

Izby handlowe są instytucjami działającymi w formie zrzeczenia. Ich głównym zadaniem jest pomoc w organizacji środków dla podmiotów stowarzyszonych na ekspansję gospodarczą na rynku krajowym i zagranicznym. Izby handlowe pomagają w kojarzeniu kontrahentów i udostępniają informacje o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz aktualizują komunikaty o imprezach wystawienniczych i seminariach. Wiele izb handlowych posiada uprawnienia m.in. do rejestracji znaków towarowych, udzielania informacji o przedsiębiorstwach, czy organizacji arbitrażu.

 

Izba gospodarcza zrzesza w sposób dobrowolny podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Reprezentuje ich interesy, współpracując z rządem oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.

***

AMERYKA PÓŁNOCNA

Amerykańska Izba Handlowa

www.amcham.com.pl

Głównym celem Izby jest popieranie i promowanie amerykańskich inwestycji i handlu, wspieranie polskiego rozwoju gospodarczego i działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego w Polsce.

 

Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza

www.pccc.pl

Polsko – Kanadyjska Izba Gospodarcza ma na celu promocję relacji gospodarczo – kulturalnych pomiędzy Polską a Kanadą, tak by wywierały wpływ na realne inwestycje oraz handel pomiędzy państwami.

***

AMERYKA POŁUDNIOWA

Polsko – Brazylijska Izba Handlowa

www.izbapol-braz.com

Celem Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej jest wsparcie rozwoju stosunków gospodarczo – handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami z obu krajów, w szczególności pomoc polskim przedsiębiorstwom w znalezieniu zaufanego partnera biznesowego oraz brazylijskim w Polsce. Ponadto PBIH udziela informacji o możliwościach promowaniu polskich firm na rynku brazylijskim, wymiany handlowej Polski z Brazylią, rynku brazylijskiego i polskiego, aktualnych szkoleń, seminariów i targów międzynarodowych organizowanych w Polsce i Brazylii.

***

EUROPA

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

www.bpcc.org.pl

Do zadań Izby należą: pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów oraz regularne spotkania biznesmenów, które organizowane są w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Łodzi we Wrocławiu i Londynie. BPIH posiada rozbudowaną bazę kontaktów z organizacjami gospodarczymi na terenie Wielkiej Brytanii oraz innymi Izbami Brytyjskimi w Europie.

 

Czeska Agencja Wspierania Handlu

www.czechtrade.pl

Czeska Agencja Wspierania Handlu wspiera obustronny handel i współpracę czeskich przedsiębiorstw z międzynarodowymi inwestorami.

 

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

www.ccifp.pl

FIPH to zrzeszenie małych i dużych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji, które próbują zintegrować polskie i francuskie środowiska ekonomiczne.

 

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

www.bialorus.chamber.pl

PBIH podejmuje działania na rzecz rozwoju gospodarczych stosunków polsko-białoruskich, organizuje targi, wystawy, spotkania, szkolenia, misje gospodarcze oraz fora.

 

Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa

www.polskoslowackaizba.pl

Izba wspiera rozwoju oraz współpracę gospodarczą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką, pomaga w ochronie interesów gospodarczych, pozyskaniu i rozpowszechnianiu informacji o stanie rozwoju gospodarki i warunkach działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów.

 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

www.ihk.pl

PNIPH wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, reprezentuje i chroni interesy polskich i niemieckich firm, pośredniczy między polskim i niemieckim kapitałem w celu dalszego zwiększania możliwości inwestycyjnych.

 

Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa

www.prihp.com.pl

Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa stawia sobie za cel promocję polskich firm na rynku rosyjskim m.in. poprzez pomoc w kojarzeniu partnerów handlowych oraz organizację targów i wystaw.

 

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza

www.psig.com.pl

PSIG wspiera rozwój stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i szwedzkimi podmiotami gospodarczymi, promuje swoich polskich i szwedzkich członków na obu rynkach oraz pomaga im w prowadzeniu działalności i wymiany handlowej.

 

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

www.ukraina.chamber.pl

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zrzesza polskie i ukraińskie podmioty zainteresowane współpracą handlową i naukową – techniczną, promuje polską gospodarkę na rynku ukraińskim, wspiera współpracę pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami, organizuje misje, targi, sympozja naukowe.

 

Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza

www.phig.pl

Celem PHIG jej jest pomoc firmom członkowskim zainteresowanym współpracą polsko – hiszpańską poprzez dostarczenie informacji rynkowych i finansowo – ekonomicznych. Istnieje możliwość bezpłatnego promowania swojej działalności na stronie internetowej Izby. PHIG współorganizuje wystawy, targi, seminaria i inne imprezy promocyjne.

 

Polsko - Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich

www.plig.org.pl

Izba pełni rolę opiniotwórczą i prowadzi działania lobbingowe na rzecz swoich członków, przygotowuje firmy do podjęcia i prowadzenia handlu z krajami obszaru poradzieckiego. Oferuje udział w szkoleniach i seminariach, dostarczanie materiałów informacyjnych, korzystanie z bazy danych, pomoc prawną, badania marketingowe, raporty branżowe, kampanie reklamowe, organizację konferencji, misji handlowych i wystaw w krajach wschodnich.

 

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

www.spcc.pl

Izba reprezentuje skandynawskich inwestorów w Polsce, wspomaga działalność biznesową członków, promuje skandynawsko-polską współpracę zagraniczną.

 

Polsko-Bałkańska Izba Handlowa

www.pbih.pl

Stowarzyszenie podmiotów prawnych i osób fizycznych. W ramach swoich działań Izba wspiera współpracę gospodarczą, przemysłową i naukowo-techniczną między Polską a: Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Czarnogórą, Macedonią, Rumunią, Serbią oraz Słowenią. Promuje polski eksport, współorganizuje wystawy, ekspozycje na targach, misje gospodarcze, spotkania przedsiębiorców. PBIH konsultuje i pomaga przedsiębiorcom.

 

Niderlandzko - Polska Izba Gospodarcza

nlchamber.com.pl

Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza pomaga holenderskim przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności w Polsce.

 

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza

ww.ppcc.pl

Celem PPIG jest rozwój stosunków gospodarczych i handlowych miedzy przedsiębiorstwami w Polsce, Portugalii i krajach portugalskojęzycznych, zachęcenie inwestorów portugalskich do ulokowania inwestycji w Polsce oraz ułatwianie dostępu inwestorom polskim do rynków portugalskojęzycznych: Portugalii, Angoli, Brazylii, Mozambiku. Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom pomoc w nawiązaniu kontaktów handlowych, wyszukiwanie partnerów, wsparcie prawne, szkolenia, organizację indywidualnych i grupowych misji gospodarczych, analizy rynkowe.

 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

www.swisschamber.pl

Misją Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych poprzez: wspomaganie działalności biznesowej, reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w Polsce i polskich w Szwajcarii, kształtowanie pozytywnego wizerunku inwestycji szwajcarskich w Polsce i polskich w Szwajcarii.

 

Włoski Instytut Handlu Zagranicznego–ICE

www.italtrade.com/countries/europe/polonia/index.htm

Włoski Instytut Handlu Zagranicznego jest organizacją rządową promującą internacjonalizacje włoskich przedsiębiorstw. Instytut udziela informacji, wspiera i doradza włoskim i zagranicznym przedsiębiorcom poprzez wyszukiwanie partnerów biznesowych, spotkania dwustronne, misje gospodarcze, uczestnictwo w targach międzynarodowych, forach i seminariach.

 

Belgijsko-Polsko-Luksemburska Izba Handlowa

www.bepolux.be

Działalność BPLIH skupia się ma promocji belgijskich i luksemburskich inwestycji oraz eksportu do Polski, wspiera współpracę polskich przedsiębiorców z firmami z Belgi i Luksemburgu. Izba organizuje spotkania biznesowe, działania informacyjne, oferuje profesjonalne usługi dostosowane do potrzeb członków.

 

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa

pbih.com.pl

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa dąży do zwiększania wymiany handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, polepszenia jej efektywności, jakości i bezpieczeństwa, bierze aktywny udział we wspieraniu podmiotów gospodarczych, produktów i usług na rynku polskim i bułgarskim, pomaga w podtrzymywaniu dobrych kontaktów i nawiązywania długotrwałej współpracy pomiędzy Polską i Bułgarią.

 

Polsko – Belgijska Izba Handlowa

www.belgium.pl

Polsko – belgijska Izba Handlowa ułatwia nawiązywanie współpracy pomiędzy Belgią a Polską, promuje belgijsko – polską współpracę ekonomiczno - kulturalną, pomaga w organizacji forum wymiany doświadczeń jak z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą w Polsce oraz jest pierwszym punktem kontaktowym między polskimi a belgijskimi przedsiębiorcami.

 

Polsko - Grecka Izba Przemysłowo - Handlowa

PGIPH pomaga w rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Grecją, chroni i wspiera polskie interesy gospodarcze w Grecji i greckie w Polsce.

 

***

AZJA

Polsko – Chińska Izba Gospodarcza

www.pchiph.org

Priorytetem Izby jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji poprzez doradztwo i szeroki wachlarz usług np. pomoc w znalezieniu właściwego partnera biznesowego w Chinach oraz weryfikacji wiarygodność dowolnej chińskiej firmy, pomoc w otwarciu działalności gospodarczej w Chinach i Hongkongu oraz w uzyskaniu certyfikatów takich jak CCC czy ISO, rozwój kontaktów handlowym.

 

Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza

piig-poland.org

Misją Izby jest wspieranie i promowanie współpracy biznesowej pomiędzy Polską a Indiami, pogłębiania i umacniania wzajemnych więzi gospodarczych, w tym do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych. Pracownicy Izby podejmują działania na rzecz polskich przedsiębiorców ułatwiając i towarzysząc im w pierwszych kontaktach z partnerami indyjskimi, tak aby podjęta współpraca była jak najbardziej korzystna i przebiegała dynamicznie, ale zarazem profesjonalnie. Ze względu na znaczące różnice kulturowe występujące pomiędzy Indiami i Polską, Izba pełni również funkcję platformy wymiany wartości kulturowych. Polsko–Indyjska Izba Gospodarcza stała się poważnym i cennym źródłem informacji dla polskich i indyjskich podmiotów w zakresie znoszenia utrudnień oraz barier w handlu i inwestycjach. Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Republiką Indii oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Indiach oraz indyjskich interesów gospodarczych w Polsce.

 

Polska Izba Gospodarcza w Japonii

www.pccij.or.jp

Polska Izba Gospodarcza w Japonii ma za zadanie wpływać na relacje gospodarcze pomiędzy Polską a Japonią poprzez m.in. promocję gospodarczą obu państw, analizy gospodarcze, działania edukacyjne.

 

Korea Trade Center - Kotra

www.kotra.pl

Korea Business Center Warszawa zajmuje się promowaniem polsko-koreańskiej współpracy ekonomicznej i wymiany handlowej oraz inwestycjami zagranicznymi. W tym m.in.: Reprezentowanie w Polsce firm koreańskich, przygotowywaniem raportów, badań marketingowych, produktowych oraz ekonomicznych na potrzeby firm koreańskich, agend rządowych oraz innych zleceniodawców, wspieraniem potencjalnych koreańskich inwestorów poczynając od przedstawiania ogólnych uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych w Polsce po oficjalne reprezentowanie firm koreańskich w kontaktach z firmami, władzami i instytucjami w Polsce. Ponadto organizowaniem wyjazdów polskich firm oraz przedstawicieli polskich władz lub instytucji na targi, sympozja i fora do Korei oraz innych krajów. Organizacją rekrutacji pracowników z Polski i tworzeniem bazy danych pracowników chcących pracować dla firm koreańskich, poszukiwaniem dostawców produktów i materiałów z Korei dla firm polskich przez zamieszczanie zapytań ofertowych na koreańskim portalu internetowym, przygotowywaniem i przeprowadzaniem wizyt biznesmenów, oficjeli i dziennikarzy z Korei, prowadzenie polityki informacyjnej na temat Polski w Korei.

 

Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza

polsaudcoc.com

Polsko Saudyjska Izba Gospodarcza pomaga polskim i saudyjskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów, organizuje szkolenia dotyczące możliwości jakie daje współpraca i promowanie polskich przedsiębiorstw na terenie Królestwa poprzez organizowanie misji, wyjazdów i spotkań. Izba w swoich międzynarodowych działaniach jest ściśle powiązana z Polsko Saudyjską Rada Biznesu.

 

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza

www.ptcoc.eu

Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych miedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turecką oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Turcji i tureckich interesów gospodarczych w Polsce.

 

Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza

paig.bigduo.pl

Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżanu oraz promocja, reprezentowanie i ochrona polskich i azerskich interesów gospodarczych.

 

Izba Handlowa Izrael-Polska

israel-poland.pl

IHIP zajmuje się działalnością na rzecz rozwoju polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej m.in. poprzez doprowadzenie do wspólnego wykorzystywania osiągnięć biznesowych i naukowych w obu krajach w takich dziedzinach jak IT, rolnictwo, energia odnawialna, ekologia, wykorzystanie odpadów, budownictwo; stworzenie przez Izbą realnych możliwości kontaktów przedsiębiorców izraelskich i polskich. Izba realizuje swoje zadania poprzez organizacje misji gospodarczych, szkoleń, seminariów i konferencji, obsługę targów i wystaw oraz przygotowywanie wydawnictw informacyjnych. Członkowie Izby korzystają ze wsparcia przy organizacji wyjazdów, uzyskiwania kontaktów biznesowych, organizacji spotkań z przedstawicielami administracji, a także z ulg i zniżek związanych z podróżami biznesowymi w obu krajach.

 

Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego - Jetro

www.jetro.go.jp/poland/

JETRO koncentruje się na przyciąganiu zagranicznych inwestycji do Japonii oraz wspieraniu japońskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ich globalnej działalności eksportowej. Ośrodek stara się promować współpracę przemysłową oraz przepływ informacji gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami, organizuje seminaria i spotkana biznesowe, aktualizuje informacje gospodarcze, wspiera współpracę handlową.

 

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa

www.pkihp.pl/?docid=1

Głównymi celami Izby jest w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów pomiędzy nowymi strukturami i instytucjami, partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Kazachstanie, reprezentowanie interesów gospodarczych członków PKIHP wobec władz Republiki Kazachstanu, a także udzielanie informacji, usługi, doradztwo, organizowanie współpracy między członkami Izby.

***

Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą ze stron internetowych przedstawionych Izb.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 3 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Hurtownia opakowań - Materiały opakowaniowe - Hurt i Detal

Hurtownia opakowań z bardzo bogatą ofertą produktową. Produkty wysyłamy do krajów europejskich. P...
Polska - WARSZAWA 2020-10-22 Dodał: Paweł Bednarski Handel, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Taśma z nadrukiem - Taśmy pakowe z nadrukiem - Hurt i Detal

Taśmy z nadrukiem dla Twojej firmy w ilościach hurtowych i detalicznych. Realizuje zamówienia w c...
Polska - WARSZAWA 2020-10-21 Dodał: Paweł Bednarski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert