Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek perspektywiczny - Wietnam

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2018-01-31 13:47:56
wietnam, rynek perspektywiczny

Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców – WIETNAM

Informacje o programie promocji.

Program promocji opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską gospodarkę. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji wybranych branż na rynku wietnamskim.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział w ramach programu promocji.

 

Termin realizacji programu

10 luty 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy:

 • w przynajmniej 2 działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 1 z tych działań stanowić powinna impreza targowa, na której zorganizowane zostanie stoisko informacyjno – promocyjne,

lub

 • w przynajmniej 3 działaniach targowych, o których mowa poniżej, jeżeli przedsiębiorca nie jest zainteresowany bądź nie ma możliwości wskazania działania targowego, na którym zostanie zorganizowane stoisko informacyjno – promocyjne.
L.p. Nazwa Miejsce Termin
Branża Budowlana
     1.

VIETBUILD

Ho Chi Minh

23-27 czerwiec 2017,

27 wrzesień - 1 październik 2017,

14-18 grudzień 2017, 2018, 2019

Targi 3 razy w roku

BRANŻA SPOŻYWCZA
     2.

VietFood & Propack Vietnam

Ho Chi Minh / Hanoi

9-12 sierpnia 2017, 2018,

2019 (targi dwa razy w roku naprzemiennie HCMC i Hanoi)

   3. 

FOOD AND HOTEL VIETNAM

Hanoi

25-27 kwiecień 2017, 2019,

targi organizowane co dwa lata

   4. 

VIETNAM FOODEXPO AND FOODTECH

Ho Chi Minh

15-18 listopad 2017, 2018, 2019

BRANŻA MASZYNOWA (OGÓLNOPRZEMYSŁOWA)
   5. 

Vietnam International Industrial Fairs

Hanoi

18-21 październik

2017, październik

2018 i 2019

   6. 

VIETNAM MANUFACTURING EXPO

Hanoi

26-28 kwiecień 2017, 2018, 2019

   7. 

MTA VIETNAM

Ho Chi Minh

4-7 lipiec 2017,

3-6 lipiec 2018, 2019

BRANŻA MEDYCZNA
   8. 

PHARMED and HEALTHCARE VIETNAM

Ho Chi Minh

20-23 września 2017, 2018, 2019

    9.

ANALYTICA

Hanoi

29-31 marzec 2017, 2018, 2019

   10. 

MEDIPHARM EXPO

Ho Chi Minh

17-19 sierpień 2017, 2018, 2019

BRANŻA SAMOCHODOWA
     11.

AUTOTECH and ACCESSORIES FAIRS

Ho Chi Minh

25-28 maj 2017,

maj 2018, 2019

INNE
     12.

VIETNAM EXPO

Targi wielobranżowe

Hanoi (kwiecień)/

Ho Chi Minh (grudzień)

19-22 kwiecień 2017,

kwiecień 2018, 2019 (Hanoi) /

grudzień 2017, 2018, 2019 (Ho Chi Minh)

     13.

VIETWATER + RE+EE VIETNAM

Branża technologie środowiskowe i wodne

Ho Chi Minh

8-10 listopad 2017, 2018, 2019

     14.

ENERTEC EXPO

Branża OZE

Ho Chi Minh

19-22 lipiec 2017, 2018, 2019

     15.

Electric & Power Vietnam

Branża OZE/ energetyczna

Ho Chi Minh

11-13 wrzesień 2018,

targi organizowane co dwa lata

     16.

VIFA

Branża meblarska/akcesoria domowe

Ho Chi Minh

8-11 marzec 2017, 2018, 2019

     `17.

COSMOBEAUTY VIETNAM

Branża kosmetyczna/zdrowa żywność/medycyna estetyczna

Ho Chi Minh

8-20 kwiecień 2017,

kwiecień 2018, 2019

     18.

SAIGONTEX

Branża odzieżowa/maszyny branżowe

Ho Chi Minh

5-8 kwiecień 2017,

kwiecień 2018, 2019

 

2. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek wietnamski, w związku z udziałem w targach odbywających się na tym rynku. Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu jest zobowiązany do wzięcia udziału w minimum jednej grupowej, wyjazdowej misji gospodarczej. Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu. W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej jednym działaniu, o którym mowa w pkt. B.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na portalu trade.gov.pl.

 

6. Przedsiębiorca przed wyjazdem na targi zobowiązany jest wziąć udział w zorganizowanym w Polsce seminarium informacyjnym na temat realiów prowadzenia biznesu w Wietnamie.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy, działających na rynku wietnamskim, bezpośrednio związanych z branżą, którą reprezentuje przedsiębiorca. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego opis przebiegu misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych - uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 •  nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

 

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na Portalu Promocji Eksportu i stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Działania promocyjne ogólne.

Realizator programu promocji na rynku wietnamskim zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze realizatora programu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Portalu Promocji Eksportu.

 

W ramach działań ogólnych promujących polską gospodarkę na rynku wietnamskim zaplanowano:

 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
 • dostęp do informacji nt. rynku i pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
 • reklamy i publikacje z naciskiem na internet i media społecznościowe,
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjno - promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • możliwość zamieszczenia reklamy firmy wraz z lokalizacją stoiska wystawienniczego w katalogu informacyjnym wydawanym na dane targi;
  • możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjno – promocyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym pod warunkiem, że będzie on pasować do ogólnego charakteru stoiska;
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Ważne informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.


 Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

Wietnam
pdf | 324,87 KB
Pobierz