Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSprzęt medyczny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2018-01-31 13:33:18
branżowe programy promocji, sprzęt medyczny, przyrządy pomiarowe, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży sprzętu medycznego - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji sprzętu medycznego: polish-medical.com.

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży sprzętu medycznego opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę sprzętu medycznego. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora sprzętu medycznego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystyczne;

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA),
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA),
 • Chiny,
 • Turcja,
 • Singapur,
 • Brazylia,
 • Republika Południowej Afryki (RPA)

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech (4) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej dwa (2) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku wybranym przez przedsiębiorcę z określonych w pkt A.1, w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych

L.p.

Nazwa targów Miejsce odbywania się targów

Termin

odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

FIME

Miami Beach lub Orlando Floryda USA

Lipiec

2018

Lipiec

2019

2018

2019

2. PDA

Orlando,

USA

Październik

2018

Październik

2019

 

3.

ARAB HEALTH

Dubaj,

ZEA

Styczeń lub luty

2018

Styczeń lub luty

2019

2018

 2019

4.

MEDLAB Middle East

Dubaj,

ZEA

Luty

2018

Luty

2019

 

5.

ASIA HEALTH

Singapur

Kwiecień

2018

Kwiecień 2019

2018

6.

EXPOMED EURASIA

Istambuł,

Turcja

Marzec lub kwiecień

2018

Marzec lub kwiecień

2019

2018

7.

China International Medical Equipment Fair (CMEF)

Shanghai lub Shenzhen,

Chiny

Kwiecień

2018

Kwiecień 2019

2018

2019

8.

HOSPITALAR

Sao Paulo, Brazylia

Maj

2018

Maj

2019

2018

9.

AFRICA HEALTH

Johannesburg, RPA

Czerwiec

2018

Czerwiec

2019

2018

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach zagranicznych poza UE

L.p.
 
Nazwa targów 
Miejsce odbywania się targów
Termin
odbywania się targów
Narodowe stoisko informacyjne
1. MEDICAL FAIR INDIA

Indie, Mumbaj,

New Delhi
 

Marzec

2018

Marzec

2019

2018
2. INDOMEDICARE EXPO Jakarta, Indonezja

Listopad 

2018

 
3. Southeast Asian healthcare & Pharma Show

Kuala Lumpur,

Malezja
 

Maj

2018

Maj

2019

 
4. Kazakhstan International Healthcare Exhibition (KIHE) Ałmaty, Kazachstan

Maj

2018

Maj

2019

 
5. Iran Health Teheran, Iran

Maj

2018

Maj

2019

 
6. Iran Lab Expo Teheran, Iran

Kwiecień

2018

Kwiecień

2019

 
7. Zdravookhranieniye Moskwa, Rosja

Grudzień

2018

 
8. Saudi Health Riyhad, Arabia Saudyjska

Listopad

2018

Listopad

2019

 
9.

Korea International Medical & Hospita

Equipment Show (KIMES)
 

Seul, Korea Południowa

Marzec

2018

Marzec 

2019

 

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach UE

L.p.
Nazwa targów  Miejsce odbywania się targów
Termin
odbywania się targów
Narodowe stoisko informacyjne
1. SALMED

Poznań

Polska

Marzec

2018

2018
2. MEDICA

Düsseldorf,

Niemcy

Listopad

2018

Listopad

2019

2018

2019

3. Pharmapack

Paryż,

Francja

Luty

2018

Luty

2019

 
4. The Universe of Prefilled Syringes and Injection Devices

Wiedeń,

Austria

Listopad

2018

Listopad

2019

 

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

Przedsiębiorca może zakupić jedną usługę doradczą niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, która może dotyczyć przygotowania wejścia na jeden lub więcej wybranych rynków perspektywicznych.

 

Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych z określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach z pkt. B. Zakres wymaganych działań promocyjnych, przy czym co najmniej 2 działania muszą dotyczyć wskazanych przez przedsiębiorcę pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych.

 

Przedsiębiorca może wziąć udział w dwóch działaniach tego samego rodzaju, o których mowa w pkt. B. Zakres wymaganych działań promocyjnych jeśli program nie ogranicza takiej możliwości.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch (2) grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej.

 

Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych w tabelach: Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych oraz Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach zagranicznych poza UE .

 

W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

Wyjazdowa grupowa misja gospodarcza może być zorganizowana samodzielnie przez przedsiębiorcę.

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego z krajów wymienionych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. W ramach misji możliwe jest wzięcie udziału w międzynarodowym wydarzeniu branżowym wskazanym w tabeli Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Misja powinna mieć charakter indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą sprzętu medycznego, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą sprzętu medycznego pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji.

 

Raport z misji jest przedstawiany operatorowi branżowego programu promocji w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych – uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę sprzętu medycznego

1. Operator branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego zostanie wybrany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwoa Przedsiębiorczości i Technologii i Portalu Promocji Eksportu. W ramach działań ogólnych promujących branżę sprzętu medycznego zaplanowano:

 • organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy i kontrahentów z krajów o których mowa w punkcie Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług operatora w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców. Misje zostaną zorganizowane w 2018 r. i 2019 r., podczas odbywania się targów SALMED;
 • prowadzenie działań PR mającą na celu budowanie spójnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki, w tym koordynację działań komunikacyjnych branży sprzętu medycznego;
 • organizację na wybranych targach wskazanych w punkcie Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług operatora w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców, narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach. Dodatkowe działania promujące organizowane przez Realizatora branżowego programu-promocji branży sprzętu medycznego na narodowych stoiskach informacyjno-promocyjnych to m.in.:
  • organizacja punktu informacyjnego o polskim sektorze sprzętu medycznego;
  • organizacja strefy spotkań matchmakingowych;
  • poczęstunek;
  • profesjonalny film reklamowy prezentujący polską branżę sprzętu medycznego;
  • folder informacyjny prezentująca polskie firmy z branży;
  • materiały reklamowe o spójnej szacie graficznej;
  • interaktywna recepcja, uwzględniająca numerację stoisk poszczególnych firm oraz przewodnik po polskich stoiskach;
  • briefing dla prasy - oprowadzenie dziennikarzy po polskim stoisku oraz stoiskach polskich firm, prezentacja produktów, wywiady indywidualne.
 • Działania towarzyszące imprezom targowo-wystawienniczym:
  • kampania reklamowa branży sprzętu medycznego, indywidualnie dobrana do potrzeb poszczególnych rynków;
  • prowadzenie strony internetowej programu na subportalu trade.gov.pl oraz aktywność na portalach społecznościowych;
  • reklama w katalogu targowym;
  • publikacje PR w branżowych tytułach prasowych i portalach internetowych na danym rynku;
  • prowadzenie biura prasowego odpowiadającego za aktywne i reaktywne relacje z mediami, tworzenie informacji prasowych, rozpowszechnianie informacji o organizacji polskiego stoiska i polskiej branży sprzętu medycznego wśród lokalnych partnerów itp.;
  • organizacja „wieczoru Polskiego” po targach.

Efektem powyższych działań powinna być znacząca ilość publikacji w mediach branżowych.

 


Ważne informacje

 • W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 • Osoby zainteresowane Branżowym Programem Promocji sprzętu medycznego zapraszamy na stronę internetową dedykowaną programowi.
 • W dniu 11 stycznia 2018 r. Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości wprowadziło zmiany w Branżowym Programie Promocji biotechnologii i farmaceutyków. Zmiany dotyczą zmian w termiach targów oraz dodania nowych wydarzeń wystawienniczych. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w powyższym artykule oraz w pliku zamieszczonym poniżej.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

BPPsprzetmedyczny20180111
pdf | 264,37 KB
Pobierz