Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Jak działa jednolity rynek UE
Temat

Jak działa jednolity rynek UE

Ilustracja - banknoty euro

Zgodnie z art. 26 ust. 2 TFUE rynek wewnętrzny (obecnie zwany rynkiem jednolitym) obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.

Najważniejsze zasady

Fundament jednolitego rynku, powszechnie uważanego za jedno z największych osiągnięć  UE, stanowią podstawowe swobody:

 • swoboda przepływu towarów,
 • swoboda przepływu pracowników,
 • swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług,
 • swoboda przepływu kapitału.

Podstawową zasadę stanowi zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.  W trakcie rozwoju jednolitego rynku w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE został również sformułowany zakaz stosowania wszelkich ograniczeń – także tych niedyskryminacyjnych –  utrudniających podmiotom z UE korzystanie z ww. swobód.

Wspomniane zakazy nie są bezwzględne, ale przypadki odejścia od nich zostały ściśle ograniczone do środków, które można uzasadnić ze względu na:

 • porządek publiczny,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • zdrowie publiczne,
 • względy nadrzędnego interesu publicznego (tzw. wymogi konieczne) – gdy chodzi o przepisy nie mające charakteru dyskryminującego.

Jednocześnie prawo UE wymaga, by środki te były proporcjonalne, a zatem odpowiednie dla danego celu i niezbędne dla jego osiągnięcia.

Katalog uznanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE tzw. wymogów koniecznych jest otwarty i ciągle rozwijany poprzez orzecznictwo. Zalicza się do nich np.: ochronę konsumenta lub usługobiorcy, utrzymanie spójności systemu podatkowego, ochronę pracowników, ochronę środowiska naturalnego, ochronę dziedzictwa kulturalnego oraz zwalczanie oszustw.

Więcej informacji na temat jednolitego rynku można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/growth/single-market_en

Akty prawa wtórnego dotyczące  jednolitego rynku

Funkcjonowanie czterech swobód jednolitego rynku jest nieustannie rozwijane
i uszczegóławiane w aktach prawa wtórnego UE, tj. rozporządzeniach i dyrektywach. Należy jednak pamiętać, że zawsze jako nadrzędne zasady obowiązują wspomniane powyżej regulacje traktatowe.

Jednym z najważniejszych aktów prawa wtórnego jest dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym

Dyrektywa o usługach to akt prawa wspólnotowego, którego celem jest ułatwienie działań przedsiębiorcom świadczącym lub korzystającym z usług w UE. Wymaga ona od państw członkowskich UE, a także Norwegii, Islandii i Lichtensteinu zniesienia barier m. in. poprzez uproszczenie przepisów prawa oraz procedur administracyjnych w poszczególnych państwach członkowskich. Dyrektywa 2006/123/WE w szczególności dotyczy:

 • transgranicznego świadczenia usług, tj. przypadków, gdy przedsiębiorstwo już założone w jednym państwie UE chce świadczyć usługi transgraniczne w innym państwie  UE bez konieczności zakładania przedsiębiorstwa w tym kraju
 • zakładania działalności gospodarczej w sektorze usług, tj. przypadków, gdy indywidualny przedsiębiorca lub spółka chce rozpocząć działalność gospodarczą o charakterze usługowym w swoim państwie  lub w innych państwach członkowskich UE (filię lub oddział).

Jednolity rynek nieustannie się rozwija, powinien on bowiem reagować na zmieniające się otoczenie i nowe wyzwania. Przykładem tego jest obecny rozwój jednolitego rynku cyfrowego w UE.

 • Wszystko
Wyszukiwanie zaawansowane
 • Brak wyników dla wybranego zestawu filtrów. Zmień ustawienia filtrów i spróbuj ponownie.

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.