Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Brexit
Temat

Brexit

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską – sprawdź jak przygotować się do nowych warunków współpracy z Wielką Brytanią.

brexit flagi

Informacje ogólne

23 czerwca 2016 r. obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się w referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej. Niecały rok później Zjednoczone Królestwo oficjalnie poinformowało Radę Europejską o chęci odejścia ze wspólnoty. Po ponad dwóch latach negocjacji Wielka Brytania ostatecznie opuściła UE 31 stycznia 2020 r. Ponad miesiąc wcześniej Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, wśród których najbardziej interesującą polskich eksporterów jest umowa o handlu i współpracy.

Od 1 stycznia 2021 r. wraz z zakończeniem okresu przejściowego i pomimo osiągniętego porozumienia w sprawie przyszłych relacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią zaszły istotne zmiany mające wpływ m.in. na handel towarami i usługami oraz mobilność, zarówno z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii, jak i ze Zjednoczonego Królestwa do UE.

UKCA

W ramach wypracowywanych przez rząd brytyjski zaleceń pod wprowadzanie towarów na rynek Anglii, Szkocji i Walii koniecznym jest zapoznanie się z wytycznymi oznakowania UKCA (UK Conformity Assessed), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 (z tymczasowym moratorium dla większości produktów do 1 stycznia 2023).

W celu przybliżenia zagadnienia i jego kompleksowego wyjaśnienia eksperci PAIH z ZBH w Londynie przygotowali specjalny materiał dostępny na osobnej stronie.

Zachęcamy również do zapoznania się z anglojęzyczną stroną gov.uk poświęconą UKCA.

Umowa o handlu i współpracy

Umowa o handlu i współpracy jest kluczowym elementem relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Obejmuje m.in. handel towarami, usługami w tym transport lotniczy i drogowy, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, rybołówstwo, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, udział Wielkiej Brytanii w programach UE oraz mechanizm zarządzania relacjami.

Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i ułatwień, w tym bezcłowy handel pozbawiony ograniczeń ilościowych, co stanowi bezprecedensowy przykład jeśli chodzi o inne unijne umowy o wolnym handlu.

Ze względu jednak na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej jest niemożliwe, co oznacza powrót kontroli granicznych oraz konieczność dopełnienia procedur celnych i procedur związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

Informacje dla przedsiębiorców

Zgodnie z umową o handlu i współpracy obrót towarami między Polską a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. nie jest już transakcją wewnątrzunijną, a więc procedura ta wiąże się z szeregiem różnych formalności. W przypadku eksportu i importu ze Zjednoczonym Królestwem, służby celne państw członkowskich UE stosują przepisy identyczne jak wobec krajów trzecich, czyli nie należących do Unii Europejskiej. Wyjątek stanowi Irlandia Północna, w stosunku do której nadal obowiązują unijne przepisy celne.

Cło

Od 1 stycznia 2021 r. towary przywożone z lub do Wielkiej Brytanii są objęte procedurą celną. Aby dopełnić formalności celnych, przedsiębiorcy z UE zamierzający przywozić lub wywozić towary z/do Wielkiej Brytanii są obowiązani posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI. Ponadto numery EORI wydane przez Wielką Brytanię nie są już ważne w UE.

Aby spełnić warunki pozwalające na złożenie deklaracji i zgłoszeń celnych należy przede wszystkim:

 • dopełnić formalności związanych z usługą e-Klient, w tym uzyskać numer EORI (Economic Operators’ Registration and Identification) na stronie PUESC
 • posiadać aplikację umożliwiającą przesłanie elektronicznych komunikatów do systemu IT, zbudowanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dla przedsiębiorców udostępnionymi na stronie PUESC w części SISC
 • dysponować narzędziem do elektronicznego podpisywania komunikatów, które będą przesyłane przez osobę fizyczną w imieniu podmiotu

Szczegółowe informacje dotyczące procedur celnych w obliczu brexitu znajdziesz na stronie podatki.gov.pl

VAT

Po zakończeniu okresu przejściowego Wielka Brytania nie podlega już przepisom Unii Europejskiej w dziedzinie VAT. W relacjach pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE nie mają miejsca transakcje takie jak wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów (B2B) oraz sprzedaż wysyłkowa (B2C), lecz zamiast tego występują eksport i import towarów. Wyjątkiem jest terytorium Irlandii Północnej.

W przypadku eksportu towarów do Wielkiej Brytanii przedsiębiorcy mają prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT. Aby tego dokonać należy posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Są to odpowiednio: dokument celny IE-599 lub jego potwierdzona kopia oraz zgłoszenie wywozowe lub jego potwierdzona kopia (SAD).

Więcej o VAT przeczytasz na stronie podatki.gov.pl

Akcyza

Po 1 stycznia 2021 r. podatek akcyzowy od wyrobów objętych akcyzą jest należny przy przywozie tych wyrobów na terytorium Unii Europejskiej i jest pobierany w momencie dopuszczenia ich do swobodnego obrotu. Natomiast w przypadku niektórych wyrobów akcyzowych istnieje możliwość objęcia ich na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczenia z miejsca importu do np. składu podatkowego (dotyczy to wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego). Przywóz wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE i wywóz wyrobów akcyzowych z UE do Wielkiej Brytanii to odpowiednio przywóz i wywóz z/do państwa trzeciego (nie dotyczy to Irlandii Północnej, która traktowana jest jako państwo członkowskie).

Więcej o akcyzie przeczytasz na stronie podatki.gov.pl

Handel z Irlandią Północną

Od 1 stycznia 2021 r. zastosowanie w handlu z Irlandią Północną ma Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej. Zgodnie z nim przepisy celne UE nadal obowiązują w odniesieniu do wszystkich towarów wwożonych do Irlandii Północnej i wywożonych z niej. Nie ma zatem żadnych zmian w traktowaniu pod względem podatkowym i celnym przedsiębiorstw z UE handlujących towarami bezpośrednio z Irlandią Północną tak długo, jak towary te pozostają w Irlandii Północnej lub w UE.

Aby przygotować przedsiębiorstwo do rozpoczęcia sprzedaży towarów do Wielkiej Brytanii po brexicie należy:

 • uzyskać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI
 • zapoznać się z aktualnymi formalnościami i opłatami dotyczącymi wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem
 • uzyskać odpowiednie pozwolenia celne
 • wybrać właściwą formę i sposób zgłoszenia celnego
 • upewnić się, że firma spełnia wszelkie wymogi obowiązujące przy eksporcie towarów do państw trzecich

Czy pomimo brexitu wciąż warto inwestować w Wielkiej Brytanii?

Pomimo opuszczenia Unii Europejskiej Wielka Brytania nadal pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla polskich firm. Zjednoczone Królestwo posiada jedną z największych i najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Stanowi wiodącą potęgę handlową i międzynarodowe centrum finansowe. Ze względu na wielkość rynku, dobrze rozwiniętą infrastrukturę, silny sektor bankowy oraz znaczącą transformację w kierunku gospodarki opartej na usługach Wielka Brytania stanowi wciąż bardzo dobre miejsce do inwestycji.

Aby dowiedzieć się więcej o tym kierunku eksportu, wejdź na stronę o Wielkiej Brytanii

Strony przydatne dla przedsiębiorców

Szczegółowe i bieżące informacje znajdziesz na stronie www.brexit.gov.pl.

Inne przydatne linki:

Materiały dodatkowe

Poniżej znajdziesz listę webinariów i broszur dotyczących brexitu, które mogą okazać się pomocne.

Webinaria

Broszury

Pomoc

Pytania dotyczące brexitu można kierować do punktu kontaktowego w Ministerstwie Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz na infolinię Komisji Europejskiej. Dane kontaktowe znajdziesz na brexit.gov.pl

 • Wszystko
 • Aktualności (11)
 • Kalendarz (16)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.