Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Singapur

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-26 11:12:12
azja, singapur, eksport, informacje praktyczne

Gospodarka Singapuru jest otwarta, oparta na handlu, uregulowana, z przejrzystymi procedurami, brakiem ceł (poza tymi, które obejmują pojazdy silnikowe, alkohol, tytoń oraz produkty paliwowe) i barier pozataryfowych.

Singapur jest jednym z głównych hubów handlowych i punktem przeładunkowym towarów, które potem trafiają do państw regionu Azji Południowo-Wschodniej. Singapur to także państwo-miasto o stabilnej sytuacji politycznej, atrakcyjnym klimacie inwestycyjnym i bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze, która przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Gospodarka Singapuru opiera się głównie na usługach (około 70% PKB, pozostałe 30% to przede wszystkim przemysł i budownictwo). W rankingu Doing Business 2017 to azjatyckie państwo plasuje się na drugim miejscu.

 

Polska eksportowała do Singapuru (w 2016 r.): pojazdy, statki, obiekty pływające, wyroby z metali nieszlachetnych, maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego, przyrządy, aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne oraz gotowe artykuły spożywcze i napoje.

 

W Singapurze obowiązuje system zezwoleń importowych na produkty pochodzenia roślinnego, ponadto władze państwowe nie uznają środków regionalizacji stosowanych w UE w przypadkach wystąpienia chorób zwierząt.

 

Niektóre produkty przed eksportem do Singapuru wymagają specjalnych zezwoleń, licencji bądź wcześniejszego powiadomienia strony singapurskiej.

 

W Singapurze kontrolowany import obejmuje m.in. następujące grupy produktów:

 • rolno-spożywczych: żywe zwierzęta, ptaki; mięso i produkty mięsne; warzywa i owoce.
 • przemysłowych: broń, produkty zawierające azbest, chemikalia, diamenty, paliwa i produkty ropopochodne, lekarstwa.

Pełna lista tych produktów znajduje się na dedykowanej stronie internetowej.


Lista produktów objętych całkowitym zakazem wwozu do Singapuru:

 • Guma do żucia.
 • Zapalniczki w kształcie pistoletu lub rewolweru.
 • Róg nosorożca i produkty pochodne przetworzone, nieprzetworzone oraz sproszkowane.
 • Urządzenia telekomunikacyjne - odbiorniki skanujące, aparatura wojskowa, urządzenia do zmiany głosu, urządzenia do zakłócania komunikacji radiowej.
 • Sztuczne ognie.

 

W Singapurze rozwijają się następujące branże:

inżynierii lotniczej, chemikaliów, mieszkaniowa, infrastruktury i rozwiązań przemysłowych, czystych energii, energii odnawialnej, biznesu konsumenckiego, elektroniki, energetyki, ochrony środowiska, wodna, opieki medycznej, usług informacyjnych, produktów i usług infocomm, logistyki i supply chain, inżynierii morskiej i przybrzeżnej, medialna, technologii medycznych, farmaceutyków i biotechnologii, inżynierii procesowej, usług profesjonalnych. Co raz liczniej w Singapurze powstają międzynarodowe organizacje non-profit.

 

Perspektywiczne branże:

automotive, produkty i usługi związane ze stylem życia, surowce naturalne, bezpieczeństwo i ochrona, branża kosmiczna, robotyka.

 

Więcej informacji na temat branż dostępne jest na dedykowanej stronie internetowej.

 

Zatrudnianie pracowników w Singapurze

W celu zatrudnienia mieszkańców Singapuru można skorzystać ze specjalnych firm rekrutacyjnych lub narodowego banku pracy (zarządzanego przez Workforce Singapore).

 

W celu zatrudnienia zagranicznej siły roboczej należy skonsultować się z Ministry of Manpower w celu uzyskania informacji o dostępnych kotwach pracowników zagranicznych i ubiegania się o odpowiednie dla nich zezwolenia i przepustki.

 

Najczęściej zatrudnianymi zagranicznymi pracownikami są osoby dobrze wykształcone i z bogatym dorobkiem zawodowym. Osoby pragnące podjąć pracę w Singapurze muszą wystąpić o jeden z trzech głównych typów pozwoleń:

 • Employment Pass - przeznaczone dla osób z wysokimi kwalifikacjami oraz zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów. Zezwolenie tego typu przypisane jest do konkretnego miejsca pracy, dlatego przy zmianie pracodawcy należy ponownie ubiegać się o Employment Pass.
 • Entrepreneur Pass - przeznaczone jest dla zagranicznych talentów, czyli osób szczególnie poszukiwanych na singapurskim rynku pracy. Ten typ pozwolenia jest wstępnie wydawany na okres roku.
 • S Pass - przeznaczone jest dla osób o niższych kwalifikacjach. W przypadku tego rodzaju pozwolenia występują ograniczenia liczby zezwoleń, które mogą być wydane jednemu pracodawcy. Przyjmuje się zasadę, że osoby zatrudnione na podstawie S Pass nie mogą stanowić więcej niż 20% załogi danego zakładu.

 

System podatkowy

Akty prawne regulujące kwestie podatkowe w Singapurze dostępne są na stronie urzędu podatkowego IRAS. Do najważniejszych podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Singapurze należą: podatek dochodowy od osób prawnych (17%), podatek dochodowy od osób fizycznych (obecnie obowiązuje 11 stawek: 0%; 2%, 3,5%; 7%; 11,5%; 15%; 18%; 19% 19,5%, 20% i 22%) oraz podatek od towarów i usług GST (stawka 7%).

 

System zamówień publicznych

Zamówienia publiczne regulowane są przez ustawę The Government Procurement Act oraz trzy rozporządzenia: The Government Procurement Regulations, The Government Procurement (Challenge Proceedings) Regulations oraz The Government Procurement (Application) Order. Ponadto Ministerstwo Finansów reguluje kwestie dot. procedury przetargowej – m.in. wstępnego wyboru ofert czy technicznych specyfikacji przedmiotu przetargu. Ministerstwo publikuje również instrukcje dla podmiotów ogłaszających przetarg oraz potencjalnych uczestników przetargu. Zasady przetargu publicznego mają również zastosowanie do przedsiębiorstw państwowych, które stanowią znaczną grupę podmiotów gospodarczych działających na singapurskim rynku. Procedury te nie obowiązują jedynie w przypadku nabywania dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Zasadom ustawy o przetargach publicznych podlegają wszelkie zakupy na kwotę przekraczającą 70 000 SGD. Generalnie dokonywanie zakupów na potrzeby administracji jest zdecentralizowane i leży w gestii zainteresowanych instytucji. Istnieje jednak również scentralizowany system zakupów, obejmujący przedmioty wykorzystywane w całej administracji publicznej.

 

Singapurskie prawodawstwo przewiduje kilka trybów udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony (w którym tylko wybrani wykonawcy, dający rękojmię należytego wykonania kontraktu, zostaną dopuszczeni do składania ofert) oraz negocjacje bez ogłoszenia (oferta skierowana zostaje do jednej lub kilku wybranych firm). Ostatni wymieniony tryb, jako niezgodny z zasadami konkurencji, może być wykorzystywany jedynie w wyjątkowych przypadkach, a do jego zastosowania wymagana jest zgoda dyrektora generalnego (w przypadku ministerstw) lub prezesa (w przypadku agencji rządowych).

 

Wszystkie operacje związane z udzieleniem zamówienia, od ogłoszenia przetargu do informacji o wyborze oferty, dokonywane są za pośrednictwem rządowej platformy internetowej GeBIZ. Publikowane są na niej również informacje o zamawiającym, opis produktu będącego przedmiotem zamówienia, daty rozpoczęcia i zakończenia przetargu oraz miejsce odbioru dokumentacji przetargowej.

 

Na żądanie oferenta instytucja zamawiająca zobowiązana jest przekazać wyczerpujące uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Zakładanie działalności gospodarczej w Singapurze

Singapurskie prawo regulujące działalność gospodarczą jest przejrzyste i traktuje firmy zagraniczne na równi z miejscowymi. Możliwe jest zakładanie firm ze stuprocentowym kapitałem i udziałem zagranicznym. Ograniczenia stosuje się tylko w przypadku branży medialnej (do 49%), prasowej (5%) oraz zagranicznych kancelarii prawnych. Chronione są również sektory, w których dominującą pozycję mają kontrolowane przez państwo przedsiębiorstwa z obszaru: bankowości, ubezpieczeń, transportu, doradztwa prawnego.

 

Singapurska instytucja Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) przygotowała przewodnik dla zagranicznych przedsiębiorców, który pomaga, krok po kroku, założyć działalność gospodarczą w Singapurze (z podziałem na firmy, firmę jednoosobową, partnerstwo oraz start-up).

 

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej należy ją zarejestrować w Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) poprzez serwis internetowy BizFile.

 

W celu założenia przedstawicielstwa należy skontaktować się z następującymi instytucjami rządowymi:

 

Dokładne informacje na temat wymagań stawianych przedsiębiorcom, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w Singapurze znajdują się na dedykowanych stronach internetowych:

 

Wymagania względem obcokrajowców podczas zakładaniu działalności gospodarczej

 • Obcokrajowiec, który chce założyć własną firmę w Singapurze, musi wyznaczyć lokalnego rezydenta do prowadzenia działalności gospodarczej w jego imieniu.
 • Cudzoziemcy, którzy chcą założyć firmę i być obecni w Singapurze w celu zarządzania przedsiębiorstwem, muszą uzyskać zgodę Ministry of Manpower przed zarejestrowaniem.
 • Dyrektorem firmy może zostać osoba, która ukończyła 18. rok życia.

 

Przykładowa rejestracja firmy

 • Wszystkie wnioski o rejestrację nowej firmy należy składać online przez BizFile - system elektronicznego gromadzenia i pobierania informacji ACRA.
 • Przykładowy proces zakładania firmy:
 1. Logowanie w BizFile przy użyciu swoich danych z SingPass lub CorpPass.
 2. Przesłanie aplikacji online.
 • Można skorzystać z usług lokalnego przedstawiciela np. kancelarii adwokackiej w celu złożenia wniosku online.
 • Przykładowe opłaty za rejestrację: opłata za zarejestrowanie nazwy - 15 USD, opłata za rejestrację - 300 USD.
 • Czas przetwarzania: aplikacja jest zazwyczaj przetwarzana w ciągu 15 minut po wniesieniu opłaty za rejestrację. Czas rozpatrywania może zostać wydłużony od 14 dni do 2 miesięcy, jeśli wniosek musi zostać skierowany do innej agencji w celu zatwierdzenia lub przeglądu. Na przykład, jeśli firma zamierza prowadzić działania związane z założeniem prywatnej szkoły, wniosek zostanie skierowany do Ministerstwa Edukacji.
 • Firma może rozpocząć działalność po zarejestrowaniu się na portalu ACRA jeśli nie są wymagane dodatkowe licencje lub zezwolenia od innych agencji rządowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zatwierdzona nazwa firmy może zostać zarezerwowana na 60 dni od daty zgłoszenia. Jeśli inwestor potrzebuje więcej czasu na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa w Singapurze istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji za pomocą portalu BizFile na kolejne 60 dni. Za tę transakcję nie pobierana jest opłata.
 • Lista formularzy potrzebnych do założenia firmy znajduje się na dedykowanej stronie internetowej.

 

Finasowanie działalności gospodarczej w Singapurze

Informacje na temat wsparcia finansowego można odnaleźć na dedykowanych stronach internetowych:

 • The SME Portal.
 • Inland Revenue Authority of Singapore.
 • Zachęty i dotacje dla firm międzynarodowych - Rada Rozwoju Gospodarczego.
 • Zachęty i dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw - SPRING Singapore.
 • Zachęty i dotacje dla zatrudnienia - Workforce Singapore.
 • W celu wynajmu gruntów i powierzchni przemysłowych od rządu, należy skontaktować się z JTC Corporation (JTC), który jest organem rządowym odpowiedzialnym za rozwój krajobrazu przemysłowego w Singapurze.
 • Informacji o wynajmie gruntów, powierzchni przemysłowych i handlowych od prywatnych organizacji udziela Singapurska Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Singapurze.
 • Research Incentive Scheme for Companies (RISC) - zachęca do rozwijania możliwości i technologii badawczych i rozwojowych poprzez wspieranie projektów w dziedzinie nauki i techniki.
 • Training Grant for Company (TGC) - zachęca do rozwijania potencjału siły roboczej w zakresie stosowania nowych technologii, umiejętności przemysłowych i profesjonalnego know-how poprzez wsparcie programów szkoleniowych dla pracowników firm.
 • Productivity Grant (PG) - zachęca do tworzenia firm na poziomie lokalnym, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej, wodnej, lądowej oraz pracy.

 

Zachęty podatkowe

 

Poszukiwania partnera biznesowego

 • Dostawcy technologii - Intellectual Property Intermediary (IPI) - Założona przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu platforma ułatwia nawiązywanie kontaktów między firmami z siedzibą w Singapurze a dostawcami rozwiązań technologicznych.
 • Dostawcy produkcyjni - A*STAR Collaborative Commerce Marketplace (ACCM) jest biznesową platformą umożliwiającą współpracę pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami, agencjami rządowymi a zagranicznymi przedsiębiorstwami. Na portalu zarejestrowane są m.in.: małe i średnie przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i agencje rządowe.

 

Rozmowa z rządem Singapuru

Planując działalność gospodarczą w Singapurze należy być przygotowanym na rozmowę z przedstawicielem rządu lub instytucji rządowej. W tym celu powinno przygotować się biznesplan, w skład którego wchodzi streszczenie informacji dotyczących: firmy, kadry, kosztów ogólnych (np. zapotrzebowania na wodę i energię), gruntów, a także planów rozwoju i zrównoważonego rozwoju na najbliższe trzy lata.

 

Przykładowa struktura biznes planu:

 • Wymagana pomoc (krótki akapit lub lista obszarów, w zakresie których przedsiębiorca chce uzyskać pomoc od rządu Singapuru).
 • Profil firmy:
  • kraj założycielski, kluczowe dane finansowe;
  • model działalności firmy, strategia i obecność na rynkach międzynarodowych;
  • kluczowe produkty i usługi;
  • rynek docelowy pod względem klientów, segmentu rynku i zasięgu geograficznego;
  • informacje na temat spółek o konkurencyjnym profilu działalności;
  • perspektywy dla segmentów branżowych, w których działa firma.
 • Działalność w Singapurze:
  • cele i strategie biznesowe,
  • model i działania biznesowe.
 • Nowy harmonogram realizacji projektu:
  • kluczowe etapy i terminy realizacji nowych lub istniejących projektów, takich jak: zakup budynku, rekrutacja pracowników, rozpoczęcie lub zakończenie: budowy budynku, instalacji maszyn lub produkcji.

Przydatne linki

 • Singapurska Międzynarodowa Izba Handlowa (The Singapore International Chamber of Commerce, SICC).
 • Accounting and Corporate Regulatory Authority - jest krajowym organem regulującym podmioty gospodarcze w Singapurze. ACRA odgrywa również rolę pośrednika w rozwoju podmiotów gospodarczych.
 • Agency for Science, Technology and Research - Powstała w 2002 roku w celu promowania oraz wspierania badań i rozwoju w kraju, szczególnie w sektorze publicznym.
 • Data.gov.sg portal typu „one-stop” do wyszukiwania publicznie dostępnych danych rządowych.
 • Energy Efficiency Programme Office (E2PO) to inicjatywa całego rządu, której celem jest promowanie i ułatwianie podejmowania działań w zakresie efektywności energetycznej w Singapurze. Strona internetowa E2PO zawiera listę różnych zachęt i inicjatyw dostępnych w celu umożliwienia firmom zmniejszenia zużycia energii.
 • International Enterprise Singapore - jest statutową radą utworzoną w ramach Ministerstwa Handlu i Przemysłu w Singapurze mającą na celu zewnętrzny rozwój gospodarczy Singapuru.
 • Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) - IPOS jest wiodącą agencją rządową, która formułuje i zarządza prawami własności intelektualnej (IP). Promuje również świadomość w zakresie własności intelektualnej i zapewnia infrastrukturę ułatwiającą jej rozwój. IPOS zobowiązuje się do utrzymania solidnego systemu ochrony praw własności intelektualnej przed komercyjną eksploatacją.
 • Inland Revenue Authority of Singapore - Urząd Skarbowy Singapuru (IRAS) instytucja gromadzi podatki, które następnie przekazywane są na programy gospodarcze i społeczne rządu w celu osiągnięcia poprawy jakości integracji społecznej.
 • JTC Corporation - jest wiodącą agencją Singapuru w zakresie planowania, promowania i rozwijania przemysłu.
 • Ministry of Manpower - Ministerstwo wydaje zezwolenia na pracę, reguluje praktyki zatrudnienia oraz egzekwuje bezpieczeństwo.
 • Ministry of Trade & Industry - Ministerstwo zajmuje się wdrażaniem polityk związanych z handlem i przemysłem Singapuru.
 • Singapore Business Federation - reprezentuje interesy środowiska biznesowego w Singapurze w kwestiach związanych z handlem i inwestycjami. Reprezentuje ponad 15 000 firm, a także lokalne i zagraniczne izby handlowe oraz kluczowe stowarzyszenia krajowe i branżowe.
 • Singapore Green Building Council (SGBC) - napędza rozbudowę budownictwa w Singapurze w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiska, promując zielone projekty budowlane i ekologiczne budynki.
 • Singapore Government Information (SINGOV) - jest platformą, która pozwala znaleźć informacje o rządzie Singapuru, takie jak prowadzona polityka i oficjalne statystyki.
 • Singapore Tourism Board - jest wiodącą agencją rozwoju turystyki w Singapurze.
 • Spring Singapore - Rada ds. Standardów, Wydajności i Innowacji (SPRING Singapore) jest to główna agencja rozwoju przedsiębiorczości, która ma na celu zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie bazy dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw w Singapurze.
 • Urban Redevelopment Authority - jest organem zajmującym się planowaniem i ochroną obszarów lądowych w Singapurze. Misją organizacji jest uczynienie z Singapuru wielkiego miejsca do życia, pracy i zabawy.

 


Ważne informacje

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Singapurze zapraszamy na stronę internetową Zagranicznego Biura Hnadlowego w Singapurze.


***

Informacje pochodzą ze strony internetowej edb.gov.sg oraz Informatora Ekonomicznego MSZ.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert