Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Mongolia

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-26 11:15:07
azja, mongolia, eksport, informacje praktyczne

Rząd Mongolii jest zaangażowany w promowanie atrakcyjnego środowiska dla inwestycji zagranicznych poprzez prowadzenie otwartej polityki, zapewnienie efektywności sektora publicznego i stabilizacji prawnej.

 

Dlaczego warto inwestować w Mongolii?

 • Przyjazne środowisko dla biznesu.
 • Szybki rozwój przemysłu i infrastruktury oraz wysoka jakość zaplecza technologicznego.
 • Państwo położone pomiędzy dwoma dużymi gospodarkami: Rosją i Chinami.
 • Młoda i wykształcona kadra pracownicza.
 • Prywatyzacja aktywów państwowych.
 • Gwarancje dla inwestorów.
 • Rozwój sektora IT i telekomunikacji.

 

Działania prowadzone w celu przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Mongolii:

 • Współpraca pomiędzy instytucjami rządowymi.
 • Realizacja programu społecznego w celu promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
 • Dywersyfikacja sektorowa i geograficzna.
 • Zmniejszanie barier proceduralnych.
 • Stosowanie zachęt: finansowych, podatkowych i regulacyjnych.
 • Prowadzenie usług online (One stop online services).
 • Brak dyskryminacji zagranicznych inwestorów.
 • Szybki proces rejestracji nowego podmiotu gospodarczego.
 • Inwestorzy zagraniczni posiadają gwarancję, że ich własność nie ulegnie konfiskacie.
 • Ochrona własności intelektualnej.
 • Bezpłatna repatriacja zysków.
 • Możliwość wyboru sposobu rozstrzygania sporów.
 • Podatek stabilizacyjny.
 • Ułatwione procedury otrzymania wizy dla inwestorów zagranicznych i ich rodzin.

 

Perspektywiczne sektory gospodarki dla inwestycji zagranicznych:

 • Zasoby naturalne i mineralne
 • Rolnictwo organiczne
 • Odnawialne zasoby energii
 • Sektor bankowy i finansowy
 • Sektor przemysłowy
 • Usługi zdrowotne
 • Sektor turystyki przygodowej
 • Telekomunikacja
 • IT

 

Zakładanie działalności gospodarczej

 

Podstawowe informacje:

 • Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Mongolii należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:
  • Wysokość kapitału zakładowego wymaganego do rozpoczęcia inwestycji.
  • Wysokość podatków.
  • Czy koniecznym jest związanie się z lokalnym partnerem gospodarczym?
  • Rodzaj działalności gospodarczej oraz wymagane licencje.
  • Potrzeby zatrudnienia pracowników z Mongolii.
 • Zgodnie z prawem inwestycyjnym Mongolii podmioty zagraniczne, które chcą prowadzić działalność gospodarczą muszą założyć:
  • Podmiot gospodarczy z inwestycjami zagranicznymi (BEFI), którego minimum 25% kapitału jest w posiadaniu inwestora zagranicznego. Do tego rodzaju działalności zalicza się spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał zakładowy dla obu rodzajów spółek wynosi 100 000 USD. Preferowaną przez inwestorów zagranicznych formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Przedstawicielstwo, które nie może prowadzić komercyjnej działalności gospodarczej na terenie Mongolii, ani generować przychodu. Inwestor zagraniczny może ustanowić swoje przedstawicielstwo w Mongolii do celów reprezentacji macierzystej jednostki zagranicznej.
 • Szacowany czas założenia działalności gospodarczej to dwa tygodnie.
 • Informacje i wymagane dokumenty związane z rejestracją działalności gospodarczej mogą ulegać zmianom. Dlatego przed przystąpieniem do składania dokumentów należy zapoznać się ze stroną internetową Rejestracji Narodowej i Urzędu Statystycznego (NRSO).
 • Prawo mongolskie reguluje stosunek pracowników zagranicznych w ogólnej liczbie zatrudnianych: obcokrajowcy mogą stanowić 5% wszystkich zatrudnionych pracowników.

 

Spółka

Podmiot gospodarczy z kapitałem zagranicznym należy zarejestrować w Rejestracji Narodowej i Urzędzie Statystycznym (NRSO). W celu założenia nowej spółki należy:

 • Uzyskać pieczęć firmową: czas oczekiwania do dwóch godzin.
 • Złożyć podanie o certyfikat inkorporacji w Rejestracji Narodowej i Urzędzie Statystycznym (NRSO). W urzędzie należy przedstawić następujące dokumenty:
  • Wniosek (УБ 12) (1 kopia).
  • Arkusz weryfikujący nazwę firmy (nabyty po rejestracji w Biurze Rejestracji Inwestycji Zagranicznych i Podmiotów Prawnych).
  • Oryginalną zgodę na utworzenie spółki z kapitałem zagranicznym (z urzędowym tłumaczeniem).
  • Statut i umowę spółki (2 kopie statutu, 1 kopia umowy z oficjalnym tłumaczeniem): jeśli spółka składa się z jednej osoby – wystarczy statut.
  • Jeśli firma ma być jednoosobowa to wymagane jest dostarczenie paszportu i wypełnionego formularza dla inwestorów.
  • Jeśli firma ma postać prawną należy dostarczyć kopię świadectwa certyfikatu inkorporacji i krótkie wprowadzenie do spółki.
  • Poświadczenie z banku (kapitał początkowy w Mongolii jest regulowany prawem inwestycyjny i wynosi 100 000 USD).
  • Państwową opłatę skarbową w wysokości 750 000 MNT wpłaconą na rachunek Khas Bank lub Golomt Bank.
  • Upoważnienie (jeśli firma jest administracyjna, upoważnienie nie jest konieczne).
 •  Otworzenie rachunku bankowego:
  • Wymagane dokumenty: dokumenty weryfikujące spółkę oraz inne dokumenty wymagane przez bank.
 • Sprawdzić dostępność i zarejestrować nazwę firmy:
  • Wymagane dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość założyciela (w przypadku cudzoziemców: paszport).
  • Dokument pełnomocnictwa (jeśli jest konieczny).
  • Opłata manipulacyjna 500 MNT, która musi zostać przekazana do Golomt Bank.
 • Zarejestrować podmiot w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zarejestrować podmiot w Departamencie Podatkowym.

 

Przedstawicielstwo

W celu założenia przedstawicielstwa należy:

 • Zarejestrować się w Rejestracji Narodowej i Urzędzie Statystycznym (NRSO).
 • Odebrać certyfikat inkorporacji w NRSO.
 • Wyrobić pieczątkę firmową.
 • Rozpocząć działalność.

 

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności:

 • Wniosek (УБ 12) (1 kopia).
 • Dokument od najwyższych władz spółki, w którym będzie informacja o powołaniu przedstawicielstwa.
 • Wprowadzenie i kopia statutu zagranicznego podmiotu prawnego.
 • Kopia certyfikatu inkorporacji.
 • Statut przedstawicielstwa.
 • Oficjalny adres przedstawicielstwa.
 • Opłata skarbowa 1 100 000 MNT wniesiona w Khas Banku lub Golomt Banku.
 • Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).

 

Podatki

VAT

10% stawką VAT objęte są wszystkie towary i usługi przywożone do Mongolii.

Podatnicy mają obowiązek zarejestrowania się jako płatnicy VAT jeśli ich obroty handlowe wyniosą powyżej 10 mln MNT.

Podatek VAT pobierany jest również od pracy i usług wykonanych na terenie Mongolii, towarów sprzedawanych na terytorium kraju oraz importowanych do niego.

Stawce VAT podlegają także towary eksportowane z Mongolii. Wyjątek stanowią produkty wskazane przez rząd Mongolii w stosownych ustawach. Wówczas stawka podatkowa wynosi 0%.

 

Udogodnienia podatkowe

W 2013 roku administracja podatkowa uruchomiła internetowy system e-balance. Podatnicy mają możliwość składania elektronicznych sprawozdań podatkowych po otrzymaniu e-podpisu od organu podatkowego.

 

Stabilizacja podatkowa dla przedsiębiorstw

Osoby prawne, które zamierzają realizować projekty inwestycyjne w Mongolii mogą ubiegać się o certyfikat stabilizacji. W celu jego uzyskania niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w ustawie o inwestycjach z 2013 r. Certyfikat stabilizacji to zaświadczenie wydawane przez Invest Mongolia Agency, w celu stabilizacji stawek podatkowych (podatku dochodowego, VAT, podatków celnych, opłat licencyjnych) na okres od pięciu do osiemnastu lat. Wydanie certyfikatu stabilizacji zależy od: regionu inwestycji, stopnia przyjazności firmy dla środowiska, stosowania nowych technologii i know-how, ilości stworzenia nowych miejsc pracy. Certyfikat musi być złożony w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia działalności i przedłużony o półtora raza.

 

Wolne Strefy Ekonomiczne

Na terytorium Mongolii występują trzy strefy wolnocłowe: Altanbulag, Zamiin i Tsagaan nuur, których działanie reguluje ustawa o Strefie Wolnego w Mongolii z 2015 r.

 

Nabywanie i dzierżawa gruntów

Inwestorzy zagraniczni mogą nabywać grunty miejskie. Nie mają prawa nabywania ziem wiejskich, które w Mongolii pozostają własnością państwa. Prawo mongolskie reguluje okres dzierżawy gruntów na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia o kolejne pięć lat. W przypadku inwestycji rząd może wydać zezwolenia na dzierżawę ziemi na sześćdziesięciu lat z możliwością przedłużenia o kolejne czterdzieści. Zezwolenie na użytkowanie grantów wydają władze somonów (powiatów). Pozwolenie na użytkowanie gruntów wydaje się na podstawie aukcji: ziemię w dzierżawę otrzymuje osoba, która poda najwyższa cenę. Dzierżawiąc grunt należy pamiętać o przestrzeganiu ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego.

 

***

Informacje pochodzą z Your Guide to Invest In Mongolia 2016, Invest Mongolia Agency, Ulaanbaatar city, 2016 oraz Investors' guide to Mongolia, Allens, 2016.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Hurtownia opakowań - Materiały opakowaniowe - Hurt i Detal

Hurtownia opakowań z bardzo bogatą ofertą produktową. Produkty wysyłamy do krajów europejskich. P...
Polska - WARSZAWA 2020-10-22 Dodał: Paweł Bednarski Handel, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Taśma z nadrukiem - Taśmy pakowe z nadrukiem - Hurt i Detal

Taśmy z nadrukiem dla Twojej firmy w ilościach hurtowych i detalicznych. Realizuje zamówienia w c...
Polska - WARSZAWA 2020-10-21 Dodał: Paweł Bednarski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert