Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Wiedza > USA – charakterystyka rynku
Artykuł

USA – charakterystyka rynku

Stany Zjednoczone to jeden z największych rynków świata. Aby móc swobodnie się po nim poruszać, przedsiębiorcy powinni mieć świadomość wielu specyficznych czynników charakterystycznych dla tej gospodarki.

Statua Wolności na tle Nowego Jorku

Ogólna charakterystyka

Stany Zjednoczone Ameryki są czwartym największym państwem na świecie. Ich powierzchnia wynosi 9 826 630 kilometrów kwadratowych, a populacja przekroczyła 331 milionów ludzi. Kraj podzielony jest na 50 stanów oraz 14 terytoriów zależnych o różnym statusie. Stolicą USA jest Waszyngton w Dystrykcie Kolumbii na wschodnim wybrzeżu i tam też znajduje się centrum polityczne oraz administracyjne kraju.

Jak podaje Informator Ekonomiczny MSZ, Stany Zjednoczone nie mają oficjalnego języka urzędowego na poziomie federalnym, jednakże język angielski jest de facto językiem narodowym. Na poziomie stanowym język angielski jest językiem dominującym. Dwa stany wprowadziły inne, obok angielskiego, języki urzędowe: Hawaje (hawajski) i Luizjana (francuski). W Nowym Meksyku język hiszpański nie ma co prawda oficjalnego statusu, ale wystawiane są w nim wszystkie dokumenty.

USA to kraj silnie zorientowany na rynek, którego dobrobyt został zbudowany na sile produkcji. Obecnie jest to państwo, które definiuje się jako postprodukcyjne: to przede wszystkim sektor usług z wciąż znacznym udziałem przemysłu i wytwórstwa. Amerykańskie uniwersytety należą do najlepszych na świecie, a całkowita liczba instytucji szkolnictwa wyższego wynosi ponad 4,5 tys.

Ważnymi gałęziami gospodarki są energetyka, wydobycie surowców, usługi finansowe, rozwój technologii oraz inżynierii, przemysł farmaceutyczny, medialny i spożywczy. Państwo opiera się na kapitale prywatnym, a agencje rządowe najczęściej korzystają z usług i towarów  dostarczanych przez niepubliczne firmy. Większość amerykańskich firm opiera swój rozwój na elastyczności zatrudnienia, stabilnym i przyjaznym prawie sprzyjającym powstawaniu nowych technologii oraz możliwości szybkiego podejmowania decyzji finansowych.

Rozmiar oraz zróżnicowanie geograficzne Stanów Zjednoczonych owocują ogromną, tętniącą życiem gospodarką, która oferuje niezliczone usługi oraz towary. Niektóre ze stanów mogą pochwalić się rozmiarami gospodarki większymi od pojedynczych państw europejskich.

PKB Stanów Zjednoczonych jest najwyższe spośród wszystkich krajów świata nieprzerwanie od roku 1900. W 2022 r. wyniosło 25,035 bln USD. Dolar, jedna z najsilniejszych i najstabilniejszych globalnych walut, jest chętnie wybierany do przeprowadzania transakcji i tworzenia rezerw oszczędnościowych na całym świecie.

Główne sektory gospodarki

Działalności gospodarczej na terenie USA sprzyja wysoko rozwinięta infrastruktura. Mają na nią wpływ takie czynniki jak:

 • łatwo dostępny, tani i szybki Internet;
 • największa na świecie liczba bezpiecznych serwerów;
 • szeroka siatka połączeń lotniczych wewnątrz- i międzykontynentalnych;
 • największa na świecie sieć darmowych autostrad;
 • rozległa i kompleksowa sieć połączeń kolejowych;
 • mniejsze, regionalne systemy kolei dojazdowej na terenach metropolitalnych;
 • ponad 150 portów morskich;
 • ponad 325 punktów wjazdowych do kraju, zarówno lotniczych, jak i morskich i lądowych;
 • łatwy i relatywnie tani dostęp do sieci energetycznej.

Przemysł motoryzacyjny

Stany Zjednoczone są jednym z najpotężniejszych światowych rynków motoryzacyjnych w zakresie produkcji samochodów oraz części. Jest to jednocześnie jeden z największych amerykańskich pracodawców i druga co do wielkości (po Japonii) strefa handlu i produkcji samochodów na świecie. Znaczna część z wiodących światowych producentów motoryzacyjnych posiada na terenie USA swoje fabryki, laboratoria badawcze, pracownie projektowe i centra dystrybucyjne. Sektor motoryzacyjny jest niezwykle innowacyjny, nieustannie dostosowuje się do zmiennych warunków otoczenia gospodarczego.

Warunki sprzyjające sektorowi motoryzacyjnemu w USA to:

 • otwarta polityka inwestycyjna;
 • ogromny rynek konsumencki;
 • wysoko wykwalifikowana siła robocza;
 • łatwość w dostępie do infrastruktury i sieci energetycznej;
 • relatywnie niskie ceny energii;
 • liczne zachęty finansowe i podatkowe na poziomach federalnym i rządowym.

Największe koncerny samochodowe to General Motors, Ford Motor Company oraz Chrysler.

Przemysł lotniczy

Przemysł lotniczy jest najbardziej dochodowym sektorem produkcji w USA, pracodawcą zapewniającym atrakcyjne i dobrze opłacane miejsca pracy oraz stwarzającym okazję do powstawania licznych miejsc pracy wokół niego. Amerykańskie firmy lotnicze stanowią istotną konkurencję na światowym rynku i stwarzają możliwości inwestowania kapitału na każdym etapie łańcucha produkcji. Dla firm z zagranicy rynek lotniczy jest atrakcyjny z powodu swojego rozmiaru, wyedukowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, kompleksowego systemu dystrybucji oraz otwartej federalnej polityki finansowej. Istotną  gałęzią tego przemysłu jest sektor badań naukowych i innowacyjności.

Inwestorzy wspierani są przez Federal Aviation Administration (FAA) – Rządową Agencję Lotniczą, która jednocześnie gwarantuje oraz certyfikuje jakość i bezpieczeństwo produkcji. Największym producentem maszyn lotniczych jest firma Boeing z siedzibą w Seattle, w stanie Waszyngton.

Przemysł biofarmaceutyczny

Przemysł biofarmaceutyczny w USA jest liderem światowych badań i innowacji na tym polu (ponad połowa prowadzonych na świecie badań). W Stanach Zjednoczonych znajduje się też najwięcej zarejestrowanych praw własności intelektualnej dotyczących nowych leków.

Przemysł ten jest dużym pracodawcą, poszukującym pracowników o najróżniejszych specjalizacjach. Pośrednio i bezpośrednio tworzy prawie 4,7 miliona miejsc pracy. Jedna trzecia stanowisk w sektorze należy do tzw. dziedziny STEM (Science, Technology, Engineering, Math) oferującej atrakcyjne stanowiska dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Na poziomie federalnym stworzono bardzo przyjazne warunki, liczne zachęty i ułatwienia dla rozwoju przemysłu biofarmaceutycznego. Rynek sprzyja również komercjalizacji odkryć, innowacji i nowych leków, zaś rząd stwarza zachęty do inwestowania w przedsiębiorstwa i startupy farmaceutyczne. Dodatkowymi czynnikami wspierającymi ten sektor są:

 • największy na świecie rynek swobodnej wyceny leków;
 • spora populacja osób starszych;
 • wysoka liczba notowanych chorób przewlekłych;
 • wysoka konsumpcja farmaceutyków.

Przemysł energetyczny

Stany Zjednoczone są światowym liderem w produkcji i dystrybuowaniu energii, jak również jednym z największych jej konsumentów. Firmy energetyczne wydobywają i produkują ropę, benzynę, gaz, paliwa odnawialne i coraz częściej pozyskują energię z czystych źródeł, takich jak wiatr, słońce, woda czy atom. Branża energetyczna obejmuje produkcję, sieć dystrybucji, transmisję i magazynowanie energii. Wokół tego rynku istnieje cała sieć powiązanych działalności skupiających się na produkcji i usługach na jego potrzeby. Wzrastające zużycie i zapotrzebowanie na energię jest silnym impulsem dla badań i innowacji. Kraj dysponuje  wykwalifikowaną siłą roboczą oraz możliwościami i zachętami do budowania zakładów energetycznych, instalowania, obsługiwania oraz tworzenia nowych technologii.

Rynek usług finansowych

Rynek finansowy USA jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie. Skuteczność tego sektora sprzyja wzrostowi eksportu towarów i płodów rolnych do innych krajów. Jednocześnie na rynku wewnętrznym branża ta zapewnia finansowanie przedsiębiorstwom oraz oferuje rozliczne usługi, produkty i instrumenty finansowe, które zaspokajają potrzeby konsumentów, nakręcają dobrobyt oraz wspomagają ludzi w zarządzaniu ryzykiem. Najważniejsze podsektory to bankowość, zarządzanie aktywami, ubezpieczenia, venture capital i prywatne fundusze kapitałowe.

Transport i logistyka

Jest to bardzo konkurencyjny sektor gospodarki. Inwestując w niego, międzynarodowe firmy zwiększają i ułatwiają przepływ różnorakich dóbr pomiędzy światowymi rynkami konsumpcyjnymi. Krajowe i zagraniczne firmy mają na terenie USA dostęp do wykwalifikowanych pracowników przy relatywnie niewielu regulacjach prawnych oraz niskich kosztach prowadzenia działalności. W USA niezwykle rozwinięty jest łańcuch dostaw, który łączy producentów z konsumentami na wielu płaszczyznach: w powietrzu, na torach, drogami i morzem. Wiele firm oferuje usługi skrojone na miarę zapotrzebowania danych firm, tak by produkt dotarł do celu w jak najszybszy i najbardziej odpowiedni sposób.

Przemysł maszyn i urządzeń

Jest to jeden z większych i bardziej konkurencyjnych sektorów amerykańskiej gospodarki, którego produkty obecne są praktycznie na wszystkich wiodących rynkach świata. Obejmuje produkcję maszyn, turbin, generatorów turbinowych, tworzenie konstrukcji budowlanych, wytwarzanie sprzętu technicznego i narzędzi, kontrolerów procesów przemysłowych oraz maszyn rolniczych. Produkty przemysłu maszynowego zasilają rolnictwo, lotnictwo, motoryzację, budownictwo, energetykę i górnictwo. Sektor ten dostarcza na rynek wysoce wyspecjalizowane i skomplikowane technologie, które wykorzystywane są poza nim.

Systemy automatycznej kontroli pozwalają na zwiększenie i ulepszenie produkcji. Sprzedaży towarzyszy rozwój związanych z rynkiem usług i serwisów, wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne konstrukcje architektoniczne, nowe rozwiązania logistyczne i inżynieryjne. Branża zapewnia stabilne i liczne miejsca pracy.

Przemysł medyczny

Jest to największy i najbardziej rozwinięty rynek urządzeń i akcesoriów medycznych na świecie. W USA zapewnia atrakcyjne miejsca pracy, z pensjami wyższymi od przeciętnych. Firmy związane z tym sektorem rozlokowane są na terenie całego kraju, ale największa ich koncentracja ma miejsce w regionach kojarzonych z rozwojem wysokich technologii, takich jak mikroelektronika i biotechnologia. Amerykańscy producenci narzędzi medycznych są rozpoznawalni i cenieni na całym świecie, zwłaszcza ze względu na innowacyjne i zaawansowane rozwiązania technologiczne. W porównaniu z innymi sektorami gospodarki, takimi jak motoryzacja, lotnictwo czy telekomunikacja, przemysł medyczny zapewnia najwyższy procentowy zwrot poniesionych nakładów, co dobrze oddaje jego konkurencyjność, nieustanny rozwój i doskonalenie się. Opiera się na kilku innych wiodących gałęziach gospodarki, takich jak mikroelektronika, telekomunikacja, wytwórstwo narzędzi, informatyka i biotechnologia. Współpraca między branżami owocuje powstawaniem zaawansowanych rozwiązań takich jak np. neuro-stymulatory, technologia stentowa, biomarkery, robotyzacja procedur medycznych, zaawansowane techniki implantacyjne. Biorąc pod uwagę rosnącą długość życia ludzkiego, starzenie się społeczeństw i coraz większe oczekiwania zdrowotne, jest to jedna z najbardziej obiecujących oraz przyszłościowych gałęzi gospodarki.

Przemysł software i technologii informatycznych

Stany Zjednoczone to najprężniej działająca i największa gospodarka informatyczna na świecie. Mieszczą się w niej innowacje komputerowe, produkty zaawansowanej technologii informatycznej oraz związane z nimi usługi i serwisy. Stale rośnie liczba miejsc pracy w tym sektorze, który liczy sobie ponad 500 tysięcy firm. Przewiduje się, że potrzeby kadrowe branży będą stale rosnąć. Przedsiębiorstwa te, w 99 proc. małe i średnie, to producenci oprogramowania, dostarczyciele usług i akcesoriów, projektanci systemów informatycznych oraz usprawnień zarządzania firmą. Rynek informatyczny jest dojrzały i stabilny, pełni ważną rolę służebną dla pozostałych gałęzi gospodarki. Jest atrakcyjny dla inwestorów, w tym dużych międzynarodowych firm i instytucji. Jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji i zaangażowanie kapitałowe z zewnątrz, branża technologiczna wybija się na pierwsze miejsce spośród wszystkich sektorów gospodarki. Istotne w jej rozwoju jest amerykańskie prawo własności intelektualnej oraz ułatwienia federalne i stanowe. Badania rynku, przeprowadzane przez instytucje rządowe USA, wskazują, że informatyczne projekty infrastrukturalne są priorytetem dla amerykańskich firm, szczególnie na polach telekomunikacji, zielonych technologii, systemów integrujących, chmur przechowywania danych oraz aplikacji mobilnych.

Usługi związane z przechowywaniem danych w chmurach (cloud computing services) to prężnie rozwijający się sektor, o wciąż rosnącej wartości. Stany Zjednoczone to największy rynek z najsilniejszymi przedsiębiorstwami z tej dziedziny. Przewiduje się, że przyszłością branży staną się usługi typu software-as-a-service (SaaS).

Równie dużym i wciąż rosnącym rynkiem jest obszar związany z rozrywką elektroniczną, również na urządzeniach mobilnych. Niezwykle dynamicznie rozwija się także branża handlu internetowego (tzw. e-commerce), którego zyski z roku na rok rosną w błyskawicznym tempie. Jego potencjał oraz moc wynikają przede wszystkim z ogólnoświatowego zasięgu, czego najlepszym przykładem jest rozwój firmy Amazon.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Każda zagraniczna firma, chcąca rozpocząć działalność na terenie Stanów Zjednoczonych, musi wybrać jedną z dopuszczalnych prawnie form prowadzenia biznesu.

Branch (oddział) –> firma, chcąca ustanowić swoje przedstawicielstwo, zobowiązana jest do zarejestrowania się na terenie tych stanów, gdzie zamierza prowadzić interesy. Taka forma działalności obciążona jest zwiększoną odpowiedzialnością prawną i ryzykiem roszczeń wobec firmy matki, stąd nie jest szczególnie popularna.

Limited Liability Company (LLC) –> ta forma działalności podlega prawu poszczególnych stanów, stąd ma ona różny status i kształt na terenie całego kraju. Zalety to połączenie ograniczonej odpowiedzialności z elastyczną strukturą własności udziałowców oraz brak wymagań minimalnej kwoty kapitału założycielskiego.

Corporation –> ta forma prowadzenia działalności również opiera się na prawie stanowym, jednak poszczególne stany bardzo się różnią na tym polu. Ustanowienie działalności w jednym ze stanów umożliwia operowanie  na terenie innych, ale często wymagane jest płacenie podatków w każdym z nich.

Koncepcja korporacyjnej osobowości (corporation personhood) zakłada, że firma posiada swoją osobowość prawną, odrębną od właścicieli. Oznacza to, że może pozywać, być pozywana, pociągać i być pociągana do odpowiedzialności. Działalność gospodarcza wymaga w większości stanów corocznego składania raportów oraz uiszczenia opłaty z tytułu jej prowadzenia. W przeważającej większości kraju założenie firmy jest dość proste i podlega corocznej obowiązkowej aktualizacji statusu operacyjnego.

Sole Proprietorship –> działalność pozbawiona odrębnej osobowości prawnej. Nie ma żadnego prawnego rozdziału między firmą a jej właścicielem. Do rozpoczęcia działalności jest potrzebna nazwa oraz firmowe konto bankowe. Kapitał początkowy nie jest wymagany, ale ta forma prawna powoduje, że właściciel odpowiada swoim majątkiem za wszystkie poczynania biznesowe. Podatki ściągane są na tej samej zasadzie co przy samozatrudnieniu.

Partnership –> forma działalności opierająca się na umowie pomiędzy dwoma lub więcej osobami prawnymi lub jednostkami. Wyróżnia się dwa rodzaje firm w tej kategorii: General Partnership oraz Limited Partnership. Pierwsza z nich polega na tym, że partnerzy równo dzielą się odpowiedzialnością, ryzykiem i zobowiązaniami. W drugim przypadku główny partner skupia większość odpowiedzialności i zobowiązań w swoich rękach, a pozostali odpowiadają tylko za wybrane obszary działalności i nie posiadają kontroli menadżerskiej.

System podatkowy

Prawo podatkowe na terenie Stanów Zjednoczonych podlega nieustannym zmianom i osoby prowadzące działalność na terenie tego kraju powinny na bieżąco śledzić prawodawstwo zarówno stanowe, jak i federalne. Wszystkie firmy zobowiązane są do uiszczania różnego rodzaju podatków, które w zależności od stanu mają inną wysokość i strukturę. Poszczególne stany, a nawet hrabstwa mają pewien margines swobody w decydowaniu, od czego podatek będzie pobierany.

Jednym z podstawowych wymagań jest rejestracja firmy w Internal Revenue Service, odpowiedniku urzędu podatkowego. Działalność można rozpocząć po otrzymaniu ogólnokrajowego Employer Identification Number (Numer Identyfikacyjny Pracodawcy), który jest niezbędny przy formalnościach podatkowych. Każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest do odprowadzania podatków federalnych, stanowych (choć niektóre stany nie pobierają podatku od działalności gospodarczej), niekiedy miejskich lub lokalnych. Generalnie, firma może wybrać na swój rok podatkowy dowolny dwunastomiesięczny okres.

Zobowiązania podatkowe będą zależały od rodzaju prowadzonej działalności na terenie USA. Jeżeli firma posiada tylko licencję na sprzedaż produktów i nie tworzy odrębnego podmiotu gospodarczego, będzie przede wszystkim zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego.

W przypadku gdy firma otwiera stałe przedstawicielstwo w Stanach Zjednoczonych, rodzaj podatku będzie zależał od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie jednak od typu działalności, każdy podmiot jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego oraz podatku związanego z zatrudnianiem pracowników. Do tego może jeszcze dojść podatek akcyzowy, jeśli firma wytwarza lub sprzedaje określone produkty. Wszystkie szczegóły dotyczące podatków w Stanach Zjednoczonych są zawarte w publikacjach IRS na stronie internetowej.

Aby ułatwić sobie nawigację po tym dość skomplikowanym systemie, wiele nawet mniejszych firm decyduje się na zatrudnienie lokalnego księgowego. Koszt zatrudnienia takiej osoby jest stosunkowo niewielki w porównaniu do korzyści i oszczędności, jakie może przynieść fachowe rozliczenie wszystkich należności.

Eksport i import

Wszystkie towary wwożone na teren Stanów Zjednoczonych, poza szczególnymi wyjątkami, podlegają ocleniu. Większość stawek celnych ustala się ad valorem. Podział na kategorie produktów oraz poszczególne wysokości opłat celnych znajdują się w The Harmonized Tariff Scheldue of the United States (Ujednolicona Tabela Opłat USA), zaś przestrzegania i interpretowania przepisów pilnuje U.S. Customs and Border Protection (Amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic). Stany Zjednoczone mają podpisane preferencyjne umowy o preferencyjnych cłach lub wolnym handlu z wieloma krajami.

Stawka celna ustalana jest na podstawie różnych metod, najpowszechniejsza opiera się na szacowanej wartości transakcji. Towary wycenione poniżej minimalnej wartości lub subsydiowane przez zagraniczne instytucje mogą podlegać procedurze antydumpingowej.

USA dzieli świat na strefy handlu. Pochodzenie towaru z konkretnej strefy warunkuje wysokość cła. Na terenie kraju znajdują się składy celne, zarówno prywatne jak i państwowe.

Prawo amerykańskie kładzie obowiązek wyceny i klasyfikacji sprowadzanego towaru na importera. Zaniżanie wartości czy niestaranność w dopełnianiu formalności mogą skutkować poważnymi karami. Z drugiej strony, jeśli importer skorzysta z udokumentowanej porady amerykańskiego eksperta specjalizującego się w procedurach celnych, to nawet w przypadku niewłaściwej wyceny niekonieczne zostanie ukarany. Amerykańska Służba Celna regularnie przeprowadza kontrole w losowo i celowo wybranych firmach. Można też poprosić ją o audyt, który zapewni prawidłowość wszystkich działań.

Każdy importer lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do przedłożenia elektronicznej informacji o towarach wwożonych i przeznaczonych do konsumpcji w USA. Maklerzy celni (customs brokers) to wyspecjalizowane osoby lub firmy, mogące działać w imieniu importera podczas załatwiania formalności celnych. Makler celny musi posiadać licencję wystawioną przez U.S. Customs and Border Protection. Dokładna ilość i rodzaj wymaganych do importu dokumentów zależy od kraju pochodzenia, rodzaju towaru i jego przeznaczenia.

Polski eksport do USA

W 2021 r. eksport z Polski do Stanów Zjednoczonych osiągnął wartość 7 629,98 mln EUR. Jego udział w całości eksportu towarów z Polski wyniósł w tym samym roku 2,69 proc. USA są dla naszego kraju 9. rynkiem eksportowym. Eksportujemy głównie żywność, kosmetyki, meble, materiały budowlane, części lotnicze i samochodowe oraz produkty z sektora IT/ICT.

Bariery i zachęty

Stany Zjednoczone deklarują otwartość na zagranicznych inwestorów, a rząd federalny zapewnia równe traktowanie wszystkim uczestnikom rynku. Poszczególne stany tworzą ułatwienia i zachęty oraz mają swoje specjalne programy grantów, zwolnień celnych i podatkowych, szkoleń pracowników w wybranych, ważnych dla nich dziedzinach gospodarki. Przydatna baza danych zachęt inwestycyjnych poszczególnych stanów, State Business Incentives Database, znajduje się na stronie Council for Community and Economic Research. Dodatkowo, informacje poświęcone zachętom inwestycyjnym dla każdego stanu, State by State Incentives Guide, można znaleźć na stronach organizacji Business Facilities.

W zależności od tego, czym zajmuje się dana firma, podlega ona mniej lub bardziej szczegółowym regulacjom. Dlatego warto się upewnić, czy na danym obszarze działalności nie obowiązują jakieś charakterystyczne dla niego przepisy (np. sektor usług finansowych obfituje w specyficzne regulacje). Firmy, chcące rozpocząć działalność albo inwestować na rynku amerykańskim, powinny zapewnić sobie dostęp do porady prawnej na każdym etapie działania.

W zasadzie, poza kilkoma sektorami, Stany Zjednoczone są otwarte na inwestycje zagraniczne. Jeśli jednak polska firma chciałaby nabyć amerykańską firmę z sektora mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo narodowe, nabywca musiałaby uzyskać zgodę Komitetu ds. Zagranicznych Inwestycji w Stanach Zjednoczonych (Commitee on Foreign Investment in the United States).

Także przepisy podatkowe ustanawiają dodatkowe ograniczenia w stosunku do obcokrajowców. Polskie firmy mają obowiązek uwzględniać zarówno regulacje amerykańskiego prawa podatkowego, jak i polskiego. Dlatego warto zapoznać się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby zminimalizować obciążenie podatkowe w Polsce i USA, ale też uzyskać w ten sposób pewność swojej sytuacji od strony prawa podatkowego obu państw.

Każda firma w USA, bez względu na powiązania zagraniczne, staje się podmiotem prawa amerykańskiego. W związku z tym, że niektóre przepisy prawa amerykańskiego mają zastosowanie eksterytorialne, może mieć miejsce konflikt między ustawodawstwem polskim i amerykańskim. Najczęściej mamy z tym do czynienia w przypadku prawa dotyczącego kontroli eksportu lub sankcji, co oznacza że władze USA mogą zakazać kontaktów handlowych z niektórymi państwami.

Firmy działające na terenie Stanów Zjednoczonych muszą spełnić wiele wymogów stanowych i federalnych, które regulują standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska, prawa antymonopolowego, praw konsumenta i prawa pracy. Wymagania te nakładane są przez takie organizacje rządowe jak Food and Drug Administration, Consumer Product Safety Commission, United States Department of Agriculture, Environmental Protection Agency.

Jednym z obszarów, na który szczególnie uczulone są amerykańskie służby, są nielegalne operacje finansowe. Istnieje specjalna instytucja powołana do zapobiegania oszustwom i nielegalnym operacjom finansowym Financial Crimes Enforcement Network. Prawo obfituje w przepisy penalizujące ten proceder, przy jednoczesnym promowaniu transparentności przepływów finansowych i jawności rejestrów oraz ewidencji gospodarczych. Warto wiedzieć, że w przypadku tego rodzaju przestępstw, prawo USA nie przewiduje instytucji niskiej szkodliwości czynu ani nie wyznacza minimalnej kwoty nielegalnej transakcji, od której podlega się karze. Co więcej, transakcje nie muszą nawet być dokończone, by pociągały za sobą odpowiedzialność karną.

Więcej o Stanach Zjednoczonych przeczytasz w dziale Kierunki eksportu

Źródło: Raport PAIH „USA – przewodnik po rynku”; Informator ekonomiczny MSZ

 • Wszystko
 • Aktualności (13)
 • Kalendarz (38)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.