Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Uzbekistan

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 11:21:29
azja, azja centralna, uzbekistan, eksport, informacje praktyczne

Uzbekistan jest bogaty w zasoby mineralne, takie jak: złoto, uran, miedź, gaz ziemny, ropa naftowa i węgiel.

Dlaczego warto zainwestować w Uzbekistanie?

 • Chociaż Uzbekistan nie ma dostępu do morza, posiada duży rynek wewnętrzny (27 milionów potencjalnych konsumentów) oraz oferuje łatwy dostęp do rynku Szlaku Jedwabnego.
 • Leżący w sercu Azji Środkowej Uzbekistan stanowi historyczne centrum regionu, dlatego wiele korporacji międzynarodowych wybiera to państwo jako swoją centralę.
 • Rynek uzbecki niesie potencjał dla inwestorów planujących rozpocząć działalność w sektorze bankowości i telekomunikacji, a także niszowych branż jak hodowla kwiatów i owoców.
 • Istnieje możliwość negocjacji warunków inwestowania w Uzbekistanie z rządem uzbeckim.
 • Rząd Uzbekistanu część państwowych zakładów przemysłowych oddaje do prywatyzacji po zerowych kosztach w zamian za podjęcie przez „kupującego” inwestycji mających poprawić ich funkcjonowanie.

 

Zgodnie ze „Strategią Działań w latach 2017 - 2021” ogłoszoną 7 lutego 2017 roku rząd Uzbekistanu planuje:

 • rozwój budownictwa,
 • rozwój i liberalizację gospodarki,
 • wzmocnienie stabilności makroekonomicznej,
 • utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego,
 • zmniejszenie obciążeń podatkowych i uproszczenie systemu podatkowego,
 • rozwój współpracy międzynarodowej,
 • zwiększenie konkurencyjności gospodarki uzbeckiej,
 • rozwój usług turystycznych,
 • rozwój rolnictwa,
 • poprawę usług transportowych,
 • rozwój energii i zasobów paliwowo-energetycznych,
 • rozwój kultury, w tym edukacji, muzeów, nauki, ośrodków pracy z młodzieżą.

 

Zgodnie z prawem „O działalności inwestycyjnej” i „O inwestycjach zagranicznych” zagraniczni inwestorzy mogą inwestować w Uzbekistanie poprzez:

 • zakup nieruchomości,
 • rozpowszechnianie własności intelektualnej,
 • usługi i prace modernizacyjne oraz przebudowę przedsiębiorstw,
 • tworzenie przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi.

Z dwudziestu różnych form inwestowania najbardziej rozpowszechnione jest uczestnictwo w spółkach akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W odróżnieniu od innych państw rząd Uzbekistanu nie wymaga posiadania i uczestnictwa w zakładaniu przedsiębiorstwa lokalnego partnera.

 

Inwestować w Uzbekistanie można w drodze:

 • stworzenia wspólnego przedsiębiorstwa z uzbeckimi partnerami,
 • założenia spółki ze stuprocentowym udziałem zagranicznym,
 • nabycia akcji lub udziałów w stworzonym wcześniej przedsiębiorstwie bez zagranicznych inwestycji,
 • zakupu przedsiębiorstwa w procesie prywatyzacji.

W strategicznych, podstawowych sektorach gospodarki, a także w sektorach wymagających specjalnych licencji albo podlegających rozszerzonym reżimom regulacji (np. sektor naftowy i wydobywczy, telekomunikacja) przyjęte jest tworzenie działalności gospodarczych z 50% udziałem inwestorów zagranicznych i 50% udziałem państwa. W taki sposób inwestorzy przyczyniają się do rozwoju uzbeckiej gospodarki bez ponoszenia dodatkowego ryzyka. Rząd Uzbekistanu stara się przyciągać tak zwane mądre inwestycje, które prócz wkładu finansowego, przynoszą ze sobą technologię i doświadczenie.

W ostatnich latach firmy zagraniczne stosują formy działalności nie wymagające rejestracji przedsiębiorstwa. Działalność jest wówczas realizowana na podstawie porozumienia o podziale produkcji, koncesji i organizacji wspólnej działalności. Wiele projektów na tej zasadzie powstaje w sferze badań geologicznych, przemysłu naftowego, energetyki, modernizacji przemysłu, budowy przemysłowej i drogowej. Taka forma prowadzenia biznesu wymaga tylko rejestracji w instytucjach podatkowych na czas wykonywania projektu.

 

Przywileje dla inwestorów

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z kont w uzbeckich bankach w walucie lokalnej i zagranicznej, podpisywać i zawierać kontrakty, wynajmować kadrę pracowniczą, posługiwać się preferencyjną regulacją podatkową, wwozić na terytorium Uzbekistanu sprzęt i zasoby przemysłowo-techniczne na czas realizacji projektu. W 2015 roku prezydent Uzbekistanu ustanowił dokument dotyczący udziału inwestorów zagranicznych w spółkach akcyjnych, zgodnie z którym część zagranicznego przedsiębiorcy w autoryzowanym kapitale każdej akcyjnej spółki wynosi nie mniej niż 15%.

 

Preferencje

Spółki akcyjne, w których udział zagranicznego inwestora wynosi od 15 do 33% kapitału autoryzowanego mogą liczyć na preferencje podatkowe. Ich wielkość uzależniona jest od pozostałych inwestycji prowadzonych w dwudziestu kluczowych dla rozwoju uzbeckiej gospodarki sektorach. Zwolnienia podatkowe dotyczą opłat związanych z zyskiem uzyskanym przez osoby prawne, podatkami od nieruchomości i rozwojem strefy socjalnej, małych przedsiębiorstw oraz opłat na fundusz drogowy. Zwolnienia podatkowe przyznawane są na okres od trzech do siedmiu lat. W celu rozwoju gospodarczego kraju, we wszystkich regionach poza stolicą, 50% dochodów należy reinwestować.

Kolejną preferencją dla inwestorów zagranicznych jest brak podatku celnego w przypadku:

 • majątku zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców z zagranicznymi inwestycjami w wysokości nie mniejszej niż 33% wwożonego do Uzbekistanu na potrzeby przemysłowe w trakcie dwóch lat od dnia rejestracji.
 • produktów własnej produkcji, importowanych przez zagraniczne osoby prawne przyczyniające się do wzrostu inwestycji w Uzbekistanie na ponad 50 mln USD.
 • nowego sprzętu technicznego zgodnego z wymogami prawnymi Uzbekistanu.

Innym przywilejem dla inwestorów zagranicznych spółek akcyjnych z kapitałem zagranicznym jest zwolnienie z opłat sądowych w przypadku wszczęcia postępowania o naruszenie ich praw.

Inwestorów zagranicznych obejmuje również gwarancja niezmienności ich praw na okres dziesięciu lat od momentu rozpoczęcia inwestycji w Uzbekistanie.

 

Zakładanie działalności

Zakładanie działalności gospodarczej w Uzbekistanie oraz uzyskanie licencji to czas około 30 dni. Większość licencji wydana jest na okres nie krótszy niż pięć lat lub na czas nieokreślony.

Państwowa rejestracja osób prawnych jest prowadzona przez:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, które dokonuje rejestracji: firm audytorskich i ubezpieczeniowych, spółek działających na giełdach, spółek akcyjnych (w tym państwowych spółek akcyjnych i gospodarstw) utworzonych na podstawie decyzji Prezydenta lub Rady Ministrów ds. zarządzania sektorami gospodarki, jak również przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi, firm z zakresu doradztwa podatkowego założonych w Taszkiencie.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Karakałpacji - przedsiębiorstwa z inwestycjami zagranicznymi, firmy zajmujące się doradztwem podatkowym założone w regionie Karakałpacji.
 • Khokimiyats (siedziba wojewody) okręgów i miast - wszystkie pozostałe działalności gospodarcze z kapitałem zagranicznym.

 

Opłaty rejestracyjne:

 • Równowartość pięciu minimalnych miesięcznych wynagrodzeń, a także 500 USD - dla firm z inwestycjami zagranicznymi.
 • Równowartość czterech minimalnych miesięcznych wynagrodzeń - w przypadku firm z sektora ubezpieczeń, firm audytorskich, spółek notowanych na giełdach, państwowych spółek akcyjnych.
 • Z opłaty zwolnione są spółki akcyjne tworzone na podstawie przedsiębiorstw państwowych.
 • Opłata jest zmniejszona o 20%, jeśli inwestycja zlokalizowana jest terenie górskim lub trudnodostępnym rejonie.

 

Następujące dokumenty powinny być zawarte we wniosku o rejestrację:

 • dwie oryginalne kopie dokumentów zawierających zgodę władz uzbeckich na założenie firmy przez inwestora zagranicznego,
 • poświadczony przez notariusza uzbeckiego dokument potwierdzający adres pocztowy podmiotu prawnego,
 • dokument bankowy potwierdzający opłaty za rejestrację,
 • dokument zawierający informację o unikalności nazwy firmy wydany przez władze powiatowe,
 • trzy kopie dokumentów wydane przez miejskie instytucje zajmujące się statystykami potwierdzające wzór pieczątek firmy i jej właściciela,
 • wypis z krajowego rejestru handlowego jeśli inwestor pochodzi z zagranicy lub jego paszportu, jeśli jest on osobą fizyczną. Dokumenty te powinny być zalegalizowane przez ambasadę uzbecką lub jej konsulat. Jeżeli inwestor zagraniczny inwestuje własności intelektualne, powinien przedstawić sprawozdanie rzeczoznawcy.

 

Licencje

Licencje wydawane są dla: usług audytorskich, medycznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, transportu rzecznego; produkcji biżuterii z metali szlachetnych; działalności na rynku papierów wartościowych; usług związanych z wyceną i ubezpieczeniem, działalnością brokerską, giełdami towarowymi, turystyką, sprzedażą hurtową i prowadzeniem lombardu.

W celu uzyskania licencji, wnioskodawca powinien złożyć do odpowiedniej agencji licencyjnej następujące dokumenty:

 • wniosek z następującymi informacjami:
  • dla osoby prawnej - nazwa, forma organizacyjno-prawna, miejsce (adres do korespondencji), nazwa banku rozliczającego numer konta;
  • w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, nazwisko rodowe i dowód tożsamości. We wniosku należy także wskazać: rodzaj działalności i okres jej trwania oraz przedstawić notarialne poświadczenie kopii świadectwa państwowej rejestracji osoby prawnej wraz dokumentem potwierdzającym opłatę za wniosek;
 • inne dokumenty potwierdzające zdolność wnioskodawcy do spełnienia wymagań i warunków, określonych w prawie o licencję dla danej działalności.

Licencja może być zawieszona na okres dłuższy niż 10 dni tylko decyzją nakazu sądowego.

 

Przedsiębiorstwa w Uzbekistanie są zobowiązane płacić następujące podatki:

 • VAT
 • akcyza
 • podatek od powierzchni
 • podatki celne
 • ujednolicony podatek społeczny
 • podatki państwowe
 • podatek od handlu detalicznego
 • podatek od źródła
 • podatek drogowy

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Uzbekistanie zapraszamy na stronę internetową Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Taszkencie.

***

Informacje pochodzą z Investment guide to Uzbekistan, United Nations Development Program 2009 oraz Big Uzbekistan: бизнес - инвестиционный гид Узбекистана, Baker Tilly Uzbekistan, 2016.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert