Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Australia

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-28 10:29:59
informacje praktyczne, eksport, inwestycje, australia, azja i oceania,

Polskie produkty cieszą się coraz większą i pozytywną rozpoznawalnością w Australii.

Dlaczego warto inwestować w Australii?

 • Niskie ryzyko gospodarcze i polityczne, przez co prowadzenie działalności gospodarczej jest bezpieczne.
 • Gospodarka Australii rośnie od 26 lat - roczny wzrost PKB wynosi około 3,3%.
 • Gospodarka Australii jest trzynastą gospodarką świata pod względem wielkości.
 • Trzy największe agencje ratingowe oceniają Australię na AAA.
 • Przewiduje się, że przez najbliższe pięć lat PKB Australii będzie rosło o 2,9% rocznie, co jest najwyższym wzrostem wśród rozwiniętych gospodarek świata.
 • Gospodarka Australii odznacza się wysoką wydajnością.
 • Australia jest jednym z wiodących producentów żywności ekologicznej i głównym eksporterem na rynki azjatyckie.
 • Australijska gospodarka oparta jest na usługach, dlatego dobrze rozwinięte są sektory opieki medycznej, edukacji i turystyki.
 • Australia jest jednym z wiodących producentów złota, rud żelaza, uranu i gazu LNG oraz jest regionalnym liderem w zarządzaniu inwestycjami.
 • Australijska siła robocza jest jedną z najbardziej wykształconych, wielokulturowych i wielojęzycznych na świecie.
 • Australia jest doskonałą bazą handlową i inwestycyjną dla międzynarodowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Azji.
 • Porozumienia handlowe ułatwiają płynny przepływ towarów, usług i inwestycji z głównymi gospodarkami w Azji, Europie i Ameryce Północnej.
 • Stabilność polityczna i instytucjonalna oraz przejrzysty system regulacji finansowych i bankowych ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Australia zajmuje piętnaste miejsce w rankingu Doing Business 2016.
 • Jakość życia w Australii oceniana jest na siódmym miejscu na świecie.

 

Największy udział w polskim eksporcie do Australii w 2016 r. miały

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku;
 • reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części;
 • okrętowe żurawie masztowe, dźwignice, wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi;
 • zmywarki do naczyń, urządzenia do czyszczenia, zamykania, suszenia, napełniania, pakowania butelek, słoików i pojemników;
 • maszyny pralnicze w tym maszyny piorąco-suszące oraz maszyny i urządzenia do prania, suszenia, prasowania, wybielania i farbowania przędzy oraz wyrobów włókienniczych;
 • maszyny żniwne i omłotowe, kosiarki do trawników, prasy do słomy, sortowniki;
 • silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe;
 • części do maszyn dźwigowo-transportowych, drogowych i ziemnych;
 • pompy powietrzne, wentylatory;
 • aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej oraz telekomunikacyjna;
 • samochody osobowe i ciężarowe;
 • wagony osobowe i towarowe;
 • jachty, łodzie i kajaki;
 • wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (produkty farmaceutyczne, preparaty do prania oraz czyszczące, olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe);
 • gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, tytoń;
 • wyroby z metali nieszlachetnych.

 

Bariery w dostępie do rynku australijskiego dla polskich produktów

 • odległość geograficzna,
 • specyfika geograficznego odizolowania rynku australijskiego,
 • utrudniony dostęp do odbiorców z uwagi na częstą praktykę importerów związaną z utrzymywaniem relacji biznesowych i dostaw wyłącznie za pośrednictwem zamorskich agentów,
 • słabo rozwinięta ze względu na rozmiar kraju wewnętrzna sieć infrastrukturalna,
 • skupienie ludności w kilku znacznie od siebie oddalonych największych aglomeracjach miejskich,
 • federalna struktura państwa i administracji z często odrębnymi dla poszczególnych terytoriów regulacjami administracyjnymi i gospodarczymi,
 • restrykcyjne procedury i przepisy wizowe, graniczne i fitosanitarne.

 

Ułatwienia w dostępie do rynku australijskiego polskich produktów

 • przynależność Polski do jednolitych struktur gospodarczych UE,
 • podobna polityka pro-biznesowa i ochrony środowiska Polski i Australii,
 • coraz większa aktywność polityczno-gospodarcza we wzajemnych relacjach.

 

Dostęp do rynku pracy

W celu zatrudnienia w Australii należy uzyskać jeden z dwóch rodzajów wizy:

 • Wizę indywidualną - przeznaczoną dla wykwalifikowanych pracowników reprezentujących zawody, które zostały uznane za pożądane w Australii. Wizy indywidualne umożliwiają podjęcie zatrudnienia bez ograniczeń czasowych.
 • Wizę sponsorowaną - wydawaną za poparciem firm australijskich poszukujących pracowników w określonych zawodach. Wizy te dają prawo do pracy w okresie od 3 miesięcy do 4 lat.

Ponadto:

 • Osoba wjeżdżająca do Australii z wizą emigracyjną ma prawo do pracy. Wizy studenckie pozwalają na pracę w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Więcej informacji na temat procedur uzyskiwania wiz z prawem do pracy można uzyskać na stronach Ministerstwa Imigracji i Ochrony Granic.
 • Informacje o wizach dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Australii dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.
 • Informacje o wizach pracowniczych dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.
 • Significant Investor Visa (SIV) i Premium Investor Visa (PIV) są częścią rządowego pakietu, który ma na celu promowanie inwestycji, innowacji i komercjalizacji australijskich badań i rozwoju w ważnych sektorach gospodarczych. SIV przeznaczona jest dla osób inwestujących powyżej 5 mln AUD w ciągu czterech lat, PIV – dla osób inwestujących powyżej 15 mln AUD w ciągu 12 miesięcy. Wsparciem przy uzyskaniu tego typu wiz służy rządowa agencja Austrade.
 • Wyszukiwarka wizowa, która dopasowuje wizy pod względem kategorii (wiza biznesowa, naukowa), wieku i narodowości.
 • Każdy obcokrajowiec przyjeżdżający do Australii musi posiadać wizę. Władze Australii wprowadziły dla obywateli Unii Europejskiej uproszczony system wizowy eVisitors. Na stronie internetowej Ministerstwa Imigracji i Ochrony Granic można otrzymać w ciągu kilku minut bezpłatną wizę po wpisaniu podstawowych danych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje dotyczące paszportu i obywatelstwa, celu wizyty itd. Wiza jest ważna 12 miesięcy i uprawnia do pobytów wielokrotnych, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie dłuższy niż 3 miesiące. Przewiduje dwa cele pobytu: turystyczny i biznesowy (ten drugi zezwala na udział w konferencjach i negocjacjach handlowych). Obligatoryjne jest podanie adresu e-mail, na który przesyłana jest decyzja wraz z informacją o warunkach pobytu w Australii.

Uwaga:

Ze względu na niedobory wykwalifikowanych kadr inżynierskich i specjalistów w sektorach wydobywczym i konstrukcyjnym, polscy specjaliści z tych sektorów mają szansę na zatrudnienie w Australii.

 

Zakładanie działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest przez osobę prawną, która ponosi pełną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Dotyczy to wszelkich długów i strat, których nie można udostępnić innym osobom. Jest to najprostsza i stosunkowo niedroga struktura biznesowa, którą można wybrać przy rozpoczęciu działalności w Australii. Przedsiębiorca podejmuje wszystkie decyzje dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia firmy oraz zatrudniania pracowników.

Ponadto:

 • Łatwa do założenia i prowadzenia.
 • Pełna swoboda w decyzjach biznesowych.
 • Nie wymaga dużej ilości dokumentacji związanej ze sprawozdawczością i jest tania.
 • Umożliwia korzystanie z indywidualnego numeru pliku podatkowego (TFN) w celu złożenia deklaracji podatkowych.
 • Nie wymaga osobnego rachunku bankowego. Można używać osobistego konta bankowego, ale należy przechowywać dokumentację finansową przez co najmniej 5 lat.
 • Jeśli firma nie posiada pracowników, nie ma obowiązku płacenia podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie itd. Można jednak zdecydować się na dobrowolne opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne, które zwiększają emeryturę właściciela.
 • Łatwość zmiany struktury firmy lub jej likwidacji.
 • Pełna odpowiedzialność za zobowiązania finansowe.

 

Firma

Firma ma bardziej złożoną strukturę biznesową niż jednoosobowa działalność gospodarcza i generuje wyższe koszty prowadzenia i administracji z powodu dodatkowych wymogów dotyczących sprawozdawczości. Firma musi być zarejestrowana w Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Funkcjonariusze firmy i dyrektorzy muszą przestrzegać zobowiązań prawnych wynikających z ustawy o korporacjach z 2001 roku.

Ponadto:

 • Firma jest osobną osobą prawną.
 • Ma ograniczoną odpowiedzialność w porównaniu do innych struktur.
 • Wysokie koszty uruchomienia.
 • Wymaga zrozumienia i przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z ustawy o korporacjach z 2001 roku.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej jest kontrolowane przez dyrektorów i jest własnością akcjonariuszy.
 • Wymaga zarejestrowania właściciela firmy jako płatnika podatku od towarów i usług (GST).
 • Wymóg rocznego zeznania podatkowego firmy, który ma zostać złożony w Australijskim Urzędzie Podatkowym (ATO).

 

Partnerstwo

Partnerstwo to struktura biznesowa obejmująca wiele osób (max. 20) prowadzących wspólną działalność. Istnieją dwa rodzaje partnerstw - ogólne i ograniczone. Partnerstwo podlega prawu w zależności od podziału terytorialnego.

Ponadto:

 • Łatwe w prowadzeniu i stosunkowo niedrogie.
 • Wymaga posiadania Tax File Number.
 • Osoby prowadzące przedsiębiorstwo mogą ubiegać się o Australian Business Number (ABN), ale nie jest to obowiązkowe.
 • Wszyscy członkowie partnerstwa są odpowiedzialni za długi.
 • Podział kontroli i zarządzania firmą z partnerami.
 • Partnerstwo nie płaci podatku dochodowego od zarobionego dochodu. Każdy z partnerów płaci podatek od udziału w zysku netto partnerstwa.
 • Wymaga corocznej deklaracji podatkowej o partnerstwie, którą należy złożyć w Australijskim Urzędzie Podatkowym (ATO).
 • Każdy partner jest odpowiedzialny za odprowadzanie składek emerytalnych.
 • Wymaga zarejestrowania partnerstwa jako płatnika podatku od towarów i usług (GST), jeśli roczne obroty dochodu wynoszą 75 000 AUD lub więcej.

 

Trust

Jest obowiązkiem nałożonym na osobę - powiernika - na posiadanie majątku lub majątku (takiego jak aktywa firmowe) na rzecz osób trzecich, znanych jako beneficjenci.

Ponadto:

 • Może być kosztowny w założeniu i obsłudze.
 • Wymaga formalnego i uregulowanego statusu.
 • Powiernik prowadzi roczne sprawozdania administracyjne.
 • Powiernik prawnie odpowiada za działanie trusta. Powiernikiem może być firma, zapewniająca ochronę majątkową.

 

Zagraniczni inwestorzy chcący rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Australii mogą również założyć nową firmę, nabyć udziały lub kupić firmę australijską.

 

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Australii należy określić sposób zarządzania firmą i dokonać wyboru odpowiedniej formy prawnej i nazwy firmy.

Uwaga: Niektóre słowa i frazy (bank, trust, Royal, Incorporated) nie mogą być używane bez zgody stosownego ministra. Nie można używać słów, które mogłyby wprowadzać w błąd co do działań związanych z działalnością firmy. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze gotowy do zarejestrowania firmy, ale chce mieć pewność, co do nadanej jej nazwy może złożyć wniosek o jej zarezerwowanie (rezerwacja jest dokonywana na okres dwóch miesięcy). Nazwa firmy musi zawierać jej status prawny.

 

Wszystkie firmy w Australii muszą być zarejestrowane w Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji - Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Na stronie internetowej ASIC znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia działalności przez inwestorów zagranicznych.

 

Krajowe Standardy Zatrudnienia

Krajowe Standardy Zatrudnienia (The National Employment Standards, NES) to lista dziesięciu uprawnień przysługujących pracownikom w celu zapewnienia im wszystkich należnych praw:

 

Więcej informacji na temat form zatrudnienia w Australii można znaleźć pod adresem Fair Work Ombudsman, a informacje na temat umów zawieranych z pracownikami na dedykowanej stronie internetowej.

 

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Najem nieruchomości jest regulowany przez Residential Tenancies Act 1997. W Australii jest wiele agencji nieruchomości, które pośredniczą zarówno w wynajmie, jak i sprzedaży nieruchomości. Do zakupu nieruchomości przez cudzoziemca niezbędne jest, poza nielicznymi wyjątkami, uzyskanie pozwolenia. Informacje na temat nabywania nieruchomości przez cudzoziemców dostępne są na stronie internetowej Foreign Investment Review Board.

 

System zamówień publicznych

Zamówienia publiczne udzielane są przez rządową agencję AusTender, działającą w ramach portfolio Ministerstwa Finansów i Deregulacji. Szczegółowe informacje na temat zasad, aktualnie prowadzonych przetargów dostępne są na stronie internetowej AusTender.

 

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

Ochroną własności przemysłowej i intelektualnej w Australii zajmuje się IP Australia, agencja rządowa działająca w ramach portfolio Ministerstwa Innowacji, Przemysłu, Nauki i Badań. IP Australia prowadzi rejestrację patentów, znaków towarowych, wzorów oraz praw hodowców nasion i sadzonek. Więcej informacji można znaleźć na stronie IP Australia.

 

Zakładanie firmy i prowadzenie biznesu w Australii

W Australii funkcjonuje podział terytorialny na niezależne stany i terytoria, których autonomiczne władze zachowują niezależność w kształtowaniu i prowadzeniu polityki gospodarczej, przemysłowej czy biznesowej na swoim terenie. To determinuje, że najpierw należy określić miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, żeby wiedzieć, jakie dokładnie warunki i wymogi obowiązują w danej lokalizacji. W tej sprawie należy skontaktować się z odpowiednimi władzami stanowymi (listę i kontakty do władz stanowych oraz do odpowiednich resortów można znaleźć w wyszukiwarce).

 

Sprawdzanie firm w Australii

Podstawowe i bezpłatne informacje na temat zarejestrowanych w Australii spółek zamieszczone są na stronach internetowych:

Australian Business Register (ABR)

Australian Tax Office (ATO)

Australian Securities Investment Commission (ASIC)

Super Fund Lookup

strona rządowa

 

Dokumenty poświadczające, że firma nie jest w stanie upadłości lub likwidacji:

 

Australijskim odpowiednikiem informacji z polskiego Krajowego Rejestru Karnego dla osób fizycznych jest zaświadczenie wydawane przez Australijską Policję Federalną (nie ma jednolitej nazwy tego zaświadczenia. Policja australijska stosuje różne określenia na wydawanych dokumentach: certificate of non-criminal record, national police check, national police clearance).

 

Dokumenty typu “zaświadczenie o niekaralności” mogą być wydane przez Australian Federal Police (dokument o nazwie National Police Checks). Czas oczekiwania na wydanie dokumentu ok. 3 tyg. i opłata rzędu 50 AUD. W tym przypadku należy podać do jakiego celu potrzebne będzie wnioskowane zaświadczenie. Policja stanowa z miejsca zamieszkania danej osoby również może wydać stosowne zaświadczenie, np. NSW Police Force dla osób zamieszkałych w Nowej Południowej Walii.

 

Australian Taxation Office, na wniosek zainteresowanej spółki w Australii, może wydać zaświadczenie, iż spółka ta nie ma na terenie Australii zaległości podatkowych (certificate of taxable status). W Australii wszystkie obciążenia podatkowe i składkowo-zdrowotne są wpłacane do Australian Taxation Office (ATO). W zasadzie ATO nie wydaje zaświadczeń o „niezaleganiu”, ale niektóre biura podatkowe na wyraźną prośbę podatnika mogą wydać taki dokument (poświadczenie „runing ballance” na określoną datę).

 

Strategia wejścia na rynek/wyszukanie lokalnego partnera w Australii

W przypadku Australii inicjatywę wejścia na rynek należy rozpocząć od podstaw, tj. od prezentacji polskiej oferty na właściwych, specjalistycznych targach branżowych, skupiających profesjonalistów oraz konsumentów licznie je odwiedzających. Udział w targach mógłby być pierwszym krokiem do rozpoznania możliwości i warunków rynkowych w tym kraju. Wykaz imprez targowo-wystawienniczych odbywających się m.in. w Australii.

 

Rynek australijski jest otwarty i konkurencyjny, nie licząc znaczących ograniczeń taryfowych i pozataryfowych w eksporcie wielu towarów rolnych.

 

Należy zwrócić uwagę, że oprócz przepisów federalnych, każdy stan ma własne, często wcale nie „kompatybilne” przepisy dopuszczające produkty do rynku – fitosanitarne, zdrowotne, bezpieczeństwa produktów, etykietowania, opodatkowania itp.

 

Dla australijskiego urzędu podmiotem/partnerem jest zawsze miejscowy podmiot australijski – importer – i to on załatwia z władzami celnymi wszelkie formalności, on odpowiada za właściwą klasyfikację celną sprowadzanych produktów, opłaty i wynikające z tego tytułu konsekwencje. Importer przekazuje swojemu dostawcy zagranicznemu wszelkie informacje dotyczące wymogów importowych i wymaganych opłat niezbędnych do właściwej kalkulacji ceny towaru. Bez importera (miejscowej firmy bądź ew. australijskiego rezydenta) nie można wprowadzić żadnych towarów na obszar celny Australii.

 

Ważne linki do australijskich stron urzędowych dotyczących kwestii importowych oraz dopuszczenia produktów na rynek:

 

Podatki

System podatkowy w Australii jest bardzo rozbudowany i skomplikowany, a różne przepisy mogą być przyjmowane na szczeblu federalnym (i dotyczyć wówczas całej Australii) oraz stanowym/terytorialnym (i wówczas obowiązują dodatkowo na terenie danej konkretnej jurysdykcji stanowej). Żeby wiedzieć jakie będzie konkretne opodatkowanie danej działalności/firmy należy bardzo dogłębnie prześledzić przepisy prawne obowiązujące w danej lokalizacji – miejscu siedziby firmy oraz miejscu prowadzenia przez nią działalności. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z wyspecjalizowaną kancelarią prawną lub firmą consultingową w Australii.

 

Najogólniej: stawka podatku dochodowego firm wynosi 30%, a GST 10% (Goods and Services Tax – podatek od sprzedaży towarów i usług – odpowiednik polskiego VAT).

 

Ponadto:

 • Tax File Numer (TFN) jest unikalnym numerem wydawanym przez Australian Taxation Office (ATO). Posiadanie TFN wymagane jest dla partnerstwa, firmy i trusta. Numer ten można uzyskać podczas wypełniania wniosku o australijski numer biznesowy (ABN). TFN potrzebny jest do rozliczania się z ATO. Rejestracja Tax File Number umożliwia m.in.: współpracę z organami rządowymi, podczas składania wniosków o zwrot lub rozliczenia podatkowe.
 • Podatek od towaru i usług (Goods and Services Tax, GST) należy odprowadzać jeśli przychód brutto firmy przekroczy roczną wartość 75 000 AUD, organizacja non-profit: 150 000 AUD, ponadto podatek muszą odprowadzać kierowcy taksówek. Australian Taxation Office (ATO) radzi, aby w pierwszym roku działalności zarejestrować się jako płatnik GST, ponieważ przedsiębiorca nie jest w stanie na początku swojej działalności określić przychodu za pierwszy rok funkcjonowania firmy. Jeśli przedsiębiorca nie dokonał rejestracji, a przychód brutto z jego działalności wyniósł powyżej 75 000 AUD, powinien dokonać rejestracji w ciągu 21 dni. Warto zatem kontrolować swoje dochody regularnie. Jeśli przedsiębiorca uzyskuje zysk brutto poniżej 75 000 AUD rejestracja podatku jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że wiąże się ona z koniecznością pobierania faktur za zakupy firmowe. Rejestracja jako płatnik, umożliwia zwrot podatku VAT, w tym celu niezbędne jest posiadanie faktury podatkowej, która różni się od faktur „regularnych”, tym że zawiera kwotę GST dla każdej pozycji wraz z dodatkowymi informacjami.
 • Podatek Fringe Benefits (Fringe Benefits Tax, FBT) to dodatkowe świadczenie uzupełniające wynagrodzenie pracownika, na przykład samochód firmowy, dotowane posiłki, ubezpieczenie zdrowotne itp. W Australii takie dodatkowe świadczenie pozwala na zatrzymanie najlepszych pracowników w swojej firmie.
 • Payroll tax - państwowy podatek od wynagrodzeń wypłacanych przez pracodawców.
 • Pozostałe podatki: podatek dochodowy, podatek medicare (opieki medycznej, 2% dochodu podlegającemu opodatkowaniu), podatek od nieruchomości (roczny podatek należny państwu od właściciela nieruchomości, nie dotyczy Terytorium Północnego, zwolniony z podatku od nieruchomości jest budynek stałego zamieszkania płatnika), podatek od zysków kapitałowych (sprzedaży aktywów, mienia, pojazdów), akcyza (podatkiem akcyzowym objęte są alkohol, ropa, tytoń, węgiel – produkcja tych wyrobów wymaga uzyskania licencji w ATO), opłata skarbowa (opłacie podlega: rejestracja i transfer pojazdów silnikowych, kredyty hipoteczne, umowy najmu, transfer nieruchomości – wysokość opłaty skarbowej różni się w zależności od rodzaju i wartości transakcji oraz od terytorium), podatek pobierany przez władze lokalne na rozwój otoczenia społecznego (parków, bibliotek, dróg).
 • Rejestracja numerów podatkowych możliwa jest za pomocą portalu Australian Taxation Office (ATO).
 • Australijski Urząd Podatkowy (Australian Taxation Office).
 • Pomiędzy Polską a Australią funkcjonują dwustronne umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o zabezpieczeniu społecznym. Obie mogą mieć wpływ i/lub zastosowanie w przypadku rozpoczęcia działalności biznesowej w Australii.
 • Szczegółowe informacje na temat podatków wraz z przykładami znajdują się na dedykowanej stronie internetowej.

 

Przydatne linki dla inwestorów

 • Instytucja Austrade - pomoc dla inwestorów. Austrade zapewnia skoordynowaną pomoc rządową w celu przyciągnięcia i ułatwienia prowadzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Australii. Jest pierwszym punktem kontaktowym i współpracuje z lokalnymi władzami, zapewniając inwestorom informacje niezbędne do założenia lub rozszerzenia działalności gospodarczej w Australii.
 • Pomoc państwowa zapewniana przez władze centralne i terytorialne. Informacje o indywidualnych programach pomocowych oferowanych przez rząd centralny i lokalny dla przedsiębiorców i inwestorów.
 • Wyszukiwarka dotacji i programów pomocowych. Narzędzie Online Grant and Assistance Finder umożliwia firmom wyszukiwanie dotacji dotyczących założenia firmy, rozszerzenia działalności gospodarczej lub konkretnych działań, takich jak badania i rozwój.
 • Pomoc w znalezieniu pracowników w Australii. Australijscy pracownicy są wykwalifikowaną siłą roboczą, a programy rządowe mają na celu zwiększenie zatrudnienia i rozwój kompetencji i umiejętności w miejscu pracy. Rząd australijski zapewnia również pomoc przedsiębiorcom w podniesieniu kwalifikacji pracowników, rozbudowy biznesu i poprawy jego wydajności. Australijski Departament Zatrudnienia oferuje zachęty w formie pomocy finansowej i usług, które pomagają firmom znaleźć i wyszkolić wykwalifikowanych pracowników poprzez serwis Job Services Australia. Rodzaj i stopień pomocy różnią się w zależności od potrzeb biznesowych i kwalifikacji pracowników. Więcej informacji na temat programów wspomagających rozwój pracowników znajduje się na stronie internetowej Jobactive.
 • Zachęty podatkowe w dziedzinie badań i rozwoju. Rząd Australii stwarza bodźce dla firm zajmujących się badaniami i rozwojem w Australii. Przedsiębiorstwa mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na działania prowadzone w ramach B+R. Działania badawczo-rozwojowe prowadzone za granicą kwalifikują się do ulg jeśli spełnią wymagane kryteria. Program jest wspólnie administrowany przez AusIndustry i Australian Taxation Office (ATO).
 • Usługa ułatwiająca realizację głównych zadań związanych z obsługą projektów turystycznych przez rząd australijski (TMPF).
 • Informacje dotyczące pomocy eksporterom, w tym dotacje, finansowanie i inne wsparcie.
 • Regulacje prawne związane z działalnością gospodarczą w Australii.
 • Porozumienia handlowe pomiędzy Australią a pozostałymi państwami na świecie.
 • Australijskie taryfy celne.
 • Regulacje dotyczące importu towarów do Australii.
 • Australian Securities and Investments Commission. Zapewnia informacje, które pomogą zrozumieć inwestorom zagranicznym podstawowe zasady inwestowania oraz znaleźć dobrego doradcę finansowego.
 • Foreign Investment Review Board. Rozpatruje propozycje zagranicznych interesów w celu podjęcia bezpośrednich inwestycji w Australii i przedstawia rządowi zalecenia dotyczące tego, czy propozycje te są odpowiednie do zatwierdzenia w ramach polityki rządu.
 • Australian Government Bonds. Zapewnia informacje o obligacjach australijskich (Exchange Bonded Government Bonds - Giełdowe Obligacje Rządowe), które oferują możliwość inwestowania w obligacje rządowe Australii.

***

Informacje pochodzą ze stron internetowych: www.business.gov.au, www.austrade.gov.auwww.australia.gov.au oraz Informatora Ekonomicznego MSZ.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert