Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Nigeria

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 20:50:15
afryka, nigeria, informacje praktyczne dla polskiego inwestora, eksport

W 2015 roku polski eksport do Nigerii osiągnął wartość 117,8 mln USD. Do najczęściej eksportowanych produktów należały: urządzenia mechaniczne i elektryczne, drewno i wyroby drewniane, produkty mineralne oraz produkty przemysłu chemicznego.

Dlaczego Nigeria?

Nigeria postrzegana jest jako jedno z najbardziej atrakcyjnych państw do prowadzenia działalności eksportowej w Afryce. Ponadto:

 • na terytorium Nigerii znajdują się liczne zasoby bogactw naturalnych: ropa, gaz, węgiel, cyna, ruda żelaza, złoto, ołów/cynk, wapienie, boksyty, kamienie szlachetne.
 • w Nigerii mieszka ponad 170 milionów osób, co stanowi chłonny rynek konsumpcyjny oraz łatwy dostęp do rynków zrzeszonych w strukturze wspólnoty gospodarczej krajów Afryki Zachodniej.
 • rząd nigeryjski przygotował pakiet zachęt w postaci stref ekonomicznych, zniżek i ulg podatkowych, mających na celu przyciągnięcie inwestorów.
 • większość olbrzymich zasobów surowcowych, ludzkich i rolnych kraju jest wykorzystana w niewielkim stopniu.
 • w Nigerii panują dobre warunki dla prowadzenia interesów i inwestycji zagranicznych, ułatwione procedury rejestracji firm oraz relatywnie dobrze rozwinięty sektor bankowy i finansowy.
 • sektor prywatny znajduje się w początkowym stadium rozwoju, oferując możliwości bardzo zyskownych inwestycji.
 • majątek obcokrajowców w Nigerii podlega ochronie. Gwarantuje to nigeryjska konstytucja, która dopuszcza przypadki odbioru majątku jedynie w wyjątkowych sytuacjach i za odszkodowaniem.

 

Bariery w dostępie do rynku

 • Uzależnienie sektora prywatnego i przepływu środków z budżetu na inwestycje i zamówienia od państwa. Implikuje to problemy takie jak: podporządkowanie uznaniowym decyzjom administracyjnym, nieprzejrzyste procedury i korupcje.
 • Opieszałe i niewydolne sądownictwo, opóźniające bądź uniemożliwiające wręcz uzyskanie rozstrzygnięć sporów i prawomocnych wyroków.
 • Niskowykwalifikowana siła robocza.
 • Wysokie koszty ochrony, która ze względu na częste napady bandyckie i porwania obcokrajowców jest konieczna.
 • Problemy z zaopatrzeniem w energię i konieczność korzystania z generatorów zasilanych dieslem, które znacznie podwyższają koszty działalności.
 • Konieczność posiadania wiarygodnego oraz dobrze pozycjonowanego biznesowo i politycznie nigeryjskiego partnera.
 • Praktyki prowadzone przez administrację portową: błędne stosowanie przepisów celnych, długie procedury odpraw, wysokie koszty postojowe i logistyczne, korupcja oraz słabo rozwinięta infrastruktura okołoportowa.
 • Często zmieniające się zasady i regulacje dotyczące inspekcji towarów importowanych.

 

Główne gałęzie nigeryjskiej gospodarki

Nigeryjska gospodarka opiera się przede wszystkim na wydobyciu ropy naftowej i rolnictwie. Rocznie wydobycie „czarnego złota” dostarcza 65% wpływów do budżetu i przy obecnym poziomie eksploatacji wystarczy na najbliższe 35 lat. Warto zwrócić uwagę, że w szelfie kontynentalnym odkryto kolejne złoża ropy. Stosunkowo stabilnym elementem nigeryjskiej gospodarki jest produkcja płynnego gazu naturalnego (LNG). Z rolnictwa utrzymuje się ponad 60% obywateli Nigerii, mimo to charakteryzuje się ono niskim stanem uprzemysłowienia i nie gwarantuje samowystarczalności żywnościowej. Zboża uprawiane są przede wszystkim na potrzeby rynku lokalnego, a kakaowiec, palma oleista, orzeszki ziemne i kauczuk w celach eksportowych.

 

Pierwsze kroki na rynku

 1. Kontakt z federalną Nigeryjską Komisją Promocji Inwestycji (NIPC).
 2. Nawiązanie współpracy z lokalnym partnerem.
 3. Przed uruchomieniem działalności gospodarczej na terenie Nigerii, należy uprzednio dokonać jej rejestracji w Corporate Affairs Commission (CAC).

Aktywność biznesową na terenie Nigerii można prowadzić w jednej z następujących form: prywatna lub publiczna spółka akcyjna, spółka jawna lub z nieograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, oddział lub filia, spółka partnerska, jednoosobowa działalność gospodarcza, incorporated trustees, przedstawicielstwo. Forma działalności jest określana podczas rejestracji w CAC. Przy rejestracji wymagane są niniejsze dokumenty:

 • List intencyjny, podpisany przez minimum dwóch przedstawicieli
 • Informacje teleadresowe, dotyczące zarejestrowanej formy działalności
 • Oświadczenie informujące o wysokości udziału kapitałowego
 • Przepisy dotyczące powołania spółki (statut)

Potwierdzenie przyjęcia rejestracji dokumentów CAC powinno wydać w ciągu 24 godzin od daty przyjęcia. W praktyce, w szczególności w niektórych federacjach czas ten może ulec wydłużeniu.

Jeśli firma zamierza posiadać rachunki w obcej walucie, musi posiadać dowód rejestracji w NIPC w celu transferu obcej waluty poza Nigerię. Jest to wymóg Banku Centralnego Nigerii (CBN). Po rejestracji firma powinna uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności, w którymś z następujących urzędów - zależnie od sektora: CBN - bankowość, Nigerian Communications Commission - telekomunikacja, National Insurance Commission - ubezpieczenia, National Pensions Commission - emerytury, Nigerian Civil Aviation Authority - lotnictwo. W Min. Spraw Wewnętrznych uzyskuje się zezwolenia na zatrudnienie pracowników miejscowych, czyli work permits.

 

Instytucje odpowiedzialne za współpracę z inwestorami

Podstawowa instytucja odpowiedzialna za współpracę z zagranicznymi inwestorami to Nigeryjska Komisja Promocji Inwestycji – jest to agencja rządowa odpowiedzialna m.in. za pozyskiwanie inwestorów, monitorowanie i koordynację wszystkich inwestycji w Nigerii, a także udzielanie wszelkich informacji i pozwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym kraju.

 

Ułatwienia dla inwestorów

Niektóre ułatwienia odnoszą się do każdej działalności gospodarczej, inne dotyczą tylko wybranych sektorów. Do ułatwień ogólnych należą:

 

status pionierski

Zgodnie z Industrial Development - Income Tax Relief Act z 1970 r., niektóre inwestycje mogą uzyskać tzw. status pionierski (pioneer status). Korzyścią są wakacje podatkowe na okres do 5 lat (zysk uzyskany w ten sposób powinien zostać zainwestowany w dalszy rozwój interesu), ulgi inwestycyjne w wysokości 100%, 50% ulgi amortyzacyjne i cło na import maszyn i sprzętu obniżone do 1%.

Status pionierski mają m.in. rolnictwo, produkcja cementu, szkła, kamieniołomy, budownictwo mieszkaniowe i produkcja farmaceutyków. W celu uzyskania statusu pionierskiego, firma zagraniczna lub z udziałem zagranicznego kapitału musi dokonać inwestycji o wartości co najmniej 5 mln Naira, a firma nigeryjska o wartości co najmniej 150 tysięcy Naira.

 

ulga podatkowa na badania i rozwój (Research & Development)

Wydatki na R&D podlegają uldze do 120%, pod warunkiem, że badania i rozwój prowadzone są na terenie Nigerii i mają związek z prowadzoną w Nigerii działalnością gospodarczą. R&D długoterminowe traktowane są jako inwestycje kapitałowe i mogą zostać odliczone od zysku. Ulgi od podatku dochodowego stosowane są wg skali zależnej od okresu na zwrot inwestycji zagranicznej. Jeśli okres ten wynosi ponad 7 lat, zyski mogą być zwolnione w 100% z podatku; jeśli między 5 i 7 lat, podatek może być obniżony np. o 70% itd.

 

odpisy amortyzacyjne

Wysokość odpisu amortyzacyjnego w danym roku rozliczeniowym jest ograniczona do 75% zysków w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych i 66% dla pozostałych, z wyjątkiem rolnictwa i przetwórstwa żywności, które nie mają ograniczeń. Jeśli do produkcji rolnej jest używany dzierżawiony sprzęt lub maszyny, przedsiębiorstwo ma prawo do 100% odpisu amortyzacyjnego.

 

inwestycje w infrastrukturę

Jest to forma zachęty dla firm inwestujących w modernizację systemu transportowego, linii energetycznych, systemu nawadniania itp., czyli infrastrukturę, która powinna być utrzymywana z wydatków rządowych. 20% wartości można odpisać od podatku.

 

inwestycje na terenach zacofanych gospodarczo

Inwestycje kwalifikowane jako “priority industry” w rejonach zacofanych gospodarczo mają prawo do pełnych wakacji podatkowych przez 7 lat i dodatkowo do 5% odpisu kapitałowego.

 

korzystanie z lokalnych surowców i produktów

Przyznawana jest ulga podatkowa w wysokości 20% przez 5 lat dla inwestycji korzystających z lokalnych surowców lub produktów żywnościowych. Wymagane minimalne poziomy udziału nigeryjskich surowców/produktów wg sektorów:

przetwórstwo żywności - 70%

budownictwo - 60%

chemia - 60%

petrochemia - 70%

 

Uwarunkowania prawne dla eksporterów i inwestorów

Zgodnie z prawem, inwestor zagraniczny może posiadać 100% własności firmy poza sektorem ropy naftowej i gazu, gdzie zagraniczne inwestycje są ograniczone do przedsięwzięć typu joint venture lub specjalnych umów o współdzieleniu produkcji. Istnieją również pewne wyjątki od zasady 100% własności – w przypadku sektorów o dużym znaczeniu dla narodowego bezpieczeństwa, jak przemysł obronny i zbrojeniowy.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na niekonsekwentną i zmienną politykę rządu nigeryjskiego wobec zagranicznych inwestycji i eksportu. Inicjatywy mające na celu zmniejszenie kontroli nad zagranicznymi firmami czy też liberalizację handlu są przeplatane takimi działaniami, jak zaostrzenie kryteriów importowych poszczególnych dóbr (np. cement) w celu chronienia lokalnych producentów lub wprowadzenie prawa preferującego nigeryjskich dostawców czy pracowników w sektorze ropy naftowej i gazu (Nigerian Content Act). W ostatnich latach podjęto szereg reform prowadzących do deregulacji i otwarcia takich sektorów, jak energetyka, telekomunikacja, ICT czy też lotnictwo cywilne.

 

Strefy wolnego handlu/eksportowe

Rząd Nigerii stworzył strefy wolnego handlu/produkcji eksportowej (Free Trade/Export Processing Zones). Są to wydzielone strefy produkcji przemysłowej, korzystające z szeregu ułatwień, w których produkcja jest prawie w całości przeznaczona na eksport. Nie wszystkie są jeszcze w pełni ukończone. Dzielą się na dwa rodzaje: ogólnego przeznaczenia i wyspecjalizowane. Zarządzają nimi Nigerian Export Processing Zone Authority - NEPZA oraz Oil & Gas Free Zone Authority - OGFZA. Udogodnienia w strefach:

 • zwolnienie ze wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych podatków, opłat i ceł;
 • prawo do wycofania całości kapitału, w dowolnym czasie;
 • brak wymogu licencji eksportowej i importowej;
 • wynajem ziemi pod budowę fabryki bez opłat czynszowych;
 • dostępność przestrzeni magazynowej oraz usług transportowych, sanitarnych i cateringowych;
 • brak ograniczeń w przelewach zysków za granicę;
 • możliwość prawa własności w 100%;
 • zezwolenie na sprzedaż na rynku nigeryjskim do 25% produkcji.

 

Zamówienia publiczne

Władze Nigerii poczyniły niewielki postęp na rzecz transparentności i dostępności do procedur zamówień publicznych. Na podstawie Ustawy zamówieniach publicznych z 2007 r. powstało Biuro Zamówień Publicznych (Bureau of Public Procurement - BPP). Głównym zadaniem BPP jest implementacja międzynarodowych norm do procedur zamówień publicznych. Ponadto BPP monitoruje procedury przetargowe oraz prowadzi działalność informacyjną. Zamówienia powyżej 50 mln Naira (około 333 tys. USD) podlegają rozpatrzeniu przez BPP.

 

Przepisy ustawy przewidują traktowanie zagranicznych firm, prowadzących swoją działalność na terenie Nigerii stających do przetargu rządowego, na takim samym poziomie jak firmy nigeryjskie.

 

Informacje o zamówieniach publicznych są ogłaszane w lokalnej prasie („Daily Times”, „Finacial Standard”, „ThisDay”, „The Punch”, „Daily Trust”). Zamówienia publiczne dotyczące sektora ropy naftowej i gazu o wartości powyżej 500 tys. USD są zatwierdzane dodatkowo przez agencję „The National Petroleum Investment and Management Service”.

 

Powolność procesu decyzyjnego w ramach realizacji zamówień, wymaga od podmiotów zainteresowanych dużej cierpliwości i często większych niż zakładano nakładów.

 

Korzystanie z ziemi

W 1978 r. rząd wojskowy wydał akt o korzystaniu z ziemi - the Land Use Act, w celu ujednolicenia zasad korzystania z ziemi. Akt gwarantuje prawo do użytkowania ziemi, ale nie prawo do własności ziemi - które zarezerwowane jest dla władz stanowych. Gubernator Stanu jest administratorem ziemi na obszarach zurbanizowanych, poza ziemią federalną; lokalne władze (LGAs) mają kontrolę nad ziemią na obszarach wiejskich. Prawo do korzystania z ziemi dzieli się na statutowe i zwyczajowe.

 

statutory right of occupancy

Zarówno jednostki, jak i firmy mają prawo do statutowego zajmowania ziemi. Kontrola nad statutowymi prawami do ziemi należy do gubernatora, który musi konsultować swoje decyzje z Land Use and Allocation Committee. Prawa do dzierżawy przyznawane są na określony czas; okres umowy nie może przekroczyć 99 lat. Szczegółowe zasady zawarte są w świadectwie posiadania ziemi (certificate of occupancy). Użytkownik płaci określone opłaty w zamian za korzystanie z ziemi. Zasady te dotyczą też zagranicznych inwestorów.

 

customary right of occupancy

Lokalne rządy (LGAs) przydzielają zwyczajowe prawa do korzystania z ziemi na obszarach niezurbanizowanych, w celach mieszkaniowych, rolnych lub inwestycyjnych. Przyjęty okres wynajmu to 50 lat. Użytkownik ziemi płaci roczny podatek i nie ma prawa odstąpić praw bez zgody gubernatora.

W praktyce gubernator lub LGA może anulować umowę pod pozorem naruszenia jakiegoś punktu umowy, poczucie bezpieczeństwa strony dzierżawiącej ziemię jest więc niskie.

 

Nigeria w rankingach Doing Business i Banku Światowego

 

Ease of Doing Business w 2014 r.

W rankingu Ease of Doing Business 2014 Banku Światowego, Nigeria znajduje się na odległym 147. miejscu wśród 189 uwzględnionych państw. Otwarcie działalności gospodarczej wiąże się z przejściem 8 procedur, na które należy poświęcić średnio 28 dni. Największe trudności dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju związane są z uzyskaniem przyłącza elektrycznego (średnio zajmuje to 260 dni), rejestrowaniem własności (średnio 77 dni) oraz skomplikowanym systemem podatkowym, wymagającym poświęcenia niemal 1000 godzin rocznie na rozliczanie i płacenie podatków. Z kolei najlepiej w zestawieniu Banku Światowego Nigeria wypada w kategorii otrzymania kredytu, w której zajmuje 13. miejsce. Lepiej niż pozostałe państwa subregionu prezentuje się również w kategorii ochrony inwestorów.

 

Nigeria w rankingu Doing Business 2012 pod względem łatwości w prowadzeniu handlu zagranicznego znajduje się na 131. miejscu na 180 krajów. Powodem niskiej pozycji są przede wszystkim: długi czas zdobywania niezbędnych dokumentów, pozwoleń, zezwoleń celnych; długi czas kontroli technicznej, oczekiwania w portach; fatalny transport drogowy. Dużym problemem, niewspomnianym w opracowaniu Banku Światowego, jest nagminne wyłudzanie łapówek za przyspieszenie bądź nawet umożliwienie przeprowadzenia danej procedury na prawie każdym etapie realizacji transakcji.

 

Informacje praktyczne

 • Konieczna jest staranna weryfikacja ofert otrzymanych przez nieznanych biznesmenów.
 • Rząd Nigerii prowadzi protekcjonistyczną politykę handlową, jeśli chodzi o międzynarodową wymianę towarów. W imporcie do Nigerii istnieją ograniczenia pozataryfowe, jak zakazy importu niektórych produktów (lista 24 pozycji) oraz stosowanie licencji importowych dla rodzimych przedsiębiorców (np. benzyna).
 • Nigeryjskie firmy mają obowiązek dokonywania świadczeń na rzecz pracowników, jak emerytura - przynajmniej 7,5% płacy miesięcznej (w firmach zatrudniających powyżej 5 pracowników), fundusz szkolenia przemysłowego (industrial training fund - 1% rocznej listy płac, w firmach z 25 i więcej pracownikami) i grupowe ubezpieczenie na życie.
 • Firmy w Nigerii mogą posiadać rachunki zagraniczne, jednak jeśli celem działalności jest eksport z Nigerii, prawo wymaga by wszystkie zyski z eksportu były przenoszone z konta zagranicznego na konto w banku nigeryjskim prowadzone w obcej walucie, w ciągu 90 dni od dokonania eksportu. Eksporterzy czasem występują o zwolnienie z tego obowiązku, ale zwolnienia takie są przyznawane bardzo rzadko. Z konta w banku nigeryjskim środki można potem przenieść z powrotem za granicę.

 

Kultura biznesu

 • Nigeryjczycy uwielbiają okazje. Oferowanie zniżki oceniają jako istotny element budowy relacji według zasady „making you my customer”.
 • Spotkania biznesowe podejmowane przez gospodarzy wywodzących się z konserwatywnych, tubylczych ludów Nigerii często nie mają charakteru prywatnego. Może się zdarzyć, że gospodarz podczas spotkania odbywa rozmowy telefoniczne lub przez pomieszczenie, w którym odbywa się spotkanie, wchodzą osoby będące znajomymi lub członkami rodziny gospodarza. Nie należy traktować tego typu zachowań jako lekceważenie, gdyż jest to zjawisko dość powszechne, nie tylko w Nigerii.
 • Nigeryjczycy nie przywiązują wielkiej wagi do punktualności, w związku z tym utarło się dość znane powiedzenie “afrykański czas”.
 • Nigeryjczycy przywiązują za to dużą wagę do formy komunikacji. Jest istotnym, aby stosować odpowiednie tytuły np. Her Royal Highness Deaconess Chief Mrs Dr Lolo. Dodatkowo, w komunikacji pisemnej, należy wymienić tytuł zawodowy oraz prefiksy.

 

Zwyczaje

Nigeria ma bardzo bogatą kulturę i obyczaje wynikające z różnorodności etnicznej kraju m.in.:

 • Przekazywanie komuś przedmiotów oraz jedzenia za pomocą lewej ręki może zostać uznane za obraźliwe.
 • Podczas spotkania starszego osobnika z plemienia Yoruba, jest wskazanym lekko się ukłonić, aby oddać szacunek.
 • W północnych federacjach Nigerii (region zdominowany przez plemiona muzułmańskie) mężczyźni wchodzący do pomieszczenia witają się tylko z męską częścią obecnych. To, co może się wydawać szokujące dla kobiet z zagranicy, w rozumieniu lokalnym jest rozumiane jako oddanie szacunku kobiecie lub jej mężowi.
 • W konserwatywnym środowisku muzułmańskim jest powszechnym, że obcy sobie kobiety i mężczyźni, nie powinni mieć kontaktu np. poprzez fizyczne uściśnięcie dłoni. Nie wszyscy muzułmanie stosują się do tej zasady, więc lepiej poczekać na gest drugiej strony. W innym przypadku, uśmiech lub delikatny ukłon w zupełności wystarczy.
 • Nigeryjczycy ziewając, zazwyczaj nie zakrywają ust. Nie traktują tego zachowania jako złą manierę.
 • Jeśli jesteśmy zaproszeni przez nigeryjskiego partnera do jego domu po raz pierwszy, należy przyjąć propozycję posiłku lub napoju. Odmowa mogłaby być potraktowana jako nasza niechęć do gospodarza.

 

Dwustronna współpraca gospodarcza polsko – nigeryjska

Polacy planujący pobyt w Nigerii zobowiązani są do posiadania wizy, której wyrobienie nie jest możliwe na granicy. Każda osoba wyjeżdżająca z Nigerii musi udokumentować swój przyjazd do kraju, dlatego istotny jest stempel kontroli granicznej potwierdzający wjazd na terytorium Nigerii. Cudzoziemcy planujący pobyt dłuższy niż 6 miesięcy muszą ubiegać się o kartę pobytu.

 

Polska prowadzi z Nigerią ożywione stosunki gospodarcze od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to trzy tysiące Polaków, w tym wykładowcy wyższych uczelni, lekarze i osoby reprezentujące różne zawody techniczne, pomagało przy powstawaniu nowej stolicy Nigerii – Abudży, budowie przemysłu stoczniowego i tekstylnego, rozbudowie i modernizacji przemysłu wydobywczego oraz cementowni, budowie mieszkań komunalnych i gmachów administracji publicznej, elektrowni, dróg i lotnisk.

 

Nigeria jest drugim po RPA partnerem gospodarczym Polski w Afryce i pierwszym partnerem w Afryce Zachodniej. W Strategii współpracy RP z krajami rozwijającymi się z 2004 r. została zaliczona do rynków ważnych w zakresie wymiany handlowej na kontynencie afrykańskim.

 

Zapoczątkowane przez rząd nigeryjski programy naprawcze, zmierzające do odbudowy i modernizacji różnych dziedzin gospodarki stwarzają dla polskich przedsiębiorstw dalsze możliwości wejścia na rynek nigeryjski (gł. jako podwykonawców) lub rozszerzenia oferty eksportowej.

 

Rynek nigeryjski jest szczególnie atrakcyjny dla polskich firm z sektora wydobywczego, energetycznego i teleinformatycznego (projekty związane z budową kopalń węgla kamiennego i elektrowni węglowych, linii energetycznych, remontów istniejących elektrowni, wykorzystanie biomasy i biopaliw).

 

Przykładem dotychczasowej współpracy jest udział firmy Energoprojekt Katowice S.A. w pracach konsultacyjnych przy budowie elektrowni gazowej w stanie Ondo, jako podwykonawca firmy chińskiej. Firma ta została ponownie wybrana jako konsultant do nadzoru inwestorskiego budowy elektrowni gazowej Omotosho II o mocy ok. 500 MW.

 

Strona polska i nigeryjska promują również współpracę w sektorze morskim (współpraca Akademii Morskich, budowa statków szkoleniowych i badawczych, współudział polskich podmiotów w budowie infrastruktury portowej, rozwiązanie kwestii długu wobec Navimoru). Potwierdzeniem atrakcyjności rynku nigeryjskiego dla polskich firm jest również wielomilionowa inwestycja w sektorze naftowym konsorcjum Neconde, w którego skład wchodzi Kulczyk Oil Ventures.

 

Pozostałymi firmami eksportującymi i inwestującymi w Nigerii są m.in.: Grupa Lotos S.A., Stocznia Wisła Sp. z o.o., Fibris S.A., Tele-Fonika Kable Sp. z o.oo., Louis Dreyfus Commodities Polska Sp. z o.o., Baltech Sp. z o.o., Agus Sp. z o.o., ABB Sp. z o.o., Sices Polska Sp. z o.o., Stora Enso Poland Sp. z o.o., Fabryka Narzędzi Dźwigowych S.A.

 

Porozumieniem dwustronnym pomiędzy Polską a Nigerią jest Umowa między Rządem PRL a Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej (1976 r.).

 

Szanse eksportowe i inwestycyjne dla polskich przedsiębiorców

sektor morski i szkolnictwa morskiego (udział w budowie infrastruktury portowej i okołoportowej, zamówienia na statki.

sektor energetyczny (linie przesyłowe i infrastruktura energetyczna; kilku- kilkunasto-megawatowe siłownie; współpraca przy budowie dużych elektrowni – podwykonawstwo, dostawy części, nadzór, consulting).

sektor rolno-spożywczy (eksport/montownie sprzętu rolniczego, produkcja biopaliw i biomasy).

sektor budowlany (budowa budynków mieszkalnych i infrastruktury; dostawy materiałów budowlanych i wykończeniowych – ceramika, drzwi, armatura itd.).

sektor obronny (sprzedaż produktów oraz proste linie produkcyjne i montownie).

sektor meblarski (montownie mebli).

***

Informacje pochodzą z Informatora Ekonomicznego MSZ oraz portalu GoAfrica.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 11 1


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert