Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > UM Województwa Świętokrzyskiego – Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu
Instytucja

UM Województwa Świętokrzyskiego – Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu

Kontakt

UM Województwa Świętokrzyskiego – Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Działania Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu, funkcjonującego w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, koncentrują się w obszarze gospodarczej promocji świętokrzyskiego, obejmującej w szczególności obsługę inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem inwestycji na terenie województwa, bądź nawiązaniem współpracy z regionalnymi przedsiębiorstwami. Oddział podejmuje kroki w kierunku promocji pomysłów gospodarczych firm regionalnych na rynkach zagranicznych w obliczu potrzeby wzmocnienia zdolności innowacyjnych wymuszonej wzrostem konkurencyjności gospodarek zagranicznych. Oddział współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz klastrami branżowymi w celu wspierania MŚP w dążeniu do sieciowania wspólnych przedsięwzięć, rozwijania działalności na rynki zagraniczne, kreowaniu pozytywnego wizerunku regionu, jak i Polski poza granicami kraju, nawet w krajach tak odległych jak Chiny, Kazachstan, Algieria czy tak hermetycznych jak Norwegia lub Szwecja. Przyciąganie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozytywne trendy w kwestii zarobków w przedsiębiorstwach wpłyną również na powstrzymanie młodych ludzi przed wyjazdem z województwa, tym samym zahamują wyludnianie regionu. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do promocji gospodarczej województwa, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Jak pomaga eksporterom?

Rozwijanie współpracy biznesu rodzimego z kapitałem zagranicznym to również przyciąganie inwestycji poprzez tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz ich udostępnianie, tworzenie i aktualizowanie regionalnych list poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz baz danych przedsiębiorstw eksporterów, gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwach państwowych, spółkach Skarbu Państwa, spółkach komunalnych w województwie świętokrzyskim, szukających Inwestora strategicznego, gromadzenie podstawowych danych statystycznych o województwie oraz ich udostępnianie PAIH oraz zainteresowanym inwestorom, gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych o projektach publiczno-prawnych w województwie możliwych do realizacji z udziałem inwestora zagranicznego oraz ich udostępnianie, obsługę w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji, przygotowanie i obsługę misji handlowo-inwestycyjnych do i z województwa, przekazywanie inwestorom wszelkich posiadanych i niezastrzeżonych prawem informacji mogących mieć wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu, a w szczególności o:

  • misjach handlowych lub inwestycyjnych;
  • konferencjach gospodarczych z udziałem inwestorów i władz regionu;
  • planach ekspansji zagranicznych inwestorów operujących na obszarze województwa świętokrzyskiego;
  • formach i efektach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez departament i władze województwa;
  • znacznej poprawie infrastruktury w regionie.

Oferta wsparcia

Spis treściTable of contents

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.