Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Polska na Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai
Temat

Polska na Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai

13 kwietnia 2025 r. rozpocznie się Wystawa Światowa Expo 2025 Osaka, Kansai – największe i najważniejsze wydarzenie gospodarczo-promocyjne na świecie. Udział Polski w wydarzeniu ma na celu wzmacnianie wizerunku na arenie międzynarodowej, nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych oraz promocję polskiej nauki, kultury i turystyki. Za realizację projektu odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wystawa Światowa Expo 2025 Osaka, Kansai
 • W trakcie sześciu miesięcy Expo odwiedzi 28 milionów osób, z czego 3,5 miliona będą stanowić goście zagraniczni.
 • Hasło przewodnie polskiej obecności na Wystawie Światowej to: „Poland. Heritage that drives the future” – „Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość”.  
 • Najważniejszymi dla naszego kraju momentami Wystawy będą: dwa Polsko-Japońskie Fora Gospodarcze, Dzień Polski, Święto Konstytucji 3 Maja.  

WYSTAWY ŚWIATOWE EXPO – IDEA

Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Ich skala porównywalna jest do igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata w piłce nożnej. Począwszy od pierwszej Wielkiej Wystawy w Londynie w 1851 roku, Wystawy Światowe na pół roku stają się stolicą świata, przyciągając rzesze gości – od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez biznesmenów poszukujących nowych kontraktów, po turystów.

Wystawy Światowe na początku były przede wszystkim forum do dzielenia się wiedzą oraz osiągnięciami naukowymi. Potem stały się też miejscem wspólnej debaty na temat wyzwań współczesnego świata, technologii i rozwoju. Wystawy są także wydarzeniami, dzięki którym szersza grupa odbiorców, poprzez bezpośredni kontakt z pawilonem narodowym i organizowanymi wydarzeniami, ma szansę „odkryć” lub „na nowo odkryć” dane państwo. Możliwość prezentacji kultury, wartości, tradycji, atrakcji turystycznych jest dla państw tak samo istotna, jak promocja gospodarcza.

WYSTAWA ŚWIATOWA EXPO 2025 OSAKA, KANSAI

Prefektura Osaka będzie po raz drugi gospodarzem Wystawy Światowej Expo. Po raz pierwszy Expo w Osace odbyło się w 1970 roku pod hasłem „Rozwój i harmonia dla ludzkości”. Jako kraj, Japonia będzie gościła Expo po raz trzeci – w 2005 roku odbyło się ono w prefekturze Aichi, a tematem wiodącym wystawy była „Mądrość natury”.

Expo odbędzie się od 13 kwietnia do 13 października 2025 roku, a na teren Wystawy wybrana została sztuczna wyspa Yumeshima na wodach Zatoki Osaka w regionie Kansai w mieście Osaka. Expo w Osace będzie okazją do przedstawienia światu najnowszych japońskich zdobyczy z zakresu m.in. transportu. Symbolem Expo mają stać się latające taksówki oraz statki napędzane wodorem, które wykorzystywane będą do przewozu turystów na teren Expo. Wszystkie transakcje płatnicze podczas Expo w Osace mają być bezgotówkowe. Wydarzenie będzie  pierwszą w historii „bezgotówkową” Wystawą Światową, którą Japonia będzie chciała wykorzystać do upowszechnienia płatności elektronicznych.

Hasło przewodnie Wystawy to „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia” –“Designing Future Society for Our Lives”, podkreśla zbliżenie narodów i ludzi poprzez współpracę na skalę globalną i ponad wszelkimi podziałami na rzecz dobrego życia oraz lepszego jutra dla wszystkich. Ma także motywować ludzi do myślenia o tym, jak chcą żyć i w jaki sposób mogą zmaksymalizować swój potencjał.

Temat przewodni realizowany będzie poprzez trzy podtematy odnoszące się do „Życia”:

 • Ratowanie życia – Saving Lives – ochrona i utrzymanie życia, poprawa opieki zdrowotnej, zapewnienie bezpieczeństwa za sprawą gotowości wobec wystąpienia katastrof naturalnych, harmonijne współistnienie człowieka ze środowiskiem naturalnym; 
 • Wzmacnianie życia – Empowering Lives – wzbogacanie życia jednostek i poszerzaniu ich potencjału, edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedłużenie zdrowego życia poprzez odpowiednie ćwiczenia i diety, maksymalizacja potencjału ludzkiego poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz robotyki;
 • Łączenie życia z innymi – Connecting Lives – zaangażowanie wszystkich, budowanie społeczności i wzbogacanie społeczeństwa.

Jednocześnie, zgodnie z koncepcją Organizatorów, Wystawa ma być tzw. „Żywym Laboratorium Innowacji” („People’s Living Lab”), przykładem „Jedność w Różnorodności” („Unity in Diversity”), skłaniać do poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Czym jest szczęśliwy sposób życia? („What is the happy way of life?”).  

Teren Expo o powierzchni 155 hektarów podzielony będzie na 3 części: Świat Pawilonów, Świat Wody i Świat Zieleni, natomiast okalać go będzie tzw. Ring – kładka dla pieszych sięgająca wysokości 20 m, o średnicy 600 m i długości 2 000 m – największa budowla drewniana na świecie. Organizatorzy przewidują, że Expo odwiedzi 28 milionów osób (głównie Japończyków), w tym 3,5 miliona gości zagranicznych.

POLSKA NA WYSTAWACH ŚWIATOWYCH

Obecność Polski na wystawach Expo ma ponad 150-letnią historię. W 1867 roku w Paryżu prezentowały się znane polskie firmy: fabryka fortepianów Małeckiego, atelier fotograficzne Maksymiliana Fajansa oraz fabryka narzędzi metalowych Troetzera. Polacy byli wielokrotnie nagradzani na wystawach w Wiedniu (1873 r.), Paryżu (1878 i 1889 r.) i Chicago (1893 r.). Pierwsze pawilony narodowe zaczęto budować w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowano w nich gospodarcze osiągnięcia Polski, przedstawiano jej historię i promowano wyroby naszych firm. W 1939 r. w Nowym Jorku odbyła się ostatnia przed II wojną światową wystawa z polskim udziałem.

Polska wróciła na stałe na Expo dopiero w 1992 roku w Sewilli. Polska uczestniczyła w Wystawach Światowych w Lizbonie (1998 r.), Hanowerze (2000 r.), Aichi (2005 r.), Saragossie (2008 r.), Szanghaju (2010 r.), Mediolanie (2015 r.), Astanie (2017 r.) i Dubaju (2021 r.). W Dubaju Pawilon Polski, którego motywem przewodnim było hasło „Kreatywność inspirowana naturą”, otrzymał od Organizatorów Srebrny Medal za najlepszą aranżację wnętrza.

Na przestrzeni lat na budowanie wizerunku Polski na Expo składały się liczne prezentacje polskiej gospodarki, kultury i zasobów naturalnych oraz zaangażowanie partnerów instytucjonalnych i komercyjnych. Wielokrotnie na sukces kraju na wydarzeniu miała także wpływ spektakularna architektura pawilonów, bezpośrednio dająca świadectwo polskiej kreatywności.

PAWILON POLSKI NA EXPO 2025 OSAKA, KANSAI

Areną prezentacji kraju będzie Pawilon Polski o powierzchni blisko 1000 m². Architektura pawilonu reprezentuje główne hasło opowiadające o „genie kreatywności” Polaków i jego wartości dla przyszłości społeczeństw. Pawilon Polski znajdować się będzie w pobliżu Strefy Wody, przynależnej do jednego z podtematów Wystawy, jakim jest „Ratowanie Życia”.

Projekt architektoniczny opiera się na zastosowaniu drewna, posiada organiczną formę dzięki łukom i krzywym. Forma bryły ma przywoływać skojarzenie rozchodzącej się fali kreatywności i innowacyjności Polaków – granice nie stoją na przeszkodzie, aby nowatorskie idee rozprzestrzeniały się daleko i wpływały na odległe obszary oraz aby zdobyta zagranicą wiedza powracała do grawitacyjnego środka narodu. 

Zaprojektowanie wyrazistej drewnianej fasady zbudowanej w oparciu o tradycyjną technikę łączenia drewna “Kigumi Koho”, to ukłon w stronę polskiej i japońskiej tradycyjnej architektury. Pawilon ma być dostępny dla różnych grup odbiorców i być pozbawiony „barier”.

Towarzyszem wieloaspektowej podróży po ekspozycji Pawilonu Polski będzie postać Fryderyka Chopina. Utworów wybitnego polskiego kompozytora będzie można też słuchać podczas planowanych cyklicznych recitali fortepianowych w sali koncertowej Pawilonu.

Za opracowanie koncepcji architektonicznej odpowiada polsko-hiszpański duet – Alicja Kubicka i Borja Martínez.  

POLSKA NA EXPO 2025 OSAKA, KANSAI – KONCEPCJA UDZIAŁU I CELE

Polska zostanie zaprezentowana jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie – kreatywni, otwarci, wykształceni, twórczy, odważni w swoich myślach i działaniach.

Hasłem przewodnim udziału Polski w Expo jest  „Poland. Heritage that drives the future” – „Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość”. Polacy sięgają do swojego dziedzictwa, które jest inspiracją do poszukiwania nowych odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Z dziedzictwa polskiej kultury wyłania się obraz niezłomności, otwartości, solidarności i chęci współdziałania, zwłaszcza w trudnych historycznie momentach widoczna jest ogromna kreatywna siła jednostek i całego społeczeństwa. Przekazywany przez pokolenia „gen kreatywności” pozwala działać na rzecz lepszej przyszłości, wspiera elastyczność względem nieoczekiwanych globalnych zmian, jest siłą generującą nowe idee rozwiązań technologicznych i społecznych.

Idea ta widoczna jest w talencie Polaków do znajdowania nowych możliwości, zwracaniu uwagi na dobrostan mający źródło w naturze i nieustannej kreacji.  

Głównymi celami udziału Polski w Expo 2025 Osaka, Kansai są:

 • budowa rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki – szeroka, wielopłaszczyznowa promocja polskiej gospodarki, kreatywności polskich firm i ich innowacyjnych rozwiązań;
 • wzrost rozpoznawalności polskich produktów za granicą oraz rozwój współpracy z rynkami pozaeuropejskimi;
 • rozwój współpracy gospodarczej z Japonią – rynkiem uznawanym za szczególnie perspektywiczny w kontekście branż strategicznych dla Polski, oraz z innymi krajami regionu;
 • umocnienie pozycji Polski jako bezpiecznej destynacji inwestycyjnej, szczególnie
  dla inwestycji z obszarów zaawansowanych technologicznie, gdzie niezbędna jest wysokiej jakości infrastruktura i kapitał ludzki;
 • rozwój turystyki z Japonii i państw azjatyckich do Polski;
 • promocja polskiej kultury.

Oprócz wydarzeń o charakterze biznesowym, w trakcie półrocznej obecności Polski na Expo odbędą się liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym i naukowym, w tym codzienne recitale z muzyką Fryderyka Chopina. Do najważniejszych wydarzeń na Expo należy zaliczyć oficjalną Ceremonię Otwarcia Pawilonu Polski, Święto Konstytucji 3 Maja (data pokrywa się z obchodami Dnia Konstytucji Japonii), Narodowy Dzień Polski. Tego dnia Polska zaprezentuje się szerokiemu gronu międzynarodowej publiczności zwiedzającej Wystawę.

EXPO 2025 OSAKA, KANSAIPROGRAM GOSPODARCZY

W centrum przygotowań Polski do udziału w Expo 2025 Osaka, Kansai stoi polski przedsiębiorca, a program gospodarczy, który realizowany będzie we współpracy z innymi instytucjami z obszaru wsparcia biznesu,  jest kluczowym elementem całego projektu. Oferta współpracy kierowana jest zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji i obejmuje wsparcie promocyjne, organizacyjne i finansowe w ekspansji na rynki azjatyckie, a przede wszystkim japoński.

Realizacja programu gospodarczego skupiona będzie w szczególności na branżach, które zostały zdefiniowane jako branże o największym potencjale eksportowym na rynki azjatyckie i najbardziej priorytetowe w relacjach handlowych z Japonią. Należą do nich: sektor medyczny i farmaceutyczny, sektor kosmetyczny, sektor IT/Fintech, sektor zielonych technologii (w tym branża wodorowa), sektor rolno-spożywczy (w tym AgriTech), sektor gamingowy.

Program Partnerski

Program Partnerski daje możliwość komercyjnej współpracy polskim firmom i instytucjom zainteresowanym szczególną formą uczestnictwa w Wystawie Światowej – udziałem w projektowaniu i wyposażeniu oraz programie wydarzeń Pawilonu Polski. To inicjatywa, która pozwala przedsiębiorcom, niezależnie od skali ich działalności, na jedyną w swoim rodzaju możliwość promocji, wzmocnienia planów ekspansji zagranicznej i współtworzenia polskiej prezentacji podczas tego najbardziej prestiżowego wydarzenia promocyjno-gospodarczego na świecie. Program Partnerski oferuje następujące uczestnictwa: Wyposażenie Pawilonu Polski, Wydarzenia Towarzyszące, Sponsoring Wydarzeń Towarzyszących i Partnerstwo Strategiczne.

Cykl szkoleniowy o rynku japońskim

W ramach przygotowań do udziału polskich firm w Expo 2025 Osaka, Kansai, pomiędzy styczniem a listopadem 2024 r. odbędzie się cykl branżowych webinariów/seminariów hybrydowych dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem relacji handlowych z Japonią lub rozważających ekspansję inwestycyjną w tym kraju. Szkolenia są pierwszym krokiem do ekspansji zagranicznej dla wielu polskich firm oraz poszerzeniem wiedzy dla tych – którzy już na dane rynki eksportują. Szkolenia pozwalają lepiej poznać specyfikę rynku japońskiego i przygotować się do misji wyjazdowych na targi branżowe organizowane przed lub w trakcie Wystawy Światowej. Program obejmuje webinarium branży rolno-spożywczej, branży zielonych technologii, branży kosmetycznej, branży medycznej i farmaceutycznej, branży gamingowej, branży IT/Fintech.

Misje biznesowe i wizyty studyjne dla dziennikarzy z Japonii

Cykl misji biznesowych dla firm z Japonii, połączonych z wizytami studyjnymi dla dziennikarzy z tamtejszego rynku będzie służyć zaznajomieniu przedstawicieli japońskich firm i mediów z polskimi osiągnięciami i ofertami firm z perspektywicznych dla rynku japońskiego branż. Misje połączone zostaną w czasie z wydarzeniami branżowymi realizowanymi w Polsce, skupiającymi przedstawicieli polskich firm, w tym także przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynku japońskim.

Działanie 2.25 FENG – Promocja marki innowacyjnych MŚP

Działanie 2.25 „Promocja marki innowacyjnych MŚP” dedykowane małym i średnim przedsiębiorcom, realizowane w formule konkursowej przez PARP w ramach Programu unijnego „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej Gospodarki” stanowi kontynuację idei budowania na arenie międzynarodowej wizerunku Polski w oparciu o Markę Polskiej Gospodarki, wykorzystując jednocześnie potencjał eksportowy i innowacyjny polskich przedsiębiorców. Przewidziany budżet projektu to 100 mln zł, którego beneficjenci mogą przeznaczyć pozyskane środki na:

 • sfinansowanie misji wyjazdowych do Japonii, udział w tragach branżowych,
 • działania promocyjne,
 • udział w jednym z Forów Gospodarczych realizowanych w ramach programu gospodarczego obecności Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai.

Szczegóły konkursu będą dostępne na stronie PARP

Polskie Mosty Technologiczne

Program PMT kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają wysoko rozwinięty technologicznie produkt lub usługę i które kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis. Program kierowany jest w szczególności do firm z doświadczeniem eksportowym i oferuje: opiekę merytoryczną w trakcie przygotowania planu ekspansji zagranicznej oraz wsparcie doświadczonych ekspertów ZBH/PAIH; zdobycie wiedzy o eksporcie poprzez uczestnictwo w warsztatach i webinariach; możliwość obniżenia kosztów wejścia na dany rynek. Firma nie może być już obecna na rynku japońskim (wyjątek stanowi nowa oferta), a wsparcie finansowe odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Rozpoczęcie naboru planowane w pierwszym półroczu 2024 r. Szczegóły programu będą dostępne na: www.paih.gov.pl/pmt

Polsko-Japońskie Fora Gospodarcze

Fora organizowane w ramach obchodów 10. rocznicy podpisania między Polską a Japonią partnerstwa strategicznego. Będą to najważniejsze wydarzenia gospodarcze przygotowane przez Polskę podczas Expo w Osace. Towarzyszyć im będą wizyty rządowe, misje polskich przedsiębiorców oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym (m.in. koncerty, wystawy) i gospodarczym (m.in. spotkania b2b, wizyty studyjne, wydarzenia targowe). Polsko – Japońskie Forum Eksportowe planowane jest na maj 2025 r., natomiast Polsko – Japońskie Forum Inwestycyjne na wrzesień 2025 r. Ich głównym celem jest promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych i prezentacja polskiego potencjału.

Wydarzenia branżowe w Japonii

Organizowane dla branż określonych jako perspektywiczne dla polskich firm na rynku japońskim i szerzej – azjatyckim. Tego typu wydarzenia, organizowane w formie dostosowanej do specyfiki danej branży będą skorelowane z planowanymi w 2025 r. stoiskami narodowymi na międzynarodowych targach odbywających się w Japonii oraz z kalendarzem wydarzeń Organizatora Expo.

Stoiska narodowe na targach branżowych w Japonii

W ramach wzmocnienia wizerunku polskich marek w Japonii, podczas Expo 2025 Osaka, Kansai instytucje wspierające internacjonalizację polskich firm planują w 2025 r. organizację stoisk narodowych podczas międzynarodowych targów w Japonii.

POLSKA NA EXPO – WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai znajduje się na stronie Expo.gov.pl. Informacje na temat możliwości współtworzenia pawilonu polskiego są dostępne w zakładce Program Partnerski.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)


ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.