Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUsługi prozdrowotne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Ewa Kubel | 2019-03-05 15:50:19
branżowe programy promocji, turystyka, zdrowie, opieka zdrowotna, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży usług prozdrowotnych - informacja dla przedsiębiorców

Polska Organizacja Turystyczna prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji usług prozdrowotnych: polish-health.com.

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży usług prozdrowotnych opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę usług prozdrowotnych. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora usług prozdrowotnych.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007 ):

79 Działalność organizatorów turytsyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.

 • 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
 • 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

55 Zakwaterowanie

 • 55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.9 Pozostałe zakwaterowanie

86 Opieka zdrowotna

 • 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
 • 86.10.Z – Działalność szpitali,
 • 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Termin realizacji programu

5 kwietnia 2018 r. - 30 czerwca 2020 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców

W zamieszczonym poniżej pliku znajdują się szczegółowe informacje na temat działań promocyjnych przewidzianych w programie promocji dla przedsiębiorców, w tym:

 • zakres obowiązkowych działań promocyjnych.
 • zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych.
 • zakres uzupełniających rodzajów działań promocyjnych.
 • działania promocyjne ogólne promujące całą branżę.

 


Ważne informacje

 • W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 • Osoby zainteresowane programem branżowym usług prozdrowotnych zapraszamy na stronę internetową dedykowaną programowi.
 • W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości wprowadziło zmiany w Branżowym Programie Promocji usług prozdrowotnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w pliku zamieszczonym poniżej.

 Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0

Pliki do pobrania

DHMBPP usługi prozdrowotnewersja05.03.2019
pdf | 354.89 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kursy i szkolenia osteopatyczne

Organizujemy podyplomowe kursy i szkolenia osteopatyczne, które przeznaczone są tylko dla osteopa...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-05-24 Dodał: Michał Dziurdzik Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Przewodnik KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi czujniki temperatu...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Przewodniki "POMIESZCZENIA CZYSTE TYPU CLEANROOM"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami działającymi w branży Cleanroom – ...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Biotechnologia, Przemysł farmaceutyczny, Farmacja i biotechnologia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert