Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMaszyny i urządzenia

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-10-12 10:52:15
po ir, poddziałanie 3.3.3, maszyny i urządzenia,

Program promocji branży maszyn i urządzeń - informacja dla przedsiębiorców

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży maszyn i urządzeń opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę maszyn i urządzeń. Program promocji przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora branży maszyn i urządzeń.

 

Adresaci programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007) :

06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej;

06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego;

07.10.Z - Górnictwo rud żelaza;

07.21.Z - Górnictwo rud uranu i toru;

07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych;

08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;

08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;

08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane;

09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;

22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;

25.94 Z - Produkcja złączy i śrub;

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;

27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych;

27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;

28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;

28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;

28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;

28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów;

28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;

28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;

28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;

28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;

28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;

28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu;

28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;

28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii;

28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;

28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;

28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego;

28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego;

28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów;

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.

 

Termin realizacji programu

12 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obowiązkowych

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Chiny,
 • Indie,
 • Iran,
 • Kazachstan,
 • Rosja,
 • Turcja.

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej pięciu (5) targach branżowych w charakterze wystawcy, przy czym przynajmniej dwa (2) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt. A.1, w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach pozaunijnych.
 1.  

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

AIMEX

Sydney,

Australia

wrzesień 2017, 2019

 

2.

SIMA – SIPSA

Algier

Algieria

październik 2018

 

3.

Bauma

Szanghaj,

Chiny

listopad 2018

2018

4.

China Coal and Mining EXPO

Pekin,

Chiny

październik 2017,

październik 2019

2017

5.

CIMES

Pekin,

Chiny

czerwiec 2018

 

6.

Agrofood West Africa

Akra,

Ghana

grudzień 2017,

grudzień  2018,

grudzień  2019

 

7.

IME KALKUTA

Kalkuta, Indie

listopad 2017,

listopad 2019

2017

8.

Bauma Conexpo Indie

New Delhi,

Indie

grudzień 2018

2018

9.

Construction Indonesia & Mining Indonesia

Jakarta,

Indonezja

wrzesień 2017,

wrzesień 2019

 

10.

IranConMin

Teheran,

Iran

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019

2017

11.

Iran Agrofood 2017

Teheran,

Iran

maj 2017,

maj 2018,

maj 2019

2018

12.

Project Iran

Teheran,

Iran

kwiecień 2017,

kwiecień 2018,

kwiecień 2019

 

13.

KazComac

Ałmaty,

Kazachstan

wrzesień 2017,

wrzesień 2018,

wrzesień 2019

2017, 2018

14.

Mining Week Kazakhstan

Karaganda,

Kazachstan

czerwiec 2017,

czerwiec 2018,

czerwiec 2019

 

15.

MiningWorld Central Asia /

Metaltech Central Asia

Ałmaty,

Kazachstan

wrzesień 2017,

wrzesień 2018,

wrzesień 2019

 

16.

AgroWorld Kazakhstan /

WorldFood Tech

Ałmaty,

Kazachstan

listopad 2017,

listopad  2018,

listopad 2019

2017

17.

EXPO Mongolia

Ułan Bator,

Mongolia

maj 2017,

maj 2018,

maj 2019

 

18.

Ugol Rosii

Nowokuźnieck,

Rosja

czerwiec 2017,

czerwiec 2018,

czerwiec 2019

2018

19.

YugAgro

Krasnodar,

Rosja

listopad lub grudzień 2017,

listopad lub grudzień 2018,

listopad lub grudzień 2019

 

20.

MosBuild

Moskwa,

Rosja

kwiecień 2017,

kwiecień 2018,

kwiecień 2019

 

21.

AGRITECHNICA ASIA

Bangkok,

Tajlandia

marzec 2017,

marzec 2018,

marzec 2019

 

22.

SIMA ASEAN

Bangkok,

Tajlandia

wrzesień 2017,

wrzesień 2018,

wrzesień 2019

 

23.

Minex

Izmir,

Turcja

październik 2017,

październik 2019

2019

24.

ANKOMAK

Istambuł,

Turcja

czerwiec 2017,

czerwiec 2018,

czerwiec 2019

2018

25.

AGROEXPO

Izmir,

Turcja

styczeń 2018,

styczeń 2019

2019

26.

KyivBuild

Kijów,

Ukraina

marzec 2017,

marzec 2018,

marzec 2019

 

27.

Mining World Ukraine

Kijów,

Ukraina

październik 2017,

październik 2018,

październik 2019

 

28.

Vietnam Mining

Hanoi,

Wietnam

kwiecień 2018

 

29.

Gulfood Manufacturing

Dubaj,

ZEA

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019

 

Wykaz targów branżowych o znaczeniu międzynarodowym organizowanych na terenie UE.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

SIMA

Paryż,

Francja

Marzec lub Kwiecień 2017,

Marzec lub Kwiecień 2019

 

2.

Intermat

Paryż,

Francja

Kwiecień 2018

 

3.

SMOPYC

Saragossa,

Hiszpania

Kwiecień 2017,

Kwiecień 2018,

Kwiecień 2019

 

4.

BAUMA GERMANY

Monachium,

Niemcy

Kwiecień 2019

 

5.

Agri Technica

Hanower,

Niemcy

Listopad 2017,

Listopad 2019

 

6.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Katowice,

Polska

Sierpień lub Wrzesień 2017,

Sierpień lub Wrzesień 2019

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w pkt. A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach, o których mowa w pkt. B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A.1.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań nieobowiązkowych

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w pkt. A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwości wzięcia udziału w grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych. Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum trzech (3) przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż trzy (3) dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A.2 ( z wyłączeniem krajów UE).

 

W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie sześć (6) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą maszyn i urządzeń, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą maszyn i urządzeń pochodzących z krajów, o których mowa w pkt. A.1. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż trzy (3) dni na miejscu. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do krajów, o których mowa w pkt. A.1, przy czym misja taka powinna trwać nie dłużej niż trzy (3) dni na miejscu i obejmować minimum: spotkanie/a z minimum dwoma (2) kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorcy biorący udział w misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań nieobowiązkowych – uzupełniających

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u realizatora branżowego programu promocji.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę maszyn i urządzeń.

1. Wykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących branżę maszyn i urządzeń będzie podmiot wybrany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze wykonawcy programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa i Portalu Promocji Eksportu. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, będą mogli korzystać z usług realizatora branżowego programu promocji w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

 

2. W ramach działań ogólnych promujących branżę maszyn i urządzeń zaplanowano m.in.:

 • reklama w katalogu targowym,
 • przygotowanie filmu promującego branżę maszyn i urządzeń,
 • organizację misji przyjazdowych z krajów, o których mowa w pkt. A.1,
 • przygotowanie strony internetowej poświęconej branży maszyn i urządzeń oraz przeprowadzenie kampanii internetowej,
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez możliwość:
  • bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym;
  • zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwa Rozwoju.
Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

maszynyiurzadzenia 1.03.2017
pdf | 269,31 KB
Pobierz