Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMaszyny i urządzenia

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Ewa Kubel | 2019-03-05 15:59:24
po ir, poddziałanie 3.3.3, maszyny i urządzenia, program branżowy

Program promocji branży maszyn i urządzeń - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji maszyn i urządzeń: polish-machine.com.

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży maszyn i urządzeń opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę maszyn i urządzeń. Program promocji przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora branży maszyn i urządzeń.

 

Adresaci programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007) :

06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej;

06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego;

07.10.Z - Górnictwo rud żelaza;

07.21.Z - Górnictwo rud uranu i toru;

07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych;

08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;

08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;

08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane;

09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;

22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;

25.94 Z - Produkcja złączy i śrub;

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;

27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych;

27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;

28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;

28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;

28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;

28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów;

28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;

28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;

28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;

28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;

28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;

28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu;

28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;

28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii;

28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;

28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;

28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego;

28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego;

28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów;

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.

 

Termin realizacji programu

5 kwietnia 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.

 

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców

W zamieszczonym poniżej pliku znajdują się szczegółowe informacje na temat działań promocyjnych przewidzianych w programie promocji dla przedsiębiorców, w tym:

  • zakres obowiązkowych działań promocyjnych.
  • zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych.
  • zakres uzupełniających rodzajów działań promocyjnych.
  • działania promocyjne ogólne promujące całą branżę.

 


 

Informacje dodatkowe

  • W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
  • Osoby zainteresowane Branzowym Programem Promocji maszyn i urządzeń zapraszamy na stronę internetową dedykowaną programowi.
  • W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości wprowadziło zmiany w Branżowym Programie Promocji maszyn i urządzeń. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w pliku zamieszczonym poniżej.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

DHMBPP maszynywersja05.03.2019
pdf | 354.55 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Ortodonta Toruń

Ortodonta zajmuje się naprawą wad zgryzu oraz niewłaściwości i krzywych zębów. Co dobrze z...
Polska - TORUŃ 2022-01-27 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Ortodonta pracuje nad leczeniem wad żuchwy oraz nieprawidłowości i krzywych zębów. Co dobr...
Polska - TORUŃ 2022-01-27 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta

Ortodonta trudni się leczeniem wad zgryzu oraz niewłaściwości i krzywych zębów. Co trzeba ...
Polska - TORUŃ 2022-01-27 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert