Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMaszyny i urządzenia

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2018-01-31 13:40:55
po ir, poddziałanie 3.3.3, maszyny i urządzenia, program branżowy

Program promocji branży maszyn i urządzeń - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji maszyn i urządzeń: polish-machine.com.

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży maszyn i urządzeń opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę maszyn i urządzeń. Program promocji przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora branży maszyn i urządzeń.

 

Adresaci programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007) :

06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej;

06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego;

07.10.Z - Górnictwo rud żelaza;

07.21.Z - Górnictwo rud uranu i toru;

07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych;

08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;

08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;

08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane;

09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;

22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;

25.94 Z - Produkcja złączy i śrub;

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;

27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych;

27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;

28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;

28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;

28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;

28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów;

28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;

28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;

28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;

28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;

28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;

28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu;

28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;

28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii;

28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;

28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;

28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego;

28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego;

28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów;

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obowiązkowych

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Chiny,
 • Indie,
 • Iran,
 • Kazachstan,
 • Rosja,
 • Turcja.

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej czterech (4) targach branżowych w charakterze wystawcy, przy czym przynajmniej dwa (2) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt. A.1, w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych.

L.p. Nazwa targów Miejsce odbywania się targów

Termin

odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne
1. Bauma

Szanghaj,

Chiny

listopad

2018

2018
2. China Coal and Mining EXPO

Pekin,

Chiny

październik 2019 2019
3. CIMES

Pekin,

Chiny

czerwiec

2018

 
4. IME KALKUTA Kalkuta, Indie

listopad

2018

listopad

2019

2018
5. Bauma Conexpo Indie

New Delhi,

Indie

grudzień

2018

2018
6. IranConMin

Teheran,

Iran

listopad

2018

listopad

2019

2018
7. Iran Agrofood 2017

Teheran,

Iran

czerwiec

2018

czerwiec

2019

2018
8. Project Iran

Teheran,

Iran

kwiecień

2018

kwiecień

2019

 
9. KazComac

Astana,

Kazachstan

czerwiec

2018

czerwiec

2019

2018

2019

10. Mining Week Kazakhstan

Karaganda

Kazachstan

kwiecień

2018

kwiecień

2019

 
11.

MiningWorld Central Asia /

Metaltech Central Asia

Astana,

Kazachstan

czerwiec

2018

czeriwec

2019

 
12.

AgroWorld Kazakhstan /

WorldFood Tech

Ałmaty,

Kazachstan

październik lub listopad

2018

październik lub listopad

2019

2018
13. Ugol Rosii

Nowokuźnieck,

Rosja

czerwiec

2018

czerwiec

2019

2018
14. YugAgro

Krasnodar,

Rosja

listopad

2018,

listopad

2019

 
15. MosBuild

Moskwa,

Rosja

kwiecień

2018

kwiecień

2019

 
16. FramingExpo

Krasnodar,

Rosja

październik 2018

październik 2019

 
17. Minex

Izmir

Turcja

październik 2019 2019
18. ANKOMAK

Instanbuł

Turcja

maj

2018

maj

2019

2018
19. AGROEXPO

Izmir

Turcja

luty

2018

luty

2019

2019

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach zagranicznych poza UE.

Lp.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

1.

AIMEX

Sydney,

Australia

sierpień

2019

2.

SIMA – SIPSA

Algier

Algieria

październik

2018

3.

Agrofood West Africa

Akra,

Ghana

grudzień 

2018,

grudzień 

2019

4.

Construction Indonesia & Mining Indonesia

Jakarta,

Indonezja

wrzesień

2019

5.

EXPO Mongolia

Ułan Bator,

Mongolia

październik

2018,

październik

2019

6.

AGRITECHNICA ASIA

Bangkok,

Tajlandia

sierpień

2018,

sierpień

2019

7.

SIMA ASEAN

Bangkok,

Tajlandia

czerwiec

2018,

czerwiec

2019

8.

KyivBuild

Kijów,

Ukraina

 

maj

2018,

maj

2019

9.

Mining World Ukraine

Kijów,

Ukraina

październik

2018,

październik

2019

10.

Vietnam Mining

Hanoi,

Wietnam

kwiecień

2018

11.

Gulfood Manufacturing

Dubaj,

ZEA

listopad

2018,

listopad

2019

 

Wykaz targów branżowych o znaczeniu międzynarodowym organizowanych na rynkach UE.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

1.

SIMA

Paryż,

Francja

luty

2019

2.

Intermat

Paryż,

Francja

Kwiecień

2018

3.

SMOPYC

Saragossa,

Hiszpania

Kwiecień

2018,

Kwiecień

2019

4.

BAUMA GERMANY

Monachium,

Niemcy

Kwiecień

2019

5.

Agri Technica

Hanower,

Niemcy

Listopad

2019

6.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Katowice,

Polska

Wrzesień

2019

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Przedsiębiorca może zakupić jedną usługę doradczą niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, która może dotyczyć przygotowania wejścia na jeden lub więcej wybranych rynków perspektywicznych.

 

Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych z określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach z pkt. B Zakres wymaganych rodzajów dziallanosci promocyjnych, przy czym co najmniej 2 działania muszą dotyczyć wskazanych przez przedsiębiorcę pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Przedsiębiorca może wziąć udział w dwóch działaniach tego samego rodzaju, o których mowa w pkt. B. Zakres wymaganych rodzajów dziallanosci promocyjnych, jeśli program nie ogranicza takiej możliwości.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres wymaganych  rodzajów działań promocyjnych:

1.Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch (2) grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej.

 

Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych tabele: Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych oraz Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach zagranicznych poza UE.

 

W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

Wyjazdowa grupowa misja gospodarcza może być zorganizowana samodzielnieprzez przedsiębiorcę.

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego z krajów wymienionych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. W ramach misji możliwe jest wzięcie udziału w międzynarodowym wydarzeniu branżowym wskazanym w tabeli Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Misja powinna mieć charakter indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą maszyn i urządzeń, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą maszyn i urządzeń pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji.

 

Raport z misji jest przedstawiany operatorowi branżowego programu promocji w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań nieobowiązkowych – uzupełniających

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii bądź możliwe do pozyskania u realizatora branżowego programu promocji.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę maszyn i urządzeń.

1. operatorem programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących branżę maszyn i urządzeń będzie podmiot wybrany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze wykonawcy programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Portalu Promocji Eksportu. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, będą mogli korzystać z usług realizatora branżowego programu promocji w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

 

2. W ramach działań ogólnych promujących branżę maszyn i urządzeń zaplanowano m.in.:

 • reklama w katalogu targowym,
 • przygotowanie filmu promującego branżę maszyn i urządzeń,
 • organizację misji przyjazdowych z krajów, o których mowa w pkt. A.Zakres obowiązkowych działań promocyjnych,
 • przygotowanie strony internetowej poświęconej branży maszyn i urządzeń oraz przeprowadzenie kampanii internetowej,
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez możliwość:
  • bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska;
  • zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Informacje dodatkowe

 • W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 • Osoby zainteresowane Branzowym Programem Promocji maszyn i urządzeń zapraszamy na stronę internetową dedykowaną programowi.
 • W dniu 11 stycznia 2018 r. Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości wprowadziło zmiany w Branżowym Programie Promocji maszyn i urządzeń. Zmiany dotyczą zmian w termiach targów. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w powyższym artykule oraz w pliku zamieszczonym poniżej.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

BPPmaszynyiurzadzenia20180111
pdf | 270,48 KB
Pobierz