Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKosmetyki

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-12-07 11:45:36
branżowe programy promocji, kosmetyki, pielęgnacja włosów, zapachy, dobre samopoczucie, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży kosmetycznej - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji kosmetyków: cosmetics.trade.gov.pl.

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży kosmetycznej opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę kosmetyczną. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora kosmetycznego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

 • 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden (1) z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Zjednoczone Emiraty Arabskie  (ZEA),
 • Ukraina,
 • Rosja,
 • Japonia,
 • Turcja,
 • Indonezja,
 • Chiny/Hongkong,
 • Korea Południowa.

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech (4) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej dwa (2) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt A.1., w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

BeautyWorld Middle East

Dubaj,

ZEA

maj

2018,

maj

2019

2018,

2019

2.

Cosmoprof Asia

Hongkong,

Chiny

listopad

2018,

listopad

2019

2018,

2019

3.

Intercharm

Moskwa,

Rosja

październik, 2018,

październik, 2019

 

4.

Intercharm Ukraine

Kijów,

Ukraina

wrzesień

2018,

wrzesień

2019

 

5.

Cosme Tokyo

Tokio,

Japonia

styczeń

2018,

styczeń

2019

 

6.

Cosmobeaute Indonesia

Dżakarta,

Indonezja

październik 2018,

październik 2019

 

7.

Cosmobeauty

Seul,

Korea Południowa

kwiecień

2018,

kwiecień

2019

 

8.

Beauty Eurasia

Istambuł,

Turcja

kwiecień

2018,

kwiecień

2019

 

9.

China Beauty Expo

Szanghaj,

Chiny

maj

2018,

maj

2019

 

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach zagranicznych poza UE.

L.p.  Nazwa targów

Miejsce

odbywania się targów

Termin

odbywania się targów

1 Cosmoprof North America

Las Vegas,

USA

lipiec

2018,

lipiec

2019

2. Professional Beauty

Johannesburg,

RPA

sierpień

2018,

sierpień

2019

3. Saudi Health&Beauty

Jeddah,

Arabia Saudyjska

listopad

2018,

listopad

2019

4. Beyond Beauty ASEAN

Tajlandia,

Bangkok

wrzesień

2018,

wrzesień

2019

5. Tabriz Cosmetics

Tabriz,

Iran

lipiec

2018,

lipiec

2019

6. COSMEX

Tabriz,

Iran

lipiec

2018,

lipiec

2019

7. Iran Beauty&Clean

Teheran,

Iran

kwiecień 

2018,

kwiecień

2019

8.

Pars Detergent Specialized Exhibition of Detergent, Beauty Products,

Hygienic, Cellulose Products and Machinery

Mashhad,

Iran

listopad

2018,

listopad

2019

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach UE.

L.p. Nazwa targów Miejsce odbywania się targów Termin odbywania się targów Narodowe stoisko informacyjne
1.

Cosmoprof

Bolonia

Bolonia,

Włochy

marzec

2018

marzec

2019

2018

2019

 

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

Przedsiębiorca może zakupić jedną usługę doradczą niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, która może dotyczyć przygotowania wejścia na jeden lub więcej wybranych rynków perspektywicznych.

 

Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych z określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach z pkt. B. Zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych, przy czym co najmniej 2 działania muszą dotyczyć wskazanych przez przedsiębiorcę pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych.

 

Przedsiębiorca może wziąć udział w dwóch działaniach tego samego rodzaju, o których mowa w pkt. B. Zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych jeśli program nie ogranicza takiej możliwości.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch (2) grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej.

 

Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych tabele: Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych oraz Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach  zagranicznych poza UE.

 

W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

Wyjazdowa grupowa misja gospodarcza może być zorganizowana samodzielnie przez przedsiębiorcę.

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego z krajów wymienionych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. W ramach misji możliwe jest wzięcie udziału w międzynarodowym wydarzeniu branżowym wskazanym w tabeli Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach perspektywicznych  w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Misja powinna mieć charakter indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą kosmetyczną, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą kosmetyczną pochodzących z krajów, o których mowa w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań promocyjnych. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji.

 

Raport z misji jest przedstawiany operatorowi branżowego programu promocji w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych – uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno - promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, w tym panelu promocyjnego MPG, dostępne są na Portalu Promocji Eksportu i stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u operatora branżowego programu promocji.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę kosmetyczną.

1. Realizator branżowego programu promocji branży kosmetycznej zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży kosmetycznej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Portalu Promocji Eksportu.

 

2. W ramach działań ogólnych promujących polską branżę kosmetyczną zaplanowano:

 • reklamy i publikacje w zagranicznej prasie branżowej nt. polskiej branży kosmetycznej;
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem stoiska;
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Informacje dodatkowe
Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 1

Pliki do pobrania

BPPkosmetyki06.11.2017
pdf | 260,83 KB
Pobierz