Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKosmetyki

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-03-08 09:51:33
branżowe programy promocji, kosmetyki, pielęgnacja włosów, zapachy, dobre samopoczucie, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży kosmetycznej - informacja dla przedsiębiorców

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży kosmetycznej opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę kosmetyczną. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora kosmetycznego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

 • 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden (1) z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Ukraina,
 • Rosja,
 • Japonia,
 • Turcja,
 • Indonezja,
 • Chiny/Hongkong,
 • Korea Południowa.

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej dziewięciu (9) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej trzy (3) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt A.1., w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

Cosmoprof Bolonia

Bolonia, Włochy

marzec 2017,

marzec 2018,

marzeec 2019

Organizacja stoiska narodowego w każdej edycji

2.

BeautyWorld Middle East

Dubaj,

ZEA

maj 2017,

maj 2018,

maj 2019

Organizacja stoiska narodowego w każdej edycji

3.

Cosmoprof Asia

Hongkong,

Chiny

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019

Organizacja stoiska narodowego w edycji 2017 i 2018

4.

Intercharm

Moskwa,

Rosja

październik, 2017,

październik, 2018,

październik, 2019

 

5.

Intercharm Ukraine

Kijów,

Ukraina

wrzesień 2017,

wrzesień 2018,

wrzesień 2019

 

6.

Cosmoprof North America

Las Vegas,

USA

lipiec 2017,

lipiec 2018,

lipiec 2019

 

7.

Cosme Tokyo

Tokio,

Japonia

styczeń 2018,

styczeń 2019

 

8.

Cosmobeaute Indonesia

Dżakarta,

Indonezja

październik 2017,

październik 2018,

październik 2019

 

9.

Cosmobeauty

Seul,

Korea Południowa

kwiecień 2017,

kwiecień 2018,

kwiecień 2019

 

10.

Professional Beauty

Johannesburg,

RPA

sierpień 2017,

sierpień 2018,

sierpień 2019

 

11.

Saudi Health&Beauty

Jeddah,

Arabia Saudyjska

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019

 

12.

Beauty Eurasia

Istambuł,

Turcja

kwiecień 2017,

kwiecień 2018,

kwiecień 2019

 

13.

China Beauty Expo

Szanghaj,

Chiny

maj 2017,

maj 2018,

maj 2019

 

14.

Beyond Beauty ASEAN

Tajlandia,

Bangkok

wrzesień 2017,

wrzesień 2018,

wrzesień2019

 

15.

Tabriz Cosmetics

Tabriz,

Iran

lipiec 2017,

lipiec 2018,

lipiec 2019

 

16.

COSMEX

Tabriz,

Iran

lipiec 2017,

lipiec 2018,

lipiec 2019

 

17.

Iran Beauty&Clean

Teheran,

Iran

kwiecień 2017,

kwiecień 2018,

kwiecień 2019

 

18.

Pars Detergent Specialized Exhibition of Detergent, Beauty Products, Hygienic, Cellulose Products and Machinery

Mashhad,

Iran

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019

 

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach, o których mowa w pkt B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A.1.

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt IV.A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwość wzięcia udziału w grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A.2 (z wyłączeniem krajów UE).

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi w celach informacyjnych.

3.Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie sześć (6) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych), których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą kosmetyczną pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A.1. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji .

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi w celach informacyjnych.

4.Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej/handlowej do krajów, o których mowa w pkt A.1, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i powinna obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 4 kontrahentami oraz organizację pokazu lub prezentacji dla kontrahentów.

Przedsiębiorca biorący udział w indywidualnej misji gospodarczej jest zobowiązany po odbyciu misji przedstawić raport z jej przebiegu zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z indywidualnej misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi branżowego programu promocji branży kosmetycznej w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych – uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, w tym panelu promocyjnego MPG, dostępne są na Portalu Promocji Eksportu i stronie Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u realizatora branżowego programu promocji.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę kosmetyczną.

1. Realizator branżowego programu promocji branży kosmetycznej zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży kosmetycznej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Portalu Promocji Eksportu.

2. W ramach działań ogólnych promujących polską branżę kosmetyczną zaplanowano:

 • reklamy i publikacje w zagranicznej prasie branżowej nt. polskiej branży kosmetycznej;
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem stoiska;
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

 

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Eksportowej Ministerstwa Rozwoju.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 2 0

Pliki do pobrania

kosmetyki 1.03.2017
pdf | 255,94 KB
Pobierz