Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzęści samochodowe i lotnicze

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-11-13 13:09:23
branżowe programy promocji, poddziałanie 3.3.3, po ir, części samochodowe, części lotnicze, drony

Program promocji branży części samochodowych i lotniczych - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji części samochodowych i lotniczych: parts.trade.gov.pl.

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży części samochodowych i lotniczych opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę części samochodowych i lotniczych. Program przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji branży.

 

Adresaci programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007) :

2211Z Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,

2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

2312Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,

2319Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła włączając szkło techniczne,

2391Z Produkcja wyrobów ściernych,

2434Z Produkcja metali, produkcja drutów ze stali poprzez ciągnienie na zimno stalowych prętów,

2452Z Odlewnictwo staliwa,

2453Z Odlewnictwo metali lekkich,

2550Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,

2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

2591Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana,

2593Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2651Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,

2670Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,

2720Z Produkcja baterii i akumulatorów,

2733Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,

2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

2790Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,

2813Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

2815Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,

2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,

2824Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

2829Z Produkcja pojemników metalowych,

2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2910Z Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,

2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,

2930Z Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,

2931Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,

2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

3030Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

3091Z Produkcja motocykli,

3299Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,

3316Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,

4510Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

4530Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,

4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

2910E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

2910D Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,

7120B Pozostałe badania i analizy techniczne.

1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,

1412Z Produkcja odzieży roboczej,

1920Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

2016Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

2030Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,

2041Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,

2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

2053Z Produkcja olejków eterycznych,

2059Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obowiązkowych:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Chiny,
 • Australia,
 • Rosja,
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – (USA),
 • Kanada,
 • Meksyk,
 • Republika Południowej Afryki – (RPA).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej szczęściu (6) działaniach targowych, o których mowa poniżej, w tym przynajmniej dwa (2) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt A.1 przy czym przynajmniej jedno (1) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach pozaunijnych.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

Automechanika Dubai

Dubaj, ZEA

maj 2017,

2018, 2019

 

2.

AVALON - Australian International Aerospace & Defence Exposition

Geelong, Australia

luty/marzec 2017,

2019

2019

3.

Australian Auto Aftermarket Expo

Melbourne, Australia

kwiecień 2017,

2019

 

4.

MIMS Automechanika

Moskwa, Rosja

sierpień 2017,

2018, 2019

2018

5.

Autocomplex

listopad 2017,

2018, 2019

 

6.

Automechanika Sankt Petersburg

Stankt Petersburg, Rosja

marzec 2017, 2019

2019

7.

SIA Autotech Service

Ukraina

maj 2017,

2018, 2019

 

8.

Automechanika Shaghai

Szanghaj, Chiny

listopad/grudzień 2017,

2018, 2019

2017

9.

EquipAuto

Algier, Algieria

marzec 2017,

2018, 2019

 

10.

Iran Motor Show

Meszhed, Iran

kwiecień 2017,

2018, 2019

 

11.

IAP – Auto Parts International Exhibition

Teheran, Iran

listopad 2017,

2018, 2019

 

12.

International Aviation & Space Industries Exhibition of Iran

2018

 

13.

Automechanika South Africa

Johannesburg, RPA

wrzesień 2017,

2018, 2019

2019

14.

Singapore Air Show

Singapur

2018

 

15.

Automechnika Istanbul

Stambuł, Turcja

kwiecień 2017,

2018, 2019

 

16.

HLS and Cyber Conference

Tel Awiw, Izrael

listopad 2018, 2019

 

17.

International Israel Autonomous and Unmanned Systems Conference

Izrael

2018

2018

18.

INA PAACE Automechanika Mexico City

Meksyk

czerwiec 2017, 2018, 2019

2018

19.

Automotive Aftermarket Industry And Tuning Trade Fair

czerwiec 2017,

2018, 2019

 

20.

Automotive Aftermarket Industry Week (AAIW)

Las Vegas, USA

listopad 2017, 2018, 2019

 

21.

AAPEX

listopad 2017,

2018, 2019

2018, 2019

22.

SEMA Show

listopad 2017,

2018, 2019

 

23.

BigR Rematec

październik 2017,

2018, 2019

 

24.

Automechnika Chicago

Chicago, USA

lipiec 2017, 2019

 

25.

The Commercial UAV Show Asia

Singapur

wrzesień 2017,

2018, 2019

 

26.

Unmanned Canada

Kanada

listopad 2017

2018, 2019

2017, 2018

27.

Canadian International Airshow

Toronto, Kanada

wrzesień 2017,

2018, 2019

 

28.

Aerospace & Defense Supplier Summit

Seattle, USA

2018

2018

29.

Aeromart

Montreal, Kanada

kwiecień 2017,

2019

2019

30.

Unmanned Systems Conference & Exhibition India

New Delhi, Indie

listopad 2017,

2018, 2019

 

31.

Automec

Sao Paulo, Brazylia

kwiecień 2017,

2019

 

Wykaz targów branżowych o znaczeniu międzynarodowym organizowanych na terenie UE.

L.p

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

Equip Auto

Paryż, Francja

 

październik 2017, 2019

 

2.

Paris Air Show

czerwiec 2017, 2019

 

3.

 

ILA Berlin Air Show - International Aerospace Exhibition

Berlin, Niemcy

 

 

 

4.

Automechanika Frankfurt

Frankfurt, Niemcy

 

 

5.

Automechanika Birmingham

Birmingham, Wlk. Brytania

czerwiec 2017, 2018, 2019

 

6.

Rematec

Amsterdam, Holandia

czerwiec 2017, 2018, 2019

 

7.

Autopromotec

Bolonia, Włochy

maj 2017, 2018, 2019

 

8.

Targi Techniki Motoryzacyjnej – TTM

Poznań, Polska

 

 

9.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego - MSPO

Kielce, Polska

wrzesień 2017, 2018, 2019

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach, o których mowa w pkt. B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A.1.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań nieobowiązkowych:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwości wzięcia udziału w grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych.

 

Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum

 

3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w tabeli nr 1. W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie sześć (6) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych), których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu.

Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą, pochodzących z krajów, o których mowa w pkt. A.1. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do krajów, o których mowa w pkt A.1, przy czym misja taka powinna trwać nie dłużej niż 3 dni na miejscu i obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 2 kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów.

 

Przedsiębiorca biorący udział w misji gospodarczej jest zobowiązany po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań nieobowiązkowych - uzupełniających:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na Portalu Promocji Eksportu i stronie Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę.

Realizator branżowego programu promocji części samochodowych i lotniczych zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa i Portalu Promocji Eksportu.

 

W ramach działań ogólnych promujących branżę zaplanowano:

 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
 • reklmę w katalogu targowym,
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym, po wczesniejszym uzgodneniu z organizatorem stoiska;
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym, po wczesniejszym uzgodneniu z organizatorem stoiska.

Informacje dodatkowe

Pliki do pobrania

czescisamochodowe 1.03.2017
pdf | 266,26 KB
Pobierz