Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzęści samochodowe i lotnicze

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Ewa Kubel | 2019-03-05 16:00:25
branżowe programy promocji, poddziałanie 3.3.3, po ir, części samochodowe, części lotnicze, drony

Program promocji branży części samochodowych i lotniczych - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji części samochodowych i lotniczych: polish-aviationparts.com.

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży części samochodowych i lotniczych opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę części samochodowych i lotniczych. Program przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji branży.

 

Adresaci programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

2211Z Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,

2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

2312Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,

2319Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła włączając szkło techniczne,

2391Z Produkcja wyrobów ściernych,

2434Z Produkcja metali, produkcja drutów ze stali poprzez ciągnienie na zimno stalowych prętów,

2452Z Odlewnictwo staliwa,

2453Z Odlewnictwo metali lekkich,

2550Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,

2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

2591Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana,

2593Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2651Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,

2670Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,

2720Z Produkcja baterii i akumulatorów,

2733Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,

2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

2790Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,

2813Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

2815Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,

2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,

2824Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

2829Z Produkcja pojemników metalowych,

2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2910Z Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,

2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,

2930Z Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,

2931Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,

2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

3030Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

3091Z Produkcja motocykli,

3299Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,

3316Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,

4510Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

4530Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

2910E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

2910D Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,

7120B Pozostałe badania i analizy techniczne.

1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,

1412Z Produkcja odzieży roboczej,

1920Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

2016Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

2030Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,

2041Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,

2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

2053Z Produkcja olejków eterycznych,

2059Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

 

Termin realizacji programu

5 kwietnia 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.

 

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców

W zamieszczonym poniżej pliku znajdują się szczegółowe informacje na temat działań promocyjnych przewidzianych w programie promocji dla przedsiębiorców, w tym:

  • zakres obowiązkowych działań promocyjnych.
  • zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych.
  • zakres uzupełniających rodzajów działań promocyjnych.
  • działania promocyjne ogólne promujące całą branżę.

 


 

Informacje dodatkowe

  • W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
  • Osoby zainteresowane Branżowym Programem Promocji części samochodowych i lotniczych zapraszamy na stronę internetową dedykowaną programowi.
  • W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości wprowadziło zmiany w Branżowym Programie Promocji części samochodowych i lotniczych. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w pliku zamieszczonym poniżej.
Pliki do pobrania

DHMBPP części samochodowewersja05.03.2019
pdf | 290.79 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Ortodoncja i protetyka stomatologiczna

Ortodonta Toruń Protetyk Toruń Protetyk Toruń Protetyka stomatologiczna Toruń W ja...
Polska - TORUŃ 2022-01-28 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

OKNA PCV

Na początek Wybór okien do domu jest wyjątkowo istotny nie tylko ze względu na wygląd i estety...
Polska - Toruń 2022-01-20 Dodał: Dominika Grochal Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta toruń

Jakie są etapy wykonania protetycznego mostu Mosty protetyczne są dobrym sposobem na uzupełnie...
Polska - TORUŃ 2022-01-16 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert