Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBudowa i wykańczanie budowli

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Ewa Kubel | 2019-03-05 15:53:08
po ir, poddziałanie 3.3.3, budownictwo

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli – informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji budowy i wykańczania budowli: polish-construction.com.

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę budowy i wykańczania budowli. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora budowlanego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych    do wyplatania – z wyłączeniem 16.24.Z;

7.11.Z. Produkcja masy włóknistej;

17.24.Z. Produkcja tapet;

20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych – z wyłączeniem 20.11.Z i 20.15.Z.;

20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;

20.52.Z. Produkcja klejów;

20.60.Z. Produkcja włókien chemicznych;

22.19.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych ;

23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;

24. Produkcja metali – z wyłączeniem 24.43.Z., 24.46.Z.;

25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – z wyłączeniem 25.40.Z., 25.71.Z.;

26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – z wyłączeniem 26.2., 26.4., 26.52.Z., 26.6., 26.7., 26.8.;

27. Produkcja urządzeń elektrycznych;

28.1. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.11.Z., 28.13.Z., 28.15.Z.;

28.2. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.23.Z.;

32.91.Z. Produkcja mioteł, szczotek, pędzli;

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

43. Roboty budowlane specjalistyczne;

71.1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

 

Termin realizacji programu

5 kwietnia 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.

 

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców

W zamieszczonym poniżej pliku znajdują się szczegółowe informacje na temat działań promocyjnych przewidzianych w programie promocji dla przedsiębiorców, w tym:

  • zakres obowiązkowych działań promocyjnych.
  • zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych.
  • zakres uzupełniających rodzajów działań promocyjnych.
  • działania promocyjne ogólne promujące całą branżę.

 


Ważne informacje

  • W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
  • Osoby zainteresowane Branżowym Programem Promocji budowy i wykańczania budowli zapraszamy na stronę internetową dedykowaną programowi.
  • W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości wprowadziło zmiany w Branżowym Programie Promocji budowy i wykańczania budowli. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w pliku zamieszczonym poniżej.
Pliki do pobrania

DHMBPPbudowlanawersja05.03.2019
pdf | 357.41 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Protetyk Toruń

Protetyk Protetyk www.protetyktorun.pl W jaki sposób przebiegają etapy zakładania...
Polska - TORUŃ 2022-01-28 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Protezy stomatologiczne

www.protetyktorun.pl Protetyka stomatologiczna Protetyk W jaki sposób przebiegają...
Polska - TORUŃ 2022-01-28 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna Protetyk Toruń Protetyk Toruń Jakie są fazy zakładania mostu p...
Polska - TORUŃ 2022-01-28 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert