Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBudowa i wykańczanie budowli

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2018-01-11 08:36:27
po ir, poddziałanie 3.3.3, budownictwo

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli – informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji budowy i wykańczania budowli: construction.trade.gov.pl.

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę budowy i wykańczania budowli. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora budowlanego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych    do wyplatania – z wyłączeniem 16.24.Z;

7.11.Z. Produkcja masy włóknistej;

17.24.Z. Produkcja tapet;

20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych – z wyłączeniem 20.11.Z i 20.15.Z.;

20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;

20.52.Z. Produkcja klejów;

20.60.Z. Produkcja włókien chemicznych;

22.19.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych ;

23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;

24. Produkcja metali – z wyłączeniem 24.43.Z., 24.46.Z.;

25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – z wyłączeniem 25.40.Z., 25.71.Z.;

26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – z wyłączeniem 26.2., 26.4., 26.52.Z., 26.6., 26.7., 26.8.;

27. Produkcja urządzeń elektrycznych;

28.1. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.11.Z., 28.13.Z., 28.15.Z.;

28.2. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.23.Z.;

32.91.Z. Produkcja mioteł, szczotek, pędzli;

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

43. Roboty budowlane specjalistyczne;

71.1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie

promocji dla przedsiębiorców

 

A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Kazachstan,
 • Azerbejdżan,
 • Rosja,
 • Iran,
 • Ukraina,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA),
 • Turcja,
 • Norwegia.

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech (4) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej dwa (2) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmmniej jedno (1) stanowić powinna impreza targowa na wybranym w ramach pkt. A.1 rynku perspektywicznym, podczas której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

 

Wykaz targów branzowych organizowanych na rynkach perspektywicznych

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

INTERBUILDEXPO

Kijów

UKRAINA

Marzec

2018,

Marzec

2019

Marzec

2018

2.

INTERNATIONAL INDUSTRIAL FORUM

Kijów

UKRAINA

Listopad

 2018,

Listopad

2019

 

3.

AQUA THERM KIEV

Kijów

UKRAINA

Maj

2018,

Maj

2019

 

4.

ELCOM UKRAINE

Kijów

UKRAINA

Kwiecień

 2018,

Kwiecień

2019

 

5.

MOSBUILD/ WorldBuild Moscow

Moskwa

ROSJA

Kwiecień

2018,

Kwiecień

2019

Kwiecień 2018

6.

AQUA THERM MOSCOW

Moskwa

ROSJA

Luty

2018,

Luty

2019

 

7.

INTERLIGHT

Moskwa

ROSJA

Listopad 

2018,

Listopad

2019

 

8.

BYGG REIS DEG

Lillestrom (Oslo)

NORWEGIA

Październik

2019

Październik

2019

9.

Eliaden (budowlano – energetyczne)

Oslo

NORWEGIA

Maj lub Czerwiec

2018

 

10.

VVS Dagene

Lillestrom

NORWEGIA

Październik

2018

 

11.

 

KAZBUILD/ WorldBuild Almaty

Ałmaty

KAZACHSTAN

 

Wrzesień

2018,

Wrzesień

2019

 

Wrzesień 2018

AquaTherm

 

12.

POWER – KAZ- INDUSTRY

Ałmaty

 KAZACHSTAN

Maj

2018,

Maj

2019

 

13.

BAKU BUILD/ WorldBuild Baku

Baku

AZERBEJDŻAN

 

Październik 2018,

Październik

2019

 

Październik 2018

AquaTherm

 

14.

YAPI /TurkeyBuild Istambul

Stambuł

TURCJA

Maj

2018,

Maj

2019

Maj 2018

15.

IRANCONFAIR

Teheran

IRAN

Sierpień

 2018,

Sierpień

2019

Sierpień 2018

16.

BUILDEXPO

Tebriz

IRAN

Maj 

2018,

Maj

2019

 

17.

PROJECT IRAN

Teheran

IRAN

Kwiecień

2018,

Kwiecień

2019

Kwiecień 2018

18.

THE BIG FIVE

Dubaj

ZEA

Listopad 

 2018,

Listopad

2019

Listopad 2018

19.

ELECTRICITY MIDDLE EAST

Dubaj

 ZEA

Luty

2018,

Luty

2019

 

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach zahranicznych poza UE

L.p. Nazwa targów Miejsce odbywania się targów

Termin

odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne
1. BUDPRAGRES

Mińsk

BIAŁORUŚ

Wrzesień

2018,

Wrzesień

2019

Wrzesień

2018

2. ENERGY EXPO

Mińsk

BIAŁORUŚ

Październik

2018,

Październik

2019

 
3. SWISSBAU

Basel

SZWAJCARIA

Styczeń

2018

 
4. BUILD4ASIA

Hong Kong

CHINY

Maj

2018,

Maj

2019

 
5.

VIETNAM INTERNACIONAL CONSTRUCTION & BUILDING

EXHIBITION

Ho Chi Minh City

WIETNAM

Czerwiec

2018,

Czerwiec

2019

 
6. STIP INTERNATIONAL PUBLIC WORKS AND CONSTRUCTION TRADE FAIR

Algier

ALGIERIA

Listopad

2018,

Listopad

2019

 
7. THE BIG SHOW

Maskat

OMAN

Marzec

2018,

Marzec

2019

 
8. PROJECT QATAR

Doha

KATAR

Maj

2018,

Maj

2019

 
9. AFRICA BUILD

Lagos

NIGERIA

Luty

2018,

Luty

2019

 
10. IBS SHOW

Orlando, Las Vegas 

USA

Styczeń

2018,

Styczeń

2019

 
11. WORLD OF CONCRETE

Los Angeles

USA

Styczeń

2018,

Styczeń

2019

 

 

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach UE

L.p. Nazwa targów Mijesce odbywania się targów Termin Narodowe stoisko informacyjne

1.

BATIMAT

Paryż

 FRANCJA

Listopad 2019

 

2.

EQUIPBAIE

Paryż

FRANCJA

Listopad 2018

 

3.

BAU

Monachium

 NIEMCY

Styczeń 2019

Styczeń

2019

4.

BAUTEC

Berlin

 NIEMCY

Luty

2018

 

5.

IFAT

Monachium

NIEMCY

Maj lub

czerwiec 2018,

Maj lub czerwiec

2019

 

6.

FENSTERBAU FRONTALE

Norymberga

 NIEMCY

Marzec

2018

 

7.

ISH

Frankfurt

 NIEMCY

Marzec

2019

 

8.

LIGHT&BUILDING

Frankfurt

 NIEMCY

Marzec

2018

 

9.

MADE EXPO

Mediolan

 WŁOCHY

Marzec 2019

 

10.

SAIE + SMART BUILDING

Bolonia

WŁOCHY

Październik

2018,

Październik

2019

 

11.

SICUREZZA

Mediolan

WŁOCHY

Listopad

2019

 

12.

ECOBUILD

Londyn

 WIELKA BRYTANIA

Marzec

2018,

Marzec

2019

 

13.

AQUATECH

Amsterdam

HOLANDIA

Listopad

2018,

Listopad

2019

 

14.

NORDBYGG

Sztokholm

 SZWECJA

Kwiecień 2018

 

15.

BUDMA

Poznań

 POLSKA

Luty

2018,

Luty

2019

 

WinDoor-tech

Luty

2019

Kominki

Luty lub marzec 2018

16.

Securex

Poznań

 POLSKA

Kwiecień

 2018,

Kwiecień

2019

 

Instalacje

Kwiecień

2018

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt. A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).  Przedsiębiorca może zakupić jedną usługę doradczą niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych, która może dotyczyć przygotowania wejścia na jeden lub więcej wybranych rynków perspektywicznych. Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, niezależnie od liczby wybranych rynków perspektywicznych z określonych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach z pkt. B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu, przy czym co najmniej 2 działania muszą dotyczyć wskazanych przez przedsiębiorcę pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych. Przedsiębiorca może wziąć udział w dwóch działaniach tego samego rodzaju, o których mowa w pkt. B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu, jeśli program nie ogranicza takiej możliwości.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt. A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch (2) grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej.

 

Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych tabele 1 i 2. W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

Wyjazdowa grupowa misja gospodarcza może być zorganizowana samodzielnie przez przedsiębiorcę.

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego z krajów wymienionych w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych. W ramach misji możliwe jest wzięcie udziału w międzynarodowym wydarzeniu branżowym wskazanym w tabeli 1 w pkt. A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych. Misja powinna mieć charakter indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany operatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. sześć (6) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych), których celem jest prezentacja produktu  oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą budowy i wykańczania budowli pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż trzy (3) dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji .

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji branży budowy i wykańczania budowli w celach informacyjnych.

 

C. Zakres uzupełniających rodzajów działań promocyjnych:

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży budowli i wykańczania budowli.

 

Działania promocyjne ogólne promujące

całą branżę budowy i wykańczania budowli.

1. Operatorem branżowego programu promocji branży budowy i wykańczania budowli zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży budowy i wykańczania budowli zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Portalu Promocji Eksportu. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług operatora w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

 

W ramach działań ogólnych promujących branżę budowy i wykańczania budowli zaplanowano:

 • organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy i kontrahentów z krajów o których mowa w punkcie A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych.
 • organizację na wybranych targach wskazanych w punkcie A. Zakres obowiązkowych działań obligatoryjnych, narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach.

 

Dodatkowe działania promujące organizowane przez Realizatora branżowego programu promocji branży budowy i wykańczania budowli na narodowych stoiskach informacyjno-promocyjnych to m.in.:

 • organizacja punktu informacyjnego o polskim sektorze produktów i usług budowlanych;
 • organizacja strefy spotkań matchmakingowych;
 • poczęstunek;
 • profesjonalny film reklamowy prezentujący polską branżę budowy i wykańczania budynków na ekranach LCD;
 • materiały informacyjne (katalogi, ulotki) prezentujące polskie firmy z branży;
 • materiały reklamowe o spójnej szacie graficznej;
 • interaktywna recepcja, uwzględniająca numerację stoisk poszczególnych firm oraz przewodnik po polskich stoiskach;
 • briefing dla prasy- oprowadzenie dziennikarzy po polskim stoisku oraz stoiskach polskich firm, prezentacja produktów, wywiady indywidualne.

Działania towarzyszące imprezom targowo-wystawienniczym:

 • prowadzenie strony internetowej programu na subportalu trade.gov.pl oraz aktywność na portalach społecznościowych.

 


Ważne informacje

Pliki do pobrania

BPP budowlana11.01.2018
pdf | 432,75 KB
Pobierz