Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBudowle i wykańczanie budowli

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-03-08 09:53:23
po ir, poddziałanie 3.3.3, budownictwo

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli – informacja dla przedsiębiorców

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę budowy i wykańczania budowli. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora budowlanego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007 ):

16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych    do wyplatania – z wyłączeniem 16.24.Z;

7.11.Z. Produkcja masy włóknistej;

17.24.Z. Produkcja tapet;

20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych – z wyłączeniem 20.11.Z i 20.15.Z.;

20.30.Z. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;

20.52.Z. Produkcja klejów;

20.60.Z. Produkcja włókien chemicznych;

22.19.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych ;

23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;

24. Produkcja metali – z wyłączeniem 24.43.Z., 24.46.Z.;

25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – z wyłączeniem 25.40.Z., 25.71.Z.;

26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – z wyłączeniem 26.2., 26.4., 26.52.Z., 26.6., 26.7., 26.8.;

27. Produkcja urządzeń elektrycznych;

28.1. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.11.Z., 28.13.Z., 28.15.Z.;

28.2. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.23.Z.;

32.91.Z. Produkcja mioteł, szczotek, pędzli;

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

43. Roboty budowlane specjalistyczne;

71.1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie

promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Kazachstan
 • Azerbejdżan
 • Rosja
 • Iran
 • Ukraina
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)
 • Turcja
 • Norwegia

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej sześciu (6) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej trzy (3) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmmniej jedno (1) stanowić powinna impreza targowa na wybranym w ramach pkt. A.1 rynku perspektywicznym, podczas której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

1.

INTERBUILDEXPO

Kijów, UKRAINA

Marzec 2017, 2018, 2019

Marzec 2018

2.

INTERNATIONAL INDUSTRIAL FORUM

Kijów, UKRAINA

Listopad 2017, 2018, 2019

 

3.

AQUA THERM KIEV

Kijów, UKRAINA

Maj 2017, 2018, 2019

 

4.

ELCOM UKRAINE

Kijów, UKRAINA

Kwiecień 2017, 2018, 2019

 

5.

BUDPRAGRES

Mińsk, BIAŁORUŚ

Wrzesień 2017, 2018, 2019

Wrzesień 2018

6.

ENERGY EXPO

Mińsk, BIAŁORUŚ

Październik 2017, 2018, 2019

 

7.

MOSBUILD/ WorldBuild Moscow

Moskwa, ROSJA

Kwiecień 2017, 2018, 2019

Kwiecień 2018

8.

AQUA THERM MOSCOW

Moskwa, ROSJA

Luty 2018, 2019

 

9.

INTERLIGHT

Moskwa, ROSJA

Listopad 2017, 2018, 2019

 

10.

SWISSBAU

Basel, SZWAJCARIA

Styczeń 2018

 

11.

BYGG REIS DEG

Lillestrom (Oslo) NORWEGIA

Październik 2017, 2019

Październik 2017

12.

Eliaden (budowlano – energetyczne)

Oslo NORWEGIA

Maj/Czerwiec 2018

 

13.

VVS Dagene

Lillestrom NORWEGIA

Październik 2018

 

14.

 

KAZBUILD/ WorldBuild Almaty

Ałmaty, KAZACHSTAN

 

Wrzesień 2017, 2018, 2019

 

Wrzesień 2018

AquaTherm

 

15.

POWER – KAZ- INDUSTRY

Ałmaty, KAZACHSTAN

Maj 2017, 2018, 2019

 

16.

BAKU BUILD/ WorldBuild Baku

Baku, AZERBEJDŻAN

 

Październik 2017, 2018, 2019

 

Październik 2017

AquaTherm

 

17.

BUILD4ASIA

HONG KONG, CHINY

Maj 2018

 

18.

VIETNAM INTERNATIONAL CONSTRUCTION & BUILDING EXHIBITION

Ho CHI MINH City, WIETNAM

Czerwiec 2017, 2018, 2019

 

19.

YAPI /TurkeyBuild Istambul

Stambuł, TURCJA

Maj 2017, 2018, 2019

Maj 2018

20.

IRANCONFAIR

Teheran, IRAN

Sierpień 2017, 2018, 2019

Sierpień 2017

21.

BUILDEXPO

Tebriz, IRAN

Maj 2017, 2018, 2019

 

22.

PROJECT IRAN

Teheran, IRAN

Kwiecień 2017, 2018, 2019

Kwiecień 2018

23.

SITP INTERNATIONAL PUBLIC WORKS AND CONSTRUCTION TRADE FAIR

Algier, ALGIERIA

Listopad 2017, 2018, 2019

 

24.

THE BIG FIVE

Dubaj, ZEA

Listopad 2017, 2018, 2019

Listopad 2018

25.

ELECTRICITY MIDDLE EAST

Dubaj, ZEA

Luty 2017, 2018,2019

 

26.

THE BIG SHOW

Maskat, OMAN

Marzec 2017, 2018, 2019

 

27.

PROJECT QATAR

Doha, KATAR

Maj 2017, 2018, 2019

 

28.

AFRICA BUILD

Lagos, NIGERIA

Luty 2017, 2018, 2019

 

29.

IBS SHOW

Orlando, USA

Las Vegas, USA

Styczeń 2018

Styczeń 2019

 

30.

WORLD OF CONCRETE

Las Vegas, USA

Styczeń 2018, 2019

 

 

L.p Nazwa targów Mijesce odbywania się targów Termin Narodowe stoisko informacyjne

1.

BALTIMAT

Paryż, FRANCJA

Listopad 2017, 2019

 

2.

EQUIPBAIE

Paryż, FRANCJA

Listopad 2018

 

3.

BAU

Monachium, NIEMCY

Styczeń 2019

Styczeń 2019

4.

BAUTEC

Berlin, NIEMCY

Luty 2018

 

5.

IFAT

Monachium, NIEMCY

Maj 2018

 

6.

FENSTERBAU FRONTALE

Norymberga, NIEMCY

Marzec 2018

 

7.

ISH

Frankfurt, NIEMCY

Marzec 2017, 2019

 

8.

LIGHT&BUILDING

Frankfurt, NIEMCY

Marzec 2018

 

9.

R+T Stuttgart

Stuttgart, Niemcy

Luty/marzec 2018

 

10.

MADE EXPO

Mediolan, WŁOCHY

Marzec 2017, 2019

 

11.

SAIE + SMART BUILDING

Bolonia, WŁOCHY

Październik 2017, 2018, 2019

 

12.

SICUREZZA

Mediolan, WŁOCHY

Listopad 2017, 2019

 

13.

ECOBUILD

Londyn, WIELKA BRYTANIA

Marzec 2017, 2018, 2019

 

14.

AQUATECH

Amsterdam, HOLANDIA

Listopad 2017 2018, 2019

 

15.

NORDBYGG

Sztokholm, SZWECJA

Kwiecień 2018

 

16.

BUDMA

Poznań, POLSKA

Luty 2018, 2019

 

WinDoor-tech

Luty 2019

Kominki

Luty/marzec 2018

17.

Securex

Poznań, POLSKA

Kwiecień 2017, 2018, 2019

 

Instalacje

Kwiecień 2018

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt. A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach o których mowa w pkt B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A.1.

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt. A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu ma możliwość wzięcia udziału w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum trzech (3) przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż trzy (3) dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A.2 ( z wyłączeniem krajów UE).

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzających kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w celach informacyjnych.

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do krajów, o których mowa w pkt. A.1, przy czym misja taka powinna trwać nie dłużej niż trzy (3) dni na miejscu i obejmować minimum: spotkanie/a z minimum dwoma (2) kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów.

Przedsiębiorca biorący udział w misji gospodarczej jest zobowiązany po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzających kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w celach informacyjnych.

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. sześć (6) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych), których celem jest prezentacja produktu  oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą budowy i wykańczania budowli pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A.1 . Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż trzy (3) dni na miejscu.

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji .

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji branży budowy i wykańczania budowli w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych – uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu.

 • Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno– promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego.

 

Działania promocyjne ogólne promujące

całą branżę budowy i wykańczania budowli.

1. Realizator branżowego programu promocji branży budowy i wykańczania budowli zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży budowy i wykańczania budowli zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Portalu Promocji Eksportu.

W ramach działań ogólnych promujących branżę budowy i wykańczania budowli zaplanowano:

 • organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy i kontrahentów z krajów o których mowa w punkcie A.1. (z wyjątkiem Norwegii). Misje zostaną zorganizowane w latach 2017 - 2018 r., podczas odbywania się branżowych targów w Polsce;
 • organizację na wybranych targach wskazanych w punkcie A.2, narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach. Dodatkowe działania promujące organizowane przez Realizatora branżowego programu promocji branży budowy i wykańczania budowli na narodowych stoiskach informacyjno-promocyjnych to m.in.:
  • organizacja punktu informacyjnego o polskim sektorze produktów i usług budowlanych;
  • organizacja strefy spotkań matchmakingowych;
  • poczęstunek;
  • profesjonalny film reklamowy prezentujący polską branżę budowy i wykańczania budynków na ekranach LCD;
  • materiały informacyjne (katalogi, ulotki) prezentujące polskie firmy z branży;
  • materiały reklamowe o spójnej szacie graficznej;
  • interaktywna recepcja, uwzględniająca numerację stoisk poszczególnych firm oraz przewodnik po polskich stoiskach;
  • briefing dla prasy- oprowadzenie dziennikarzy po polskim stoisku oraz stoiskach polskich firm, prezentacja produktów, wywiady indywidualne.

Działania towarzyszące imprezom targowo-wystawienniczym:

 • prowadzenie strony internetowej programu na subportalu trade.gov.pl oraz aktywność na portalach społecznościowych;

 

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Eksportowej Ministerstwa Rozwoju.
Pliki do pobrania

branża budowlana 1.03.2017
pdf | 269,27 KB
Pobierz