Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Oman

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 11:22:38
oman, azja, eksport, informacje praktyczne

Oman to drugie pod względem powierzchni państwo na Półwyspie Arabskim. Rating kredytowy państwa utrzymuje się na stałym poziomie A1, a dług zagraniczny jest niewielki (około 4% PKB). Duża ilość omańskich firm powoduje niską konkurencyjność i stanowi barierę wejścia na rynek dla inwestorów zagranicznych. Oman plasuje się w siódmej dziesiątce państw w rankingu Doing Business.

 

Potencjalnie rozwojowe sektory gospodarki

 

 • Inwestycje w infrastrukturę wydobycia węglowodorów, metali i minerałów, przetwórstwa żywności, IT, branżę medyczną, szkolnictwo wyższe, rybactwo i turystykę.
 • Budowa portów w Salalah, Duqm i Sohar.
 • Rozbudowa lotnisk w Maskacie i Salalah.
 • Utworzenie Narodowej Sieci Kolei o długości 2244 km, która połączy trzy omańskie miasta portowe z sąsiednimi krajami Rady Współpracy Państw Zatoki.
 • Poszerzenie bazy hotelowej i resortów.
 • Rozbudowa sieci dróg lądowych.
 • Powstanie nowych stref przemysłowych i specjalnych stref ekonomicznych.
 • Budowa siedmiu nowych szpitali, pięciu kompleksów zdrowotnych, dwudziestu siedmiu centrów medycznych i Międzynarodowego Miasta Medycznego (IMC).
 • Rozwój turystyki biznesowej.
 • Rozbudowa sieci energetycznej.

 

Ze względu na możliwości zaistnienia polskiej przedsiębiorczości na rynku omańskim można wyróżnić branże perspektywiczne

Branża ropy i gazu: eksport urządzeń i usług wiertniczych, hydraulicznych, ekstrakcji ropy, usuwania piasku, kotłów, prętów wiertniczych, separatorów, palników w cysternach przenośnych, technologii ogrzewania rurociągów, systemów uzdatniania wody, systemów kontroli jakości, instalacji gazowych, rur, linii przepływu, sprężarek, pomp, systemów komputerowych zdalnego monitorowania, dostarczanie know-how, usług geologicznych, analizy sejsmicznej 3D.

 

Transport i infrastruktura: eksport maszyn budowlanych, autobusów, samolotów cywilnych i bezzałogowych, technologii skanowania bezpieczeństwa i innych rozwiązań dla bezpieczeństwa, wyposażenia portów, oprogramowania logistycznego, technologii elektro-mechanicznych, rozwiązań przełączników i sygnalizacji dla kolei, usług doradczych, zarządzania projektem, budownictwa, gospodarki przestrzennej, konserwacji stoczni, siły roboczej do budowy projektów infrastrukturalnych.

 

Gospodarka wodna i ochrona środowiska: eksport technologii drenażu, odsalania i uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, monitoringu pogodowego, systemów monitoringu jakości i poziomu wody, irygacji, jednostek chlorowania, recyklingu, składowania odpadów, sieci kanalizacyjnej i przepompowni.

 

Branża medyczna: eksport farmaceutyków, sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych, systemów informacji zarządczej, technologii tele-medycyny, zarządzania opieką medyczną, rozwiązań ubezpieczeń medycznych, rekrutacja specjalistów, naukowców i nauczycieli z branży medycznej, dostarczanie kursów specjalistycznych, zwłaszcza w dziedzinie chorób kobiecych, chorób zakaźnych i niezakaźnych, radiologii, okulistyki, zdrowia psychicznego, medycyny pracy, kardiologii, cukrzycy, rehabilitacji.

 

Produkcja przemysłowa: eksport tworzyw sztucznych, pojemników transportowych, wyposażenia fabryk, wind, maszyn budowlanych i rolniczych, rozdzielnic elektrycznych, rozwiązań przeładunkowych i transportowych, doradztwo w zakresie konserwacji obiektów, scentralizowanych usług komunalnych, zarządzania obiektami.

 

Branża energetyczna: podwykonawstwo w zakresie projektowania i budowy elektrowni, eksport technologii transformacji zasilania i konstrukcji sieci, innowacyjnych urządzeń generujących energię, turbin, sprzętu transmisyjnego, powiązanych rozwiązań informatycznych i systemów kontroli.

 

ICT: eksport elektroniki użytkowej, rozwiązań sieciowych, oprogramowania, okablowania światłowodowego i technologii sieci bezprzewodowych, baz danych, centrów danych, rozwiązań budowanych na chmurze obliczeniowej, wprowadzania danych i konwersji, przetwarzania transakcji dla korporacji międzynarodowych, rozwiązań bezpieczeństwa, reklamy internetowej, aplikacji mobilnych, e-treści, dostawy i montaż hardware, dostarczanie zintegrowanych usług doradczych, usług związanych z obsługą klientów, usług testowania i kastomizacji, usług deweloperskich i edukacji branżowej.

 

Akwakultura i rybołówstwo: dostarczanie paszy dla ryb, opakowań, statków do połowu ryb, systemów monitorowania, dotleniania, rozwiązań biotechnologii, B&R, przetwórstwa rybnego, rozwiązań wsparcia (m.in. chłodni, farmaceutyków dla ryb), doradztwo w zakresie wykonalności i projektowania przedsięwzięć akwakultury, rozwoju portów.

 

Edukacja i B&R: dostarczanie sprzętu edukacyjnego i naukowego, rozwiązań oceny, akredytacji, opracowania programów nauczania, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych, szkoleń specjalistycznych, edukacji osób niepełnosprawnych i upośledzonych, podwykonawstwo w zakresie budowy i wyposażenia uniwersytetu (University of Oman), szkół i przedszkoli, rekrutacja naukowców, nauczycieli i specjalistów, zawieranie partnerstw między uniwersytetami i centrami badawczymi.

 

Branża spożywcza i rolnictwo: dostawy produktów spożywczych, maszyn, sprzętu i technologii rolniczych, irygacyjnych i ogrodniczych, transfer technologii przetwórstwa żywności.

 

Branża meblarska i design: eksport mebli biurowych, szpitalnych, hotelowych i domowych, dostarczanie materiałów i stolarki budowlanej, usług designu przemysłowego.

 

Formy działalności gospodarczej, procedura założenia firmy

Zagraniczny inwestor może posiadać maks. 70% udziałów firmy operującej w Omanie. Pozostała część musi przypadać partnerowi omańskiemu. Niemniej jednak, zyski i straty firmy mogą być podzielone w dowolny sposób. Posiadanie nieruchomości oraz inwestycje w nieruchomości przez obcokrajowców ograniczone są do obszarów turystycznych. Obrotem nieruchomościami mogą zajmować się wyłącznie firmy w pełni omańskie. Ograniczona jest też działalność polegająca na transmisji i dystrybucji elektryczności. Tym biznesem może zajmować się wyłącznie państwowy monopolista - Electicity Holding Company. Kontrakty w sektorze naftowym podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu ministerialnemu oraz rejestracji w Joint Supplier Registration System. Promuje się udział lokalnej siły roboczej, kontraktorów i dostawców, zwłaszcza w sektorze energetycznym. W wielu projektach fundowanych przez państwo stawia się wymóg min. 10% udziału lokalnych MSP w łańcuchu dostaw oraz odpowiedniego wskaźnika „omanizacji”.

 

Wyróżnia się następujące formy działalności gospodarczej w Omanie dostępne dla przedsiębiorców zagranicznych:

 

Spółka jawna

Założona przez dwóch lub więcej partnerów, odpowiedzialnych łącznie i solidarnie, decyzje spółki muszą być zgłaszane w rejestracji handlowej;

 

Spółka komandytowa

Założona przez jednego lub więcej komplementariuszy, odpowiedzialnych łącznie i solidarnie oraz jednego lub więcej komandytariuszy odpowiedzialnych do wartości wniesionego wkładu, komandytariusze nie mogą uczestniczyć w zarządzaniu spółką;

 

Joint venture

Założona przez dwóch lub więcej partnerów, nie posiada osobowości prawnej, nie może być indywidualnie stroną kontraktu, partnerzy joint venture ponoszą solidarną i łączną odpowiedzialność;

 

Spółka z o.o.

Często wybierana forma przez inwestorów zagranicznych w Omanie, założona przez minimum dwóch, maksymalnie czterdziestu partnerów odpowiedzialnych do wartości wniesionego wkładu, jeśli udział inwestora zagranicznego wynosi do 70%, minimalny kapitał założycielski to 390 tys. USD, w przypadku 100% własności omańskiej kapitał założycielski można ograniczyć do 52 tys. USD, 10% zysków netto musi być przeznaczane na „rezerwę prawną”, aż do momentu, w którym łączny poziom rezerwy sięgnie 1/3 kapitału założycielskiego, niektóre profile działalności, jak bankowość i działalność ubezpieczeniowa, nie mogą przybierać formy spółki z o.o.;

 

Spółka akcyjna

Przed ogłoszeniem musi uzyskać zgodę na utworzenie od Ministerstwa Handlu i Przemysłu, istnieją dwa typy spółek akcyjnych: public joint stock company (SAOG) i closed joint stock company (SAOC), minimum 40% akcji SAOG musi być dostępnych jawnie, minimalna liczba akcjonariuszy spólki akcyjnej to trzy osoby (chyba, że spółka została uformowana przez rząd), minimalna liczba członków zarządu w SAOG to pięć, a w SAOC – trzy, a maksymalna liczba członków zarządu dla obu form to dwanaście, min. kapitał zakładowy dla SAOG to 5,2 mln USD, a dla SAOC to 1,3 mln USD (50% tej sumy może być rozłożone na płatności w ciągu trzech lat), niektóre profile działalności, jak bankowość, działalność ubezpieczeniowa i działalność bezpośrednio związana z operacjami na morzu, mogą przyjąć wyłącznie formę spółki akcyjnej oraz wymagają uzyskania dalszych licencji;

 

Franczyza

Nie istnieje w Omanie konkretne prawo rządzące kontraktami franczyzy, niemniej jednak Ministerstwo Handlu i Przemysłu postrzega franczyzę i agencję handlową jako odrębne formy działalności, jako główna różnica podana jest istotna kontrola operacyjna przez franczyzodawcę i brak niezależności franczyzobiorcy;

 

Oddział

W drodze wyjątku firma zagraniczna może założyć oddział w Omanie, jednak wyłącznie, jeśli działa z/dla omańskiej instytucji rządowej lub quasi-rządowej, a współpraca z tego typu instytucją jest jedyną działalności firmy na rynku omańskim;

 

Holding

Spółka akcyjna lub spółka z o.o., która ma kontrolę finansową i administracyjną nad jedną lub więcej firmami, których przynajmniej 51% udziałów należy do niej, kapitał założycielski nie może być niższy niż 5,2 mln USD, nie może posiadać udziałów w spółkach jawnych, w spółkach komandytowych, ani w innych holdingach;

 

Przedstawicielstwo handlowe

Działalność ograniczona do aktywności promocyjnych i marketingowych dla zagranicznej siedziby, przy czym marketing może dotyczyć wyłącznie sprzedawców detalicznych,a nie klientów końcowych, brak możliwości angażowania się w działania sprzedażowe;

 

Wyznaczenie agenta handlowego

Agencja handlowa jest formą, w której firma zagraniczna nie występuje fizycznie w Omanie, zakresem obowiązków agenta może być marketing, obsługa posprzedażowa i serwisowanie, agentem może być omański obywatel, firma o min. 51% własności omańskiej lub omańska instytucja państwowa, koniecznością jest zgłoszenie w Rejestracji Agencji i Agentów Handlowych, będący komórką Ministerstwa Handlu i Przemysłu.

 

Dodatkowo, wymienione formy działalności można zastosować w specjalnych strefach ekonomicznych. Oman aktualnie posiada cztery takie strefy: Al Mazaunah, Sohar, Salalah i Duqm. Działalność dozwolona w strefach to produkcja przemysłowa, przetwarzanie, montowanie i pakowanie, eksport produktów gotowych oraz składowanie. Dla firm powstałych w specjalnych strefach ekonomicznych dostępnych jest szereg udogodnień, jednak istnieje też konieczność wynajęcia lokalu w strefie, utrzymania 10% udziału Omańczyków w całkowitej liczbie wszystkich zatrundionych osób (tzw. omanizacja), coroczne przedstawianie sprawozdań finansowych władzom strefy, niski poziom obsługi klienta i słabo rozwinięta infrastruktura w strefach. Przedsiębiorstwa zagraniczne mogą też ustanowić swoją działalność w jednej z dziewięciu stref przemysłowych (Rusayl, Sohar, Raysut, Sur, Nizwa, Buraimi, Al-Mazunah, Smail i Knowledge Oasis Muscat).

 

Funkcjonujący system podatkowy, cła, przetargi, licencje

Podatek dochodowy jest pobierany od firm omańskich (w tym od jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz od zagranicznych osób prawnych, które na stałe posiadają placówkę w Omanie. Ujednolicona stawka tego podatku wynosi 12% od zysku netto powyżej 78 tys. USD. Firmy sprzedające ropę naftową mogą być opodatkowane stawką 55%. Co do zasady, straty mogą być odejmowane od opodatkowania przez pięć lat (istnieją jednak wyjątki przedłużające ten okres). Podatek dochodowy nie dotyczy osób fizycznych. Nie występuje też podatek obrotowy, ani VAT. Pracodawca z sektora prywatnego musi wnosić opłatę na fundusz bezpieczeństwa socjalnego w wysokości 10,5% miesięcznej pensji za każdego omańskiego, stałego pracownika w wieku 15-59 oraz 1% na fundusz chorób i urazów przemysłowych. Polska i Oman nie podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Omańska Policja Królewska jest odpowiedzialna za sprawy celne. Stawka celna na większość produktów, zgodnie z postanowieniami Rady Współpracy Państw Zatoki, wynosi 5%. Na produkty takie jak np. alkohol, papierosy i wieprzowina nałożone są wyższe stawki. Dobra konsumenckie, w tym żywność, są wyłączone z konieczności wniesienia opłat celnych. Import m.in. alkoholu, broni, materiałów wybuchowych, inwentarza żywego, roślin, pestycydów wymaga specjalnej licencji. Dokładny wykaz stawek dla firm z UE można znaleźć w bazie danych rynkowych Komisji Europejskiej.

 

Import do Omanu wymaga przedstawienia następujących dokumentów: potwierdzenie działalności z rejestru handlowego i pozwolenie na import, certyfikat afiliacyjny z Omańską Izbą Handlu i Przemysłu, certyfikat producencki, ceduła giełdowa, list przewozowy, konosament, manifest ładunkowy, zezwolenie na dostarczenie dóbr od agenta przewozowego, świadectwo odprawy celnej. Dokładny wykaz dokumentów można znaleźć na stronie Omańskiej Policji Królewskiej.

 

Obowiązek przeprowadzenia przetargu na zakup dla organu publicznego występuje przy przekroczeniu 26 tys. USD na przewidywany koszt projektu. Ministerstwa mogą przeprowadzać przetargi wewnętrzne na projekty do 2,6 mln USD. Projekty zakupu o wyższym koszcie muszą być zgłoszone Komisji Przetargowej, która ustala zasady danego przetargu, zaprasza do przetargu i wybiera zwycięzcę. Petroleum Development Oman, Omańska Policja Królewska, Rada Sądu Królewskiego, Omańska Firma Telekomunikacyjna i Ministerstwo Obrony mają własne komitety przetargowe, a ich procedury są bardzo nietransparentne. Uczestnicy wszystkich przetargów muszą rezydować w Omanie lub posiadać omańskiego agenta handlowego. Firmy zagraniczne nierezydujące w Omanie i nieposiadające agenta mogą uczestniczyć w Międzynarodowych Przetargach ogłoszonych przez Komisję Przetargową oraz w szczególnych przypadkach, mogą podpisać kontrakt rządowy, dzięki któremu firma może założyć oddział na czas trwania projektu. Informacje o przetargach zarówno publicznych, jak i prywatnych podane są na stronie Omańskiej Izby Handlu i Przemysłu. Przedsiębiorstwa poszukujące informacji o przetargach nie tylko w Omamie, lecz w całym regionie Zatoki Perskiej, mogą skorzystać z portalu GSPX (GCC Subcontracting and Partnership Exchange), który umożliwia również zarejestrowanie się jako poddostawca i podwykonawca (warunkiem jest jednak rejestracja przedsiębiorstwa w jednym z państw Rady Współpracy Państw Zatoki).

Większość profilów działalności firm wymaga otrzymania licencji od Omańskiej Policji Królewskiej i władz miejskich. Dodatkowych licencji wymagają firmy ubezpieczeniowe, audytowe, fundusze inwestycyjne, spółki akcyjne oraz wykonywanie zawodów związanych z ochroną zdrowia.

 

Wsparcie przedsiębiorców zagranicznych ze strony instytucji rządowych Omanu

Zgodnie z Prawem Inwestycji Zagranicznych wyróżnia się następujące państwowe zachęty inwestycyjne w Omanie:

 • Zwolnienie z obowiązku opłacenia cła na import sprzętu, półproduktów i surowców przeznaczonych na cele produkcji własnej na dziesięć lat oraz na materiały do pakowania na pięć lat;
 • Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na pięć lat, z możliwością przedłużenia na maksymalnie kolejne pięć lat, zwolnienie dotyczy biznesów związanych z górnictwem, przemysłem, eksportem dóbr wyprodukowanych lub przetworzonych lokalnie, hotelarstwem i turystyką, rolnictwem, akwakulturą i rybołówstwem, edukacją wyższą i specjalistyczną lub szpitalami prywatnymi;
 • Subsydiowanie mediów dla przemysłu;
 • Odpowiednio zaplanowane i wyposażone w infrastrukturę działki pod budowę fabryk, możliwość długoterminowej dzierżawy ziemi na korzystnych warunkach;
 • Niskooprocentowane kredyty dla firm sektora prywatnego o profilu działalności związanym z rolnictwem, akwakulturą, przemysłem, górnictwem lub turystyką;
 • Niskooprocentowane kredyty dla firm przemysłowych z Omańskiego Banku Rozwoju;
 • Zwiększenie opłat celnych na import dóbr podobnych do tych produkowanych lokalnie (aktualnie są to: niektóre typy rur, cement, produkty z cementu, farby, produkty poliuretanowe, olej roślinny, detergenty, płoty połączone łańcuchami, pojemniki z blachy falistej);
 • Pokrycie kosztów ankiet przemysłowych możliwości inwestycyjnych i przygotowania do studiów wykonalności sektorów szczególnie istotnych dla gospodarki Omanu.
 • W Omanie istnieje możliwość repatriacji zysków oraz uczestnictwa w finansowanych/dotowanych rządowo projektach badawczych.

 

Dodatkowe udogodnienia oferowane są przez specjalne strefy ekonomiczne (Al Mazaunah, Sohar, Salalah i Duqm). Najważniejsze zachęty dla inwestycji w omańskich specjalnych strefach ekonomicznych to:

 • Prawo do 100% zagranicznej własności;
 • Brak opłat celnych na import i eksport;
 • Zwolnienie z konieczności opłacenia podatków dochodowych na 30 lat;
 • Brak minimalnej wartości inwestycji;
 • Możliwość pełnej repatriacji zysków i kapitału;
 • Odpowiednio przygotowana infrastruktura (co nie jest oczywiste na innych terenach kraju).

Oprócz Specjalnych Stref Ekonomicznych w Omanie powstają specjalnie uprzywilejowane strefy przemysłowe (Public Establishment for Industrail Estates). Obecnie jest ich osiem i są zlokalizowane w różnych regionach kraju. Oprócz odpowiedniej infrastruktury przemysłowej, strefy te oferują zwolnienie z podatków dochodowych i opłat celnych, czy niskooprocentowane kredyty rządowe dla branży takich jak akwakultura, rolnictwo, ochrona zdrowia, tradycyjne rękodzieło.

 

Informacje praktyczne

Kwestie biznesowe

 • Kluczową rolą w rozwoju biznesu w Omanie odgrywają lokalni partnerzy i agenci. Pomagają oni w zakresie promocji produktu i marketingu. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie kontraktu z takim pośrednikiem jest bardzo trudne, a wszelakie spory rozstrzygane są na jego korzyść (za niewłaściwe rozwiązanie umowy zazwyczaj sąd nadaje obowiązek zapłacenia kompensaty w wysokości zysków netto z 2-3 lat działalności na rzecz agenta).
 • Przepisy celne nie są transparentne, w rzeczywistości stawki celne są wyższe niż te podane w przepisach.
 • Projekty zazwyczaj wymagają dość długiego czasu na okres projektowania i wdrażania oraz kontrolę przed jego faktyczną finalizacją.
 • Proces przetargowy na projekty rządowe jest długotrwały i często trwa wiele miesięcy, a nawet lat.

 

Kwestie kulturowe, ekonomiczne, polityczne

 • Oman nie uznaje Izraela, dlatego nie należy w kontaktach biznesowych wykazywać działalności gospodarczej z tym państwem.
 • Omańczycy nie przywiązują uwagi do czasu i terminowości spotkań, dlatego bardzo często odwołują spotkania w ostatniej chwili lub spóźniają się na nie. Mimo to od partnerów biznesowych wymagają punktualności i terminowości.
 • Nie należy planować spotkań w okresie ramadanu i tradycyjnych świąt muzułmańskich.
 • Kluczowym w pozytywnych relacjach biznesowych są kontakty personalne.

***

Informacje pochodzą z Praktycznego Przewodnika Biznesowego po Omanie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady PR w Abu Dhabi.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 4 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert