Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Malezja

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 11:11:06
malezja, informacje praktyczne, eksport, azja

Malezja jest jednym z najważniejszych polskich partnerów handlowych w Azji Południowo - Wschodniej.

Zamówienia publiczne

Uwzględniając, że zamówienia publiczne ogłaszane w Malezji nie są dostępne dla firm zagranicznych, a większość z nich przeznaczona jest dla rdzennej ludności (oznaczone są one wówczas statusem Bumiputera) - istotnym dla polskiego przedsiębiorcy jest znalezienie lokalnego partnera w celu dostarczania produktów na rynek malezyjski.

 

Wyróżnia się trzy rodzaje postępowań w zamówieniach publicznych tj. zamówienia z wolnej ręki (do 50 000 MYR), zapytanie o cenę (od 50 001 do 200 000 MYR) oraz przetargi publiczne (powyżej 200 000 MYR). W przypadku przetargów skierowanych tylko do podmiotów lokalnych czas na złożenie ofert wynosi 21 dni. W przypadku przetargów skierowanych do podmiotów zagranicznych (bardzo znikoma liczba) czas na złożenie ofert wynosi 56 dni. O ewentualnych przetargach skierowanych do podmiotów zagranicznych zwykle informowane są przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Malezji.

 

Dostęp do rynku pracy

Malezja przyciąga znaczącą ilość niskowykwalifikowanych migrantów zarobkowych z Bangladeszu, Birmy, Filipin, Indii, Indonezji i Pakistanu, w stosunku do których rząd Malezji wprowadza ograniczenia oraz przeprowadza kontrole. Utrudnienia w dostępie do rynku pracy nie dotyczą pracowników o wysokich kwalifikacjach, których wciąż brakuje w Malezji ze względu na szybki wzrost gospodarczy.

 

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Bez zgody malezyjskiej administracji rządowej zagraniczni inwestorzy mogą nabyć nieruchomość o minimalnej wartości 500 000 MYR. Nie istnieje nakaz ograniczający ilość posiadanych nieruchomości przez obcokrajowców a zakupione budynki nabywane są na własność i podlegają użytkowaniu wieczystemu na okres 99 lat. Dodatkowo istnieje możliwość finansowania zakupu nieruchomości kredytem nabytym w malezyjskim banku.

 

Uzyskane przez inwestorów zagranicznych zakłady produkcyjne i biura podlegają prawu własności, ale nie mogą być wynajmowane (taka sytuacja możliwa jest jedynie w przypadku posiadania lokalnego partnera o statusie rdzennej ludność).

 

Inwestycje zagraniczne w Malezji

Rząd Malezji przygotował dla inwestorów zagranicznych portal internetowy I-incentives, za pomocą którego istnieje możliwość uzyskania informacji o zachętach inwestycyjnych oferowanych przez Incentive Coordination & Collaboration Office (ICCO). Docelowo Incentive Coordination & Collaboration Office (ICCO) ma stać się centrum usług typu one-stop, które będzie doradzać i koordynować zachęty dla biznesu. Portal I-incentives pozwala na selekcję zachęt inwestycyjnych pod kątem: nazwy, instytucji ich udzielających, miejsca inwestycji lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz sektora działalności.

 

Innymi portalami przygotowanymi przez rząd Malezji dla osób chcących rozpocząć inwestycje w Malezji są strony internetowe Malaysian Investment Development Authority oraz The National Trade Promotion Agency of Malaysia.

 

Zakładanie działalności gospodarczej w Malezji

 • Pojedyncza działalność gospodarcza - jej właścicielem jest osoba fizyczna a nazwa firmy może zawierać imię i nazwisko właściciela.
 • Partnerstwo składa się z od dwóch do dwudziestu osób,  w jego nazwie nie mogą występować dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wspólnicy odpowiadają za długi firmy swoim własnym majątkiem jeśli majątek firmy nie wystarcza do ich spłacenia.

Rejestracja nowej firmy powinna zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia jej działalności. Rejestracja może odbywać się w dowolnym oddziale Companies Commission of Malaysia (SSM) lub online poprzez usługi Ezbiz Online. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny (formularz A). Należy wybrać nazwę firmy i ją zarejestrować. Rejestracji dokonuje się na okres od jednego roku do maksymalnie pięciu lat.

Opłaty:

 • Nazwa handlowa - 60 MYR rocznie,
 • Nazwa firmy używająca imienia i nazwiska właściciela - 30 MYR rocznie,
 • Oddział - 5 MYR rocznie za każdy odział.

Potwierdzenie rejestracji jest ważne po godzinie od jej uzyskania.

Informacje dotyczące szczegółowych wytycznych rejestracji pojedynczej działalności gospodarczej i partnerstwa.

 

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka stworzona w celu generowania zysku. Mogą ją założyć np. prawnicy, biegli rewidenci w celu wykonywania swojej praktyki zawodowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspiera również start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijaniu swoich firm bez obawy o ich osobiste zobowiązania i aktywa osobiste.

 

Spółkę tworzy co najmniej dwóch partnerów biznesowych, którzy posiadają osobowość prawną. W celu założenia działalności należy zarejestrować nazwę, dane osobowe partnerów i adres biura. Spółki można podzielić na następujące rodzaje:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości wniesionych wkładów (dzieli się na spółki prywatne i publiczne). Status takiej spółki ogranicza prawo do: zbywania udziałów, liczby udziałowców, publicznej sprzedaży akcji i papierów dłużnych spółki oraz stosowania publicznych zaproszeń do składania depozytów pieniężnych w spółce. Spółki tego typu składają prospekt emisyjny w Securities Commision lub Company Commision of Malesia. Spółka publiczna może złożyć wniosek o notowanie akcji na giełdzie papierów wartościowych w Kuala Lumpur (KLSE), a każde jej działanie musi mieć poparcie ze strony Securities Commision.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do gwarantowanych wkładów.
 • Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wymogi wizowe

Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Malezji muszą posiadać ważny przez 6 miesięcy od wjazdu do kraju paszport. Obywatele Polski potrzebują wizy na okres pobytu przekraczający 3 miesiące.

 

Dodatkowe pozwolenia wydawane przez rząd Malezyjski dotyczą m.in.:

 • Visit Pass – wydawane dla osób odwiedzających Malezję w celach biznesowych i społecznych takich jak:
  • Właściciele i przedstawiciele firm przyjeżdżających do Malezji, aby wziąć udział w spotkaniu, konferencji lub seminarium firmowym, sprawdzić konta firmy lub zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy.
  • Inwestorzy lub przedsiębiorcy biorący udział w poszukiwaniu możliwości biznesowych i inwestycyjnych lub zakładaniu zakładów produkcyjnych.
  • Zagraniczni przedstawiciele firm wdrażający towary do produkcji w Malezji, ale nie do bezpośredniej sprzedaży lub dystrybucji.
  • Właściciele nieruchomości podejmujący negocjacje, sprzedaż lub wynajem nieruchomości.
  • Zagraniczni dziennikarze lub reporterzy z agencji prasowych przyjeżdżający do Malezji na wydarzenie.
  • Uczestnicy imprez sportowych.
  • Studenci przystępujący do egzaminów na lokalnej uczelni lub biorący udział w misji dobrej woli.
 • Visit Pass (Temporary Employment) - jest wydawane cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Malezji, aby podjąć pracę przez co najmniej 24 miesiące.
 • Employment Pass - jest wydawany cudzoziemcom, którzy wjeżdżają do kraju, aby podjąć pracę przez minimalny okres dwóch lat. Karta pracy jest wydawana po uzyskaniu przez wnioskodawcę zezwolenia na pracę w upoważnionych agencjach.
 • Dependant Pass – dokument przyznawany jest rodzinom  zagranicznych urzędników. Dependent Pass wydaje się małżonkowi i dzieciom posiadaczy Visa Pass, może być składany wraz z wnioskiem o wydanie karty pracy lub po jej wydaniu.

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą zostać zatrudnieni jako:

 • Key post - kierownictwo wysokiego szczebla w zagranicznych firmach prywatnych działających na terytorium Malezji. Stanowiska tego typu są niezbędne dla zabezpieczenia majątku i inwestycji firmy.
 • Time Post:
  • Executive Post - stanowiska średniego szczebla, które wymagają związanych z danym miejscem pracy: kwalifikacji zawodowych, praktycznych doświadczeń, umiejętności i wiedzy specjalistycznej. Pracownicy tego typu są odpowiedzialni za wdrażanie polityki firmy i nadzoru nad personelem.
  • Non- Executive Post - stanowiska służące do wykonywania pracy technicznej, które wymagają szczególnych umiejętności technicznych i praktycznych oraz doświadczenia.

Wytyczne dotyczące zatrudnienia pracowników zagranicznych oraz składnie wniosków o kwoty pracownicze (ilość pracowników zagranicznych pracujących w danym przedsiębiorstwie) należy kierować do:

 • Malaysian Investment Development Authority (MIDA):
  • Przedsiębiorstwa podejmujące działalność w zakresie produkcji, badań i rozwoju, projektów hotelarskich i turystycznych oraz stosujących ulgi podatkowe w ramach programu MIDA's Purview.
  • Regionalne zakłady i biura.
  • Inne usługi bez zachęt podatkowych i nieuregulowane usługi.
 • Ministerstwo Edukacji:
  • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego.

Więcej informacji na temat procedur imigracyjnych można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

W Malezji pracownicy zagraniczni mogą być zatrudniani w sektorze: produkcji, budowlanym, plantacji, rolnictwa, usług i pomocy domowej. Warto odnotować, że sektor usług składa się z jedenastu podsektorów np. usługi: restauracyjne, sprzątania, przeładunku, pomocy w klubie golfowym, fryzjerskie, hurtownicze, handlu detalicznego, pomocy w domach socjalnych i hotelowych oraz kurortach.

 

Malezyjski system finansowy

Malezyjski system finansowy obejmuje szereg zróżnicowanych instytucji, które funkcjonują w oparciu o konwencjonalny oraz islamski system finansowy, którego ramy prawne opierają się na prawie szariatu. Malezja jest jednym z liderów na rynku sukuk.

 • W Malezji funkcjonują również wyspecjalizowane i ustanowione przez rząd Finansowe Instytucje Rozwoju (DFI), które pomagają w rozwoju i promowaniu kluczowych sektorów uznawanych za strategiczne dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Zalicza się do nich: rolnictwo, małe i średnie przedsiębiorstwa zorientowane na eksport oraz przedsiębiorstwa wymagające dużego nakładu kapitałowego i wysokich technologii. DFI dostarczają usługi finansowe oraz te w zakresie wsparcia i doradztwa uzupełniając w ten sposób instytucje bankowe.
 • Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) - umacnia pozycję Malezji jako międzynarodowe centrum oraz ośrodek badań nad finansami islamu. Inicjatywa MIFC to wspólna sieć organów regulacyjnych sektora finansowego i rynkowego, ministerstw i agencji rządowych, instytucji finansowych i rozwoju kapitału ludzkiego oraz firm świadczących profesjonalne usługi na islamskim rynku finansowym. Inicjatywa MIFC jest wspierana przez międzynarodowe praktyki prawne i regulacje szariatu.
 • Refinansowanie kredytu eksportowego (ECR).
 • Labuan Offshore Financial Service Authority (Labuan FSA) - jest organem odpowiedzialnym za rozwój i administrowanie Labuan International Business and Financial Center (Labuan IBFC). Inwestorzy pragnący założyć swoje przedsiębiorstwo w Labuan IBFC mogą współpracować z Labuan FSA, agencją typu "one-stop", która licencjonuje i reguluje podmioty działające w Labuan IBFC. Głównymi zadaniami Labuan FSA są promowanie i rozwijanie agencji jako centrum usług biznesowych i finansowych, opracowywanie celów i polityk rozwoju międzynarodowego biznesu.

Inwestorzy zagraniczni mają łatwy dostęp do rynku malezyjskiego, mogą swobodnie inwestować w bezpośrednie inwestycje portfelowe oraz przekazywać za granicę wpływy ze sprzedaży, dywidend i innych dochodów inwestycyjnych osiągniętych w Malezji. Nie ma również ograniczeń w przewalutowaniach aktywów i repatriacji środków pieniężnych.

 

Strefy przemysłowe

Malezja ma ponad 200 stref i parków przemysłowych, które zostały utworzone przez agencje rządowe, gminy i porty. Ponadto istnieje możliwość założenia prywatnych stref przemysłowych. Ceny i umowy najmu różnią się w zależności od lokalizacji.

 

 • Wolne strefy handlowe przeznaczone są do prowadzenia działalności handlowej obejmującej handel (z wyjątkiem detalicznego), przepakowywanie, przeładunek, tranzyt oraz ponowne oznakowanie. Obecnie jest to 17 portów lotniczych zlokalizowanych w północnych, południowych i zachodnich częściach Malezji np. Port Klang, Pulau Indah MILS Logistic Hub, Butterworth, Bayan Leas, KLIA, Rantau Panjang, Pengkalan Kubor, Stulang Laut, Port Johor i Port Tanjung Pelepas.

 

 • Wolne strefy przemysłowe

Po spełnieniu minimalnych formalności, wolne strefy przemysłowe umożliwią przedsiębiorcom zorientowanym na eksport (nie mniej niż 80% wytworzonych produktów), korzystanie z bezcłowego importu: surowców, części składowych maszyn i urządzeń wymaganych bezpośrednio w procesie produkcyjnym oraz minimalne wymogi przy eksporcie towarów. Wolnymi strefami przemysłowymi są np.: Pasir Gudang, Tanjung Pelepas, Batu Berendam I, Batu Berendam II, Tanjung Kling, Telok Panglima Garang, Pulau Indah (PKFZ), Sungai Way I, Sungai Way II, Ulu Kelang, Jelapang II, Kinta, Bayan Lepas I, II, III, IV; Seberang Perai i Sama Jaya.

 

 • Przeładunek towarów lotniczych

Położenie Malezji w Azji Południowo-Wschodniej czyni ją szczególnie atrakcyjną jako centrum przeładunkowe. Infrastruktura przeładunków cargo jest dobrze rozwinięta, zwłaszcza w sześciu międzynarodowych lotniskach w Malezji:

 • Kuala Lumpur International Airport (KLIA)
 • Penang International Airport
 • Langkawi International Airport
 • Senai International Airport
 • Sabot International Airport
 • Sarawak International Airport

Mascargo jest spółką macierzystą Malaysia Airlines (MAS), która obsługuje połączenia czarterowe i regularne na terenie Malezji oraz usługi związane z logistyką okołolotniskową. Dodatkowo spółka prowadzi nowoczesne centrum lotniskowe (ACC) na międzynarodowym lotnisku w Kuala Lumpur, które posiada zautomatyzowane procedury, umożliwia śledzenie danych w czasie rzeczywistym i płynną komunikację. Obecnie spółka świadczy usługi frachtowe z Kuala Lumpur, Penang i Kuching (Malezja) do Sydney, Szanghaju, Tajpej, Bangkoku, Hong Kongu, Manilii, Jakarty, Surabaya, Tokio, Osaki, Frankfurut, Amsterdamu i Sharjahu. Firma została certyfikowana przez IATA w ramach programu bezpieczny fracht, który wskazuje przedsiębiorstwa zwiększające bezpieczeństwo łańcucha dostaw ładunków. Firma posiada również I-Port, pierwszy na świecie port lotniczy w ramach usługi przeładunkowej portu morskiego, który umożliwia szybki przeładunek przesyłki morskiej i lotniczej.

 

Więcej informacji na temat MASkargo można znaleźć na stronie internetowej.

 

 • Porty morskie

Porty w Malezji mogą być klasyfikowane jako porty federalne i porty państwowe. Wszystkie porty federalne podlegają Ministerstwu Transportu. Obecnie znajduje się siedem głównych portów federalnych: Port Klang, Port Penang, Port Johor, Port Tanjung Pelepas, Port Kuantan, Port Kemaman i Port Bintulu. Wszystkie są wyposażone w nowoczesne udogodnienia. Port Bintulu jest jedynym portem, który zajmuje się załadunkiem skroplonego gazu ziemnego. Dwa porty: Port Klang i Port Tanjung Pelepas są zaliczane do 20 największych portów kontenerowych na świecie. Port Klang został uznany za krajowy ośrodek przeładunkowy, a Port Tanjung Pelepas za regionalny węzeł przeładunkowy.

 

Rządowa polityka stosowana wobec portów koncentruje się na:

 • zapewnieniu dużej przepustowości portów i skróceniu czasu oczekiwania statków w portach;
 • poprawie wydajności operacji portowych;
 • prywatyzacji portów;
 • rozwoju i usprawnianiu usług pomocniczych;
 • rozwoju i poprawie transportu lądowego.

 

 • Transport ładunków

Różne firmy dostarczają kompleksowe przewozy ładunków kontenerowych w Malezji. Należą do nich: przeładunek kontenerowy, spedycja, magazynowanie, bunkrowanie, usługi związane z dystrybucją, odprawa portowa i celna, a także naprawa, wynajem i konserwacja kontenerów.

 

Odbiorcy i klienci w Malezji korzystają z szybkiego, wydajnego i niezawodnego transportu ładunków za pośrednictwem sieci lokalnych oddziałów i biur. Większość firm oferuje również dobrą międzynarodową sieć agentów.

 

Rząd malezyjski reguluje przez Komisję Transportu (SPAD) wszelkie kwestie związane z publicznym transportem lądowym, w tym śródlądowym transportem kontenerowym.

 

Malezja oferuje system transportu multimodalnego (drogowego i kolejowego), a spedytorzy mogą również udzielać pomocy producentom w rozpatrywaniu wniosków o wymagane pozwolenia, licencje i zwolnienia z cła lub podatku w odprawie towarów od organów celnych.

 

Nowe technologie

MSC Malaysia to lokalizacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Założona w 1996 r. MSC Malaysia stała się dynamicznie rozwijającą siecią informatyczno-komunikacyjną, prowadzącą ponad 2000 międzynarodowych koncernów, zagranicznych i lokalnych firm z Malezji zajmujących się produktami, rozwiązaniami, usługami multimedialnymi i komunikacyjnymi: badaniami i rozwojem. Firma MSC Malaysia znajduje się w samym sercu najszybciej rozwijających się rynków w Azji i dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą.

W ramach MSC Malaysia utworzono specjalne strefy ICT np.:

 • Cyberjaya
 • Park Technologiczny Malezja (TPM)
 • Centrum Kuala Lumpur (KLCC)
 • UPM-MTDC
 • KL Sentral
 • Wieża Kuala Lumpur
 • TM Cybercentre Complex
 • Mid Valley City (MVC)
 • I-miasto, Shah Alam
 • Bandar Utama
 • Bangsar Południowe miasto
 • Penang Cybercity-1 (PCC1), Pulau Pinang
 • Kulim High Tech Park (KHTP), Kedah
 • Meru Raya, Perak
 • Melaka International Trade Center (MITC), Melaka
 • Menara MSC Cyberport, Johor
 • Plac Putra, Pahang

 

MSC Malaysia stała się miejscem inwestycji dla międzynarodowych innowatorów i inwestorów z branży ICT, ponieważ:

 • gwarantuje konkurencyjny pakiet usług dla inwestorów.
 • oferuje łatwy dostęp do szybko rozwijających się rynków ASEAN i Azji i Pacyfiku.
 • gwarantuje dostępność do wykwalifikowanych i wykształconych pracowników z branży ICT.
 • odznacza się stabilnością polityczną i instytucjonalną oraz wysokim standardem życia.

 

MSC Malaysia oferuje rozwiązania w obszarach:

 • inteligentnych budynków,
 • e-administracji,
 • e-biznesu,
 • kreatywnych multimediów,
 • outsourcingu.

 

Więcej informacji na temat MSC Malaysia można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

 

Podatki

Podatek dochodowy naliczany jest od dochodu każdej osoby (w tym spółki), który został uzyskany w Malezji oraz od obywatela Malezji, który został wypracowany za granicą.

 

Od 2004 dochód uzyskany w Malezji przez obcokrajowców działających w obszarach innych niż bankowość, ubezpieczenia, transport morski lub lotniczy jest zwolniona z podatku dochodowego.

 

Dochód jest szacowany na bieżąco, a obecny system oceny podatków zarządzany przez Urząd Skarbowy Malezji (IRBM) to system samooceny (SAS). W SAS podatnicy są zobowiązani do rzetelnego deklarowania dochodu i obliczania podatku należnego osobiście. Odpowiedzialność w sprawach podatkowych została przeniesiona na podatników. Muszą posiadać wystarczającą wiedzę podatkową, aby prawidłowo ocenić ich odpowiedzialność podatkową w odpowiednim czasie.

 

Podatek dochodowy wynosi 26% - dla osób które osiągnęły dochód pomiędzy 5000-1000000 RM oraz 28% - dla osób których dochód przekroczył 1 000 000 RM.

 

Podatek od firm

 • Podatek od prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 24% zarówno dla rezydentów, jak i inwestorów zagranicznych.
 • Podatek od wydobycia ropy naftowej wynosi 38%.
 • VAT - 6%. Więcej informacji na temat VAT można znaleźć na stronie internetowej Royal Malaysian Customs Department.
 • Podatek akcyzowy pobierany jest od importowanych i produkowanych lokalnie towarów na podstawie ustawy o podatku akcyzowym z 1976 r. Szczegółowe informacje na temat towarów objętych podatkiem akcyzowym zostały wymienione w ustawie z 2004 r. Akcyzą objęte są samochody osobowe (75%-105%), pojazdy z napędem na cztery koła (60%-105%), motocykle (20-30%), alkohol i papierosy. Szczegółowe informacje na temat stawek celnych znajdują się na dedykowanej stronie internetowej Royal Malaysian Customs.

 

Barierami w prowadzeniu działalności gospodarczej w Malezji są:

 • specyficzny system społeczno-gospodarczy,
 • protekcjonistyczne działania administracji rządowej.

 

Zarówno inwestycje na terytorium Malezji, jak i eksport do tego azjatyckiego państwa wymagają posiadania licznych certyfikatów i pozwoleń np.:

 • Wydawane przez Ministerstwo Rolnictwa Malezji zezwolenie na import mięsa wieprzowego, które nie precyzuje dokładnie regulacji importowych.
 • Import wyrobów na bazie mleka wiąże się z przedłużaniem procedur, żądaniem kolejnych, dodatkowych dokumentów, niewymienionych oryginalnie w publikowanych przepisach malezyjskich.
 • Certyfikat muzułmański zgodności z zasadami islamu Halal, który wymagany jest przy eksporcie i sprzedaży żywności do bezpośredniego spożycia, półproduktów żywnościowych oraz wyrobów i półproduktów kosmetycznych nie jest akceptowany przez malezyjską administrację religijną – Agencję Rozwoju Islamu w Malezji, jeśli został wydany w innym kraju niż Malezja.
 • Świadectwo fitosanitarne – wymagane przy imporcie żywności, wyrobów kosmetycznych i półwyrobów z przeznaczeniem do ich dalszego przetworzenia.
 • Bezwzględnie wymagana rejestracja wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych wydawana przez malezyjskie Ministerstwo Zdrowia.
 • Wymagane holograficzne znakowanie leków przy imporcie farmaceutyków z krajów Unii Europejskiej od 1 maja 2005 roku. Homologacja dotyczy wyrobów przemysłowych, na które zostały już opracowane normy malezyjskie.

 

Występująca w ostatnich latach liberalizacja w następujących obszarach jest nieefektywna i zachodzi powoli:

 • opieki zdrowotnej - usług weterynaryjnych, opieki i rehabilitacji dla dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych;
 • turystyki - tematyczne parki rozrywki, centra konferencyjne i targowe, agencje turystyczne, hotele i restauracje, usługi cateringowe;
 • transportu - transport ładunków klasy C;
 • usług dla innych firm - outsourcingowe centra przetargowe, regionalne centra dystrybucyjne, centra analityczne i testów produktów, usługi consultingowe;
 • informatyki - budowa baz danych, przetwarzanie danych, usługi doradcze w zakresie instalacji programów, instalowanie systemów informatycznych i ich serwis, obsługa i naprawy sprzętu komputerowego;
 • wynajmu i leasingu statków - z załogami (za wyjątkiem kabotażu oraz handlu na terenie wód przybrzeżnych Malezji) oraz bez załóg dla międzynarodowego transportu morskiego;
 • usług sportowych - organizacja wydarzeń sportowych i ich promocja;
 • usług wsparcia dla firm transportowych - agencje morskie, morskie usługi ratunkowe.

 

Przydatne linki

 

Gospodarcze umowy dwustronne

 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Malezji o cywilnej komunikacji lotniczej z 24 marca 1975 roku.
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Malezji o unikaniu podwójnego podatkowania i zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 16 września 1977 roku.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji z 21kwietnia 1993 roku.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Malezji o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z 3 sierpnia 2000 roku.
 • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, wraz z Protokołem do tej Umowy z 08.07.2013 roku.
 • Umowa o transporcie morskim z 10.02.2014 roku.

***

Informacje zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Informatorze Ekonomicznym MSZ i przewodniku po rynku Malezji (WPHI Kuala Lumpur) oraz stronach internetowych instytucji malezyjskich takich jak MATRADE i MIDA.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

KODURA - tkanina wodoodporna

Nasza tkanina zewnętrzna kodura (zwana też codurą) jest niezwykle wytrzymała i odporna na uszkodz...
Polska - Nowa Sól 2020-02-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert