Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Japonia

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 11:14:06
azja, japonia, eksport, informacje praktyczne

Japońska gospodarka jest jedną z najbardziej rozwiniętych technologicznie gospodarek świata.

 • Japońska gospodarka opiera się przede wszystkim na imporcie surowców produkcyjnych i paliw.
 • Japońska gospodarka zmaga się z problemami rozwoju gospodarczego, co spowodowane jest niskim poziomem inflacji, umacniającym się jenem, problemami demograficznymi, problemami w polityce makroekonomicznej i fiskalnej.
 • Głównymi importerami japońskich dóbr i usług są: Chiny, USA, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia.
 • Głównymi eksporterami do Japonii są: Chiny, USA, Australia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Korea Południowa.
 • Japonia nie posiada licznych złóż surowców mineralnych, dlatego większość produkcji przemysłowej opiera się na surowcach importowanych.

 

Perspektywiczne sektory japońskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych:

 • Energia elektryczna i energia odnawialna
 • ICT 
 • Produkty farmaceutyczne, usługi medyczne, ochrona zdrowia

 

Infrastruktura transportowa

 • W Japonii istnieją dwa rodzaje przejść granicznych: porty morskie (Nagoja, Chiba, Jokohama, Kitakiushu, Kobe, Tokio, Osaka) i lotnicze (Narita - Tokyo, Kansai - Osaka, hub lotniczy - Nagoi).
 • W Japonii bardzo dobrze rozwinięta jest sieć drogowa: 1177278 km dróg i 6114 km autostrad.
 • W Japonii obowiązuje ruch lewostronny.
 • Na terytorium Japonii występuje najnowocześniejszy transport kolejowy na świecie o łącznej długości 23 000 km, w tym 1800 km tras szybkiej kolei.
 • Większe miasta posiadają dobrze zabudowaną sieć metra, napowietrzną kolej jednoszynową oraz tramwaje.

 

Administracja gospodarcza

 • Ministerstwa japońskie współpracują z organizacjami branżowymi i regionalnymi przedstawicielami sektora prywatnego.
 • Najbardziej wpływową organizacją jest Bippon Keidanren, która skupia wszystkie największe firmy japońskie.
 • Za promocję japońskiego eksportu i inwestycji odpowiada Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO).

 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Japonii dostępne dla polskich przedsiębiorców

Przedstawicielstwo

 • Taka forma działalności gospodarczej może prowadzić badania rynkowe, gromadzić informacje, nabywać towary, prowadzić czynności reklamowe oraz wydawać publikacje.
 • Przedstawicielstwo nie może prowadzić działalności handlowej (sprzedażowej) na terytorium Japonii.
 • Przedstawicielstwo nie jest upoważnione do prowadzenia rachunku bankowego i zawierania umowy najmu nieruchomości. Za umowy tego typu odpowiada spółka matka lub jej reprezentant zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami.
 • Otwarcie przedstawicielstwa na terytorium Japonii nie wymaga rejestracji.

Odział

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Nie posiada odrębnego statusu prawnego i podlega pod status prawny swojej macierzystej firmy.
 • Wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez oddział obciążają firmę matkę.
 • Najprostsza i najczęściej wybierana przez obcokrajowców forma prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Japonii.

Filia

 • W trakcie zakładania fili należy wskazać jaką formę przybierze: spółki akcyjnej, spółki z.o.o. lub innej określonej w prawie japońskim.
 • Filia posiada odrębność od firmy założycielskiej (odpowiedzialność przedsiębiorstwa, które ją zakłada, jest ograniczona do wysokości udziałów w kapitale założonej spółki).

Spółka partnerska i cywilna

 • W spółce partnerskiej i cywilnej partnerstwo występuje tylko pomiędzy partnerami posiadającymi udziały w tej spółce, a ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości udziałów jakie posiadają w spółce.
 • Porozumienia i wewnętrzne procedury mogą być dowolnie tworzone za pomocą umowy pomiędzy partnerami posiadającymi udziały w spółce.
 • Spółka partnerska i cywilna nie podlegają opodatkowaniu. Podatek naliczany jest od dochodów uzyskanych przez partnerów spółki.

Ponadto polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Japonii za pomocą joint-venture z firmą japońską lub poprzez nabycie udziałów w firmie japońskiej. Polscy inwestorzy mają prawo prowadzić również działalność inwestycyjną na terenie Kraju Kwitnącej Wiśni.

 

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w Japonii należy:

 • Przygotować zarejestrowaną pieczątkę oraz certyfikat rejestracji pieczątki dla każdego z inwestorów i dyrektorów.
 • Przygotować zarejestrowaną pieczątkę przedstawiciela firmy, często przygotowywaną jako zestaw z pieczątką dla banku i pieczątką firmową.
 • Założyć konto bankowe.

 

Statut założycielski

Musi być przygotowany zgodnie z prawem o spółkach i powinien zawierać informacje o:

 • Zapisach obowiązkowych, takich jak: zapisy celne, nazwa handlowa, adres, wielkość lub minimalna kwota kapitału zakładowego, nazwa lub oznaczenie i adres każdego z inwestorów, całkowita liczba udziałów każdego z nich.
 • Zapisach nieobowiązkowych: zapisy dotyczące udziałów, kontrybucji, zasad dotyczących restrykcji związanych z transferem udziałów.
 • Zapisach fakultatywnych: związanych z rokiem rozliczeniowym oraz metodą podawania informacji do wiadomości publicznej.

W celu złożenia statusu założycielskiego u notariusza należy przedłożyć niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Trzy zestawy statutu założycielskiego podbite pieczątkami.
 • Znaczek skarbowy w wysokości 40 000 jenów, który można nabyć na poczcie lub innym stosownym urzędzie.
 • Certyfikat rejestracji pieczątki dla każdego inwestora, który został wydany nie później niż trzy miesiące przed złożeniem dokumentów u notariusza.
 • Dokument potwierdzający tożsamość.
 • Upoważnienie, jeśli dokumenty są składane przez przedstawiciela w imieniu firmy macierzystej.

Ponadto należy przygotować około 50 000 jenów dla notariusza oraz 2 000 jenów za potwierdzoną notarialnie kopię (250 jenów za stronę).

 

Depozyt bankowy

Depozyt bankowy należy dostarczyć pomiędzy złożeniem stosownych dokumentów u notariusza a przed wnioskiem o rejestrację.

 

Rejestracja działalności gospodarczej

W celu rejestracji należy przedłożyć niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Wniosek o rejestrację.
 • Zgodę od założycieli.
 • Uchwałę dotycząca mianowania dyrektorów i lokalizacji biura.
 • Zgodę dyrektorów na mianowanie.
 • Certyfikat rejestracji pieczątki dla każdego z dyrektorów.
 • Raport i dodatkowe dokumenty wykonane przez dyrektorów.
 • Dokument poświadczający depozyt.
 • Zaświadczenie od wyznaczonego przedstawiciela dotyczące wysokości kapitału.
 • Rejestrację odcisku pieczątki
 • Informację dotycząca złożonych dokumentów.
 • Wydruk zawartości złożonych dokumentów lub informacje wydrukowane na formularzu OCR.
 • Znaczki skarbowe o odpowiednich wartościach względem podatku od rejestracji w wysokości 0,007% od wartości kapitału lub minimum 150 000 jenów.

Jeśli wszystkie dokumenty są poprawne, data ich złożenia staje się datą założenia działalności gospodarczej.

Dokumenty składa się do urzędu rejestracyjnego - tokisho, które znajduje się w każdym większym mieście. Szczegółowa lista urzędów znajduje się na stronie internetowej japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Lista notariuszy dostępna jest na stronie Japońskiego Stowarzyszenia Notariuszy.

 

Obowiązkowe zawiadomienia i notyfikacje po założeniu firmy

Urząd Skarbowy

W Urzędzie Skarbowym należy złożyć:

 • zawiadomienie o założeniu działalności gospodarczej w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od jej założenia.
 • podanie o wyrażenie zgody na wypełnienie „Blue Tax Return”, które jest niezbędne do uzyskania zwolnienia związanego z „Blue Tax Return”.
 • zawiadomienie o utworzeniu biura wypłacającego pensje oraz podanie o terminie płatności podatków dochodowych.

Regionalny Urząd Podatkowy

W Regionalnym Urzędzie Podatkowym należy złożyć zawiadomienie o założeniu działalności gospodarczej.

Urząd Miejski

W Urzędzie Miejskim należy złożyć zawiadomienie o założeniu działalności gospodarczej

Biuro Ubezpieczenia Społecznego

W Biurze Ubezpieczenia Społecznego należy przedłożyć zawiadomienie o nowym podaniu, bieżących warunkach, biurze i nabyciu podmiotowości ubezpieczeniowej. Wszystkie, trzy, zawiadomienia są niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego i systemu emerytalnego.

Biuro Inspekcji Pracy

W Biurze Inspekcji Pracy należy złożyć zawiadomienie o powstaniu stosunku ubezpieczenia społecznego oraz deklarację dotyczącą pracowniczych składek ubezpieczeniowych.

Biuro Bezpieczeństwa Pracy

W Biurze Bezpieczeństwa Pracy należy złożyć zawiadomienie: o założeniu działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem pracowniczym oraz o nabyciu statusu objętego ubezpieczeniem pracowniczym. Powyższe zawiadomienia umożliwiają korzystanie z opieki społecznej po tym, jak pracownik staje się bezrobotny.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w Japonii wymaga kontaktów osobistych i nawiązania relacji biznesowej, dlatego ważna jest personalna obecność podczas imprez wystawienniczych, w trakcie których należy:

 • Wyznaczyć na przedstawiciela firmy osobę posiadającą obszerną i szczegółową wiedzę na temat oferowanego przez przedsiębiorstwo produktu, usługi, procesu i technologii produkcji, tras dostaw, portów lotniczych i morskich, z jakich się korzysta, czasu, jaki upływa od wysyłki do dostawy, kontenerów, jakie się wykorzystuje przy transporcie, cen, jakie chce się zaproponować, posiadanych certyfikatów, sposobu rozliczania płatności i waluty, w jakiej zawiera się transakcje.
 • Sporządzić katalogi przynajmniej w języku angielskim (jeśli firma nie jest w stanie sporządzić katalogów w języku japońskim, to należy przygotować jednostronną skrótową informację po japońsku na temat firmy, produktu lub usługi).
 • W przypadku korzystania ze stoiska WPHI na targach należy, nie tylko zaprezentować katalogi, ale również pojawić się na nich osobiście w celu pokazania zainteresowania oraz zaangażowania w biznes z partnerami japońskimi.
 • Przygotować wstępne ceny produktów, w przeciwnym razie przedsiębiorca prezentujący swój produkt nie będzie traktowany poważnie. Ostateczna cena będzie uzależniona od wynegocjowanego między partnerami kontraktu, jednakże ważny jest poziom, od którego te negocjacje można rozpocząć.

Należy być przygotowanym na to, iż japoński partner biznesowy nie złoży od razu dużego zamówienia. W początkowym etapie skupi się na wypełnieniu wszystkich niezbędnych procedur, które zależą od produktu i mogą być kosztowne, wymagać czasu i wielu dokumentów wypełnionych i opisanych po japońsku. Ten etap wymaga cierpliwości ze strony polskiego inwestora oraz połączony jest ze sporządzeniem licznej dokumentacji (do której wypełniania należy podejść ze starannością). Po zakończeniu formalności, następuje etap próbny, w trakcie którego sprawdzana jest wiarygodność i gotowość do podjęcia długofalowych relacji biznesowych oraz podejmowane są wizyty ze strony japońskiej. Na tym etapie i w późniejszych relacjach istotna jest terminowa komunikacja. Zbyt długie pozostawianie wiadomości od japońskiego partnera biznesowego bez odpowiedzi może być odebrane przez niego jako nietakt i zaważyć na dalszej współpracy. W związku z tym warto odpowiadać od razu lub informować o otrzymaniu wiadomości i wskazać termin odpowiedzi.

Należy pamiętać, że podczas współpracy obowiązkowa jest coroczna wizyta w Japonii dyrektora firmy, w trakcie której japońscy partnerzy przedstawiają klientów. Coroczne spotkania są oznaką szacunku i dobrych relacji biznesowych.

 

Ośrodki przemysłowe

 • W Japonii silnie rozwinięty jest przemysł hutnictwa stali, który stanowi podstawę przemysłu stoczniowego i samochodowego. Głównymi ośrodkami hutniczymi są miasta: Jawata, Amagasaki, Nagoja, Kobe, Kawasaki.
 • Japoński przemysł okrętowy od wielu lat zajmuje wiodącą pozycję na świecie. Głównymi ośrodkami przemysłu stoczniowego są miasta: Nagasaki, Sasebo, Nagasu, Osaka, Jokohama, Jokosuka.
 • Japoński przemysł samochodowy produkujący samochody osobowe, ciężarowe, i autobusy zajmuje jedno z pierwszych miejsc na świecie. Najważniejsze ośrodki przemysłu samochodowego znajdują się w miastach: Toyota, Hiroszima, Szizuoka, Nagoja, Jokosuka, Oppana.
 • Japonia przoduje w dziedzinie produkcji obrabiarek i robotów przemysłowych. Szczególną renomą cieszy się przemysł elektroniczny, optyczny i mechaniki precyzyjnej. Ponad połowa komputerów produkowanych na świecie pochodzi z Japonii. Uznanie, ze względu na wysoką jakość, zdobyły japońskie aparaty fotograficzne, zegarki, lornetki i maszyny do szycia. Ponadto w Japonii produkuje się urządzenia przemysłowe powszechnego użytku, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki.
 • Na terenie Japonii rozwinął się przemysł petrochemiczny i produkcja nawozów sztucznych.
 • Charakterystyczną cechą przemysłu japońskiego jest koncentracja jego najważniejszych ośrodków wzdłuż wybrzeża i wokół największych ośrodków miejskich. Znaczna część japońskiego potencjału przemysłowego skupiła się w czterech rejonach: Tokio-Jokohama, Osaka-Kobe, Nagoja i na północy wyspy Kiusiu.

 

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

Bariery handlowe pomiędzy Unią Europejska a Japonią wynikają głównie z wewnętrznych regulacji oraz różnic w regulacjach prawnych. Do kluczowych problemów wskazywanych przez biznes europejski należą:

 • Różnice w standardach

Brak efektywnego i zadawalającego poziomu funkcjonowania umów o wzajemnej uznawalności standardów (mutual recognition agreements - MRA). W obszarach nie objętych MRA (większość) procedury zatwierdzania produktów są długie, nieefektywne i kosztowne, zarówno dla producentów, jak i klientów (np. szczepionki). Nie zawsze są to dyskryminacje de iure ani de facto, lecz problemy administracyjne, które zgłaszają także japońscy przedsiębiorcy.

 

Niski poziom internacjonalizacji standardów w Japonii powoduje, że wiele towarów dopuszczonych do obrotu na świecie, wymaga specjalnych badań lub dostosowania do odmiennych standardów japońskich. W związku z tym proces dopuszczenia nowych towarów na rynek japoński jest z reguły bardzo czasochłonny, kosztowny i uciążliwy. Dotyczy to przede wszystkim artykułów żywnościowych - kwarantanna, przepisy fitosanitarne, dopuszczenie dodatków smakowych lub koloryzujących. Nadal nie uregulowana pozostaje kwestia wzajemnego uznawania przez Japonię i WHO/FAO dodatków do żywności i substancji spożywczych (proces rozpoczęty w 1981 r.). Z 828 substancji spożywczych dopuszczonych do użytku przez Japonię jedynie 1/3 została uznana jako bezpieczna przez WHO/FAO, podczas gdy ponad 600 substancji dopuszczonych przez WHO/FAO nie jest akceptowanych przez Japonię.

 

Utrudnione jest również wprowadzanie na japoński rynek produktów z grupy tzw. quasi leków, które za granicą uznawane są za kosmetyki. Podobnie, standardy uznawane wyłącznie w Japonii utrudniają firmom zagranicznym funkcjonowanie w branżach, takich jak: budownictwo, nieruchomości, transport lotniczy, diagnostyka medyczna, aparatura medyczna, weterynaria oraz cięte kwiaty.

 • Różnice w regulacjach rynkowych

Utrudnieniem dla europejskich przedsiębiorców jest silna segmentacja rynków w sektorze telekomunikacyjnym, zdominowanym przez japońskich dostawców sprzętu (Sharp, Panasonic, Hitachi) i usług (NTT, DoCoMo), wzmocniona jest dodatkowo odmiennymi standardami technicznymi stosowanymi przez poszczególnych operatorów. Innymi barierami są regulacje na rynku usług bankowych, ubezpieczeniowych i papierów wartościowych, które uniemożliwiają bankom japońskim i jednostkom europejskim funkcjonującym na lokalnym rynku oferowanie zaawansowanych produktów finansowych. Model ten zmienia się jednak stopniowo pod presją japońskich instytucji finansowych.

 • Polityka konkurencji

Regulacje rynkowe i problemy z dostępem do rynku wynikają często z polityki konkurencji, którą japońscy decydenci (w tym Japońska Rada Handlu Zagranicznego - JFTC oraz METI) interpretują odmiennie niż Unia Europejska. Przykładem tego może być dominująca pozycja poczty japońskiej na rynku przesyłek pocztowych, bankowości detalicznej oraz detalicznych instrumentów finansowych.

 

Przepisy celne

Towary zwolnione z cła:

 • Ubrania.
 • Artykuły toaletowe.
 • Przedmioty osobistego użytku.
 • Przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu podczas pobytu w Japonii.
 • Prezenty, w ilości nie wskazującej na to, że przeznaczone są na handel, których wartość nie przekracza 200 tys. jenów (w cenach z kraju zakupu).
  • osoby dorosłe tzn. te, które ukończyły 20. rok życia, mogą przewozić bez cła alkohol i wyroby tytoniowe w następujących ilościach:
   • trzy butelki alkoholu - jedna butelka = ok. 760 cc
   • cygara (100 szt.)
   • papierosy (400 szt.)
   • inny rodzaj tytoniu (500 g)
   • oraz perfumy - 2 uncje / jedna uncja = ok. 28 cc.
 • Na terytorium Japonii można wwieźć dowolną kwotę pieniędzy, ale powyżej 1 mln jenów należy ją zadeklarować.
 • Zadeklarować trzeba złoto w sztabkach.
 • Leki - na własny użytek można sprowadzić dwumiesięczny ich zapas. Można też wwieźć 24 sztuki paraleków do stosowania zewnętrznego.
 • W przypadku przekroczenia tych limitów należy skontaktować się z regionalnymi biurami do spraw zdrowia i opieki lekarskiej, na lotniskach (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 do 17:45).
 • Zwierzęta można wwieźć pod warunkiem posiadania ich świadectwa zdrowia. Przy przekraczaniu granicy muszą być one jednak zbadane przez urzędników decydujących o konieczności kwarantanny, trwającej dwa tygodnie, na koszt właściciela. Koty i psy muszą mieć zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

 

Zakaz wwożenia:

 • żywności pochodzenia zwierzęcego, nawet kupionej na lotniskach europejskich, w sklepach bezcłowych
 • kwiatów (także ciętych)
 • owoców
 • roślin
 • nasion (link do strony internetowej zawierającej Informator nt. roślin, które podlegają zakazowi wwozu do Japonii (Plant Quarantine Notice)
 • narkotyków
 • stymulantów - amfetamina, met-amfetamina
 • substancji psychotropowych
 • przedmiotów imitujących monety, papierowe banknoty
 • książek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej
 • przedmiotów chronionych prawem patentowym, wobec których są zastrzeżone prawa autorskie, np. projekty
 • broni i amunicji

Prawo japońskie jest bardzo surowe dla osób przemycających narkotyki, broń, amunicję i treści pornograficzne. Za przedłużenie pobytu bez ważnej wizy grozi kara wydalenia z Japonii na własny koszt, z zakazem wjazdu na jej terytorium przez pięć lat. Według prawa to przekroczenie przepisów imigracyjnych.

 

Aktualne stawki celne dostępne są na stronie internetowej japońskiej Służby Celnej.

 

Zamówienia publiczne

Japonia zobowiązana jest, poprzez przynależność do WTO, do stosowania zasad niedyskryminacji firm zagranicznych w dostępie do krajowego systemu zamówień publicznych. W celu ułatwienia dostępu do rynku obcokrajowcom, rząd japoński wykroczył poza ramy porozumienia WTO ułatwiając dostęp do informacji: o japońskim systemie zamówień publicznych, konkretnych przetargach i procedurach kwalifikujących przedsiębiorców do udziału w przetargach.

 

Japońskie regulacje w zakresie zamówień publicznych przewidują również niższą w porównaniu ze standardami WTO wartość przedmiotu zamówienia, przy której wymagane jest uruchomienie procedury zamówień publicznych (100 000 SDR - międzynarodowa jednostka rozrachunkowa).

 

Przy zamówieniach przekraczających 800 000 SDR niezbędne jest ogłoszenie przetargu, np. w formie organizacji seminariów i spotkań informacyjnych. W przypadku takich zamówień dostawcy mają możliwość zgłaszania uwag do propozycji specyfikacji przetargowej.

 

System zamówień publicznych w Japonii jest oparty na procedurach przetargowych, w których mogą uczestniczyć dostawcy towarów i usług posiadający zezwolenia/kwalifikacje. Dlatego też podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach zamówień publicznych muszą uzyskać zezwolenie od jednostki ogłaszającej przetarg, jeszcze przed rozpoczęciem procedury przetargowej.

 

Przy wyborze wykonawców zamówienia publicznego mają zastosowanie różne tryby, np. przetarg otwarty, przetarg ograniczony oraz przetarg bezpośredni. W praktyce udział firm zagranicznych w procedurze zamówień publicznych ograniczony jest często ze względu na specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia lub odpowiednie "klauzule bezpieczeństwa" (np. w sektorze kolejowym). Kwestia ułatwienia dostępu firm europejskich do japońskiego systemu zamówień publicznych jest jedną z priorytetowych trwających negocjacji umowy o wolnym handlu pomiędzy UE i Japonią. Zaproszenia do składania ofert są publikowane w Dzienniku Urzędowym "Kanpo".

 

Więcej informacji można uzyskać w:

Urzędzie Zamówień Publicznych

(the Cabinet Office)

3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

JP-1008970 TPKYO

tel.: +81 3 35819044

fax: +81 3 35814772.


Informacje dotyczące zamówień publicznych dostępne są na stronach:

 

Nabywanie i wynajem nieruchomości w Japonii

Najdroższe nieruchomości są usytuowane w Tokio i w dużych miastach, takich jak Kobe, Osaka, Jokohama, Sendai, Kioto, Fukuoka Nagoja i Hiroszima, natomiast najtańsze w regionach, takich jak Tohoku, Hokkaido, Shimane i Yamaguchi.

 

W prefekturach, w których odnotowuje się największy spadek populacji, władze lokalne oferują ziemię po preferencyjnych cenach, a w przypadku deklaracji długookresowego zamieszkania, nawet za darmo. Najwyższe ceny osiągają nieruchomości w sąsiedztwie dużych stacji kolejowych i metra. Stare budynki (zasadniczo powyżej 30 lat) są odnawiane ze względu na dostosowywanie ich standardów do norm bezpieczeństwa. Najdroższe są nowe budynki.

 

Cudzoziemcy, którzy zamierzają sfinansować zakup nieruchomości pożyczką hipoteczną muszą posiadać odpowiednią wizę (najlepiej pozwolenie stałego pobytu, długookresową wizę pracowniczą lub małżeńską). Wiza nie jest wymagana jeśli płatności dokonuje się gotówką. Posiadanie nieruchomości w Japonii nie gwarantuje otrzymania/przedłużenia wizy. Pożyczkobiorca potrzebuje żyranta, który zobowiąże się do spłaty kredytu w przypadku nie wywiązania się z obowiązków płatniczych przez osobę zaciągającą kredyt. Dodatkowymi wymogami przy udzielaniu kredytu są:

 • doświadczenie minimum kilku lat pobytu w Japonii i biegła znajomość języka;
 • japońskie obywatelstwo współmałżonka lub dzieci uczęszczające do japońskich szkół;
 • stała praca w Japonii (na okres spłacania pożyczki);
 • nienaganna historia kredytowa;
 • oświadczenie o chęci pobytu w Japonii przez okres spłaty pożyczki.

 

Z kolei przy wynajmie nieruchomości ważna jest: odległość od stacji kolejowej lub metra, rodzaj i wiek budynku, powierzchnia, nasłonecznienie, pożądane instalacje i udogodnienia sprzętowe. Najczęściej do wynajmu nieruchomości konieczny jest gwarant. Może nim być osoba fizyczna lub prawna. Umowa najmu podpisywana jest najczęściej na okres dwóch lat. W przypadku najmu nieruchomości z reguły korzysta się z usług agenta nieruchomości, którego wynagrodzenie stanowi część tzw. key money, najczęściej o równowartości dwumiesięcznego czynszu. Koniecznym jest również wpłacenie kaucji (z reguły również w wysokości dwumiesięcznego czynszu).

 

Ważne parcele i wysokiej klasy nieruchomości komercyjne metropolii są własnością koncernów, np. Fuyou, Mitsubishi, Mitsui i Sumitomo. Warto wiedzieć, że właścicielami wysokiej klasy ziemi w otoczeniu stacji kolejowych są firmy kolejowe, takie jak Japan Railways, Hankyu, Hanshin, Kintetsu, Nankai, Odakyu, Seibu, Tobu lub Tokyu. Wiele dużych japońskich firm ma swoje oddziały lub firmy-córki, które zajmują się obrotem nieruchomościami, świadcząc swoje usługi np. klientom korporacji, np.: Mitsui, do której należy Mitsui Real Estate, a z kolei od tej spółki zależne są Mitsui Real Estate Sales i Mitsui Fudosan Realty.

 

Dostęp do rynku pracy

Barierą w dostępie do japońskiego rynku pracy jest znajomość języka japońskiego, która jest wymagana przez wszystkie japońskie firmy. Bardziej elastyczni pozostają zagraniczni pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Japonii.

W celu podjęcia pracy w Kraju Kwitnącej Wiśni należy uzyskać pozwolenie na pracę. W większości przypadków wydanie zezwolenia na pracę i wizy pracowniczej jest ściśle związane posiadaniem przyrzeczenia zatrudnienia przez przyszłego pracodawcę. W związku z tym przejętym jest, że z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca występuje przyszły pracodawca.

Osoby przebywające poza Japonią, chcące podjąć pracę w tym kraju, muszą wystąpić o wizę pracowniczą. W Japonii funkcjonuje ok. 28 rodzajów wiz pracowniczych. Podstawą uzyskania wizy pracowniczej przez obcokrajowca w Ambasadzie Japonii w danym kraju jest posiadanie „świadectwa kwalifikacji” oraz umowy o pracę. Świadectwo kwalifikacji aplikant otrzymuje od przyszłego pracodawcy, który występuje o nie w imieniu przyszłego pracownika do urzędu imigracyjnego. W zależności od posiadanych kwalifikacji i charakteru pracy, jaka ma być świadczona na terenie Japonii, cudzoziemiec otrzymuje odpowiedni status rezydenta. Zezwolenie na pracę wydawane jest przez urząd imigracyjny z reguły na okres od roku do trzech lat.

Obcokrajowcy przebywający w Japonii, którzy nie posiadają wizy pracowniczej, chcąc podjąć zatrudnienie w tym kraju muszą aplikować do właściwego urzędu imigracyjnego o zmianę swojego statusu i o pozwolenie na pracę.

 

Więcej informacji na temat zatrudnienia obcokrajowców znajduje się na stronie urzędu imigracyjnego.

 

Szczegółowe informacje na temat oddziałów HelloWork zapewniających tłumaczenie i Centrów Pośrednictwa Pracy dla Obcokrajowców można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej.

 

Podatki

Polska posiada z Japonią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i dochodów. Szczegółowe i aktualne informacje na temat podatków w Japonii (aktualne stawki podatkowe i przepisy prawne) znajdują się na stronie JETRO.

 

Polsko-japońskie gospodarcze umowy dwustronne

 • Układ o handlu i żegludze z listopada 1978 r.
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Japonii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 20 lutego 1980 r.
 • Porozumienie międzyrządowe ws. japońskiej pożyczki na fundusz stabilizacyjny w Polsce, w wysokości 150 mln USD ze stycznia 1990 r.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Japonii o transporcie lotniczym z dnia 7 grudnia 1994 r.
 • Deklaracja współpracy Polski i Japonii w zakresie implementacji mechanizmów elastycznych z Kioto z dnia 14 października 2008 r.
 • Deklaracja współpracy Polski i Japonii w obszarze pokojowego wykorzystania energii jądrowej w Polsce z dnia 30 marca 2010 r.
 • Deklaracja współpracy w obszarze rozwoju i wykorzystania technologii czystego węgla pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Japońskim Centrum Energii Węglowej (JCOAL) z dnia 7 września 2010 r.

 

Lista adresów stron internetowych japońskich organizacji gospodarczych i otoczenia biznesu:

 

Lista danych teleadresowych organizacji wspierających wymianę handlową

Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego

(Japan External Trade Organization (JETRO))

2-5, Toranomon 2-chome, Minato-ku

TOKYO 105

Tel.: (00813) 35825770

Fax: (00813) 35827376

e-mail: tdc@jetro.go.jp

www.jetro.go.jp

 

Japońska Komisja ds.Handlu Zagranicznego

(Japan Foreign Trade Council, Inc.(JFTC))

World Trade Center Bldg, 6th Fl.

4-1, Hamamatsu-Cho, 2-ch, Minato-ku

TOKYO 105-6106

Tel.: (00813) 34355972/ 5964

Fax: (00813) 34355979

e-mail: mail@jftc.or.jp

www.jftc.or.jp

 

Japońska Izba Przemysłowo-Handlowa

(Japan Chamber of Commerce and Industry)

3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku

TOKYO 100-0005

Tel.: (00813) 32837851

Fax: (0813) 32166497

e-mail: info@jcci.or.jp

www.jcci.or.jp/home-e.html

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tokyo

(Tokyo Chamber of Commerce and Industry)

3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku

TOKYO 100-0005

Tel.: (00813) 32837500

e-mail: kokusai@tokyo-cci.or.jp

www.tokyo-cci.or.jp/english

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Osace

(Osaka Chamber of Commerce and Industry)

2-8, Hommachibashi, Chuo-ku

OSAKA 540-0029

Tel.: (00816) 69446400

Fax: (00816) 69446293

e-mail: intl@osaka.cci.or.jp

www.osaka.cci.or.jp

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Sapporo

(Sapporo Chamber of Commerce and Industry (SCCI))

Kita 1, Nishi 2 chome, Chou-ku

SAPPORO 060-8610

Tel.: (008111) 2311122

Fax: (008111) 2311078

e-mail: kokusai@sapporo-cci.or.jp

www.sapporo-cci.or.jp

 


Ważne informacje

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Japonii zapraszamy na stronę internetową Zagranicznego Biura Handlowego w Tokio.


***

Informacje pochodzą ze strony internetowej WPHI Tokio i Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego "JETRO" oraz Informatora Ekonomicznego MSZ.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 4 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert