Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Brunei

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 11:11:43
azja, brunei, eksport, informacje praktyczne

Gospodarka Brunei oparta jest na złożach ropy i gazu. Wysokie dochody do budżetu państwa, jakie zapewnia sektor wydobywczy, spowodowały, że w Brunei rozwinęło się państwo socjalne oferujące: brak podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczenia społeczne finansowane z budżetu państwa oraz subwencjonowanie cen niektórych produktów.

Dlaczego warto inwestować w Brunei?

 • czyste i zielone środowisko, bioróżnorodność, świeże powietrze i czysta woda;
 • wykształcona i posiadająca wysokie kwalifikacje kadra pracowników;
 • stabilna sytuacja polityczna i makroekonomiczna;
 • brak klęsk żywiołowych w historii państwa;
 • niski wskaźnik przestępczości;
 • Brunei posiada dostęp i łączność z kluczowymi rynkami;
 • atrakcyjny klimat podatkowy - brak podatku: dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń, towarów i usług, zysków kapitałowych oraz niski podatek dochodowy od osób prawnych wynoszący 18,5%;
 • możliwość współpracy lokalnych przedsiębiorców z zagranicznymi inwestorami;
 • przyjazne otoczenie biznesu;
 • kluczowe położenie w środku regionu ASEAN ułatwia dostęp do rynków państw Azji Południowo-Wschodniej;
 • lokalizacja portu głębinowego Muara Port, z którego odbywają się rejsy do Singapuru, Hong Kongu, Malezji, Tajlandii, Filipin i Chin.

 

W Brunei obowiązuje strategia rozwoju Brunei Vision 2035, która zakłada trzy podstawowe cele:

 • stworzenie społeczeństwa bardzo dobrze wykształconego i posiadającego wysokie kwalifikacje,
 • wypracowanie wysokich standardów życia (wejście do czołówki 10 krajów na świecie wg klasyfikacji United Nations Human Development Index),
 • stworzenie dynamicznej i zrównoważonej gospodarki (wejście do grupy 10 krajów na świecie o najwyższym PKB na mieszkańca).

 

Główną przeszkodą w rozwoju innych gałęzi gospodarki niż sektor wydobywczy jest słabość kapitałowa oraz organizacyjna prywatnych przedsiębiorstw brunejskich oraz małe zainteresowanie inwestycjami ze strony inwestorów zagranicznych.

 

W celu rozwoju przemysłu utworzono Agencję Rozwoju Przemysłowego Brunei (Brunei Industrial Development Authority, BINA), która kontroluje dziewięć parków przemysłowych, przeznaczonych pod inwestycje zarówno dla firm lokalnych, jak i zagranicznych, w zakresie produkcji przemysłowej (m.in. mebli, artykułów gospodarstwa domowego), przetwórstwa żywności oraz usług.

 

Dywersyfikacją gospodarki zajmuje się rządowa Agencja Rozwoju Gospodarczego Brunei (Brunei Economic Development Board, BEDB), która utworzyła trzy strefy inwestycyjne:

 • PMB - w pobliżu budowanego portu i terminalu przeładunku kontenerów na wyspie Muara Besar,
 • iCentre - sektor informatyki i telekomunikacji,
 • Spark - sektor petrochemiczny.

 

Zidentyfikowane jako perspektywiczne i promowane w ramach kolejnych Narodowych Planów Rozwoju Gospodarczego Brunei gałęzie gospodarki to: telekomunikacja, technologie multimedialne i informatyczne, biotechnologia oraz przetwórstwo żywności.

 

Sektory promowane pod kątem bezpośrednich inwestycji zagranicznych to: czysta energia, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i badania R&D w zakresie farmaceutyków, ICT, produkcja żywności i kosmetyków.

 

Wśród zachęt dla inwestorów zagranicznych znajdują się

 • całkowity brak podatków,
 • możliwość uzyskania do 80% zwrotu zainwestowanych środków z budżetu państwa,
 • gwarantowanie inwestycji przez władze państwowe (spółki ze skarbem państwa),
 • zwrot kosztów przyjazdu i pobytu specjalistów zagranicznych szkolących lokalnych pracowników,
 • budowa fabryk lub magazynów na koszt państwa,
 • jedne z najniższych kosztów energii elektrycznej, wody i usług internetowych na świecie, które dla najważniejszych inwestorów są zawieszane lub dodatkowo obniżane,
 • kosmetyki i żywność wyprodukowana na terytorium Brunei automatycznie uzyskują certyfikat halal, rząd i agencje reklamowe prowadzą marketing wspierający inwestora na rynkach arabskich.

 

Głównymi polskimi towarami eksportowymi w ostatnich latach były: urządzenia elektryczne i mechaniczne, opony, papier, wyroby stołowe, artykuły z tworzyw sztucznych i reklamy handlowe.

 

Import stanowiły: odzież bawełniana, urządzenia elektryczne, parasole, okucia meblowe i płaszcze kąpielowe.

 

Do polskich inwestycji w Brunei można zaliczyć prace poszukiwawcze prowadzone na terenie kraju przez Spółkę Kulczyk Oil Ventures wraz z innymi firmami.

 

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

 • Brunei nie stosuje żadnych barier ograniczających lub blokujących import towarów i usług.
 • Zaletą inwestowania w Brunei jest brak podatku VAT.

 

Bariery w dostępie do rynku

 • Problematyczne są uciążliwe i długotrwałe procedury biurokratyczne.
 • Główne przeszkody jakie napotykają polskie firmy na rynku brunejskim mają charakter pozataryfowy i wynikają ze specyfiki systemu polityczno-gospodarczego.
 • Żywność sprzedawana na terenie kraju musi posiadać certyfikację „Halal”.
 • W przetargach faworyzowane są firmy miejscowe, dlatego aby dostarczać swoje produkty polskie firmy muszą szukać lokalnych partnerów.
 • Niewielki rozmiar rynku wewnętrznego.
 • Utrudniony dostęp do danych gospodarczych Brunei.
 • Ograniczona podaż nieruchomości.

 

Promocja firmy możliwa jest w Brunei za pomocą agencji reklamowej, która umożliwia wprowadzanie oznaczeń handlowych, umieszczanie bilbordów oraz reklamy w celach marketingowych.

 

Dostęp do rynku pracy

Brunei jest dużym importerem siły roboczej. Szacuje się, że w kraju może przebywać nawet 120 tys. zagranicznych pracowników. Większość migrantów zarobkowych pracuje w sektorze wydobywczym i rynek pracy dla specjalistów w tej dziedzinie jest otwarty.

 

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Szacuje się, iż zdecydowana większość nieruchomości w Brunei należy do sułtana i rodziny królewskiej. Przed nabyciem nieruchomości cudzoziemiec każdorazowo musi prosić o zgodę sułtana. W związku z próbami dywersyfikacji gospodarki brunejskiej, podjęto decyzję o sprzedaży kilku działek pod inwestycje mieszkaniowo/wypoczynkowe dla cudzoziemców.

 

Decydując się na zakup nieruchomości w Brunei należy korzystać z usług prawnika, który pomoże zapoznać się z wymaganą dokumentacją prawną.

 

Przykładowe opłaty za czynności prawne:

 • Sprawdzanie obciążeń nieruchomości: czas oczekiwania na decyzję - jeden dzień, opłaty - jeden dolar brunejski.
 • Złożenie wniosku o przeniesienie własności gruntów online przez LARIS (Land Application and Registration Information System): czas oczekiwania na decyzję - dwa miesiące.
 • Podpisanie dokumentu transferu nieruchomości i wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 0,06% wartości nieruchomości.
 • Wydanie aktu własności gruntu: czas oczekiwania na decyzję - około 5 dni roboczych.

 

Obowiązek wizowy

 • Obywatele polscy mogą przebywać w Brunei bez wizy do 30 dni.
 • Nie wydaje się wiz na przejściach granicznych (również na lotnisku w stolicy).
 • Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego przy wjeździe, może jednak tego zażądać przewoźnik.
 • Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi sześć miesięcy.
 • Od turystów z Europy władze imigracyjne zwykle nie żądają okazania wwożonych pieniędzy, chociaż formalnie istnieje wymóg posiadania 500 dolarów brunejskich przy pobycie do trzech dni.
 • Opłata lotniskowa wynosi 12 dolarów brunejskich, przy czym przy wylotach do Kuching i Kota Kibnabalu opłata ta wynosi 5 dolarów brunejskich.

 

Zatrudnianie pracowników

W celu pozyskania pracowników należy zarejestrować się na portalu JobCentre Brunei, jeśli w ciągu dwóch tygodni nie znajdą się odpowiedni lokalni pracownicy, przedsiębiorca może udać się do Department of Labour i zaaplikować o Foreign Worker License dla zagranicznych pracowników. W tym celu wymagane jest wypełnienie formularza aplikacyjnego. Po złożeniu wniosku wydawane jest pokwitowanie zawierające datę uzyskania zezwolenia dla cudzoziemców (przeważnie jest to 7 dni roboczych lub 18 dni roboczych dla branży budowlanej). Po uzyskaniu licencji wnioskodawcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty za depozyt zabezpieczający. Płatności są przyjmowane w formie gotówki, gwarancji banku lub Jaminan Insurans/Takaful Pekerja Asing (JITPA).

 

Kolejnym krokiem jest aplikacja o wizę (Foreign Worker Visa), o którą należy ubiegać się w Department of Immigration & National Registration. Czas oczekiwania na zatwierdzenie aplikacji wynosi 3-5 dni roboczych. Wymagane dokumenty obejmują:

 • List aplikacyjny od pracodawcy,
 • Formularz wniosku wizowego (Malezyjczycy i Singapurczycy są zwolnieni),
 • Formularz 23,
 • Dwie kopie aktualnego zdjęcia paszportowego,
 • Kserokopię dowodu osobistego (w przypadku obywateli Malezji lub Singapuru),
 • Licencję Zatwierdzonych Pracowników Zagranicznych (oryginał i fotokopia),
 • Kartę Przedstawicielstwa Agencji Zatrudnienia.

Zatrudnieni pracownicy przechodzą w Brunei badania lekarskie. Po podpisaniu umowy pracownicy muszą ponownie zgłosić się do Department of Immigration and National Registration i zaaplikować o przepustkę robotniczą. Czas oczekiwania wynosi 3-5 dni roboczych a wymagane dokumenty są takie same jak przy aplikacji o wizę. Po otrzymaniu przepustki można aplikować o zieloną kartę. Wymaganymi dokumentami są: dokument podróży ze zdjęciem oraz Work Pass otrzymany w Department of Immmigration and National Registration. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych licencji i pozwoleń prowadzone są obowiązkowe kontrole w terminie od trzech do sześciu miesięcy od otrzymania pozwolenia. Dotyczy to wszystkich branż, z wyjątkiem robót budowlanych, w których inspekcje są przeprowadzane zarówno przed, jak i po zatwierdzeniu licencji. Kontrole przeprowadzane są w celu potwierdzenia, że wszyscy pracownicy zagraniczni w Brunei są zatrudnieni w określonym celu.

 

Infrastruktura

Kraj posiada dobrą infrastrukturę komunikacyjną. Sieć autostrad liczy blisko trzy tysiące km oraz 209 km szlaków wodnych. Główne porty morskie i lotniska to Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Muara, Seria, Tutong.

 

Miejsca bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 • Sungai Duhon - obiekty wsparcia dla przetwórstwa ropy i gazu.
 • Sungai Liang Industrial Park SPARK - przetwórstwo ropy i gazu.
 • Telisai - rolnictwo i akwakultura.
 • Bukit Panggal - rozwój energetyki, przemysł ciężki.
 • Bio Innovation Corridor - żywność, rolnictwo, farmacja i biotechnologia.
 • Digital Junction - technologie komunikacyjne, multimedia, centra danych.
 • Anggerek Desa Tech Park - nauka i technologia, technologie komunikacyjne i informacyjne, multimedia, przemysł twórczy.
 • Salambigar - farmaceutyki i suplementy diety, kosmetyki, przetwórstwo i dystrybucja produktów spożywczych, przemysł lekki.
 • Meragang - akwakultura.
 • Pulau Muara Besar - przetwórstwo ropy i gazu, stocznie, Zintegrowana Baza Dostaw Morskich.

Kompleksy przemysłowe

 • Beribi
 • Serambangun
 • Pekan Belait
 • Batu Apoi

Park technologiczny

 • Anggerek Desa Technology Park (ADTP)

 

Formy działalności gospodarczej

Działalność jednoosobowa

Status prawny: działalność jednoosobowa nie ma osobowości prawnej, właściciel posiada nieograniczoną odpowiedzialność, może zostać pozwany do odpowiedzialności za działalność gospodarczą oraz jest odpowiedzialny za długi spółki.

Wymagania rejestracyjne: właścicielem musi być wypłacalny obywatel Brunei powyżej 18. roku życia, posiadający status stałego rezydenta.

Formalności i wydatki: koszty działalności jednoosobowej nie są wysokie a sposób jej prowadzenia jest łatwy i nie objęty licznymi obowiązkami administracyjnymi, również koszt rejestracji jest minimalny.

Opłata rejestracyjna: 30$.

Partnerstwo

Składa się z dwóch lub maksymalnie dwudziestu partnerów biznesowych, którzy działają w oparciu o umowę o partnerstwie.

Status prawny: partnerstwo nie ma osobowości prawnej, partnerzy posiadają nieograniczoną odpowiedzialność, mogą zostać pozwani do odpowiedzialności karnej za działalność gospodarczą partnerstwa i nie mogą posiadać własność w imieniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz odpowiadają osobiście za długi i straty poniesione przez innych partnerów w ramach działań partnerstwa.

Wymagania rejestracyjne: właścicielem musi być wypłacalny obywatel Brunei powyżej 18. roku życia, posiadający status stałego rezydenta.

Formalności i wydatki: koszty partnerstwa nie są wysokie a sposób jego prowadzenia jest łatwy i nie objęty licznymi obowiązkami administracyjnymi, również koszt rejestracji jest minimalny.

Opłata rejestracyjna: 30$.

 

Spółka

Posiada akcjonariuszy i dyrektorów: prywatna spółka posiada od 2 do 50 akcjonariuszy, a publiczna minimum siedmiu.

Status prawny: spółka posiada odrębną osobowość prawną, akcjonariusze mają ograniczoną odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, mogą posiadać własność w imieniu spółki i nie ponoszą odpowiedzialności za długi i straty spółki.

Wymagania rejestracyjne: właścicielem musi być osoba wypłacalna powyżej 18. roku życia. Spółka musi posiadać co najmniej dwóch dyrektorów, z których co najmniej jeden powinien być obywatelem Brunei, spółka powinna posiadać co najmniej dwóch akcjonariuszy.

Formalności i wydatki: spółka generuje wyższe koszty założenia i utrzymania niż działalność jednoosobowa i partnerstwo. Należy spełnić więcej wymogów formalnych np.: składanie rocznych zeznań z działalności gospodarczej, podział akcji i mianowanie dyrektorów należy zatwierdzać na walnych zgromadzeniach.

Opłata rejestracyjna: 300$.

Likwidacja: likwidacja następuje dobrowolnie ze strony członków i musi być obowiązkowo zatwierdzona przez Sąd Najwyższy (High Court), a następnie wykreślona z rejestru spółek.

 

Uwaga: Istnieje możliwość założenia oddziału firmy zagranicznej.

 

Rejestracja działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa jednoosobowego i partnerstwa oraz spółki i oddziału zagranicznej firmy.

 

Rejestracja działalności gospodarczej możliwa jest za pomocą serwisu internetowego Registry of Companies and Business Names (ROCBN). Do założenia firmy niezbędne jest wniesienie opłaty rejestracyjnej oraz wypełnienie wymaganych formularzy rejestracyjnych.

 

Symulator licencji biznesowych wymaganych przy prowadzeniu działalności gospodarczej z podziałem na kategorię biznesu, rodzaj działalności gospodarczej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działalność jednoosobowa), lokalizacje biznesu (Internet, sklep, dom), osoby zatrudnione (pracownik lokalny lub zagraniczny).

 

Agencje wspierające otoczenie biznesowe

Brunei Economic Development Board (BEDB)

- jest agencją rządową typu one–stop specjalizującą się w określaniu kierunków rozwoju gospodarczego Brunei, pełniącą funkcje gospodarczego urzędu statystycznego, agencji promocji i informacji gospodarczej oraz agencji ds. inwestycji zagranicznych. BEDB podlega bezpośrednio Sułtanowi Brunei i promuje kraj jako destynację inwestycyjną w pięciu priorytetowych obszarach biznesowych:

 • Halal - w sektorze farmaceutycznym i suplementów diety, akwakulturze, rolnictwie, przetwórstwie spożywczym, produkcji i dystrybucji, kosmetykach.
 • Technologia i przemysł twórczy – centra danych, media cyfrowe, biotechnologia, Internet rzeczy.
 • Usługi biznesowe - transport i logistyka, usługi finansowe.
 • Turystyka - medyczna, kulturalna, ekoturystyka.
 • Przetwórstwo ropy i gazu, petrochemikalia.

Celem instytucji jest przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze szczególnym naciskiem na strategiczne inicjatywy, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego poprzez wzrost przemysłu zorientowanego na eksport, a także zwiększą szanse na wyodrębnienie działalności gospodarczej lokalnych przedsiębiorstw, co przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia mieszkańców. BEDB dostarcza informacji o lokalnym klimacie inwestycyjnym, wymaganiach, prawodawstwie, kosztach prowadzenia działalności gospodarczej i udziela konkretnych informacjach o projekcie. Ponadto instytucja pomaga w uzyskaniu zezwoleń rządowych np. na budowę lub rozbudowę.

 

Darussalam Enterprise DARE

- jest instytucją, która ma na celu wspieranie regionalnych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, włączenie ich do ugrupowania ASEAN oraz przygotowanie terenów i kompleksów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

DARE świadczy usługi w zakresie:

 • Promowania wzrostu przedsiębiorczości w Brunei poprzez zapewnienie odpowiedniego środowiska biznesowego.
 • Rozwoju poszczególnych sektorów zgodnych z planem gospodarczym Wawasan Brunei 2035.
 • Dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw i działań inwestycyjnych.
 • Ułatwienia regionalnego i globalnego dostępu do rynku dla lokalnych usług i produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Zapewnienia porad biznesowych i programów szkoleniowych.
 • Zapewnienia wysokiej jakości obiektów przemysłowych.
 • Obsługi Centrum Wsparcia Biznesowego: zapewnienie ośrodka dla usług okołobiznesowych.

 

DARE prowadzi następujące projekty wspierające przedsiębiorców:

 • Industrial Business Academy,
 • Startup Bootcamp Program,
 • Finansowanie mikrokredytów.

Firma DARE nadzoruje również wszystkie zakłady przemysłowe i kompleksy w kraju, za pośrednictwem jednego procesu one-stop.

 

FDI Action & Support Centre (FAST)

- ściśle współpracuje z BEDB w celu wsparcia inwestycji zagranicznych, ułatwiając inwestorom podejmowanie działalności gospodarczej w Brunei. Firma FAST oferuje szybki proces zatwierdzania inwestycji, koordynację tego procesu oraz pomoc w uzyskiwaniu certyfikatów w celu przyspieszenia tworzenia działalności gospodarczej.

 

Business Support Centre (BSC)

- centrum wsparcia biznesu, które umożliwia:

 • Dostęp do wniosków biznesowych pozwoleń, licencji i rejestracji oraz ich składanie online.
 • Uzyskiwanie porad biznesowych i informacji dotyczących procesów biznesowych.
 • Zapoznanie się z programami i zachętami dla MŚP oraz ubieganie się o nie.
 • Logowanie się do rządowych portali online w sprawach biznesowych, składanie zapytań i otrzymywanie informacji zwrotnych.

BSC stanowi usługę one stop shop dla siedemnastu ministerstw w zakresie:

Usługi z zakresu rozpoczęcia działalności

 • Rejestracja biznesu (doradztwo w zakresie procesów związanych z rejestracją firmy i jej nazwy): Registry of Companies & Business Names, Ministry of Finance.
 • Utworzenie spółki (doradztwo w zakresie procesów związanych z rejestracją spółki, otrzymywanie zapytań, opinii związanych ze spółką): Cottage Industry and Cooperatives Division, Energy and Industry Department.
 • Licencje na prowadzenie działalności z zakresu zdrowia i urody (otrzymywanie, przeglądanie i odnawianie licencji, rejestracja konta e-Darussalam, aktualizacja danych w systemie onebiz): Ministry of Home Affairs.
 • Zatrudnianie pracowników zagranicznych (doradztwo w zakresie ubiegania się o Foreign Workers License i Work Pass Recommendation, sprawdzanie statusów pozwoleń i licencji, udzielanie informacji związanych z zatrudnieniem): Labour Department, Ministry of Home Affairs.
 • Ochrona własności intelektualnej (odbieranie i przetwarzanie wniosków patentowych, znaków firmowych i wzornictwa przemysłowego, przeglądanie rejestrów, udzielanie informacji związanych z ochroną własności intelektualnej): Brunei Intellectual Property Office.

Lokalizacja

 • Zezwolenia planistyczne (pozwolenia): Town and Country Planning, Ministry of Development.
 • Konstrukcje i pojedyncze pozwolenia (doradztwo i pomoc w składaniu wniosków online dotyczących: planów zatwierdzania robót budowlanych, zezwoleń na wykonywanie robót budowlanych i oznakowanie bilbordów): Authority for Building and Construction Industry (ABCi), Ministry of Development.
 • Usługi związane z zarządzaniem ziemią za pośrednictwem systemu Land Application and Registration Information System (LARIS) (przeniesienie własności gruntów, zmiana warunków użytkowania gruntów, opłaty gruntowe, dzierżawa gruntów, przedłużenie wygaszanej dzierżawy): Land Department, Ministry of Development.
 • Kompleksy i obszary przemysłowe (doradztwo i składanie wniosków o użytkowanie obszarów i kompleksów przemysłowych): Darussalam Enterprise (DARE).
 • Komercyjne podłączenia elektryczne (aplikacja online, porady dotyczące podłączenia prądu): Department of Electrical Services, Energy and Industry Department.
 • Komercyjne podłączenia wodne (porady dotyczące sposobu ubiegania się o wodomierz): Department of Water Services, Ministry of Development.

Prowadzenie biznesu

 • Targi (doradztwo w zakresie procesu rozpowszechniania targów w Internecie, przetwarzanie i zatwierdzanie licencji na organizację targów handlowych): International Affairs Division, Energy and Industry Department.
 • Świadectwa pochodzenia i taryfy celne (doradztwo w zakresie uzyskania zwolnienia lub obniżenia taryf na podstawie umów o wolnym handlu, aplikacja o certyfikaty pochodzenia, zatwierdzenie wydanego lub otrzymanego świadectwa pochodzenia): Certificate of Origin, Ministry of Foreign Affairs and Trade.
 • Import i eksport (porady dotyczące procedur importowych i eksportowych taryf i klasyfikacji oraz innych spraw celnych, otrzymywanie, przetwarzanie i zatwierdzanie zgłoszeń celnych, rejestracja handlowa, sprawdzanie stanu zgłoszenia celnego): Royal Customs and Excise Department, Ministry of Finance.

 

Inne przydatne linki

 • Brunei Darussalam's National Single Window (BDNSW) to platforma wspólnych elektronicznych usług służąca do elektronicznej wymiany i przekazywania informacji handlowych oraz dokumentów przez firmy i instytucje publiczne do agencji kontrolujących. Automatyczne dostarczanie formularzy do wielu agencji pozwala na ich szybsze zatwierdzenie.
 • Trading across borders to platforma internetowa poświęcona wszystkim kwestiom i formalnościom związanym z importem i eksportem do Brunei.
 • BusinessBN - strona internetowa zawierająca informacje na temat prowadzenia biznesu w Brunei.
 • Główna i oficjalna strona rządu Brunei.

 

Import i eksport

Wszystkie firmy chcące importować lub eksportować do Brunei muszą zarejestrować się w Royal Customs and Excise Department (RCED). Rejestracji nie podlegają pojedyncze osoby, ale wskazane jest by nawiązały kontakt z Agencją Celną. Rejestracja do RCED prowadzona jest za pomocą Brunei Darussalam's National Single Window (BDNSW). Rejestracja jest bezpłatna a wymaganymi dokumentami są: Business Certificate of Registration or Certificate of Incorporation, Business Owner’s Smart Identity Card i Company Partnership’s Smart Identity Card. Przed przyjęciem/wywozem towarów importer/eksporter musi uzyskać deklarację celną. Deklaracje cele również należy składać za pomocą BDNSW. Dla ułatwienia procedur rząd Brunei umożliwia składanie dokumentów również za pomocą mianowanych agentów celnych. Rejestracja jest bezpłatna.

***

Informacje pochodzą ze stron internetowych: Informatora Ekonomicznego MSZ, WPHI Kuala Lumpur, Darussalam Enterprise DARE, BusinessBN.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

KODURA - tkanina wodoodporna

Nasza tkanina zewnętrzna kodura (zwana też codurą) jest niezwykle wytrzymała i odporna na uszkodz...
Polska - Nowa Sól 2020-02-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert