Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Bahrajn

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 11:23:12
bahrajn, azja, eksport

Bahrajn posiada jeden z najbardziej korzystnych systemów podatkowych na świecie, zezwala też na pełną własność firm i nieruchomości przez podmioty zagraniczne w większości branż. Bahrajn w pełni zliberalizował sektor telekomunikacyjny. Negatywnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej w Bahrajnie jest niestabilność polityczna.

Branża ropy i gazu ma największy udział w rozwoju kraju. Przynosi 20% PKB, 87% przychodów budżetowych i 73% dochodów z eksportu. Gospodarka bahrajńska jest jednak najbardziej zdywersyfikowana wśród krajów Zatoki. Manama jest obecnie jednym z uznanych centrów bankowych, usług finansowych, rozwoju zasobów ludzkich i szkoleń specjalistycznych w regionie. Bahrajn konkuruje z Malezją o tytuł międzynarodowego centrum bankowości muzułmańskiej. Z drugiej strony bahrajńską gospodarkę charakteryzuje wysokie bezrobocie, konieczność dofinansowania państwowych linii Gulf Air i wzrost długu publicznego.

 

Potencjalnie rozwojowe sektory gospodarki

 • Władze Bahrajnu planują rozwijać sektor poza-naftowy oraz prywatny.
 • Inwestycje lokowane są również w publiczne projekty mieszkaniowe i energetyczne, a także gospodarkę wodną.
 • W ramach bahrajńskich projektów infrastrukturalnych planowane są: modernizacja Międzynarodowego Lotniska Bahrajnu, rozwój Al Jazair Beach, projekty w Durrat Al Bahrain, dodanie 6 linii produkcyjnych w hucie aluminium Alba, ekspansja rafinerii Bahrain Petroleum, powstanie linii kolejowej do Arabii Saudyjskiej, budowa nowych i unowocześnienie już istniejących elektrowni.
 • Inwestycje związane z gospodarką wodną zakładają rozwój stacji wodnej Dour, wodociągu z Alba, stacji odsalania wody Ras Abu Jarjur, budowę nowej stacji w Hidd, realizację czwartej fazy projektu Oczyszczalni Tubli Bay.
 • Budowa mostu pomiędzy Bahrajnem a Katarem.
 • Inne inwestycje infrastrukturalne związane są z rozszerzeniem sieci dróg, w tym: rekonstrukcja skrzyżowania Sitra i autostrady Shaikh Khalifa Bin Salman, budowa dróg w Northern City, Shaikh Jaber Ahmed Al Sabah, Prince Salman Industrial City w Hidd oraz wydłużenie King Fahd Causeway (łączącej Bahrajn z Arabią Saudyjską) o 25 km przez King Hamad Causeway.
 • Plany inwestycyjne Bahrajnu opiewają również przeznaczenie znacznych środków na transport publiczny, przedsięwzięcia edukacyjne, związane ze szkoleniami specjalistycznymi i emancypacją kobiet. Kluczowe inicjatywy dotyczą szkoleń nauczycielskich, stworzenia politechniki, ulepszenia pogimnazjalnych szkoleń zawodowych, podniesienia standardów akredytacyjnych, budowy przynajmniej dziesięciu szkół i średniej wielkości szpitali, z których większość powstanie w dystrykcie południowym i centralnym, rozwój „miasta medycznego” nieopodal wyspy Amwai. Ministerstwo Zdrowia ma też w planie zakup wielu urządzeń medycznych w ciągu kilku następnych lat.

 

Szczególnie perspektywiczne branże dla polskich przedsiębiorców

 • Finanse i ubezpieczenia: doradztwo; rekrutacja specjalistów; organizowanie szkoleń;
 • Branża pojazdów: eksport ciężarówek, minivanów, ciągników, autobusów, naczep, wagonów kolejowych, jachtów, samolotów cywilnych i helikopterów, części samochodowych, narzędzi i akcesoriów do pojazdów; budowa przystanków autobusowych;
 • Branża medyczna: eksport leków, technologii pakowania leków, systemów IT dla branży medycznej, produktów medycznych, sprzętu medycznego, a zwłaszcza systemów monitorowania parametrów życiowych, inkubatorów, wentylatorów, pomp infuzyjnych, maszyn rentgenowskich; pozyskiwanie klientów turystyki medycznej zwłaszcza w zakresie leczenia otyłości, cukrzycy, chorób serca, chorób genetycznych; dostarczanie know-how, technologii i specjalistów; podwykonawstwo w konstrukcji i wystroju szpitali i klinik; doradztwo i usługi w zakresie zarządzania zmianą, zwiększenia efektywności procedur i procesów, utrzymywania standardów międzynarodowych, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, komplementarnych usług zdrowotnych, usług wsparcia zdrowia i kurortów, biotechnologii; organizowanie konferencji naukowych, szkoleń; partnerstwa z centrami badawczymi;
 • Edukacja i szkolnictwo: zawieranie partnerstw naukowych z lokalnymi uniwersytetami i innymi instytucjami naukowymi i szkoleniowymi; rekrutacja specjalistów, naukowców i nauczycieli;
 • Branża energetyczna: eksport materiałów laboratoryjnych, narzędzi do spawania laserowego, technologii podsektora wiertnictwa EDM, turbin parowych, kolektorów słonecznych;
 • Dostarczanie usług inżynierskich, usług EPC; doradztwo w dziedzinie ochrony środowiska, dostarczanie systemów kontroli i instrumentaryzacji, usług specjalistycznych, doradczych i pomocy technicznej;
 • Branża meblarska i design: eksport mebli biurowych, szpitalnych, hotelowych i domowych, materiałów i stolarki budowlanej, płytek ceramicznych, paneli; design przemysłowy;
 • Branża budowlana i nieruchomości: dostarczanie usług specjalistycznych, usług developerskich, doradczych i pomocy technicznej dla licznych projektów infrastrukturalnych (m.in. konstrukcji tanich mieszkań); eksport sprzętu, narzędzi i materiałów, systemów przenośników, wind, płyt gipsowych, sprzętu gaśniczego;
 • Ochrona środowiska: dostarczanie technologii, sprzętu i usług oczyszczania wody i gleby, zarządzania, utylizacji i recyklingu odpadów (w tym odpadów szczególnie niebezpiecznych), innowacyjnych technologii odsalania wody (eksport pomp, czujników wysokiego ciśnienia, zbiorników ciśnieniowych, systemów oczyszczania membran); oferowanie szkoleń i doradztwa;
 • Branża spożywcza i rolnictwo: eksport żywności, a przede wszystkim: nabiału, mięsa, przetworów warzywnych, świeżych i mrożonych owoców, soków, sosów, płatków śniadaniowych, alkoholi; transfer technologii przetwórstwa żywności, maszyn i urządzeń; dostarczanie sprzętu i technologii irygacyjnych i ogrodniczych;
 • Eksport produktów chemicznych, ceramiki, kosmetyków.

 

Formy działalności gospodarczej, procedura założenia firmy

Bahrajńskie Centrum Inwestycyjne oferuje udogodnienie one-stop shop w celu ułatwienia procesu rejestracyjnego dla firm. Cały proces rejestracyjny powinien trwać maksymalnie pięć dni. Wyróżnia się następujące możliwości wejścia na rynek Bahrajnu:

 

Public Shareholding Company:

 • przynajmniej część akcji dopuszczona do publicznego obrotu;
 • minimum siedmiu założycieli i pięciu dyrektorów;
 • odpowiedzialność do wartości udziałów;
 • minimalny kapitał zakładowy to milion BHD (ok. 2,65 mln USD);
 • możliwość prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej;
 • możliwość posiadania akcji przez podmioty zagraniczne;

 

Closed Shareholding Company:

 • akcje nie są dopuszczone do publicznego obrotu;
 • odpowiedzialność do wartości udziałów;
 • minimum dwóch udziałowców i trzech dyrektorów;
 • możliwość prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej;
 • minimalny kapitał zakładowy to 250 tys. BHD (ok. 623 tys. USD);
 • wartość nominalna pojedynczej akcji musi wynosić 0,1 – 100 BHD (ok. 0,27-265 USD);
 • możliwość posiadania akcji przez podmioty zagraniczne;

 

With Limited Liability Company:

 • dwa rodzaje partnerów: partnerzy lub udziałowcy odpowiedzialni do wartości swoich udziałów i partnerzy odpowiedzialni całym swym majątkiem;
 • 2 – 50 założycieli i minimum dwóch dyrektorów;
 • minimalny kapitał założycielski to 20 tys. BHD (ok. 53 tys. USD);
 • brak możliwości prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej; dopuszczalna 100% własność podmiotu zagranicznego (w zależności od profilu działalności);

 

Partnership Company:

 • odpowiedzialność osobista, solidarna i pełna wszystkich partnerów;
 • brak minimalnego kapitału założycielskiego;
 • minimum dwóch partnerów i dwóch dyrektorów;
 • brak możliwości prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej;
 • dopuszczalna 100% własność podmiotu zagranicznego;

 

Simple Commandite:

 • istnieją dwie kategorie partnerów: podobnych jak w spółce jawnej oraz tych nie uczestniczących aktywnie w sprawach spółki, odpowiedzialnych tylko do wniesionego wkładu;
 • brak możliwości prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej;
 • brak min. kapitału założycielskiego;
 • minimum dwóch partnerów i dwóch dyrektorów;
 • udział Bahrajńczyków we własności wynosi min. 51%;

 

Commandite by Shares:

 • istnieją dwie kategorie partnerów: podobnych jak w spółce jawnej oraz tych nie uczestniczących aktywnie w sprawach spółki, odpowiedzialnych tylko do wartości posiadanych akcji danej firmy;
 • minimalny  kapitał założycielski to 20 tys. BHD (ok. 53 tys. USD);
 • minimum czterech założycieli i dwóch dyrektorów;
 • brak możliwości prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej;
 • dopuszczalna 100% własność podmiotu zagranicznego (w zależności od profilu działalności);

 

Single Person Company:

 • założona przez jedną osobę fizyczną lub prawną;
 • odpowiedzialność do wartości alokowanego kapitału;
 • brak możliwości prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej;
 • dopuszczalna 100% własność podmiotu zagranicznego (w zależności od profilu działalności);

 

Branch:

 • rejestracja jako oddział, biuro regionalne lub przedstawicielstwo;
 • pełna odpowiedzialność spółki-matki;
 • operacje biznesowe mogą być przeprowadzane tylko przez oddziały, które mogą też prowadzić działalność bankową, ubezpieczeniową czy inwestycyjną;
 • przedstawicielstwa i biura regionalne mogą tylko przeprowadzać działania marketingowe i promocyjne;
 • brak min. kapitału założycielskiego;
 • lokalny sponsor jest wymagany tylko dla oddziałów, chyba że są licencjonowane przez Bank Centralny Bahrajnu lub Komitet Profesjonalnych Praktyk Inżynierskich;

Inne: holding, akwizycja, usługi agenta lub dystrybutora, licencjonowanie, eksport bezpośredni, franczyza, joint venture.

Istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w jednej z dziesięciu stref przemysłowych, takich jak: Bahrain Logistics Zone, Bahrain International Airport czy Salman Industrial City.

 

Funkcjonujący system podatkowy

 • Podatek dochodowy od osób prawnych nałożony jest wyłącznie na firmy z sektora ropy naftowej i gazu ziemnego (stawka: 46%).
 • 2% opłata skarbowa jest nałożona na transfery nieruchomości.
 • Ubezpieczenie społeczne kosztuje 19% pensji za obywatela Bahrajnu (12% - pracodawca; 7% - pracownik) i 4% pensji za obcokrajowca (3% - pracodawca; 1% - pracownik).
 • Inne opłaty pracodawcy dotyczą składki szkoleniowej – 1% pensji Bahrajńczyka i 3% pensji obcokrajowca, pobieranej od firm zatrudniających więcej niż 50 pracowników (i nieprowadzących szkoleń).
 • 10% podatek komunalny nałożony jest na wynajem nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, wykorzystywanych przez obcokrajowców.
 • Polska i Bahrajn nie podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Cła

Zewnętrzna stawka celna dla większości towarów importowanych wynosi 5%. Wyjątek od tej reguły stanowią niektóre podstawowe produkty spożywcze, leki, dobra przeznaczone na re-eksport, dobra kapitałowe i surowce przeznaczone na produkcję, które są wolne od cła. Wyroby tytoniowe są oclone stawką 100%, zaś alkohol – 125%. Dokładny wykaz stawek dla firm z UE można znaleźć w bazie danych rynkowych Komisji Europejskiej.

 

Wewnętrzna taryfa celna na handel pomiędzy krajami Rady Współpracy Państw Zatoki jest zdecydowanie niższa, stawka jest zerowa na większość produktów. Katalog dokumentów wymaganych przez katarskie służby celne i graniczne podczas eksportu obejmuje: list akceptacyjny, konosament, certyfikat pochodzenia, fakturę handlową, zgłoszenie celne wywozowe, list przewozowy. Dokumenty wymagane na import to: konosament, certyfikat pochodzenia, forma ładunkowa, faktura handlowa, zgłoszenie celne przywozowe, zamówienie dostawy, list przewozowy i certyfikat standardów technicznych.

 

Wszystkie główne projekty cywilne i zakupy rządowe o wartości min. 10 000 BHD (ok. 27 tys. USD) są realizowane poprzez system przetargów organizowanych przez Radę Przetargową. Otwarte przetargi i ich wyniki ogłaszane są na portalu Rady Przetargowej.

 

Kontrakty są na ogół przyznawane dla najtańszych ofert. Zaleca się pomoc lokalnego agenta w procesie przetargów rządowych. Zakupy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Bahrajńskich Sił Bezpieczeństwa i inne związane z bezpieczeństwem państwa są dokonywane w sposób zamknięty. Przedsiębiorstwa poszukujące informacji o przetargach nie tylko w Bahrajnie, lecz w całym regionie Zatoki Perskiej, mogą skorzystać z portalu GCC Subcontracting and Partnership Exchange, który umożliwia zarejestrowanie się jako poddostawca/podwykonawca (warunkiem jest jednak rejestracja przedsiębiorstwa w jednym z państw Rady Współpracy Państw Zatoki).

 

Wsparcie przedsiębiorców zagranicznych ze strony instytucji rządowych Bahrajnu

 

 • łagodny system podatkowy;
 • brak restrykcji dotyczących repatriacji kapitału, zysków i dywidend;
 • brak restrykcji dotyczących przywozu i wywozu walut;
 • możliwość przenoszenia straty w poczet kosztów przez czas nieokreślony, zabronione jest natomiast przenoszenie strat na uprzednie okresy (z wyłączeniem spółek naftowych);
 • prawo do 100% lokalnej własności przez podmioty zagraniczne (oprócz sektora naftowego oraz wybranych typów działalności gospodarczej);
 • zagraniczni inwestorzy mogą posiadać nieruchomości w większości nowo zurbanizowanych miejsc, jednak tylko obywatele krajów Rady Współpracy Państw Zatoki mają prawo do własności ziemi we wszystkich częściach Bahrajnu; zagraniczni inwestorzy mają prawo posiadać nieruchomości w następujących sektorach: przemysł, turystyka, finanse, ochrona zdrowia, edukacja i szkolnictwo; inwestorzy zagraniczni mogą posiadać nieruchomości komercyjne w następujących regionach: Ahmed Al-Fateh (Juffair), Hoora, Bu Ghazal, Seef, północna Manama, w tym Dzielnica Dyplomatyczna; inwestorzy zagraniczni mogą posiadać nieruchomości mieszkalne w następujących regionach: Durrat Al Bahrain, Dannat Hawar, Riffa Views, Villamar, Al Amwaj Islands, Bahrain Financial Harbor, Bahrain Bay, Diyyar Al Muharraq, Norana, Saar Gate, Saar Central, Reef Island, Jeyoun Village, Ishbelliya Village; podmioty zagraniczne mogą też dzierżawić ziemię od państwa na maks. 50 lat;
 • szeroka dostępność wykwalifikowanych specjalistów, wykształconych w lokalnych filiach międzynarodowych uniwersytetów i centrów szkoleniowych;
 • dodatkowe zachęty inwestycyjne dostępne są w Strefach Przemysłowych. Uwagę przede wszystkim zwracają niskie koszty mediów, gotowa infrastruktura (przemysłowa i mieszkalna) w niektórych strefach, zapewnienie o dziesięcioletnim zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli taki zostanie wprowadzony w Bahrajnie, rabaty na surowce i sprzęt produkcyjny, zwolnienie z restrykcji zatrudnienia (Bahrajnizacji – wymogu utrzymania konkretnego odsetka obywateli Bahrajnu w ogólnej liczbie zatrudnionych osób) na okres pięciu lat, zwolnienia z importowych opłat celnych, pełne prawo do 100% lokalnej własności przez podmioty zagraniczne, możliwość bezcłowego eksportu/re-eksportu do krajów Rady Współpracy Państw Zatoki i do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Informacje praktyczne

 • Bardzo silne poczucie wspólnoty powoduje, że kontakty z osobami wpływowymi (powiązanymi z władzą religijnie lub rodzinnie) są podstawą w kontaktach biznesowych i ich sukcesów.
 • Bahrajńczycy nie lubią być ponaglani i ograniczani ramami czasowymi.
 • Entuzjazm dla naszej propozycji nie oznacza akceptacji, podobnie jak brak uznania dla naszej oferty nie oznacza jej odrzucenia.
 • W rozmowach ważne są emocje. Arabowie uważają, że wyraźne okazywanie uczuć, czyli mówienie np. podniesionym głosem czy żywa gestykulacja jest oznaką szczerości i zaangażowania.
 • Bahrajn nie uznaje Izraela, dlatego nie należy wspominać o kontaktach biznesowych z tym państwem. Ślady pobytu w Izraelu zamieszczone w paszporcie mogą utrudnić wjazd do Bahrajnu.
 • Firma, która operuje w Bahrajnie i choć w jeszcze jednym państwie Rady Współpracy Państw Zatoki kwalifikuje się pod miano biura regionalnego.
 • Prawo nie wymaga zatrudnienia lokalnego agenta lub partnera dla większości form działalności w Bahrajnie. Niemniej jednak, przedsiębiorstwa zagraniczne, ze względów praktycznych (zwłaszcza mając na uwadze lokalną biurokrację) zazwyczaj korzystają z usług lokalnego przedstawiciela handlowego. Przedstawicielem handlowym nazywanym jest w Bahrajnie podmiot bahrajński zatrudniony przez podmiot zagraniczny w celu reprezentowania produktu lub usługi tego podmiotu zagranicznego. Różne formy działalności, w tym dystrybucja, biuro sprzedażowe itp. objęte są zatem mianem instytucji pośrednictwa handlowego.

***

Informacje pochodzą z Praktycznego Przewodnika Biznesowego po Bahrajnie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert