Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Papua-Nowa Gwinea (PNG)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-28 10:29:11
papua-nowa gwinea, png, azja i oceania, eksport, informacje praktyczne

Papua-Nowa Gwinea (PNG) składa się z głównej wyspy oraz kilkuset małych wysepek przybrzeżnych. Mieszkańcy PNG mówią w ośmiuset językach, w tym po angielsku (j. urzędowy). PNG uzyskała niepodległość w 1975 r. i wprowadziła system rządów demokratycznych oraz ustanowiła prawo państwowe, które ma pierwszeństwo nad lokalnym (obowiązującym w prowincjach).

Głównymi sektorami gospodarki PNG są: rolnictwo i hodowla zwierząt, leśnictwo, górnictwo i wydobycie ropy naftowej, turystyka i hotelarstwo, rybołówstwo i zasoby morskie, produkcja, sprzedaż detaliczna i hurtowa, budownictwo i transport, telekomunikacja i finanse oraz handel. Głównymi towarami eksportowanymi z PNG są złoto, srebro, miedź, ropa naftowa, drewno, kawa, olej palmowy, kakao i kopra.

 

Dlaczego warto inwestować w Papui-Nowej Gwinei?

 • Na terytorium kraju znajdują się liczne surowce naturalne.
 • Gospodarka PNG jest dualistyczna – z jednej strony nowoczesna, oparta na górnictwie (złota, srebra, miedzi i niklu), produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, z drugiej na rybołówstwie, leśnictwie, plantacjach kawy, palm olejowych, kakao i wanilii.
 • Rząd PNG dąży do wdrożenia systemu inwestycyjnego, który byłby zgodny z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.
 • Na terytorium PNG promowane jest liberalne środowisko inwestycyjne, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne są mile widziane w każdym sektorze.
 • Gospodarka PNG sprzyja rozwojowi środowiska proinwestycyjnego poprzez przeprowadzanie reform gospodarczych.
 • Rząd PNG stawia na rozwój energii odnawialnej.

 

Za politykę proinwestycyjną, gospodarczą i przemysłową odpowiada Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Commerce and Industry) oraz instytucje mu podległe:

 

Obowiązek wizowy

Obywatele polscy mogą ubiegać się o wizę przed wyjazdem do Papui-Nowej Gwinei. W celu przyznania wizy:

 • turystycznej - należy złożyć wypełniony wniosek wizowy, zdjęcie, paszport oraz kopię biletu na powrót lub dalszą podróż. Obywatele polscy wizę turystyczną mogą uzyskać przy wjeździe do PNG w jednym z wyznaczonych portów: Jacksons International Airport, Port Moresby, Daru, (Vanimo) Wutung oraz Kagamuga Airport, Mt Hagen.
 • biznesowej - należy złożyć dokumenty wymagane do wydania wizy turystycznej oraz kopię zaproszenia i list strony wysyłającej z wyjaśnieniem powodu wizyty, określeniem planowanego czasu pobytu i zobowiązaniem do pokrycia kosztów pobytu.

Opłaty za wizy (płatność w Australii) wynoszą: turystyczna (jednokrotna, czas pobytu do 60 dni) – bezpłatna, biznesowa (wielokrotna, ważna przez 12 miesięcy, czas pobytu do 60 dni łącznie w okresie ważności wizy) – 435 AUD (cennik od 1.04.2014 r.).

 

Wymagana ważność paszportu przy wjeździe – 6 miesięcy w przypadku wizy turystycznej i 12 miesięcy w przypadku wizy biznesowej.

 

W Polsce o wizę należy wystąpić do Wydziału ds. Imigracji i Obywatelstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Imigracji Papui-Nowej Gwinei (Department of Foreign Affairs and Immigration, Immigration and Citzenship Division, Entries and Services Branch, P.O. Box 422, Waigani, NCD, Papua-New Guinea, tel. +675 301 41 73, fax +675 323 3206) – wizę wystawi, po jej przyznaniu, Ambasada Australii w Warszawie.

 

Dostęp do rynku pracy

Podjęcie zatrudnienia w PNG wymaga uzyskania wizy z pozwoleniem na pracę. Każdy pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca w swej firmie, musi wystąpić o pozwolenie do Ministerstwa Pracy i Stosunków Pracy Papui Nowej Gwinei. Pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na danym stanowisku pracy jest ważne 3 lata. W tym czasie można zmienić pracownika zajmującego dane stanowisko bez dodatkowego pozwolenia.

 

Pracownicy niebędący rezydentami powinni posiadać wyższe wykształcenie i kwalifikacje oraz co najmniej 3-5 letnie doświadczenie zawodowe. Ponadto powinni posługiwać się językiem angielskim, Pisin lub Motu.

 

Zezwolenie na pracę nie jest przyznawane osobom poniżej 22. roku życia. Nie ma za to górnego ograniczenia wiekowego. Jednak osoby powyżej 65. roku życia muszą posiadać poświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy.

 

W przypadku zatrudniania obcokrajowca wskazana jest konsultacja z Agentem ds. Zatrudnienia, który pomaga uzyskać zezwolenia na pracę, wizy itd.

 

Obowiązkowe dla pracodawcy (zatrudniającego powyżej 15 pracowników) jest odprowadzanie składki do funduszu emerytalnego (NASFUND) w wysokości 8,4% pensji pracownika oraz dodatkowo indywidualnie 6% przez pracownika. Składka ta jest nieobowiązkowa dla pracowników niebędących rezydentami.

 

Zdarza się, że poza wynagrodzeniem pracodawca pokrywa np. koszty zakwaterowania.

 

System zamówień publicznych

Informacje na temat systemu zamówień publicznych, procedur oraz aktualnych przetargów znajdują się na stronie internetowej Centralnego Zarządu Zaopatrzenia i Przetargów PNG (Central Supply & Tenders Board).

 

Kluczowe sektory

 • Rolnictwo – plantacje: kawy, herbaty, przypraw, kopry, kakao, palm oleistych, ryżu, wanilii, owoców tropikalnych oraz hodowla zwierząt. Uwaga: Rząd PNG stosuje zachęty rządowe do przyciągania zagranicznych inwestycji w sektorze przetwórstwa żywności.
 • Rybołówstwo - wysoki potencjał w zakresie połowów, uprawy i przetwarzania ryb oraz skorupiaków, w tym tuńczyka, krewetek, homarów i krabów.
 • Leśnictwo – możliwość inwestycji w obszarze zalesiania oraz przetwórstwa drewna wysokiej jakości.
 • Usługi - bankowość, finanse, telekomunikacja, edukacja i zdrowie.
 • Górnictwo i ropa naftowa - dzięki obszernym rezerwom gazu ziemnego, ropy naftowej, miedzi, złota, niklu, wapienia, PNG oferuje znaczące projekty w zakresie wydobycia ropy naftowej i gazu oraz możliwości inwestycyjne w sektorze górnictwa pozostałych surowców.
 • Parki przemysłowe - The Ulaveo Industrial Area (East New Britain), The Malahang Industrial Area (Lae, Morobe Province), The Pacific Marine Industrial Zone (PMIZ) (Madang town, w budowie), The Konebada Petroleum Park (Port Moresby).
 • Turystyka i hotelarstwo - PNG oferuje możliwości inwestycyjne w turystyce: biznesowej i nurkowanej, a także w hotelarstwie, surfingu, wędkarstwie, ptasiarstwie, agroturystyce i organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Na terenie kraju znajduje się gama atrakcji turystycznych obejmujących bogatą różnorodność kulturową, naturalną oraz zróżnicowaną florę i faunę (dziewicze tropikalne plaże, historyczne miejsca, w tym pozostałości z czasów II Wojny Światowej oraz pozostałości wulkanów).

 

Rozwój infrastruktury

Potencjał w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury drogowej, portów lotniczych i morskich oraz sieci energetycznych (w tym odnawialnych źródeł energii) i wodociągowych w PNG.

 

Korytarze gospodarcze

W ramach Planu Strategicznego Rozwoju PNG (2010-2030) rząd wprowadził koncepcję korytarzy gospodarczych. Korytarz gospodarczy jest obszarem, w którym rząd dostarcza kompleksową i skuteczną sieć transportu i usług użyteczności publicznej oraz wysokiej jakości usługi edukacyjne i zdrowotne. W obrębie tego obszaru przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność po niskich kosztach i korzystać z zachęt rządowych. Rząd PNG wyznaczył następujące korytarze gospodarcze:

 1. Petroleum Resource Area Economic Corridor (PRAEC): Southern Highlands, parts of Enga, Gulf, and Central provinces.
 2.  Border Corridor (Western, Southern Highlands and Sandaun provinces).
 3. Central Corridor (Central, Milne Bay, Oro and Morobe).
 4. Madang-Baiyer-Karamui-Gulf Corridor (Madang, Simbu, Gulf and Western Highlands).
 5. Morobe-Madang Corridor.
 6. Enga-Sepiks Corridor (Enga and East & West Sepik Provinces).
 7. South Coast Corridor (East New Britain and West New Britain).
 8. Momase Corridor ( Madang, East Sepik, and West Sepik provinces).
 9. Solomons Corridor (Autonomous Region of Bougainville).
 10. Free Zone Corridor (Manus, New Ireland, East and West Sepik).

 

Główne ośrodki przemysłu

 • Port Moresby (handel)
 • Lae (przemysł)
 • Mt Hagen (rolnictwo)
 • Kokopo (turystyka)

Rząd PNG daje gwarancję, że inwestycje zagraniczne nie będą podlegały prywatyzacji oraz wywłaszczeniu.

 

Rozpoczynanie działalności gospodarczej

Wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa pragnące rozpocząć działalność gospodarczą w PNG muszą złożyć wniosek o oficjalny certyfikat Urzędu Promocji Inwestycji. "Przedsiębiorstwo zagraniczne" jest podmiotem gospodarczym, który jest pełną własnością lub który jest zarządzany przez podmioty zagraniczne w min. 50 procentach. Certyfikacja umożliwia przedsiębiorstwu zagranicznemu prowadzenie działalności w określonej branży i wyznaczonym miejscu.

 

Przedsiębiorstwa zagraniczne powinny pamiętać, że w ramach ustawy o promowaniu inwestycji istnieją regulacje, które zastrzegają pewne obszary działalności wyłącznie dla obywateli PNG. W celu uzyskania informacji na ich temat wskazany jest kontakt z IPA.

 

Procedury rejestracji przedsiębiorstwa

 1. Kontakt z IPA
 2. Porozumienie z Ministerstwem
 3. Rejestracja w IPA
 4. Uzyskanie Licencji

 

Każde zagraniczne przedsiębiorstwo jest zobowiązane do uzyskania certyfikatu IPA, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w PNG. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o certyfikat:

 

Indywidualni przedsiębiorcy

 • CV
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Kopia paszportu
 • Kopia wizy
 • Kopia zezwolenia na pracę
 • Zaświadczenie z banku

 

Firmy

 • Ostatnie sprawozdanie finansowe
 • Rejestr akcjonariuszy i dyrektorów (jeśli firma jest notowana na giełdzie)
 • Kopie certyfikatu założycielskiego
 • Inne dokumenty uzupełniające, takie jak broszury, raporty roczne itp.

 

Firmy i indywidualni przedsiębiorcy

 • Kopia Certyfikatu
 • Prognoza budżetowa
 • Kompleksowy biznesplan
 • Stanowiska i narodowości personelu, który ma być zatrudniony
 • Wartość początkowych inwestycji kapitałowych
 • Kopie umowy, takie jak umowy leasingu, umowy kupna itp. (jeśli takie istnieją)

Inwestorzy zagraniczni mogą prowadzić działalność gospodarczą w PNG jako: indywidualni przedsiębiorcy, w formie partnerstwa, joint venture, trusta lub firmy.

 

Nabywanie gruntów

Zagadnienia związane z nabywaniem gruntów reguluje ustawa z 1996 r. o gospodarce gruntami, udzielaniu pozwoleń, zbyciu i nabyciu gruntów. Każde nabycie ziemi przez inwestora zagranicznego wymaga zgody Ministra Gruntów i Planowania Przestrzennego. Proces rejestracji gruntów określa ustawa z 1981 r.

 

Większość gruntów (97%) w PNG znajduje się w posiadaniu tradycyjnych właścicieli w oparciu o zwyczajowe prawo ziemi. Inwestor zagraniczny nie może nabyć lub wydzierżawiać gruntów bezpośrednio od tradycyjnych właścicieli. Jeśli zagraniczny inwestor chce otrzymać dostęp do gruntów, to rząd musi nabyć grunty od tradycyjnych właścicieli, a następnie wydzierżawiać je inwestorowi zagranicznemu.

 

System podatkowy

 • Rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia
 • Data przesłania sprawozdania finansowego mija 28 lutego
 • VAT – 10%
 • Stawki podatku dochodowego

Poniżej 10 000 – rezydenci 0%, nie rezydenci 22%

10 000 – 18 000 – 22%

18 000 – 33 000 - 30%

33 000 – 70 000 – 35%

70 000 – 250 000 – 40%

Powyżej 250 000 – 42%

 • Cło przewozowe: od 12,5%-35%, przy czym 80% towarów jest objęte zerową stawką
 • Cła eksportowe: 5%
 • Akcyza: od 10-120% głównie na dobra luksusowe
 • Przykładowe zachęty podatkowe np.:

Odliczenie wydatków szkoleniowych

Odliczenie wydatków na Badania i Rozwój

Przyspieszenie deprecjacji

Zwolnienie z podatku dywidendowego

***

Informacje pochodzą z Informatora Ekonomicznego MSZ oraz Investment Guide: Papua New Guinea, IPA, 2014.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Przewodnik KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi czujniki temperatu...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Przewodniki "AUTOKLAWY SPOŻYWCZE"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi autoklawy przemysł...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, Aparatura pomiarowa i zegarki, Biotechnologia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert