Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
Platinet S.A.

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Company

Platinet is an international and fast growing company in the fields of consumer electronics, storage media, wireless technologies, mobile devices and computer accessories. We are known as a reliable producer and distributor of high-quality electronics with a leading position among the biggest Polish exporters. For over a decade we hve established the most efficient business standards that allow us to operate worldwide and manage over 3 000 products in our portfolio from our quarters in Europe, the USA and China. Our stron position, built over many years, ensures stability for us and our clients. You can count on our full logistic and business support and marketing backup with the best after-sales service. Today we create trends, build the European market of mobile devices and technologies. It’s Platinet’s everyday work to look for interesting ideas and trends for the future. At the same time we have proven that innovative products can be reasonably priced. That is why we promote high-quality equipment and technologies that can be used at work, at home and in the office – innovations that make life easier. Every day we confirm Platinet’s business vision: Inspired by the future.

Logistic

Platinet is worldwide! Our offices are located in the most strategic countries around the world: Shenzhen (China), Hong Kong, New York and Bucharest, with our European headquarters in Krakow. Our European logistic center in Poland – in the geographical center of Europe – guarantees the fastest delivery service. Our modern and fully automated infrastructures, with over 7,000 pallets of the latest products (200 HQ) ready for shipment each day. Our modern and fully automated infrastructure works for our business partners every day. Thanks to dedicated B2B software, available on www.iZAM.com.pl our clients are able to make an order at any hour, from every country in the world, making the order process less time-consuming.

Offer
We offer an extremely wide range of products, mor than 3,000. The include: high-quality tablets, smartphones and compatible accessories are just the beginning of our Android product line. Devices and equipment using Bluetooth are also in our diverse offer, because we support and implement modern mobile and wireless technologies. We believe that this is the future step for consumer electronics. If you need speakers or headphones, power banks, flash drives, Blu-ray or CD, DVD discs or other storage media, keyboards in different European layouts, mice or any other computer, mobile, network and car accessories, Platinet is the best place to look. We also offer a wide range of LED and other energy-saving bulbs, incandescent shock-proof bulbs, and batteriies, chargers and a wide range of cable and power strips. Visit www.platinet.eu and find out for yourself. You will see that we are inspired by the future. Our products are manufactured with very high quality and thoroughly tested by our staff in China and Poland. We have won many quality awards in the European press.
Компанія

Platinet - міжнародна і швидкозростаюча компанія в галузі побутової електроніки, носіїв інформації, бездротових технологій, мобільних пристроїв та комп'ютерних аксесуарів. Ми відомі як надійний виробник та дистриб’ютор високоякісної електроніки з провідними позиціями серед найбільших польських експортерів. Протягом більше десятиліття ми створили найефективніші стандарти бізнесу, які дозволяють нам працювати у всьому світі та управляти понад 3000 продуктами у своєму портфоліо з наших кварталів у Європі, США та Китаї. Наша найсильніша позиція, побудована протягом багатьох років, забезпечує стабільність для нас та наших клієнтів. Ви можете розраховувати на нашу повну логістичну та ділову підтримку та маркетингову підтримку з найкращим сервісним обслуговуванням. Сьогодні ми створюємо тренди, будуємо європейський ринок мобільних пристроїв та технологій. Повсякденна робота Platinet - шукати цікаві ідеї та тенденції на майбутнє. У той же час ми довели, що інноваційні продукти можуть мати помірні ціни. Ось чому ми просуваємо високоякісне обладнання та технології, які можна використовувати на роботі, вдома та в офісі - інновації, що полегшують життя. Щодня ми підтверджуємо ділове бачення Platinet: Натхнене майбутнім.

Логістика

Platinet по всьому світу! Наші офіси розташовані в найбільш стратегічних країнах світу: Шеньчжень (Китай), Гонконг, Нью-Йорк та Бухарест, а європейська штаб-квартира знаходиться в Кракові. Наш європейський логістичний центр у Польщі - в географічному центрі Європи - гарантує найшвидшу службу доставки. Наша сучасна та повністю автоматизована інфраструктура із понад 7000 піддонів найновіших продуктів, готових до відвантаження щодня. Наша сучасна та повністю автоматизована інфраструктура працює для наших ділових партнерів щодня. Завдяки спеціальному програмному забезпеченню B2B, доступному на www.iZAM.com.pl, наші клієнти можуть зробити замовлення в будь-яку годину з будь-якої країни світу, що робить процес замовлення менш трудомістким.

Пропозиція
Ми пропонуємо надзвичайно широкий асортимент товарів, понад 3000. Включають: високоякісні компьютернi аксесуари - це лише початок нашої лінійки продуктів. Пристрої та обладнання, що використовують Bluetooth, також є в нашій різноманітній пропозиції, оскільки ми підтримуємо та впроваджуємо сучасні мобільні та бездротові технології. Ми вважаємо, що це майбутній крок для побутової електроніки. Якщо вам потрібні компьютернi мишки, динаміки чи навушники, акумулятори, флеш, Blu-ray або CD, DVD-диски чи інші носії інформації, клавіатури в різних європейських розкладках, миші чи будь-який інший комп’ютер, мобільний, мережевий та автомобільний аксесуари, Platinet - найкраще місце дивитись. Ми також пропонуємо широкий асортимент світлодіодних та інших енергозберігаючих ламп, ламп розжарювання, а також акумуляторів, зарядних пристроїв та широкого асортименту кабельних та силових смуг. Завітайте на сайт www.platinet.eu і дізнайтеся самі. Ви побачите, що нас надихає майбутнє. Наша продукція виготовляється з дуже високою якістю і ретельно перевірена нашими співробітниками в Китаї та Польщі. Ми виграли багато нагород за якість у європейській пресі.
Activity
Type
Trade
Employment
50 people and above
Legal form
Civil partnership
Primary markets of the interest
 • Ukraine
 • Russia
 • Latvia
 • Lithuania
 • Spain
 • Estonia
 • Belarus
 • Uzbekistan
 • The Republic of Tajikistan
 • Kazakhstan
 • Georgia
 • Azerbaijan
 • Armenia
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


Добрий день, шановний партнер. У нашій особі ви знайдете надійного виробника і постачальника комп'ютерних аксесуарів, освітлення і носіїв інформації. У зв'язку з постійним розширенням асортименту шукаємо партнерів в сфері рітейлу, онлайн торгівлі.


 • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
 • Szukam partnera biznesowego
 • Szukam przedstawicielstwa handlowego


Events in which I participateAddress
Poland
Tadeusza Śliwiaka 48
Kraków
30-798
Fax: +48 12 65 10 570
Phone: +48 126510501
E-mail: aleksej.haskin@platinet.pl
Regon : 120039390
EU VAT : PL6792844218