Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
WEBXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Interactive Agency WEBXL. Selection of the optimal marketing strategy is now an essential element of success on the market which is characterized by fierce competition. A skillfully planned promotion strategy may result in a quick return of invested assets, but it should not be forgotten that this area never stops evolving. Trendsetters of the network marketing understand that as far as the Internet is concerned, the only constant thing is its changeability. We keep exceeding the expectations of our customers because we are not afraid of this volatility and we do not hesitate to take the challenge.We develop and run effective online marketing campaigns, using the skills of strategists, innovative technologies and SMMC – our unique corporate system. It allows us to constantly improve our campaigns, discover ever new opportunities and identify potential problems long before they can occur. It is also the guarantee that we maintain the highest quality of our services and consistently provide the best solutions.

We can boast numerous documented successes of our clients who have implemented the ideas and solutions we developed for them. Conducting a deep research into the Internet marketing issues has allowed us to get to the core of the e-commerce, and thus we are able to run your promotion campaign through all its stages, from the concept to the after-sales processes.

Based on our experience in business – both its virtual and traditional variety- we are able to properly evaluate your current tactics and provide you with appropriate guidance that will ensure success in the long term. Over the last seven years we have conducted an in-depth exploration of all the ins and outs of the Internet marketing. Our consultants combine their business and marketing sense with technical expertise, and as a result, they are able to add a new dimension to the sales process. We will help you select the best-suited strategy, whether you just wish to try your hand on new markets, or your aim is to maintain your existing customers, or improve the sales figures.

In order to effectively support your business and reduce unnecessary costs to a minimum, it is necessary to thoroughly understand the mechanisms of interaction on the Web. We have access to current sources of marketing information and our expertise allows us to appropriately use them in order to achieve measurable benefits. Many a time have we succeeded in bringing companies to the leading position, paving the way for them in the tricky land of competition.

Our extensive knowledge makes WEBXL a business partner worth your trust.
Agencja interaktywna WEBXL. Wybór optymalnej strategii marketingu to dziś nieodzowny element sukcesu na rynku cechującym się zaciętą konkurencją. Umiejętnie zaplanowana strategia promocji może zaowocować szybkim zwrotem zainwestowanych w nią aktywów, lecz trzeba pamiętać ,że jest to stale rozwijająca się dziedzina. Trendseterzy sieciowego marketingu rozumieją ,że w Internecie jedyną stałą rzeczą jest zmienność. Wciąż udaje nam się przekraczać oczekiwania klientów, ponieważ nie boimy się tej zmienności i śmiało podejmujemy wyzwania.Tworzymy i prowadzimy skuteczne internetowe kampanie marketingowe, wykorzystujemy umiejętności strategów, innowacyjne technologie, a także SMMC – unikalny firmowy system. Pozwala on nam stale udoskonalać nasze kampanie, odkrywać coraz to nowe okazje oraz wskazywać potencjalne problemy przed ich wystąpieniem. Dzięki niemu możemy także utrzymywać najwyższą jakość naszych usług i zapewniać niezmiennie najlepsze rezultaty.

Możemy się pochwalić licznymi udokumentowanymi sukcesami naszych klientów, którzy wdrożyli opracowane dla nich pomysły i rozwiązania. Koncentracja na problematyce internetowego marketingu pozwoliła nam dokładnie poznać wszystkie aspekty sprzedaży online, a co za tym idzie jesteśmy w stanie poprowadzić Państwa kampanię przez wszystkie etapy, od koncepcji do procesów posprzedażowych.

Opierając się na doświadczeniu w biznesie – zarówno w świecie wirtualnym jak i tradycyjnym – potrafimy należycie ocenić Państwa obecną taktykę i udzielić odpowiednich wskazówek, które w dłuższym horyzoncie czasowym zapewnią sukces. Przez ostatnie 7 lat oddaliśmy się dogłębnemu poznawaniu wszystkich tajników internetowego marketingu. Nasi konsultanci łączą zmysł handlowy i marketingowy z żyłką techniczną, dzięki czemu są w stanie nadać procesom sprzedaży nowy wymiar. Pomożemy w wybraniu idealnej strategii zarówno wtedy gdy chcą Państwo spróbować sił na nowych rynkach, jak i w przypadku gdy celem jest utrzymanie przy sobie klientów lub poprawa dotychczasowych wyników sprzedaży.

Aby móc efektywnie wspomagać Państwa biznes i zredukować do minimum zbędne koszty, konieczne jest gruntowne zrozumienie mechanizmów interakcji w sieci internet. Posiadamy dostęp do aktualnych źródeł informacji rynkowych, a doświadczenie pozwala nam odpowiednio wykorzystywać je w celu osiągania wymiernych korzyści. Wielokrotnie udało nam się zaprowadzić wiele firm na pozycję lidera swojego rynku, wytyczając najlepszą drogę poprzez naszpikowaną przeszkodami krainę twardej rywalizacji.

Nasza bogata wiedza sprawia ,że WEBXL to biznesowy partner, któremu warto zaufać.
Activity
Type
Services
Employment
Maximum 10 people
Website
www.webxl.pl
Legal form
Share-holding company
Primary markets of the interest
 • Italy
 • Slovakia
 • Portugal
 • Poland
 • Germany
 • Luxembourg
 • Spain
 • France
 • Czech Republic
 • Belgium
 • Japan
 • USA
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers


Events in which I participate