Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalBiuro Handlu Zagranicznego Wilmański & Pawlik, Marcin Wilmański

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


Biuro Handlu Zagranicznego Wilmański & Pawlik, świadczy profesjonalne usługi dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w zakresie handlu międzynarodowego. Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm polskich jak i zagranicznych, zainteresowanych umiędzynarodowieniem swojej działalności.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu nowych rynków, które stały się filarem dla efektywnego rozwoju naszych klientów. W każdy projekt wkładamy maksimum energii i zaangażowania, a partnerska współpraca z klientem jest podstawą naszego modelu działania.International Trade Office Wilmański & Pawlik, provides professional services for small and medium-sized businesses, in the range of international trade. Our offer is addressed to both Polish as well as foreign companies, who are interested in internationalization of their business.

We possess many years of experience in active sourcing of new markets, which became a pillar for effective development of our clients. Each and every project receives our maximum energy and commitment. A partner’s cooperation with their client is the foundation of our business model.
Activity
Type
Services
Employment
Maximum 10 people
Website
www.bhz-wp.eu
Legal form
Individual business activity
Primary markets of the interest
 • Italy
 • United Kingdom
 • Hungary
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Norway
 • Germany
 • Latvia
 • Lithuania
 • Northern Ireland
 • Ireland
 • Spain
 • Greece
 • Estonia
 • Denmark
 • Czech Republic
 • Croatia
 • Bulgaria
 • Belgium
 • Austria
 • United Arab Emirates
 • Saudi Arabia
 • Australia
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
 • Poszukuje nowych możliwości biznesowych


Events in which I participate