Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalBIURO BADAŃ I ANALIZ ONE MARIUSZ OSTROWSKI

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Biuro Badań i analiz ONEMariusz Ostrowski( Research and Analysis Office). It has been on the market since 2015. We started our activity as a specialized surveying company. We specialize in geodetic measurements of vertical and horizontal displacements, measurements of deformation and deformation, verticality measurements, architectural measurements, and surveying works. We also carry out other geodetic works, such as: maps for design purposes, inventory of networks and buildings, infrastructure staking. However, this is only a fraction of our business. We have many years of experience gained during 30 years of professional practice. We operate throughout the country. We provide advice and assistance in solving tasks in the field of geodesy.
ActCAD Poland. Our needs and our interests have led us to expand the scope of our activity. We were looking for modern and, at the same time, inexpensive solutions for our office. ActCAD was the answer to our needs. We saw the potential of ActCAD products and the commitment of developers and service. The experience with the software prompted us to start cooperation with ActCAD India. In 2016, we became a dealer of ActCAD India, a CAD software producer. We grew together with ActCAD, a company that has become a leading member of the IntelliCAD Consortium in 5 years. Our involvement in ActCAD LLC USA projects meant that in 2019 we became the exclusive distributor of ActCAD LLC USA products in Poland and Central Europe. We are currently building a sales network, offering simple terms of cooperation.
Biuro Badań i analiz ONE Mariusz Ostrowski. Istnieje na rynku od 2015 roku. Rozpoczęliśmy działalność jako specjalistyczna firma geodezyjna. Specjalizujemy się w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń pionowych i poziomych, pomiarach deformacji i odkształceń, pomiarach pionowości, pomiarach architektonicznych, robotach obmiarowych. Wykonujemy także inne prace geodezyjne takie jak: mapy do celów projektowych, inwentaryzacje sieci i budynków, tyczenia infrastruktury. Jednak jest to tylko ułamek naszej działalności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas 30 lat praktyki zawodowej. Działamy na terenie całego kraju. Służymy radą i pomocą w rozwiązywaniu zadań z zakresu geodezji.
ActCAD Polska. Potrzeby i nasze zainteresowania doprowadziły nas do rozszerzenia zakresu działalności. Poszukiwaliśmy rozwiązań nowoczesnych, a zarazem niedrogich dla naszego biura. Odpowiedzią na nasze potrzeby był ActCAD. Dostrzegliśmy potencjał tkwiący w produktach ActCAD i zaangażowanie twórców i serwisu. Doświadczenia z oprogramowaniem skłoniły nas do podjęcia współpracy z firmą ActCAD India. W 2016 roku zostaliśmy dealerem firmy ActCAD India, producenta oprogramowania CAD. Rośliśmy razem z ActCAD, firmy która w przeciągu 5 lat stała się wiodącym członkiem Konsorcjum IntelliCAD. Nasze zaangażowanie w projekty ActCAD LLC USA sprawiły, że w 2019 roku zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem produktów ActCAD LLC USA w Polsce i Europie Środkowej. Obecnie budujemy sieć sprzedaży, oferując proste warunki współpracy.
Activity
Type
Services
Employment
Maximum 10 people
Legal form
Individual business activity
Primary markets of the interest
  • Europe
  • Asia
  • Australia
  • South America
  • North America
  • Africa
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad