Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
"GOLD DROP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Gold Drop Sp. z o.o. seated in Limanowa, Poland, has been active in the household chemicals market since 1991. Our mission is as follows: “We create environmentally- and user-friendly products for every household.”
Core values:
Establishing “win-win relations” with clients, contractors, local communities and employees.
Responsibility – for the company and the environment.
Innovative character and open-mindedness.
The company has implemented the Integrated Quality and Environmental Management System according to ISO 9001 and 14001 standards.
The history of Gold Drop shows, above all, its dynamic growth – a small company has transformed into an enterprise with almost 200 employees and a chain of agencies and supported wholesale outlets throughout Poland, the Ukraine, Slovakia, Hungary and the Czech Republic. Apart from manufacturing Gold Drop branded products, the company is also a valued private label provider.
The company has substantially expanded its infrastructure since 1999 – a new production hall, warehouses, facilities and offices were built and investments were made in the area of new technologies. The production process is guarded by the ISO 9001 and 14001 Integrated Quality and Environmental Management System.
Gold Drop actively supports local community initiatives, especially those related to charity and sponsoring, education and promotion of the region. We support organizations from the Limanowa district by donating money and products (cleaning agents). The guiding principle of Gold Drop says: “Taking fills the hands; giving fills the heart.”
Gold Drop Sp. z o.o. mit ihrem Sitz in Limanowa, Polen ist seit 1991 auf dem Markt für chemische Reinigungsmittel tätig. Unsere Mission lautet: „Wir schaffen Produkte für jeden Haushalt, die für den Verbraucher und für die Umwelt sicher sind“.
Unsere Schlüsselwerte:
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Vertragspartnern, lokalen Gemeinschaften und Mitarbeitern.
- Verantwortung für die Firma und für die Umwelt.
- Innovativität und Offenheit gegenüber Änderungen.

Die Firma hat ein Integriertes Qualität- und Umweltmanagementsystem nach ISO 9001 und 14001 eingeführt.
ie Geschichte der Firma Gold Drop zeigt vor allem die dynamische Entwicklung einer kleinen Firma zu einem Unternehmen mit fast 200 Beschäftigten, das ein Netz von Handelsvertretungen und herstellerunterstützten Großhandlungen in Polen sowie in der Ukraine, in der Slowakei, in Ungarn und in Tschechien besitzt.

Neben der Herstellung von fremden Markenprodukten wird die Firma Gold Drop als ein Partner geschätzt, der eigene Marken produziert. Die Firma erfreut sich des Vertrauens der zahlreichen Groß –und Einzelhandelsketten.

Seit 1999 baute die Firma ihre Infrastruktur deutlich aus. So entstanden eine neue Produktionshalle, Lagerräume und ein Sozial– und Bürotrakt. Das Unternehmen investierte auch in neue Technologien. Der Produktionsprozess wird durch das integrierte Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ISO 9001 und 14001 überwacht.

Gold Drop unterstützt aktiv Initiativen der lokalen Gemeinschaften, besonders jene mit gemeinnützigem Charakter sowie die Bildungs- und Regionförderung und engagiert sich im Sponsoring.

Unsere Unterstützung in Form von Geldmitteln und Sachhilfe (Reinigungsmittel) richtet sich an die Organisationen des Kreises Limanowa. Gold Drop folgt dem Grundsatz: „Wer nimmt, hat volle Hände, wer gibt, hat ein erfülltes Herz“.
Gold Drop Sp. z o.o. w Limanowej istnieje na rynku chemii gospodarczej od 1991r. Nasza misja brzmi: „Tworzymy produkty dla każdego domu, bezpieczne dla użytkownika i środowiska naturalnego”.
Kluczowe wartości:
- Budowanie partnerskich zasad z klientami, kontrahentami, społecznościami lokalnymi i pracownikami.
- Odpowiedzialność – za firmę i środowisko.
- Innowacyjność i otwartość na zmiany.

Firma stosuje zasady Zintegrowanego System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001 i 14001.
Historia firmy Gold Drop pokazuje przede wszystkim jej dynamiczny rozwój – przekształcenie z małej firmy w przedsiębiorstwo zatrudniające blisko 200 osób, które posiada sieć przedstawicielstw handlowych i hurtowni patronackich w Polsce oraz na Ukrainie, Słowacji Węgrzech i w Czechach.
Obok produkcji marek firmowych, Gold Drop jest cenionym partnerem w zakresie produkcji marek własnych. Firma wzbudziła zaufanie wielu sieci hurtowych i detalicznych.
Począwszy od 1999r, firma znacznie rozbudowała infrastrukturę zakładu – powstała nowa hala produkcyjna, magazyny, zaplecze socjalne i biurowe, zainwestowała w nowe technologie. Na straży procesu produkcyjnego stoi zintegrowany System Zarządzania oraz zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej /GMP/ zgodnie z normą ISO 22716. Firma posiada również certyfikaty A.I.S.E., Nordic Swan, Astma Allergi Denmark, Eco Label oraz Certyfikaty Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.
Działalność charytatywna i sponsoringowa jest przez nas traktowana jako jeden z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Stanowi ważny element współpracy ze społecznościami lokalnymi.
Firma GOLD DROP dzieli się z potrzebującymi środkami rzeczowymi i finansowymi w myśl zasady „Braniem napełniasz ręce. Dawaniem – serce”. Pomagamy instytucjom z terenu powiatu limanowskiego, czyli naszego najbliższego regionu, z którym jesteśmy bezpośrednio związani poprzez działalność i naszych pracowników.
Tu jest nasza mała ojczyzna. Angażujemy się w inicjatywy lokalnych społeczności, zwłaszcza w działania o charakterze charytatywno – sponsoringowym, edukacyjnym.
Activity
Type
Production
Employment
50 people and above
Website
www.golddrop.eu
Legal form
Share-holding company
Primary markets of the interest
 • Italy
 • United Kingdom
 • Hungary
 • Ukraine
 • Sweden
 • Switzerland
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Serbia
 • Romania
 • Russia
 • Poland
 • Norway
 • Germany
 • Moldavia
 • Malta
 • Macedonia
 • Latvia
 • Lithuania
 • Kingdom of the Netherlands
 • Iceland
 • Northern Ireland
 • Ireland
 • Spain
 • Greece
 • France
 • Finland
 • Estonia
 • Denmark
 • Czech Republic
 • Montenegro
 • Cyprus
 • Croatia
 • Bulgaria
 • Bosnia-Herzegovina
 • Belarus
 • Belgium
 • Austria
 • Albania
 • United Arab Emirates
 • Kazakhstan
 • Iran
 • Georgia
 • China
 • Bahrain
 • Azerbaijan
 • Armenia
 • Saudi Arabia
 • Suriname
 • Libya
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers


Events in which I participate