Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
Global Fruit

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Global Fruit is a polish exporter of fresh/frozen fruit and vegetables. Our name is well known to domestic and foreign customers due to our extensive experience in the grocery market, the technical equipment we use, and high quality and taste of fruits and vegetables we offer. Our suppliers are mostly farmers and producer groups, who guarantee the highest quality of their products according to EU norms and certifications. By having exclusive access to modern cold storage facilities, Global Fruit is able to offer its products throughout the year and guarantees the highest level of quality.

The main goal of Global Fruit is to satisfy, even the most demanding requirements of our clients. Therefore, we are trying hard to select the most fresh and mature fruit and vegetables. Our company implemented an open-door policy. Since, Global Fruit values long term relationships, each client has a unique opportunity to inspect goods before those are shipped to the buyer. Global Fruit is able to provide products all year round by providing long term contracts for our valued clients.
Global Fruit ist ein polnisches Unternehmen, das große Mengen an frischem / gefrorenem Obst und Gemüse verkauft. Wir koordinieren den Einkauf von Gütern direkt von Landwirten, Erzeugergemeinschaften und Obstplantagen. Unsere Lieferanten sind hauptsächlich jene Landwirte und Erzeugergemeinschaften, die nachweislich die höchste Produktqualität liefern. Jede Bestellung wird von qualifiziertem Personal bearbeitet, um sicherzustellen, dass Verpackung, Qualität und Menge der angeforderten Waren korrekt sind und gemäß den Einkaufsspezifikationen vorbereitet werden.

Das Hauptziel von Global Fruit ist es, auch die anspruchsvollsten Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Deshalb bemühen wir uns sehr, das frischeste und reifste Obst und Gemüse auszuwählen. Unser Unternehmen hat eine Politik der offenen Tür umgesetzt. Da Global Fruit langfristige Beziehungen schätzt, hat jeder Kunde die einmalige Gelegenheit, Waren vor dem Versand an den Käufer zu prüfen. Global Fruit ist in der Lage, Produkte das ganze Jahr über anzubieten, indem langfristige Verträge für unsere geschätzten Kunden abgeschlossen werden.
Global Fruit zajmuje się sprzedażą hurtową świeżych oraz mrożonych owoców i warzyw. Nasza działalność polega na koordynacji zakupu produktów bezpośrednio z gospodarstw rolnych jak i sadowniczych. Naszymi dostawcami są tylko rolnicy oraz grupy producenckie, które są w stanie zagwarantować najwyższą jakość swoich produktów. Każde zamówienie realizujemy w sposób indywidualny, dostosowując opakowania i ilość towaru do potrzeb klientów.

Głównym celem Global Fruit jest zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby selekcjonować tylko najlepsze, najsmaczniejsze owoce i warzywa. Jesteśmy firmą, która jest otwarta na klientów. Cenimy sobie stałą współpracę, dlatego dajemy naszym odbiorcą możliwość obejrzenia produktów przed wysyłką i ustalenia norm jakości. Global Fruit jest w stanie zapewnić wymagany towar przez cały rok poprzez zabezpieczenie go długoterminowym kontraktem.
Global Fruit è un’azienda polacca che vende grandi quantità di frutta e verdura fresca / congelata. Coordiniamo l’acquisto di beni direttamente da agricoltori, gruppi di produttori e frutteti. I nostri fornitori sono principalmente quegli agricoltori e gruppi di produttori che hanno dimostrato di offrire la massima qualità dei prodotti. Ogni ordine viene elaborato da personale qualificato per assicurare che l’imballaggio, la qualità e la quantità dei prodotti richiesti siano corretti e preparati in base alle specifiche di acquisto.

L’obiettivo principale di Global Fruit è soddisfare anche le richieste più esigenti dei nostri clienti. Pertanto, cerchiamo di selezionare la frutta e la verdura più fresca e matura. La nostra azienda ha implementato una politica di porte aperte. Poiché, Global Fruit valuta le relazioni a lungo termine, ogni cliente ha l’opportunità unica di ispezionare le merci prima che vengano spedite all’acquirente. Global Fruit è in grado di fornire prodotti tutto l’anno fornendo contratti a lungo termine per i nostri stimati clienti.
Activity
Type
Trade
Employment
Maximum 10 people
Legal form
Individual business activity
Primary markets of the interest
  • Europe
  • Asia
  • North America
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Income from the export

Total exports 100,00%
Polska - below 1mln USD 100,00%
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


Our company is looking forward to work with clients around the globe.
Poszukujemy importerów i kupców z na całym świecie.


  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
  • Szukam partnera biznesowego
  • Szukam przedstawicielstwa handlowego


Events in which I participate