Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalTOMORROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
TOMORROW deals with various uses of virtual and augmented reality. In Tomorrow we trust that film, media and virtual reality intertwine. They create a perfect palette of possibilities of multimedia for our clients. Thanks to this technology, we can create virtual environments and interactive shows for our clients. We also produce and execute short movies and documentaries, 360°, interactive, and educational-informative movies. We also have lots of experience regarding e-learning with use of new media.

VIRTUAL REALITY (VR, Film & Media)
Innovative solution enabling deep immersion into an artificially created reality. Photorealistic images simulate physical presence in virtual environments. Thanks to our realisations on different models of VR goggles our clients can take part in wonderful experiences stimulating many of our senses.
Virtual Reality is not only used for entertainment. VR apps can also support therapies or diagnoses of various disabilities or dysfunctions. Although it might sound as science-fiction, scientists tend to support themselves with this technology ever more frequently.

VR MED
System VIE (Virtual Interactive Exposure)
Tomorrow Sp. z o. o. is a designer of virtual reality based apps for the medical market. One of our leading medical market products is the Virtual Interactive Exposure System (VIE) to help patients with various phobias.
The VIE System lets patients overcome their phobias by being exposed to them in the virtual world fully controlled by their therapist. There are five scenarios for patients with claustrophobia, agoraphobia and acrophobia. An intuitive self-study tutorial helps the patient learn how to interact with virtual objects. The therapist may use his/her interface to manage therapy sessions accordingly.
The VIE System has been developed in cooperation with scientists, psychiatrists and psychologists from the University of Warsaw and with help from patients undergoing phobia treatment therapies. The system has realistic HD graphics, and the solutions used minimize the possible risk of cybersickness.

Virtual Reality in Experimental Treatment
Tomorrow Sp. z o. o. is a designer of virtual reality based apps for the medical market. One of our leading medical market products is the Virtual Interactive Exposure System (VIE) to help patients with various phobias.
By working with specialists and researchers, we have realised that one of the most important factors in virtual reality research is to come up with a high quality immersion virtual environment. Tomorrow has a team of the best professional graphic designers, programmers and software developers, and vast experience in VR research enabling us to offer our services within the scope of designing virtual reality systems for psychological therapies. We offer both the design and development of a virtual reality according to our clients’ needs.
We create copies of typical psychological experiments in the virtual reality (e.g. Stroop task, N-back, Sternberg Task) along with complex 3D background and actions (e.g. building interiors, interactions with virtual avatars). We design the highest possible quality virtual reality to maximise immersion, yet we care about the solutions allowing to minimise cybersickness.
Od 2008 roku Tomorrow łączy technologie oraz innowacyjne by dostarczyć swoim Klientom unikalne aplikacje wspierające realizację celów biznesowych poprzez szkolenia wykorzystujące technologie informatyczne oraz wspierających siły sprzedażowe (SalesUp). Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na projektowanie zaawansowanych scenariuszy rozwiązań szkoleniowych. Dajemy naszym Klientom możliwość eksploracji wirtualnych światów w pełnym zakresie 360° oraz widoku stereo 3D.

VR MED, SYSTEM VIE (Virtual Interactive Exposure)
Tomorrow Sp. z o. o. zajmuje się projektowaniem aplikacji przeznaczonych na rynek usług medycznych wykorzystujących rzeczywistość wirtualną. Naszym sztandarowym produktem jest SYSTEM VIE - Virtual Interactive Exposure do ekspozycji w środowisku wirtualnym pacjentów z fobiami.
System VIE umożliwia eksponowanie pacjenta na sytuację lękogenną w kontrolowanych przez terapeutę warunkach. Posiada pięć dedykowanych scenariuszy przeznaczonych do terapii pacjentów z klaustrofobią, agorafobią i lękiem wysokości. Intuicyjny samouczek uczy pacjenta poruszania się i wchodzenia w interakcję z obiektami w wirtualnej przestrzeni. Dedykowany interfejs terapeuty umożliwia manipulowanie wirtualnym środowiskiem oraz zarządzanie sesjami terapeutycznymi.
System został stworzony przy współpracy z naukowcami, psychiatrami i psychologami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz przy udziale pacjentów ze zdiagnozowaną fobią. Stworzone scenariusze bazują na wysokiej jakości realistycznej grafice 3D, a wykorzystane rozwiązania minimalizują przypadki choroby symulatorowej (cybersickness).

PROJEKTOWANIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH DO ZASTOSOWAŃ BADAWCZYCH
Współpracując z naukowcami i eksperymentatorami, zauważyliśmy że jednym z istotnych czynników w prowadzeniu badań z VR-em jest stworzenie wysokiej jakości immersyjnego środowiska wirtualnego. Posiadamy zaplecze profesjonalnych grafików, programistów i developerów oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem VR i oferujemy nasze usługi w zakresie projektowania środowisk wirtualnych przeznaczonych do eksperymentów psychologicznych. Nasza oferta obejmuje zarówno projekt, jak i produkcję danego środowiska wirtualnego, w oparciu o wytyczne dostarczone przez Zamawiającego.
Tworzymy kopie w środowisku wirtualnym, klasycznych eksperymentów psychologicznych (np. Stroop task, N-back, Sternberg Task), jak i złożone sceny 3D (np. wnętrza budynków, interakcje z wirtualnymi awatarami). Projektując wirtualne środowiska maksymalizujemy imersję poprzez wykorzystanie realistycznej grafiki 3D, intuicyjnych kontrolerów ruchu i projektowania aplikacji w sposób minimalizujący wpływ choroby symulatorowej (cybersickness).
Activity
Type
Services
Employment
50 people and above
Legal form
Share-holding company
Primary markets of the interest
  • Europe
  • United Arab Emirates
  • Japan
  • Israel
  • USA
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Branches

Tomorrow Sp. z o.o. Oddział w Łodzi


phone:
fax:
mail:
language:
Polski


Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
  • Szukam partnera biznesowego
  • Szukam przedstawicielstwa handlowego


Events in which I participate