This offer does not constitute trade information
Company address who announced the tender
TBZ dentysta
87-100 Toruń,
Popiela 13 ,
Poland
Contact person
Maciej Lutnik
tbz.dentysta@gmail.com
Phone: tbz.dentysta@gmail.comKooperacja TBZ dentystaKooperacja TBZ dentystaKooperacja TBZ dentysta vKooperacja TBZ dentysta

CPV


  • Architectural, construction, engineering and inspection services
  • Research and development services and related consultancy services
Time limit for receipt of offers
13.08.2021
Valid from
02.03.2021
Industries
Currency
PLN

More offers and tenders

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025


Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała przede wszystkim na dodaniu większej ilości przykładów praktycznych z obszaru laboratoriów oraz zaproponowaniu uczestnikom szkoleń kontynuacji szkolenia w formie warsztatowej. Oferta współpracy dotycz...

industries: Doradztwo/consulting/edukacja,Farmacja i biotechnologia,Rolnictwo i leśnictwo
date: 11.03.2021 - 28.08.2021  

Oferta stomatologa


Oferta stomatologa Oferta stomatologa Oferta stomatologaOferta stomatologa sdfgt

industries: Mięso,Ryby
date: 02.03.2021 - 11.08.2021  

See more offers