Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalFreeDOM modern holiday homes | Nowoczesne domy letniskowe FreeDOMen
Share Print Download PDF
Contact person
Marcin Wójtowicz
ecologiqgdansk@gmail.com
Phone: 579631311
https://www.ecologiq.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Description of the contract

FreeDOM is a modern 35 m2 holiday home, the construction of which was based on a structure made of certified, solid KVH wood. Contrary to Dutch or container houses, FreeDOM is a solid, ecological and energy-saving building constructed in our proven prefabricated wooden technology.
FreeDOM wall elements are insulated with ecological materials made of natural wood fibers by means of blowing, thanks to which the insulation does not settle, maintaining its shape and properties for years. On the outside, we use a facade made of Scandinavian spruce, which is additionally enriched with accents made of panel sheet.
FreeDOM summer house without permission has been designed so that its transport, regardless of the country of receipt, takes place in one piece, without the need to disassemble any element.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FreeDOM to nowoczesny domek letniskowy 35 m2, którego budowa została oparta o konstrukcję z certyfikowanego, litego drewna KVH. W przeciwieństwie do domków holenderskich czy kontenerowych, FreeDOM jest solidnym budynkiem ekologicznym i energooszczędnym wznoszonym w naszej sprawdzonej prefabrykowanej technologii drewnianej.
Elementy ścienne FreeDOM są izolowane ekologicznymi materiałami z naturalnych włókien drzewnych metodą wdmuchiwania, dzięki czemu izolacja nie osiada zachowując swój kształt i właściwości przez lata. Na zewnątrz stosujemy elewację ze świerku skandynawskiego, która jest dodatkowo wzbogacona o akcenty z blachy panelowej.
FreeDOM domek letniskowy bez pozwolenia został tak skonstruowany, aby jego transport, niezależnie od kraju odbioru, odbywał się w jednym kawałku, bez konieczności demontażu jakiegokolwiek elementu.


Supplementary information

At Ecologiq, we build houses and public buildings that are environmentally friendly. We use ecological and energy-saving construction and insulation materials made of natural wood fibers. Our buildings are warm in winter and cool in summer, and their walls breathe with the occupants.
We build: modern energy-efficient houses, modular public buildings, summer houses.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W Ecologiq budujemy domy i budynki użyteczności publicznej, które są przyjazne dla środowiska. Wykorzystujemy ekologiczne i energooszczędne materiały konstrukcyjne i izolacyjne wytwarzane z naturalnych włókien drzewnych. Nasze budynki są ciepłe zimą i chłodne latem, a ich ściany oddychają razem z mieszkańcami.
Budujemy:
Nowoczesne domy energooszczędne

Budynki modułowe użyteczności publicznej

Domy letniskoweCPV


  • Construction work
  • Works for complete or part construction and civil engineering work
  • Building construction work
  • Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
  • Construction work for houses
  • Sheltered housing construction work
  • Houses construction work
  • Recreation installation
Offer type
Sell
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
02.03.2021
Valid from
19.10.2020
Industries
Budownictwo i architektura, Budownictwo,
Purchasers from abroad
NO