Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalSzkolenia dla laboratoriów 2020 - walidacja metod badawczychpl
Share Print Download PDF
Contact person
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Phone: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Język komunikacji:
Polski, Angielski,

Description of the contract

Szkolenia dla laboratoriów 2020 - walidacja metod badawczych

Szkolenia dla laboratoriów nie mają już obecnie na celu jedynie "opowiedzenie" uczestnikom szkolenia "w jaki sposób wykonać" poszczególne czynności. Uczestnicy szkoleń laboratoryjnych oczekują praktycznego podejścia do omawianego zagadnienia. Szkolenia laboratoryjne oferowane przez naszą firmę muszą odpowiadać temu trendowi.

Nawiążemy współpracę z osobami zatrudnionymi w akredytowanych laboratoriach badawczych lub posiadającymi doświadczenie w pracy w jednostkach badawczych i naukowych, w których pracowano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Warsztaty dla pracowników laboratoriów (moduł walidacja) stanowiłyby część drugą szkolenia. W trakcie warsztatów pracownicy laboratorium zaplanują w szczegółach walidację metody badawczej, która jest w zainteresowaniu laboratorium.
Uczestnicy warsztatów zaplanują ilość próbek do zbadania w ramach wyznaczania poszczególnych parametrów walidacyjnych.

Warsztaty najprawdopodobniej odbywałyby się na terenie laboratorium badawczego. Możliwe, że na życzenie laboratorium, warsztaty zawierały elementy faktycznej pracy w laboratorium nad daną metodą badawczą.


Supplementary information

Cel współpracy:
Opracowywanie programów praktycznych warsztatów dla pracowników laboratoriów zainteresowanych tematyką walidacji i weryfikacji metod badawczych. Obecne w trakcie szkolenia teoretycznego poświęconego walidacji, uczestnicy szkolenia dowiedzą się od teoretycznej strony: w jaki sposób zaplanować walidację metody badawczej, selektywność metody badawczej, co to jest poprawność metody badawczej.CPV


  • Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
  • Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
  • Mining, basic metals and related products
  • Food, beverages, tobacco and related products
  • Education and training services

Attachments
Offer type
Cooperatio
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
12.06.2019
Valid from
27.09.2019
Industries
Rolnictwo i leśnictwo, Farmacja i biotechnologia, Doradztwo/consulting/edukacja, Przemysł chemiczny i kosmetyczny,
Purchasers from abroad
NO