Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalLogistyka kontraktowa

Kontraktlogistik

CONTRACT LOGISTICSde en pl
Share Print Download PDF
Contact person
Centrum Logistyczne
info@lclog.pl
Phone: 531 135 134
https://lcl.pl

Język komunikacji:


Description of the contract

Logistyka kontraktowa, czyli outsourcing w logistyce jest to cały szereg działań odbywających się na terenie magazynu. Lubuskie Centrum Logistyczne dysponuje magazynem klasy A, na którym znajdują się regały czteropoziomowe, wysokie na 7 metrów. Zmieści się tutaj 1500 europalet, a temperatura na hali nigdy nie spada poniżej 15 stopni Celsjusza

Nasza firma współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami w branży TSL, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dopasowujemy się do wymagań naszych klientów oferując najlepsze rozwiązania jakie daje logistyka kontraktowa. Kompleksowa obsługa sprawia, że nasi partnerzy są zadowoleni.

Działamy na wielu płaszczyznach – logistyka kontraktowa, logistyka produkcji (zwana także logistyką zaopatrzenia), logistyka dystrybucji i inne szeroko pojęte usługi logistyczne. Chcesz zostać naszym partnerem? Skontaktuj się z nami.
Kontraktlogistik, d.h. Outsourcing in der Logistik, ist eine ganze Reihe von Aktivitäten, die auf dem Gelände eines Lagers stattfinden. LCLog verfügt über ein Lager der A-Klasse mit vierstufigen 7-meterhohen Regalen. Es bietet Platz für 1500 Europaletten und die Temperatur in der Halle sinkt nie unter 15°C.

Unser Unternehmen arbeitet mit zahlreichen Unternehmen in der TSL-Branche zusammen, sowohl in Polen als auch im Ausland. Wir passen uns den Anforderungen unserer Kunden an, indem wir die besten Logistiklösungen anbieten. Umfassender Service macht unsere Partner zufrieden.

Wir passen uns den Anforderungen unserer Kunden an, und bieten die besten Logistiklösungen an. Umfassender Service bringt Zufriedenheit unserer Kunden.
Contract logistics also known as outsourcing logistics is all actions around the warehousing.
We have an A class storage facilities with four levels and 7 meters high. It is built to store 1500 of europallets and the room temperature is set at 15 degrees Celsius and never drops down.

Our company cooperates with a lot of enterprises from TSL trade from Poland and from abroad. We fit our clients demands offering the best logistics solutions. Comprehensive support makes our partners satisfied.

We are active on many levels – contract logistics, logistics production ( also known as logistics supply), distribution logistics and other logistics services. If you want to become our partner, please contact us now.


Supplementary information

Oferujemy kompleksowe i długoterminowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej. W ramach outsourcingu oferujemy:

Odbiór towaru od klienta
Konsolidacja i dekonsolidacja ładunków
Etykietowanie
Komisjonowanie towaru
Kompletowanie towaru
Magazynowanie towaru
Generowanie niezbędnych dokumentów
Doradztwo
Dopasowanie do indywidualnych potrzebSupplementary information

Wir bieten umfassende und langfristige Kontraktlogistikleistungen. Im Rahmen des Outsourcings bieten wir an:

Warenabholung vom Kunden vom Kunden

Konsolidierung und Entkonsolidierung von Ladungen

Kennzeichnung

Kommissionierung

Warensammlung

Lagerung von Waren

Erstellung der notwendigen Dokumente

Beratung

Anpassung an individuelle BedürfnisseSupplementary information

We can offer you comprehensive and long-term contract logistics services. As part of the outsorcing services we offer:

pick up of the goods from the client
consolidation and deconsolidation of cargo
labelling
order picking
completing of cargo
storage of cargo
generating necessary decuments
consulting
meeting individual needsCertifications


  • PN-EN ISO 9001-2015-10

CPV


  • Transport services (excl. Waste transport)
Offer type
Cooperatio
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
01.12.2020
Valid from
04.06.2020
Industries
Transport i logistyka,
Purchasers from abroad
NO