This offer does not constitute trade information
Company address who announced the tender
iFdesign
17-100 Bielsk Podlaski ,
Widowo 1 128,
Poland
Contact person
LoveNature LoveNature
export@lovenature.com.pl
Phone: +48 502 410 229


www.lovenature.com.pl

dry Fruit drink 100 % Fruit 100% Nature

CPV


  • Food, beverages, tobacco and related products
Time limit for receipt of offers
07.02.2018
Valid from
08.09.2017
Industries
Possible production volume
10000
The minimum value of the contract
1000.00
Currency
EUR

More offers and tenders

Halal Poultry for sale


As a direct producer of halal poultry, we offer wholesale of chicken and hen carcasses and poultry parts. We also deal with certification and adaptation of poultry plants / slaughterhouses for Halal slaughter. As a direct manufacturer, we are distinguished primarily by the highest quality of hal...

industries: Handel,Pozostałe produkty spożywcze,Wyroby z mięsa i ryb,Przetwórstwo spożywcze,Mięso
date: 09.09.2020 - 08.03.2021  

Pomiar chropowatości powierzchni


Wykonujemy pomiary chropowatości powierzchni metodą stykową. Pomiar parametru jakim jest chropowatość powierzchni ma zastosowanie np. jako element procedury odbiorowej urządzeń i instalacji produkcyjnych przeznaczonych do zastosowań higienicznych - najczęściej urządzeń wykorzystywanych w obszarac...

industries: Maszyny dla przetwórstwa spożywczego,Maszyny i urządzenia,Produkcja i przetwórstwo metali,Biotechnologia,Przemysł farmaceutyczny,Farmacja i biotechnologia,Kosmetyki,Przetwórstwo spożywcze
date: 14.08.2020 - 10.01.2021  

See more offers